fbpx
חדשות קרנות נאמנות

עד סוף השנה - תעודות הסל ייעלמו

ובכן, זה קורה. עד סוף השנה יעלמו תעודות הסל והן יהפכו  לקרנות סל שיהיו חלק מתעשיית קרנות הנאמנות.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני  בירך על הרפורמה בתחום שהונעה על ידי רשות ניירות ערך במטרה להקטין את הסיכון שבחשיפה לתעודות סל. אחרי הכל, תעודות הסל הן מכשיר אג"חי שלהבדיל מקרנות הנאמנות, בקרות אירוע בחברה המנהלת, עלול שלא להיות מוחזר.

"אני מברך על הרפורמה שתביא למצב בו הגופים השונים יפעלו באופן מחושב יותר כאשר מופקדים בידיהם כספי ציבור ותפחית דרמטית את ניגוד העניינים, במיוחד כשמדובר באפיקים בהם מדובר בסכומים גדולים מאוד העלולים להשפיע על השוק כולו", אמר גפני והוסיף - "אני מבקש  לשבח גם את שיתוף הפעולה בנוגע לקרנות הכשרות, כאשר הרשות לניירות ערך ישבה עם גופי ההלכה והרבנים המתמחים בסוגיות הללו, ויחד הגיעו למסלול שיאפשר לכלל הציבור להשקיע באפיקים אלה. אני שמח על שיתוף הפעולה והפתרונות שהוצעו".

יו"ר רשות ניירות ערך, ענת גואטה: "מדובר במהלך רב חשיבות לפיתוח שוק ההון ולהגברת אמון הציבור בו, אשר קודם תוך שיתוף פעולה עם השוק. "קרן סל", שהנה קרן נסחרת כמו מכשיר ה- ETFהמשווק ונסחר בכל העולם בהצלחה רבה, הנה בשורה צרכנית שתעניק לציבור המשקיעים מוצר טוב יותר, שקוף יותר ובטוח יותר".

במסגרת הרפורמה, שרשות ניירות ערך יזמה וקידמה בתיאום עם מנהלי תעודות הסל ומנהלי קרנות הנאמנות, תעודות הסל יחדלו להתקיים כנכס מתחייב ויהפכו לקרנות נאמנות מסוג "קרן סל" הכוללת חובת עשיית שוק ואפשרות לקביעה של רצועת ביטחון מפני טעויות עקיבה בשיעור מוגבל.

הרפורמה תיכנס לתוקף באופן מדורג בתחילת אוקטובר 2018 ותסתיים לקראת סוף השנה. במהלך תקופה זו יוסבו כ- 700 מוצרים – תעודות סל וקרנות מחקות – לקרנות סל, וזאת בעשר פעימות, שכל אחת מהן כוללת מוצרים המשתייכים לקבוצות סיווג דומות.

ברקע המהלך עומדת ההבנה כי צמיחתו המהירה של שוק תעודות הסל לשווי של כמאה מיליארד ₪, אשר הסיכון היציבותי הגלום בפעילותן כנכס מתחייב, לצד מערך התמריצים המובנה לנטילת סיכונים, עלולים  להביא לידי התממשות של סיכון מערכתי בשוק ההון.

במסגרת ההסדר החדש, המבנה המשפטי של תעודות הסל ישתנה מאגרת חוב, המפוקחת בידי הרשות באמצעות כלי הגילוי , לקרן נאמנות המפוקחת ככל קרנות הנאמנות. שינוי זה, שיתלווה אליו ביטול התחייבות תעודת הסל להשיג את תשואת הנכסים אחריהן היא עוקבת, יביא לנטרול הסיכון היציבותי לו חשופה החברה המנפיקה את תעודת הסל. בנוסף, יתאפשר למנהלי קרנות הסל, ככל שירצו בכך, לספק למשקיעים מעין "רצועת ביטחון" בשיעור מוגבל באופן שימנע התממשותו של סיכון מערכתי בשוק ההון. רצועה זו תתבטא באפשרות לגבות, בנוסף לדמי הניהול הקבועים, דמי ניהול משתנים בשיעור מוגבל של 0.1-0.3% בהתאם לסיווג הקרן. דמי ניהול אלה ישולמו למנהל התעודה מתוך התשואה העודפת מעבר לשינוי המדד אחריו התעודה עוקבת, ומצד שני ישולמו על ידי מנהל התעודה למחזיקים בה במקרה שהתעודה תשיג תשואת חסר עד לשיעור האמור. הפרשי העקיבה כאמור יוגדרו כסטייה המרבית, חיובית או שלילית, של שווי התעודה יחסית למדד אחריו היא עוקבת במשך פרק זמן של שנה קלנדרית.

מהלך זה נותן גם מענה לסוגיית העלויות הסמויות הכרוכות בהשקעה בתעודות הסל, אשר מאופיינות בדמי ניהול נמוכים. כתוצאה מהמעבר של תעודות הסל ממבנה משפטי של אגרת חוב למבנה משפטי של קרנות נאמנות, ייהנו מחזיקי התעודות מכל הפירות הנובעים מהשקעת נכסי התעודה (לרבות דיבידנדים, ריביות ועוד), וזאת בניכוי דמי הניהול שיגבה מנהל התעודה.

ההקטנה הדרמטית בחסמי הכניסה לתחום, שהתאפשרה בעקבות הסרת הסיכון היציבותי, תאפשר כניסתם של  מנהלי קרנות חדשים לשוק, ובכך תאפשר להגביר את התחרות בתחום זה, שכולל היום ארבעה מנפיקים בלבד.

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות