ביטוח    

רפורמת השמאים והמוסכים – חברות הביטוח יחויבו לעדכן את בעלי הרכבים

מעודכן ל-08/2022

בתאריך 17.08.2022, פרסמה רשות שוק ההון טיוטה שלישית לעדכון ההוראות בענף רכב רכוש לצורך קבלת הערות אחרונות. מדובר ברפורמת השמאים והמוסכים, שאותה היא מקדמת. אם וכאשר תצא הרפורמה לפועל, היא עשויה להשפיע לטובה על תביעות ביטוח רכב, ובעצם על הכיס של כלל בעלי הרכב. עם המרכיבים המשמעותיים של הרפורמה ניתן למנות את הגדלת מספר המוסכים והשמאים איתן מתקשרות חברות הביטוח, שתביא להגברת התחרות על המחיר וטיב השירות למבוטחים. אבל התועלת המשמעותית ביותר לכלל בעלי הרכבים, עשויה להיות חיוב חברת הביטוח ליידע את המבוטחים, בעת מכירת הפוליסה, בנוגע להשלכות של תביעת ביטוח על תנאי ומחיר הפוליסה בעתיד. אמת המידה הזאת, שהייתה מוקש עיקרי בדרך לרכישת פוליסת ביטוח לרכב, עשויה לשפר את יכולת ההשוואה בין חברות הביטוח בצורה מושכלת יותר.

מטרות הרפורמה המוצעת של רשות שוק ההון

המטרה העיקרית והמשמעותית ביותר של הרפורמה היא הרחבה משמעותית של כמות המוסכים והשמאים שיוכלו לספק שירות לציבור המבוטחים, זאת לצד צמצום ניגודי העניינים שלמרבה הצאר נוצרים לעיתים מזומנות של  חברות הביטוח, סוכני הביטוח, שמאים ומוסכים. האמצעי המשמעותי ביותר להשגת המטרה הוא פתיחת התחרות בתחום, הורדת מחירי החלפים, הגברת טיב התיקון ושיפור איכות השירות הניתן למבוטחים ובכלל.