מדריכי השקעות    

עקום תשואות האג"ח: הגרף שמטלטל את המשקיעים


מעודכן ל-06/2022

האם זה הזמן להיכנס לשוק? להגדיל חשיפה למניות? או אולי בכלל לברוח? ומה התחזיות לעתיד? המשקיעים בבורסות נמצאים במעקב מתמיד אחר סימנים ואינדיקטורים שיצביעו על הכיוון העתידי של השוק, ומעדכנים את השקעותיהם בהתאם (כך תנהלו את הכסף שלכם… לבד).

אחד האינדיקטורים שמשמש אותם לחיזוי עתיד השווקים הוא עקום תשואות איגרות החוב. מדובר בגרף שמתאר את הריבית – התשואה – על איגרות חוב ממשלתיות.

ההתנהגות של הגרף היא אינדיקטור שצופה את כיוון הריבית של בנקים מרכזיים, ועל כן הוא חשוב למשקיעים בבואם לקבל החלטות השקעה עתידיות, כאשר התפיסה המקובלת היא שריבית גבוהה לא מיטיבה עם שוק המניות, וההיפך – ריבית נמוכה פירושה הקלה בתנאי המימון במטרה לחזק את הפעילות הכלכלית במשק, כך שעסקים יכולים לבצע יותר השקעות ופרויקטים שיצמיחו אותם, ומכאן גם את מניותיהם.

הריבית נקבעת בהתאם לסיכון

איגרת חוב היא למעשה הלוואה שנותן בעליה – מי שקנה ומחזיק אותה, לגוף שמכר לו – חברה או מדינה. איגרת חוב ממשלתית היא הלוואה שנתן רוכש האג"ח למדינה. הריבית על ההלוואה – האג"ח, נקבעת בהתאם לרמת הסיכון שבהחזקת האג"ח.

במצב רגיל, ככל שמשך חיי האג"ח הממשלתית ארוך יותר, כך הריבית=תשואה עליה תהיה גבוהה יותר, שכן למעשה מחזיקי האג"ח נותנים למדינה הלוואה לפרק זמן ארוך יותר, כך שהוודאות שהיא תוחזר נמוכה לעומת אג"ח לפרק זמן קצר יותר, כלומר הסיכון שבהחזקתה גבוה יותר. מנגד, הריבית=תשואה על אג"ח למשך חיים קצר יותר, תהיה נמוכה יותר, כי מועד הפירעון קרוב יותר.

בהתאם לזאת, כאשר מתבוננים בעקום תשואות האג"ח הוא אמור להיראות בעלייה – התשואה על אג"ח לשנתיים נמוכה מהתשואה על אג"ח לעשר שנים, שנמוכה מהתשואה על האג"ח לשלושים שנה. מצב כזה משקף התנהלות נורמלית של הכלכלה.

אינדיקטור לשיבושים בכלכלה

אבל ישנם עוד שני מצבים שעקום התשואות יכול להימצא בהם, והם מהווים אינדיקטור חזק לשיבושים צפויים בכלכלה.

אחד, מצב שבו עקום התשואות משתטח, כלומר התשואה על האג"ח הארוכה והקצרה זהה.

שניים, מצב שבו עקום התשואות מתהפך, כלומר התשואה שהמשקיעים מבקשים על האג"ח הארוכה נמוכה מהתשואה שהם מבקשים על האג"ח הקצרה.

מצב כזה משקף ציפייה להעלאת ריבית חדה וקרובה – שעלולה לצנן את הפעילות הכלכלית במשק, כך שהמשקיעים מבקשים להיפטר במהירות מאג"ח קצרות יותר מאשר מאג"ח ארוכות.

מאחר שבאג"ח המחירים מתנהגים ביחס הפוך לתשואה – כשהמחיר עולה, התשואה יורדת וההיפך, הרי כשהמשקיעים מוכרים את האג"ח התשואה שלהן עולה, וכשהמשקיעים מוכרים את האג"ח הקצרות יותר מאשר את הארוכות, התשואות שלהן גבוהות יותר.

על פי ניסיון העבר, מצב של היפוך בעקום התשואות קדם לכל מיתון בכלכלה האמריקאית מאז 1955, ורבים רואים בו חזאי כלכלי מהימן.

השקעה במניות – ככה תשקיעו נכון (ובזהירות)

השקעה באג"ח – כל מה שרציתם לדעת!