fbpx
קרנות נאמנות

קרנות הנאמנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) מגייסות בשבוע הראשון של חודש נובמבר סכום הנאמד בכ-570 מיליון שקלים

מאייר: אורקה

 

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) מגייסות בשבוע הראשון של חודש נובמבר סכום הנאמד בכ-570 מיליון שקלים,
הקרנות הכספיות רשמו גיוסים של 275 מיליון שקלים. כך פל הסקירה השבועית של מיטב דש מאת מורן צביק

התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בפתיחת חודש נובמבר בסכום של כ-430 מיליון שקלים.

התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-140 מיליון שקלים, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-375 מיליון שקלים ואילו קרנות הסל רשמו פדיון של כ-235 מיליון שקלים.

 

התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
●  קרנות מנוהלות אג"ח כללי: שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות עם גיוס של כ-290 מיליון שקלים.

  • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בתחילת נובמבר: כ-115 מיליון שקלים.
  • קרנות אג"ח חברות: חוזרות לגיוסים בסכום הנאמד בכ-30 מיליון שקלים.
  • קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): ממשיכות ברצף הגיוסים החיוביים של החודשיים האחרונים, גם בשבוע הראשון של חודש נובמבר: כ-25 מיליון שקלים.

 

  • השבוע הראשון של חודש נובמבר נפתח במגמה חיובית בשוקי המניות ועליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות בישראל. מדד S&P500עלה בכ-6%, מדד הנאסד"ק רשם עלייה של כ-0.55%, ה-DAX הגרמני עלה ב-2.55%, והניקיי היפני רשם עלייה של כ-2.1%. מדדי ת"א 35 ות"א 125 סיימו את השבוע בעליות שערים של עד 0.9%. בשוק האג"ח הקונצרני המקומי, מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.12%. לעומת זאת, מדד אג"ח ממשלתי כללי ירד בכ-0.3%.

 

  • במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פאסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש נובמבר נפתח בגיוסים של כ-845 מיליון שקלים.

נתון זה משקף כניסה של כ-275 מיליון שקלים לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-570 מיליון שקלים לקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות). סכום זה של 570 מיליון שקלים מבטא גיוס של כ-430 מ' שקלים בקרנות האקטיביות-המנוהלות וגיוסים של הקרנות הפסיביות בסכום של כ-140 מיליון שקלים, כאשר המחקות גייסו כ-375 מיליון שקלים ואילו קרנות הסל רשמו פדיון בסכום של כ-235 מיליון שקלים.

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי שומרות על ההובלה בראש טבלת הקרנות האקטיביות גם בראשית חודש נובמבר, עם גיוס של כ-290 מיליון שקלים. קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע הראשון של נובמבר, עם גיוס של כ-115 מיליון שקלים. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות רושמות גיוסים של כ-30 מיליון שקלים. קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, ממשיכות ברצף הגיוסים החיוביים של החודשיים האחרונים, גם בשבוע הראשון של חודש נובמבר, עם גיוס של כ-25 מיליון שקלים. הקרנות האג"חיות השקליות נותרו השבוע ללא שינוי. לעומת זאת, קרנות אג"ח חו"ל פתחו את החודש בפדיון של כ-25 מיליון שקלים, המשך לפדיונות שהיו מנת חלקן בכל החודשים האחרונים.

  • ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את השבוע בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-110 מיליון שקלים. בתוך הקטגוריה הזו היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שמציגות גיוס חיובי של כ-30 מיליון שקלים לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-140 מיליון שקלים. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-110 מיליון שקלים, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-220 מיליון שקלים.
  • ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי, בסכום הנאמד בכ-60 מיליון שקלים. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפאסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) רשמה גיוס של כ-15 מיליון שקלים.
    קרנות אג"ח חברות ממשיכות במומנטום החיובי מתחילת השנה גם בשבוע הראשון של החודש, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-190 מיליון שקלים.
  • ולבסוף –הקרנות הכספיות רשמו מתחילת חודש נובמבר גיוסים בסך של כ-275 מיליון שקלים.

נכון ל-07.11.2019, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על 348.4  מיליארד שקלים. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 215.2 מיליארד שקלים, מהם 185.5 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות, ו-29.7 מיליארד שקלים בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית:133.2 מיליארד שקלים, מהם 94.8 מיליארד שקלים בקרנות סל ו-38.4 מיליארד שקלים בקרנות מחקות.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות