fbpx
מיסים

פטור ממס לבעלי מוגבלויות - מי מקבל ומתי

אם נקבעה לאדם 100% נכות או 90% נכות בחישוב מסוים, הוא עשוי ליהנות מפטור מלא ממס. בתנאים מסוימים הכוללים הגבלה על זמן הנכות וההכנסה.

מה תנאי הזכאות לקבלת הפטור

הכנסה חייבת במס.

דרגת נכות רפואית לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים לפחות

שיעור של 100% עבור ליקוי אחד או שיעור של לפחות 90% בשל כמה ליקוים

איך נקבעת הנכות

הנכות נקבעת בהתאם לגופים המוסמכים לכך בארץ והחוקים הרלוונטיים, ובהם  ביטוח  לאומי, חוק הנכים, נכי המלחמה בנאצים, נכי רדיפת הנאצים, נפגעי פעולות איבה, וכן נפגעי גזזת.

מי שנקבע לו שיעור נכות לא על פי חוקים אלו או שסבור שהשיעור שנקבע לו נמוך מדי רשאי לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה.במרכזי "יד מכוונת" הפועלים מטעם המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל ייעוץ חינם לקראת ההתייצבות בפני הוועדה הרפואית.

למי שנקבעה נכות זמנית, לקראת תום התקופה שנקבעה המוסד לביטוח לאומי ישלח בקשה להמציא חומר רפואי עדכני לצורך דיון בוועדה רפואית נוספת.

איך מגישים את הבקשה

כדי לקבל את הפטור יש  למלא טופס 1516 שניתן למצוא באינטרנט, זהו טופס לבקשת פטור ממס.  יש לצרף עותק נאמן למקור של הוועדה הרפואית שקבעה את הנכות. את הטופס יש להגיש ידנית לפקיד השומה בסניף מס הכנסה הקרוב לבית.

מי שיש לו מעסיק או נותן קצבה יקבל אישור מפקיד השומה שעליו להגיש למעסיקו עבור מתן הפטורים.

כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:
  •  169א- "בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים".
  • טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). צריך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהם המחלות והליקויים מ.
  • טופס ויתור סודיות (169ב).
  • שובר  אגרה ששולמה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).
  • בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת  המתייחסים למחלה.

החזר על הפטור

אם גילה בעל המוגבלות כי זכאותו החלה לפני שנת המס הנוכחית הוא יכול להיות זכאי שש שנים אחורה אפשר להגיש בקשות להחזרי מס עבור שנת 2013 ולאחר מכן.

את הבקשה מגישים לרשות המסים בטופס בקשה להחזר מס.

תקרת הפטור

אם  נקבעה נכות לתקופה של 365 יום ומעלה, התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית  (מעבודה) היא בשיעור 615,600 שקל לשנה, נכון לשנת המס 2019.

אם תקופת הנכות היא בין 185 ל- 364 יום (כולל), התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא בשיעור 73,800 שקל.

אם נוסף להכנסה מיגיעה אישית יש גם הכנסות אחרות, התקרה הפטורה ממס על הכנסות היא בשיעור 73,800 שקל לשנה, נכון לשנת המס 2019. אך אפשר לקבול את הפטור גם על הכנסה שאינה מיגיעה אישית, אם הכנסה מיגיעה אישית נמוכה מסכום תקרה זו - 73,800 שקל נכון לשנת המס 2019.

בנוגע לריביות מכספי פיצויים או ביטוח, התקרה בגין נזקי גוף ופקדו בפיקדון, בתכנית חיסכון או בקופת גמל, היא בשיעור  303,600 שקל לשנה.  אבל הפטור ניתן גם בהכנסה מריבית אם ההכנסה מעבודה מוכה מסכום התקרה - 73,800 שקל.

*

הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות