fbpx
עסקים קטנים

בעלי עסקים קטנים ובינוניים - איך לקבל ערבות להלוואה מטעם המדינה?

pexels

מעודכן ל-03/2019

המדינה מאפשרת לעסקים קטנים לקבל הלוואה בערבות שלה

להקים עסק קטן, ודאי בשנים הראשונות, זו לא משימה פשוטה והרבה עסקים אינם שורדים. למעשה, רוב העסקים הקטנים אינם שורדים.

המדינה מודעת למצב זה ומסייעת בהשגת אשראי למימון פעילות שוטפת וצמיחה.  המדינה מספקת קרנות להעמדת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, בערבות המדינה. ההלוואות ניתנות מכספי גופים מממנים, והמדינה מתחייבת לשפות אותם בגין חדלות פירעון בהלוואות, עד לסך הנע בין 60% ל-85% מגובה הלוואה נתונה (בהתאם למסלול) ועד למכסה כוללת עבור כל מממן. ערבות המדינה מאפשרת לגופים המממנים להציע תנאים נוחים ללווים, כגון הפחתת הבטוחות הנדרשות מהלווה וגביית ריבית נמוכה באופן יחסי.

הקרן הקיימת פועלת מחודש אפריל 2016 ,ולהבידל מהקרנות בעבר הפעם לצד הבנקים פועלים בה גם הגופים המוסדיים. יש שני מסלולי הלוואה בקרן:

מסלול הלוואות כללי

   • תקופת ההלוואה: עד 5 שנות אשראי, עד 6 חודשי גרייס.
   • סכום ההלוואה המקסימלי נקבע באופן הבא:
סוג העסק​ סכום הלוואה מקסימלי
עסק בהקמה 500,000 שקל
עסק קטן בעל מחזור מכירות של עד 6.25 מל שקל לשנה 500,000שקל
עסק קטן בעל מחזור מכירות העולה על 6.25 מל שקל לשנה 8% ממחזור המכירות
עסק בינוני 8% ממחזור המכירות
עסק יצואן 12% ממחזור המכירות

מסלול השקעות בתעשייה

   • להלוואה במסלול השקעות בתעשייה זכאים עסקים קטנים ובינוניים (בעלי מחזור מכירות שנתי של עד 100 מל' ש"ח), בעלי ותק פעילות של 3 שנים ומעלה המעוניינים בקבלת הלוואת לטובת השקעה בפעילות תעשייתית.
   • תקופת ההלוואה: עד 12 שנות אשראי, עד 6 חודשי גרייס.
   • סכום ההלוואה המקסימלי: הנמוך מבין 90% מסכום ההשקעה הנדרש ו-15% ממחזור העסקים של העסק.

השותפויות בקרן

בנק לאומי לישראל בע"מ, מנורה מבטחים והסתדרות בע"מ, מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה

מבטחים פנסיה בע"מ

ומיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ב. בנק אוצר החייל בע"מ

. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ, קרן מקפת, מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ )

.בנק מזרחי טפחות בע"מ, שותפות- אשראי לא סחיר- הפניקס עמיתים ואלטשולר שחם גמל ופנסיה

יתרונות התוכנית

 • ריבית ​שוק נוחה
 • אפשרות להגיש בקשה עצמאית בהליך קצר וידידותי
 • פריסת תשלומים ל-5 שנים
 • אפשרות לדחיית תשלום ראשון בחצי שנה

למי מיועדת

הלוואה מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים בתחומי פעילות שונים: תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות ,תיירות וכדומה.​
ההלוואה ניתנת למטרות שונות:
 • הון חוזר
 • השקעה
 • הקמה

איך מגישים את הבקשה

 • ​יש להגיש את הבקשה לאחד מהגופים המתאמים של הממשלה בקרן אשר מבצעים את בדיקת יכולת ההחזר של העסק וממליצים על מתן הלוואה או שלילת הבקשה
 • ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים והמוסדיים המוזכריים .
 • ערבות המדינה ניתנת למוסד הפיננסי העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים אשר לא היו מקבלים מהבנק הלוואה ללא הערבות.
 • שיעור הריבית על ההלוואות לפי המסלולים השונים יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה ויאושר על ידי ועדת האשראי של הקרן.
 • עם העמדת ההלוואה העסק מחויב בתשלום עמלה בגובה 2%-1% מהיקף ההלוואה בהתאם לגודל העסק.

היקף הלוואות במיליוני שקלים 2018-2016

אוצר החייל ומיטב דש 672

מרכנתיל ועמיתים 925

לאומי ומנורה 217,1

מזרחי, אלטשולר והפניקס 317,1

סה"כ 131,4

איך בוחרים ממי לוקחים את ההלוואה?

הלוואה לכל נפש - חברות כרטיסי האשראי נתנו 6.5 מיליון הלוואות; ישראכרט בראש

אין הלוואות חינם: הלוואות אקספרס מציעות הלוואה לכל מטרה, אבל מה הריבית?

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות