fbpx
חדשות

עסקאות נדל"ן בחודש מאי: פחות משקיעים ויד שנייה, יותר דירות חדשות

בחודש מאי נרשמה ירידה מחודשת במספר העסקאות בנדל"ן למגורים בשוק החופשי, לאחר הגידול החד שנרשם בחודש אפריל.  סך הדירות שנמכרו בחודש מאי, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, עמד על  9,000, בדומה למאי אשתקד. אלא שיציבות זו במספר העסקאות נרשמה על רקע גידול חד של 80% במספר הדירות שנמכרו בסבסוד ממשלתי, שמספרן בחודש מאי האחרון הגיע ל-1.2 אלף דירות. בניכוי עסקאות אלו נרשמה ירידה של 5% במספר העסקאות בשוק החופשי בהשוואה למאי אשתקד. יש לציין עוד כי בהשוואה רב שנתית של רמת המכירות בשוק החופשי בחודשי מאי, "מדורג" חודש מאי האחרון כאחד הנמוכים ביותר בעשור האחרון- רק בחודש מאי 2014, אשר עמד בצל ההמתנה לתכנית מע"מ אפס נרשמה רמה נמוכה יותר של עסקאות.

 אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמה בחודש מאי בעשרים השנים האחרונות

הירידה במספר העסקאות בשוק החופשי התרכזה בפלח השוק של דירות יד שנייה. כך, סך עסקאות אלו עמד בחודש מאי על 5.8 אלף דירות בלבד, ירידה של 9% בהשוואה למאי אשתקד. זוהי גם אחת הרמות הנמוכות ביותר שנרשמה בחודש מאי בעשרים השנים האחרונות, כאשר רק במחצית הראשונה של העשור הקודם (אשר עמדה בחלקה בצל האינתיפאדה השנייה והמיתון במשק) נרשמה רמה נמוכה יותר של עסקאות. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה במספר העסקאות בדירות יד שניה הקיפה את כל האזורים, למעט אזור המרכז שרשם גידול של 7% ואזור חדרה ששמר על יציבות. ירידות חדות במיוחד במספר העסקאות בדירות יד שניה נרשמו בירושלים (ירידה של 23%) ובאזור טבריה (25%-).

עלייה במכירת דירות חדשות

בניגוד לממצאים בפלח השוק של דירות יד שניה, בפלח השוק של הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי נרשמה עליה במכירות בחודש מאי, בשיעור של 12%, זאת בהמשך לעליה חריגה בשיעור של 48% בחודש אפריל. עם זאת, בעוד שבחודש אפריל הגידול החד במכירות הקיף את כל האזורים, בחודש מאי בולטת שונות גבוהה בין האזורים. כך, לצד אזורי רחובות ות"א שרשמו שיעורי גידול חדים, נרשמו ירידות חדות באזורי ירושלים והצפון (כפי שצוין לעיל, באזורים אלו נרשמה גם ירידה חדה במכירת דירות יד שניה).

סך הדירות החדשות שנמכרו ברמה הארצית בחודש מאי, כולל מכירות בסבסוד ממשלתי ("מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה") עמד על 3.2 אלף דירות, גידול של 29% בהשוואה למאי אשתקד, הגבוה משמעותית משיעור הגידול שנרשם  במכירת דירות חדשות בשוק החופשי. כפי שצוין, גידול חד זה נובע מגידול חד של 80% במספר הדירות שנמכרו במסגרת "מחיר למשתכן" (1.2 אלף דירות במאי השנה לעומת 660 דירות מסובסדות שנמכרו במאי אשתקד).

פחות משקיעים

בחודש מאי נרכשו 1.2 אלף דירות ע"י משקיעים, ירידה של 6% בהשוואה למאי אשתקד. בפילוח גיאוגרפי בולט אזור ירושלים עם ירידה חדה של 40% ברכישות המשקיעים, כאשר ירידות חדות בשיעורים שבין 50%-30% נרשמו גם באזורי הפריפריה הצפונית והדרומית. מנגד, באזור המרכז נרשמה עליה של 9%, אולם עדיין מדובר ברמה נמוכה יחסית של רכישות (כ-160 דירות).  משקל רכישות המשקיעים בסך העסקאות עמד בחודש מאי על 13%, נמוך ב-1 נקודת אחוז בהשוואה למאי אשתקד.

בהשוואת מחירי הדירות הנרכשות ע"י משקיעים לבין אלו הנרכשות ע"י משפרי הדיור והזוגות הצעירים נמצא כי בפלח השוק של הדירות החדשות (שנמכרו בשוק החופשי בלבד) במרבית האזורים קיימים פערי מחירים משמעותיים בין הדירות הנרכשות ע"י משקיעים לבין אלו הנרכשות ע"י משפרי הדיור והזגות הצעירים, עובדה שיש בה כדי לרמז כי המשקיעים אינם "מתחרים" על אותן הדירות עם מי שרוכשים את דירתם היחידה (  מנגד, בפלח השוק של דירות יד שניה,  פערי מחיר אלו מצומצמים משמעותית, כאשר באזור המרכז ובאזור רחובות, שניים מאזורי הביקוש הבולטים ביותר, פערי המחיר הינם זניחים ומרמזים כי באזורים אלו "מתחרים" המשקיעים על אותן הדירות עם משפרי הדיור והזוגות הצעירים  ).

מכירות המשקיעים בחודש מאי הסתכמו ב-1.7 אלף דירות, ירידה של 15% בהשוואה למאי אשתקד, שיעור ירידה הגבוה מזה שנרשם בסך מכירת דירות יד שניה (ירידה של 9%). בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הירידה החדה יותר שנרשמה במכירות המשקיעים מתרכזת בעיקר באזור ירושלים, בו שיעור הירידה במכירות המשקיעים היה למעלה מכפליים מזה שנרשם בסך מכירות יד שנייה (אף כי גם אלו רשמו ירידה חדה בפני עצמה). סביר להניח כי העובדה שבאזור זה נרשמה ירידה חדה גם ברכישות המשקיעים, "תרמה" לירידה במכירות המשקיעים באזור, שכן חלק לא מבוטל מהדירות המוחזקות ע"י משקיעים בירושלים הוא בעל מאפיינים המתאימים לשוק השכירות (דירות קטנות, באזורים סטודנטיאליים). מנגד, באזור המרכז נמשך הגידול החד במכירות המשקיעים, בהמשך לעליה חדה שנרשמה בחודש הקודם.

חרף הירידה במכירות המשקיעים (בהשוואה למאי אשתקד) הוסיף לרדת גם בחודש מאי "מלאי" הדירות בידי משקיעים. סך הדירות שנגרעו ממלאי זה בחודש מאי עמד על כ-520 דירות, נמוך מספר הדירות שנגרעו ממלאי זה במאי אשתקד (730 דירות). מאז החל לרדת "מלאי" הדירות בידי משקיעים באפריל 2016 נגרעו ממנו עד מאי השנה כ-18 אלף דירת.

מרכז טאוב: ";קשה יותר לקנות דירות מפעם, אבל לא בהרבה";

בלי מחיר למשתכן - קיפאון בשוק הדירות

אוהד דנוס - מחירי הדירות חזרו לעלות; עלייה של 0.7% ברבעון

 

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות