fbpx
חדשות

פימי רוכשת את השליטה במנועי בית שמש

כתבנו כאן על הדוחות הטובים של מנועי בית שמש, ורגע אחרי הדוחות פימי רוכשת את השליטה בחברה, אך במחיר נצוך בכ-6% ממחיר השוק . בהודעה מהיום (31 במאי) מדווחת הנהלת בית שמש כי - " כפי שנמסר לה מאת כלל תעשיות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (כת"ש), ביום 31 במאי 2016 התקשרה כת"ש בהסכם למכירת מלוא החזקותיה בחברה (באמצעות חברת הבת כלל תעשיות כבדות ונדל"ן בע"מ), היינו סך של 2,728,154 מניות רגילות המהוות שיעור של כ- 40.42% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ- 42.9% מזכויות ההצבעה בה, לידי FIMI Opportunity V, L.P, פימי ישראל אופורטיוניטי פייב, שותפות מוגבלת, FIMI Opportunity 6, L.P ופימי ישראל אופורטיוניטי 6, שותפות מוגבלת (להלן: "פימי") וזאת בתמורה לסך כולל של 124,969,642 ש"ח (סך של כ- 45.81 למניה) (להלן: "המניות הנמכרות", להלן: "התמורה" ולהלן: "ההסכם", בהתאמה).

"יצוין, כי כפי שנמסר לחברה על ידי כת"ש, התמורה האמורה בגין המניות הנמכרות עשויה לגדול בהתאם לנוסחת התאמה שנקבעה בהסכם במידה ופימי תרכוש מניות נוספות בחברה ו/או תמכור את המניות הנמכרות בסך העולה על הסכום שנקבע בהסכם.  כמו כן, נמסר לחברה כי השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של מס' תנאים מתלים ובכלל זה אישור הממונה על ההגבלים העסקיים.

מנועי בית שמש הרוויחה ברבעון הראשון של 2016 כ-2.6 מיליון דולר על הכנסות של 19.5 מיליון דולר, לעומת רווח של 1.9 מיליון דולר על הכנסות של 18.3 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2015. בשנת 2015 כולה הרוויחה החברה המתמחה בייצור חלקי מנועי סילון ובשיפוצם, כ-7.8 מיליון דולר על הכנסות של 77.2 מיליון דולר.מנהלי החברה מעדכנים כי היקף ההזמנות של החברה מסתכם ב-206 מיליון דולר.

לסקירת תוצאות החברה 

  

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות