fbpx
פיקדונות מובנים

פיקדון מובנה על מניות צריכה

בנק הפועלים מציע פיקדון מובנה (סטרקצ'ר) על מניות בתחום הצריכה הנסחרות בבורסה האמריקאית. הפיקדון הוא שקלי לתקופה של 36 חודשים עם קרן מובטחת ומענק מותנה. קבלת המענק ושיעורו תלויים בהתנהגות 10 ניירות ערך הרשומים למסחר ב- NYSE או ב- NASDAQ שבארה"ב במהלך התקופה.

במהלך תקופת הפיקדון ייבדק כל אחד מניירות הערך המפורטים ותרומתו למענק תחושב כדלהלן: לכל נייר ערך נקבע חסם בשיעור 40% מעל השער הבסיסי של הנייר ערך.

במידה ושער נייר הערך לא חרג או לא נגע בחסם שנקבע עבורו לאורך כל תקופת הפיקדון, תילקח לחישוב תשואת נייר הערך בפועל (מנקודה לנקודה), חיובית או שלילית.  במידה וביום מסחר כלשהו שער נייר הערך יחרוג או יגע ולו פעם אחת בחסם, תשואת נייר הערך תקובע בשיעור 10% למשך תקופת הפיקדון.  המענק בגין הפיקדון יחושב לפי סכום התשואות במשקלן היחסי לכל נייר ערך בנפרד, כאמור לעיל, בכל מקרה קרן ההשקעה מובטחת.

המענק צמוד לדולר ארה"ב.

בבנק הפועלים מדגישים כי מדובר בקרן השקעה נומינלית ומובטחת, אבל צריך להזכיר שמדובר ברצפה נומינלית, בעוד שריאלית המשקיע יכול להפסיד וזה מתבטא בשני אופנים – המשקיע יכול להפסיד את האינפלציה ששוחקת את כספו – כלומר ביטחון נומינלי משמעו לרוב הפסד ריאלי, ומעבר לכך – המשקיע מפסיד בפועל אלטרנטיבות השקעה אחרות שיכלו לספק לו תשואה נומינלית.

בפועלים מסבירים כי לצורך חישוב התשואה יילקחו בחשבון ביצועים חיוביים ושליליים של כל נייר ערך. כן, מסבירים בבנק כי ייתכן ששער נייר ערך אחד או יותר יגע בחסם וחלקו במענק יקובע על 10% כפול משקל הנייר בסל כולו.

בפיקדון זה, וזה לא עניין של מה בכך, אין התייחסות לחלוקות דיבידנדים של סל החברות המוחזקות.  אם במהלך התקופה, ניירות הערך יחלקו דיבידנדים, לא ישולמו כל תשלומים נוספים על פי הסכם הפיקדון, ובפועל – חלק מרכזי מחברות הצריכה מחלקות דיבידנדים שוטפים (כך שהתשואה האפקטיבית נמוכה יותר).

סיכונים נוספים בפיקדון המובנה – המענק צמוד לדולר, והפיקדון ללא תחנות יציאה/שבירה, כלומר אין נזילות למשך תקופת הפיקדון.

ולמרות הסיכונים, עדיין יש כאן השקעה עם רצפה (נומינלית) שכולה להשיג תשואה עודפת.

בבנק הפועלים מעדכנים כי ניתן להצטרף לפיקדון עד 13 ביוני וכי יום סיום הפיקדון ויום תשלום המענק הוא 19 ביוני 2016. סכום המינימום הוא 20 אלף שקל. המשקיעים צריכים לוודא את שיעור המס החל עליהם.

במקביל להשקת הפיקדון המובנה, מפרסמת  מחלקת המחקר של פועלים סקירה על  סקטור מוצרי הצריכה – סקטור מוצרי הצריכה הבסיסית מורכב מ- 3 מגזרי פעילות מרכזיים:

1. מוצרי ושירותי יסוד עבור משקי בית (חיתולים, נייר טואלט, סכיני גילוח וכיו"ב).

2. מזון, משקאות וטבק.

3. קמעונאות בסיסית (רשתות מזון וקמעונאות, בתי מרקחת וכיו"ב).

"הצריכה הבסיסית", כותבים האנליסטים של פועלים, "מתאפיינת בתלות נמוכה יחסית למחזור העסקים, וביציבות בקצב צמיחת הרווחיות. בהתאם, מהווה רשת ביטחון לתרחיש בו הצמיחה בארה"ב תאט בקצב חד מהצפוי, שכן, הביקוש למוצרי צריכה בסיסיים נותר יציב גם בעיתות של האטה כלכלית. החברות בסקטור נהנות ממאפיינים דפנסיביים לצד חשיפה רחבה יחסית לשווקים מתעוררים. סקטור הצריכה הבסיסית הינו גם היצואן החמישי בגודלו מבין 10 הסקטורים והשלישי בגודלו מבחינת תרומת שווקים Non US להכנסותיו, כשליש ממכירות הסקטור מקורו מחוץ לגבולות ארה"ב(. בד בבד, הסקטור כולל חברות ערך מובילות בקנה מידה עולמי. מאפיינים אלו, מעניקים מעין משענת תומכת למשקיע, ומאפשרות לו זיקה מחזורית מסוימת באמצעות פיזור גיאוגרפי לשווקים מתעוררים בשילוב עם הקטנת רכיב הסיכון בתיק ההשקעות.

"רווחיות הענף יציבה לאורך זמן. חברות הערך הגדולות הנמנות על הענף ימשיכו לרשום צמיחה ברווחיותן על רקע  אופיין הדפנסיבי, בולטות לחיוב העקביות והיציבות של שיעורי הצמיחה. בהתאם, רשם הענף צמיחה ברווחיות בשנים 2011 ו- 2012 (גידול ברווחיות של 5.5% ו-6% בהתאמה), כשרווחיות הסקטור לשנת 2013, צפויה לרשום גידול של כ-6.6% ע"פ קונצנזוס אנליסטים.

"תשואת דיבידנד גבוהה יותר בהשוואה לזו של מדד ה- S&P500. תשואת הדיבידנד המאפיינת את ענף הצריכה הבסיסית גבוהה מתשואת הדיבידנד של המדד הכללי; 3.25% לעומת 2.2% במדד ה-S&P500. נקודה זו עומדת לטובת הענף, ככל שגוברת החשיבות בתשואת דיבידנד יציבה וגבוהה יחסית, על רקע התמורות בשוק המניות. יצוין, כי מבחינת תמחור, המכפיל העתידי שבו נסחר הענף נמצא מעל לממוצע ההיסטורי ובפרמיה מעל המכפיל של המדד הכללי".

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות