חדשות    

צפירת ארגעה למיזמי תמ"א 38 בקרבת המטרו: לא יבוטלו, יישלחו לבחינה מחודשת

מעודכן ל-08/2022

צפירת ארגעה בנוגע למיזמי תמ"א 38 בקרבת תחנות המטרו בגוש דן.

המועצה הארצית לתכנון ובנייה החליטה שלא לאמץ את המלצות הוולנת"ע (ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים) לעצור באופן גורף את היתרי הבנייה לתמ"א 38 בסביבת תחנות המטרו. תחת זאת החליטה המועצה להעביר את תוכנית המתאר הארצית למרחב תחנות המטרו (תמ"א 70) להערות והשגות הוועדות המחוזיות לצורך חשיבה מחדש.

כחלק מקידום מערכת המטרו להסעת ההמונים בגוש דן, פרויקט התשתית הגדול ביותר שמתוכנן במדינת ישראל מאז הקמתה, מקודמת תוכנית מתאר ארצית לפיתוח מרחב תחנות המטרו. התוכנית מתווה את מדיניות התכנון סביב תחנות המטרו המאושרות והמתוכננות. בין היתר, קובעת התוכנית הוראות והנחיות לתכניות אחרות שיקודמו בתחומה, מתוך ראייה כוללת. התוכנית עוסקת בהעצמת הבינוי הסמוכה לתחנות, מעודדת עירוב שימושים, קישוריות ונגישות של המרחב לתחנות.

זאת ועוד, התוכנית נותנת מענה לסוגיית ייעול השימוש בקרקע במרחבים האורבניים סביב תחנות המטרו באמצעות קביעת עקרונות והוראות של תכנון מוטה תחבורה ציבורית המאפשרות חידוש של אזורים רבים ויצירת תועלות רבות בתחומי הדיור והתעסוקה במרחב תחנות המטרו.

במסגרת הדיון עלתה סוגיה של הטלת מגבלות על הוצאת היתרים לפי תמ"א 38 ומכוח תוכניות לפי סעיף 23. הוולנת"ע המליצה למועצה הארצית למנוע אפשרות של הוצאת היתרים מכוח תמ"א 38 בכל הטבעת הראשונה לתחנות העתידיות (500-300 מטר) ולבחון הרחבה של הגבלה זו גם לטבעת השנייה לתחנות המטרו, עד טווח של כ-800 מטרים מכל תחנה.

פרויקט המטרו אמור לעבור בשטחן של 24 רשויות מקומיות ברחבי גוש דן מתחת לפני הקרקע – ולאורך התוואי יהיו 109 תחנות. פירושה של הפסקת הוצאת היתרים הוא למעשה עצירה של פרויקטי תמ"א כמעט בכל גוש דן, שם הם משמשים אחת הדרכים העיקריות להגדלת היצע הדירות.

אלא שבשל השיתוק הפוליטי וההליכה לבחירות בפעם החמישית בתוך שלוש שנים, כלל לא אושר חוק המטרו, כך שהוא תלוי באוויר ובסימן שאלה, בעוד פרויקטי הבנייה יכולים להימשך.

כעת החליטה, המועצה הארצית, בהובלת יו"ר מטה התכנון הלאומי שלומי הייזלר, כי על מנת להכריע בסוגיה המורכבת יש לבצע בחינה מקיפה של מידת ההשפעה העלולה להיגרם מכוח הוראות מגבילות על הוצאת היתרים ומאידך לבחון האם המשך הוצאת היתרים במתחמי ההשפעה יש בו כדי לפגוע בהתחדשות המרחבית הצפויה במתחמי המטרו. על כן, הוחלט כי המועצה הארצית תשוב ותדון בנושא המגבלות לאחר עבודת מטה אשר תכלול בחינה של נתוני הרשויות המקומיות והרשות להתחדשות עירונית, זאת ביחס להיקף ההיתרים בתחום ההשפעה של תמ"א 70 ומידת ההשפעה שתהיה להגבלה כאמור על פרויקטים של תמ"א 38, וכן הצעותיהן למנגנוני גמישות ובקרה שיאפשר מתן היתרים במקרים המתאימים.

יו"ר מטה התכנון, שלומי הייזלר: "עברנו היום אבן דרך משמעותית נוספת בקידום תוכנית המטרו, אישור קווי המטרו בוועדה לתשתיות לאומיות מהווה רק מרכיב אחד ממכלול שלם של תוכנית ארציות לפיתוח מרחבי ההשפעה של המטרו. תמ"א 70 הינה התוכנית אשר תשנה את כל המטרופולין ותוביל את גוש דן בעשרות השנים הקרובות. כמו כן, אני בטוח שנצליח להגיע למנגנון יעיל ומוסכם שיפתור את סוגיית ההתחדשות העירונית".

מנכ"לית מינהל התכנון, דלית זילבר: "תמ"א 70 מגלמת איכות תכנון ברמה הגבוהה ביותר. מדובר על התוכנית החשובה במרחב האורבני של מטרופולין תל-אביב ומהווה משלימה לתכנון קווי המטרו. תשתית המטרו ואינטנסיביות עירונית משמעותית ואיכותית סביב המטרו הן קריטיות והן צו השעה לאתגרי הכפלת אוכלוסיות המדינה מחד וקידום תשתיות להסעת המונים יעילה. התוכנית התקבלה פה גם במועצה הארצית בקונצנזוס על חשיבותה ואיכותה".