fbpx
רכב ותחבורה

קיבלתם דוח תנועה – מה אפשר לעשות?

מעודכן ל-05/2019

מהן האפשרויות העומדות בפניכם אם ניתן לכם דוח תנועה, לתחושתכם אולי שלא בצדק? מדריך לנהג המבולבל ותשובות על שאלות נפוצות

אכיפת החוק בכבישים נמצאת בשנים האחרונות בתנופה חסרת תקדים, והמלחמה בעברייני התנועה מורגשת יותר ויותר בכבישי ישראל. המשטרה מנסה להילחם בתופעות מסוכנות על הכביש, אך לעתים מחולקים דוחות ללא הבחנה וכך נגרם עוול גדול לנהגים חפים מפשע. אז מה אפשר לעשות אם קיבלתם דוח בנסיבות שנראות לכם לא מוצדקות?

דוחות תנועה מתחלקים לשני סוגים: דוח תשלום קנס ודוח הזמנה להתייצב לדין. מעבר לתשלום הקנס אשר הוטל, עלולות להתווסף נקודות ולכל נהג בישראל יש מכסת נקודות שאותה אסור לחצות.

כיצד נוהגים במקרה שקיבלתם דוח תנועה

במקרה של קבלת דוח הזמנה לדין, יש להתייצב בתאריך הנקוב ובשעה המצוינת בבית המשפט, במקרה שהנהג לא יתייצב, יתבצע שיפוט שלא בפניו. אם מסיבה מסוימת אינכם יכולים להתייצב בתאריך והשעה הנקובים בדוח, ניתן לשלוח בקשה לדחייה.

לפעמים, המועד הנקוב בדוח, קרוב או נידון כבר בבית משפט, ניתן לפנות לבית המשפט שבו דנו בדו"ח או ליחידת התביעות הנוגעת.

שימו לב: רצוי לוודא כי הבקשה לשינוי מועד משפט אכן התקבלה ולבקש אסמכתה לכך.

ליום המשפט מומלץ ורצוי להגיע עם הוכחות והגנה יציבה, אשר לא תותיר ספק לשופט. כמו כן, ניתן לשכור שירותי עורך דין אשר מכיר את נבכי החוק, אך זוהי אפשרות למי שידו משגת.

במקרה של דוח תשלום קנס, ישנן שלוש אפשרויות:

 • תשלום הקנס - האפשרות המתבקשת ביותר (במיוחד בפני המשטרה) ולפעמים העדיפה כלכלית, אפילו אם אין הנהג מסכים עם צדקת קבלת הדוח,היא לשלם את הקנס ולהותיר זאת מאחור. התשלום צריך להתבצע במסגרת של 90 יום ממועד קבלת הדוח, לאחר מועד זה עלולים להתווסף היטלים נוספים של ריבית ופיגורים.
 • בקשה להישפט - רבות מעבירות התעבורה הן מסוג ברירת משפט, כלומר כאלו שבגינן הנהג יכול לבחור באחת משתי חלופות: תשלום הודעת הקנס המקורית, או מתן הודעה על בקשתו לנהל את המשפט. הודעה על בקשה להישפט תשלח בדואר רשום תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח. אולם, בנסיבות מסוימות, תינתן לנהג אפשרות להישפט גם בחלוף פרק זמן זה.
 • בקשה לביטול הדוח – ניתן להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק תוך 30 יום מיום המצאת הדוח. ככל שבקשת הערעור תהייה עניינית, מפורטת ואמינה בגיבוי של הוכחות (תמונות, עדים וכולי), כך גדל הסיכוי לקבלת הערעור. כאמור, את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים ממועד המצאת הדוח. אולם, אף בחלוף פרק הזמן הקבוע ניתן לנסות לבטל את הדוח בתנאי שהאיחור בהגשת הבקשה נבע מגורמים שאינם בשליטתו של הנהג. במקרה כזה, יש להביא הנמקה משכנעת המבהירה את פשר העיכוב.

באילו מקרים התובע ייעתר לבקשת הביטול?

- אם נוכח כי לא נעברה עברה.

- אם קיימת טעות מהותית בפרטי מבצע העבירה.

- אם סבר כי אין עניין לציבור בהמשך ההליכים.

- אם הבקשה לביטול הדו"ח נדחתה, ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

- דוח לא קריא - כשכתב ידו של עורך הדוח אינו ברור, במקרים מסוימים הדוח יבוטל על ידי בית המשפט.

חשוב לציין, לכל כלל יש יוצא מין הכלל ולכן בעת קבלת דוח מכל סוג שהוא, יש לנסות ולהבין את כל האפשרויות העומדות בפני מקבל הדוח. כמו כן, במדינת ישראל, החוקים משתנים ותקדימים מתרחשים ולכן יש להתעדכן בהתאם.

שאלות נפוצות בנושא דוחות תנועה:

כיצד אוכל לברר על הדוחות שנרשמו כנגדי?

ניתן לקבל מידע על דוחות, באמצעות מוקד המידע הארצי של משטרת ישראל שמספרו 110 (שלוחה 2).

בחרתי לשלם את הקנס המקורי, איך אוכל לעשות זאת?

את הקנס המקורי ניתן לשלם תוך 90 ימים מיום המצאת הדוח במזומן בבנק הדואר או בכרטיס אשראי באתר האינטרנט – באמצעות ציון מספר הודעת תשלום הקנס. אם המועד האחרון לתשלום הקנס חל בימי מנוחה, פגרה או שבתון ניתן לשלם את הקנס ביום שלאחריו.

מה קורה אם לא שילמתי את הקנס במועד?

אם הקנס המקורי לא שולם תוך 90 יום ממועד המצאת הדוח, יידרש מקבל הדוח לשלם קנס ותוספת פיגור בשיעור של 50% מגובה הקנס המקורי (להלן: תוספת הפיגור הראשונה). לאחר מכן, מדי 6 חודשים יצטברו דמי פיגורים נוספים בשיעור של 5% מגובה הקנס המקורי.

לידיעתך - פרטי בעל הדוח מועברים לרשות האכיפה והגבייה, אשר רשאים לנקוט נגד בעל הדוח סנקציות -  לרבות עיקול רכב שבבעלותו, עיקול חשבון בנק וכדומה. פרטי בעל הדוח מועברים לרשות הרישוי אשר רשאית שלא לחדש את רישיון הנהיגה של בעל הדוח עקב אי תשלום הקנס.

כיצד מגישים בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס?

על פי החוק, יש להגיש בקשה לביטול דוח תוך 30 יום ממועד המצאת הדוח המקורי. לבקשה יש לצרף את צילום הדוח ומסמכים שבאמצעותם ניתן לאמת את הטענות. את הבקשה ניתן לשלוח בדואר רשום למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100 או באמצעות פנייה מקוונת באתר.

שימו לב: אם הבקשה תידחה וחלף המועד לתשלום הקנס, יחולו על מקבל הדוח תוספות פיגור כקבוע בחוק. לא ניתן לפנות במקביל  להישפט. אם יוחלט לסרב לבקשה שהוגשה, יישלח לפונה ספח בקשה להישפט וניתן יהיה להגיש בקשה להישפט, בתוך 30 ימים מקבלת ההודעה.

איך מגישים בקשה להישפט?

ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום ממועד המצאת הדוח המקורי. על מקבל הדוח למלא את הספח שמוצמד לדוח להשלים את הפרטים ולחתום. אם אבד הספח ניתן לפנות בכתב ולציין מספר זהות, מספר דוח וכתובת עדכנית. את הבקשה ניתן לשלוח בדואר רשום, למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100 או באמצעות שליחת טופס מקוון באתר.

שימו לב: אם הוגשה בקשה להישפט במועד, אין לשלם את הקנס או להגיש פנייה במקביל לבקשה שתוגש במועד. למקבל הדוח תישלח הזמנה למשפט וכתב אישום לכתובת הנאשם בלבד.

כיצד מגישים בקשה להמרת הדוח באזהרה?

יש להגיש בקשה לביטול דוח, תוך 30 יום ממועד המצאת הדוח המקורי. לבקשה יש לצרף את צילום הדוח, צילום תעודת זהות וחתימה.

את הבקשה ניתן לשלוח בדואר רשום, למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100 או באמצעות פנייה מקוונת באתר. על פי מדיניות אגף התנועה, לא ניתן להמיר באזהרה עבירות של חציית צומת רמזור באדום, שימוש בטלפון סלולרי, הזמנות לדין ועבירות נוספות המסכנות חיים.

אני לא הנהג – קיבלתי דוח תנועה ולא אני נהגתי ברכב בזמן ביצוע עבירה. מה עושים?

כשמדובר בדוח קנס - אם לא נהגת ברכב בעת ביצוע העבירה, על פי החוק ניתן לדווח על הנהג שהחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה – תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח המקורי, ולא לשלם את הקנס. בפנייתך עליך לציין את פרטי הנוהג ברכב בעת ביצוע העבירה (שם, מספר תעודת זהות וכתובת) ולצרף את צילום הדוח.

בנוסף, יש לצרף הצהרת הנהג בפועל כי הוא מודה שהחזיק או נהג ברכב במועד ביצוע העבירה ולצרף צילום רישיון נהיגה בתוקף.

את הבקשה ניתן לשלוח בדואר רשום, למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100 או באמצעות שליחת טופס מקוון באתר.

כשמדובר בהזמנה לדין – אם לא נהגת ברכב בעת ביצוע העבירה ניתן לדווח על הנהג שהחזיק ברכב בעת ביצוע העבירה תוך 15 ימים ממועד המצאת הדוח. בפנייתך עליך לציין את פרטי הנוהג ברכב בעת ביצוע העבירה, כולל מספר תעודת הזהות שלו, כתובתו ולצרף את צילום הדוח. בנוסף יש לצרף הצהרת הנהג בפועל כי הוא מודה שהחזיק/נהג ברכב במועד ביצוע העבירה וצילום רישיון נהיגה בתוקף.

שים לב: אם הטיפול בדוח הועבר לבית המשפט, העברת האשמה תתבצע במסגרת בית המשפט. אם הגיע מועד המשפט וטרם קיבלת מענה, עליך להתייצב למשפט במועד שבו זומנת.

קיבלתי דוח קנס כבעל חברה/תאגיד והעובד נהג ברכב. מה עליי לעשות?

על פי החוק, אם נעברה עבירת קנס ברכב הרשום על שם תאגיד, שיעור הקנס הקבוע לעבירה יהיה פי ארבעה מהשיעור שנקבע לאותה העבירה בצו עבירות הקנס.

ניתן להגיש בקשה להסבת דוח על שם העובד תוך 90 ימים ממועד המצאת הדוח המקורי ולא לשלם את הקנס. לבקשה יש לצרף הצהרה של הנהג/המחזיק ברכב שאכן הוא נהג ברכב במועד ביצוע בעבירה. בהצהרתו יציין הנהג את מס' הדוח, מס' תעודת הזהות, מספר רישיון הנהיגה ואת צילום רישיון הנהיגה שלו.

לחילופין, אם אין באפשרותך להמציא הצהרת נהג כאמור לעיל, ניתן לשלוח מסמך החתום על ידי בכיר בחברה המוכיח את זהות הנהג ברכב בעת ביצוע העבירה. עם מסירת המסמכים הדרושים כמתחייב, והסבת הדוח על שמו, יופחת הסכום לגובה הקנס המקורי על פי צו עבירות הקנס. את הבקשה ניתן לשלוח בדואר רשום, למרכז פניות נהגים ת.ד. 120 פ"ת מיקוד 49100 או באמצעות שליחת טופס מקוון באתר.

אבד לי הדוח ואני לא יכול לשלם. מה עליי לעשות?

יש לפנות בנושא אל המוקד הטלפוני של מרכז פניות נהגים ארצי במספר 110 (שלוחה 2).

קיבלתי הודעה בדבר ביצוע עבירה בגין מהירות או עבירת אור אדום וברצוני לקבל תמונה של ביצוע העבירה. כיצד עליי לפעול?

ניתן להגיש בקשה לקבלת תמונה בתוך 15 ימים ממועד המצאת ההודעה. לפנייה יש לצרף העתק מהדוח.

לידיעתך - אם הגיע מועד המשפט וטרם קיבלת מענה עליך להתייצב למשפט במועד בו זומנת.

קיבלתי דוח קנס ממצלמה בגין מהירות, מבלי שהתמונה הופיע על גבי ההודעה. ברצוני לקבל תמונה. מה עושים?

ניתן להגיש בקשה לקבלת תמונה בתוך 90 ימים ממועד המצאת ההודעה. לפנייה יש לצרף העתק מהדוח. לידיעתך – פנייה להגשת תמונה אינה בקשה לביטול ואינה עוצרת את מרוץ הזמן לתשלום הקנס.

קיבלתי דוח מצלמה בגין עבירת מהירות או אור אדום ומספר הרכב המצולם בתמונה אינו שלי. מה עליי לעשות?

אם נפלה טעות בפענוח מספר הרכב שמופיע בתמונה, ניתן לפנות למוקד הטלפוני 110 (שלוחה 2). בנוסף, ניתן לשלוח מכתב בדואר רשום למרכז פניות נהגים, בכתובת: ת.ד. 120, פ"ת, מיקוד 49100 או באמצעות פנייה מקוונת באתר.

קיבלתי דוח חניה במקום המיועד לחניה של נכה, ואני מחזיק בתו נכה ממשרד התחבורה. מה אוכל לעשות?

יש להגיש בקשה בכתב לביטול דוח, תוך 30 ימים ממועד המצאת הדוח. יש לצרף צילום מתו נכה בתוקף שהונפק לרכב, ממשרד התחבורה שמספרו רשום בדוח.

כיצד ניתן לקבל גיליון הרשעות תעבורה לארץ?

אתה או סנגור מטעמך תוכלו לפנות לאחת מיחידות מרכז שירות לאזרח (מש"ל) בתחנת המשטרה בין הימים א'-ה', בין השעות 08:00-15:00 (למעט ימי שבתון) ולקבל העתק מן המרשם התעבורתי בכפוף להצגת תעודת זהות. עורך דין ייאלץ להציג ייפוי כוח.

קיבלתי דוח הזמנה לדין, אך אני לא מעוניין להגיע לדיון שנקבע לי בבית המשפט. מה עושים?

אם לא תתייצב למשפט ולא יופיע סנגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ובית המשפט יהיה רשאי לדון אותך שלא בפניך.

מה ניתן לעשות אם קיבלתי הזמנה למשפט ואיני יכול להתייצב לדיון במועד שנקבע?

ניתן לפנות בבקשה מתאימה אל בית המשפט שאליו זומנת.

מה יקרה אם לא אגיע אל בית המשפט במועד שזומנתי?

אם לא תתייצב לדיון במועד הנקוב בהזמנה או במועד אחר שנקבע וששונה לפי בקשתך, ובית המשפט ידון אותך בהיעדרך, עשויה להתקבל החלטה בדבר פסילתך מלנהוג. במקרה כזה תישלח אליך הודעה על גזר הדין בדואר רשום ויראו אותך לעניין העבירה של נהיגה בפסילה כמי שנודע לו על הפסילה. אלא אם יוכח כי לא התקבלה ההודעה על גזר הדין מסיבות שאינן תלויות בך ולא עקב הימנעותך מלקבלה.

האם שימוש ב GPS הוא עבירה?

עצם אחיזת המכשיר הסלולרי ביד בזמן נהיגה מהווה עבירה –  ולא השימוש באפליקציה כזו או אחרת.

תג נכה – כל מה שצריך לדעת

חסמו לכם את החניה הפרטית ? יש פתרון!

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  ענת גלעד

  ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
  הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות