fbpx
מיסים

רשות המסים בישראל - מה תפקידה? מה מטרתה? ומדוע הציבור לא צריך לחשוש ממנה?

ערן יעקב, צילום: דוברות האוצר

מעודכן ל-04/2019

מיסים אנחנו משלמים מאז שאנחנו זוכרים את עצמנו, אבל רשות המסים קיימת רק 15 שנה ונוסדה כדי לאחד רשויות מס שונות (לפני כן היא נקראה בשם אחר, וכל סוג של מס היה מנוהל על ידי גוף אחר - מס הכנסה, מע"מ, מכס ועוד). אז מה תפקיד הרשות? מה המטרות שלה? ממה היא מורכבת? וגם על מה משלמים מס וכמה? 

רשות המסים הוקמה ב-2003 כהחלטת הממשלה לאחד את מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, המכס ומע"מ, ושע"מ (שירות עיבודים ממוכנים) המטרה נוסחה "לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים".

כמה עובדים:  ברשות פועלים 5,700 עובדים, כשמנל רשות המיסים הוא ערן יעקובי

ממה מורכבת רשות המסים

הנהלה: שם מרוכזת פעילות המטה, הכוללת את המנהל, הסגנים, והמחלקות המקצועיות.

מס הכנסה ומיסוי מקרקעין

יחידת מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, אחראית לגביית מסים ישירים, מסי מקרקעין, היטלים מיוחדים, מסים משכר ומסים על הכנסות. החוקים הנוגעים לה: פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוקי עידוד, חוק מס ערך מוסף (מס שכר ורווח), חוק העבירות המנהליות, פקודת המסים (גבייה), חוק מס הכנסה (מיסוי בתנאי אינפלציה), חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) וכן הוראות שונות המתייחסות למסים הכלולות בחוקים ובתקנות אחרים.

היחידה כוללת   26 משרדי שומה (מס הכנסה) אזוריים, 10 משרדי מיסוי מקרקעין אזוריים, 4 משרדי חקירות אזוריים, יחידת חקירות ארצית, יחידת מודיעין ארצית, יחידה ארצית ו 3 יחידות אזוריות לאכיפת הגבייה.

מכס ומע"מ

מכס ומע"מ אחראית על גביית המסים העקיפים עבור צריכת סחורות ושירותים. המסים כוללים: מס ערך מוסף - המוטל בשיעור אחיד על כל הפעולות במשק, מכס - המוטל על יבוא סחורות, מס קנייה - המוטל כמה מוצרים מקומיים כמו סגיגריות, כלי רכב ואלכוהול ון על היבוא, בלו על דלק - מס קצוב המוטל על כל סוגי הדלק.

ביחידת מכס ומע"מ 8 בתי מכס, 9 מעברי גבול יבשתיים בינלאומיים, 8 מעברים פנימיים לאורך קו התפר ו- 3 נציגויות בחו"ל, 18 משרדי מע"מ אזוריים (כולל 3 משרדי מס קניה אזוריים), יחידת קישור מע"מ לרשות הפלסטינית (קמר"פ), 4 משרדי חקירות אזוריים, יחידת מודיעין ארצית, ויחידת מטה למניעת הברחות סמים והלבנת הון.

תפקיד רשות המסים

תפקידה העיקרי של הרשות הוא לגבות את המסים הבאים:

 1. מסים ישירים - מס הכנסה, מס רווח הון, מס שבח מקרקעין 

  מסים ישירים הם מסים המוטלים ישירות מההכנסה, הן של יחידים והן של חברות. אלו נגבים גם מפעילות כלכלית שוטפת, וגם מעסקאות חד פעמיות. ככלל, מס הכנסה מוטל בשיעור המשתנה לפי הכנסה, מהכנסה פטורה  עד מס גבוה על בעלי הכנסה גבוהה - ואילו מס חברות מוטל בשיעור קבוע של 23% על רווחיהן של חברות. מס רווח הון ומס שבח מקרקעין מוטלים על רווחים מעסקאות  של יחידים (ככלל, בשיעור של 25%) ושל חברות (בשיעור החל על רווחיהן השוטפים). אם ההכנסה עולה על שיעור ההכנסה המרבי מוטל מס נוסף בשיעור 3%.

 2. מסים המוטלים על עסקאות נדל"ן 

  מס רכישה, בשיעור משווי העסקה, מוטל על הרוכש, ועל המוכר מוטל מס שבח על הרווח בגין מכירת הנכסים.

 3. מסים עקיפים - מכס, מס קנייה, מע"מ, בלו על דלק

  • מכס הוא מס המוטל על יבוא סחורה בלבד, וזאת בשיעורים, כמפורט בתעריף המכס ומס קניה. שינוייםבשיעורי המכס חלים מתוקף הסכמי סחר, שעליהם חתמה ישראל, בין היתר עם מדינות האיחוד האירופי, ארה"ב,  קנדה, טורקיה ועם מכסיקו.

   מס קניה - הוא מס המוטל הן על סחורה ביבוא, ועל סחורה מקומית. מס קנייה חל, בעיקר, על יבוא מוצרים אלה: כלי רכב, סיגריות, דלק, אלכוהול ומוצרי יוקרה. שיעור מס קניה זהה לגביהם הן ביבוא, והן בייצור מקומי.

   משנות התשעים ירדו בהדרגה שיעורי מס קנייה, כדי להיות מנוע צמיחה למשק, מדיניות זו נמשכת עד היום.

  • מס ערך מוסף (להלן - מע"מ) - מוטל על עיסקה בישראל, על יבוא סחורות ועל מתן שירותים, בשיעור אחיד ממחיר העיסקה או הסחורה,  (נכון למועד פרסום זה, השיעור הוא 17).
  • בלו על דלק - מוטל כמס קצוב על סוגי הדלק, כגון: בנזין, סולר, נפט, גז, פחם ומזוט. סכום המס מתעדכן אחת לשלושה חודשים, לפי מדד המחירים לצרכן.
 4. מס שכר ורווח המוטל על מוסדות כספיים וכן מס שכר המוטל על מוסדות ללא כוונת רווח, מקורם בחוק מע"מ וגבייתם מוטלת מכוח החוק על מס הכנסה . הטלת מע"מ על השירותים שמספקים הגופים האמורים, מסובכת מבחינה טכנית ולפיכך בחר המחוקק בחלופה שוות ערך מבחינה כלכלית, המחושבת מבחינה טכנית כפונקציה של רווחי ארגונים אלה והשכר שהם משלמים. שני הפרמטרים הללו מהווים בסיס לחישוב מס הכנסה ומכאן הטעם להטלת גבייתם על רשות המסים.

תפקידים נוספים של הרשות

 • מניעת פעילות בלתי חוקית - מניעת פעילות בלתי חוקית בתחומים כגון: תקן, בריאות, איכות הסביבה, קניין רוחני, סמים, יבוא ממדינות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטים והונאות מסחריות. 
 • פיקוח על היבוא המסחרי לרשות הפלסטינית - בכל נמלי הים, האוויר, ובמעברי הגבול היבשתיים, כולל ביצוע בדיקות ביטחוניות.
 • הרחבת שיתוף הפעולה הבינ"ל בענייני מכס - במקביל למגמה של הפחתת שיעור מסי היבוא, מתרחב שיתוף הפעולה הבינלאומי בענייני מכס, כולל: חקירות, פישוט הליכים ונהלים, קישור מערכות מידע, הצטרפות לאמנות בינלאומיות וחתימה על הסכמי סחר.
 •  פיצויים בגין נזקי מלחמה ובצורת - מבוצע בהתאם לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961. מימון קרן הפיצויים מקורו במס הרכוש, אך החל משנת 2000, עם ביטולו של המס, מקור המימון הוא מגביית מס רכישה.
 • מענק עבודה - ב- 18.12.07 נחקק החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים, הכולל בין היתר את חוק "מענק עבודה". מטרות החוק, בין היתר, לתמרץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות ולצמצם את הפערים הכלכליים בין בעלי השכר הנמוך לבין העובדים ברמות השכר הגבוהות יותר. מאז נחקק הוחל החוק בהדרגה.  משנת המס 2011 עובדים מכל הארץ העומדים בקריטריונים שנקבעו, זכאים לקבלת המענק. מענק עבודה לאימהות עובדות הוגדל בשיעור של 150% החל בשנת 2013, כמו גם לאבות חד הוריים, שילדיהם אצלם והם המפרנסים.
 • צמצום השימוש במזומן – החוק נועד לסייע במאבק בהון השחור ובפעילות פלילית,  לרבות פשיעה חמורה, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור, ק. החוק כולל, בין היתר, הגבלות על השימוש במזומן ובצ'קים, הגבלות החלות על עסק,  אדם פרטי, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי" ללקוח. עוד נקבע בחוק כי יוטל עיצום כספי או קנס מנהלי על מפרי החוק,  בהתאם לסיווגם ועונשי מאסר בשל מעשי מרמה.

המבנה הארגוני של הרשות

​המטה המאוחד של הנהלת רשות המסיםמרכז טיפול בנושאים מקצועיים המפורטים:

 1. משנה למנהל הרשות -

    א. חטיבת תכנון וכלכלה - מטפלת בתחומי התכנון, הכלכלה, המדיניות, וניתוח כלל ההיבטים הנוגעים למערכת המס,

תוך יצירת חיבור בין כל סוגי המסים. כמו כן היחידה מתכננת חלופות לרפורמות חקיקה שונות. אחראית

לפרסום: תדריכים  כלכליים, הנחיות מקצועיות, תכניות עבודה של הרשות, מדידה וחקר ביצועים של מחלקות

הרשות.

ב. קרן הפיצויים - מטפלת בתשלום פיצויים בגין נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה מפעולות איבה, מלחמה

ובצורת.

2. חטיבת שומה וביקורת חשבונות - אחראית על שלושה תחומים: שומת מס הכנסה (שכירים, עצמאים, וחברות),

    שומת מיסוי מקרקעין (שומות מס שבח ומס רכישה) וביקורת חשבונות במע"מ. בנוסף, החטיבה אחראית על אכיפת

הוראות ניהול ספרים. החטיבה אחראית ליישום אחיד של מדיניות השומה ולהבטחת שלמות ונכונות הדיווחים

המתקבלים מלקוחות במס הכנסה, במע"מ ובמיסוי מקרקעין.

3. חטיבת מודיעין וחקירות - אחראית על אכיפת חוקי המסים שבטיפול הרשות, וטיפול בתיקים בהם קיים חשד לביצוע

    עבירות מס פליליות. החטיבה עוסקת באיסוף החומר המודיעיני, השגת ראיות, גילוי עבירות, והעמדת החומר

הנדרש לרשות היחידות המשפטיות. היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם רשויות אכיפה אחרות, כגון משטרת ישראל,

הרשות  לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים וכו'.

4. חטיבה מקצועית - מתווה מדיניות בנושאים מקצועיים, כולל יוזמה וטיפול בהצעות חוק ותיקוני חקיקה,

כדי להתאים את הוראות החוק למציאות הכלכלית, הכנת חוזרים מקצועיים, הקמת צוותי עבודה לטיפול

בנושאי מס והשתתפות בוועדות מקצועיות שונות. אחראית ליישום נכון של הוראות החוק בכל מכלול חוקי המס

ולהנחייתם המקצועית של עובדים. כמו-כן, מטפלת בפניות הציבור הנוגעות להחלטות מיסוי שאין להם ניסוח בהיר בחוק ובנושאי

המיסוי הבינלאומי.

5. חטיבת המינהל - החטיבה אחראית לפיתוח כוח האדם ולתיאום פעולות הרשות עם גורמי פנים וחוץ.

החטיבה מרכזת את הטיפול בתקציב הרשות ובהקצאת משאבים (אנושיים, חומריים ותקציביים) לפרויקטים

ולפעילויות המבוצעים  על ידי יחידות הרשות. כמו-כן, מטפלת החטיבה בנושאי משק, מחשוב, הדרכה ויחסי

עבודה, ושילוב ביניהם.

6. חטיבה משפטית - מטפלת בנושאים הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי. במישור האזרחי, מטפלת החטיבה בתכנון
    וניסוח הצעות חוק, ובמתן סיוע משפטי לפרקליטות המדינה, ליחידות ההנהלה ולשאר היחידות. במישור הפלילי מטפלת
    בהכנה וניהול של תיקים פליליים הנוגעים לעבירות מס מהותיות במע"מ ומכס, וכן בעבירות בסיסיות במס הכנסה, מע"מ
    ומכס.

7. החטיבה לאכיפת הגבייה - אחראית לקביעת מדיניות הגבייה מעצמאיים, מחברות ומשכירים, ניכויים, מיסוי מקרקעין

וגביית מע"מ. כמו כן אחראית החטיבה לקביעת מדיניות ניהול החוב ומעקב על כל תהליכי אכיפת הגבייה. החטיבה

מפעילה מערכת אכיפה לגביית המסים הנוגעים לרשות ובמידת הצורך מפעילה גם את היחידות לאכיפת הגבייה, ואת

"כוח 100" לטיפול בסרבני מס.

8. שע"מ (שירות עיבודים ממוכנים) - יחידה המנהלת את כלל מערך ה- IT של רשות המסים, פיתוח מערך מחשב

תומך, תשתיות מחשבים ותקשורת, מאגרי מידע וכיו"ב.

9. חטיבת ביקורת פנים ונציב קבילות - מטפלת בעריכת ביקורות פנימיות בכל יחידות הרשות, כדי לוודא כי

יתקיימו הוראות החוק וההוראות המקצועיות. כמו כן מטפלת היחידה בבדיקת תלונות הציבור לשם שמירה על טוהר

המידות של עובדי הרשות. החטיבה מופקדת על ביצוע בקרה וביקורת שיטתית, בלתי תלויה ואובייקטיבית, כדי

לאתר ליקויים ולהמליץ על תיקונם. בנוסף, מחובת החטיבה ליישם את המלצות דו"ח מבקר המדינה.

10מינהל המכס - מטפל בקביעת מדיניות בתחום סחר חוץ, ניהול מערכת סחר החוץ, אכיפת תנאי חוקיות היבוא

והיצוא, מניעת פעולות בלתי חוקיות (הונאות, סמים, הלבנת הון, קניין רוחני), ופיקוח על כלל היבוא המסחרי לרשות הפלסטינית,

כולל בידוק בטחוני.

11. חטיבת שירות לקוחות - אחראית על ממשק זמין, ידידותי ויעיל לציבור, למתן מידע, דיווח ותשלום מסים,  מענה במגע יחיד, צמצום החיכוך עם לקוחות, שיפור הזמינות של המשרדים ללקוח ותמיכה בהעמקת הגבייה .

החטיבה פועלת לייעול תהליכי העבודה תוך התמקדות בלקוחות, באמצעות פעולות לאיתור "צווארי בקבוק"

בתהליכי השירות, טיפול בהם והטמעת נורמות עבודה איכותיות ויעילות. כמו כן, החטיבה פועלת לשיפור זמינות

במתן השירות באמצעים מקוונים.

12. חשבות הרשות -  אחראית על ביצוע תקציב המשרד תוך קיום בקרה ופיקוח תקציבי, אספקת שירותי תשלומים

וחשבונות לספקים, ניהול כספי ורישום חשבונאי שוטף של המשרד ותשלום משכורות לעובדי הרשות. החשבות

אחראית בנוסף על דיווחים שוטפים ועיתיים לחשב הכללי, וכן  על עריכת דוחות כספיים שנתיים של רשות

המסים.

13. חטיבת דוברות והסברה - אחראית על העברת מידע לציבור בנוגע למדיניות ופעילויות הרשות, זאת באמצעי

תקשורת ובאמצעי הסברה נוספים. החטיבה מביאה בפני הציבור את המידע הדרוש לו מול הרשות, הן לעניין מיצוי

זכויותיו והן למילוי חובותיו. החטיבה מסייעת בחיזוק ההרתעה הדרושה למילוי תפקידה של הרשות - עמידה ביעד

הכנסות המדינה תוך יצירת תחושת הוגנות ושוויון מצד משלמי המסים. החטיבה מפעילה את אתר האינטרנט ואת

דף הפייסבוק כממשקים  מרכזיים ואינטראקטיביים לפעילות שבין הגולש לרשות.

הכנסות המדינה מגביית המסים

 • הכנסות רשות המסים בשנת 2018 הסתכמו ב-299.7 מיליארד שקל, לעומת 300.1 מיליארד שקל בשנת 2017. בשיעורי מס אחידים, עלו הכנסות רשות המסים ב-2%.
 • הכנסות ממסים ישירים -  הסתכמו בשנת 2018 ב-162.0 מיליארד שקל לעומת 168.4 מיליארד שקל בשנת 2017. בשיעורים אחידים, גדלה גביית המסים הישירים בשנת 2018 ב- 2%.
 • ההכנסות ממסים עקיפים - הסתכמו בשנת 2018 ב-137.7 מיליארד שקל  לעומת 131.7 מיליארד שקל בשנת 2017. בשיעורי מס אחידים, עלו ההכנסות ממסים עקיפים ב-3% לעומת אשתקד.

מהם המסים והוצאות התשלום בתמא 38

מס קנייה - מה זה, על מה הוא חל ולמה צריך אותו

מס שבח ומס רכישה ב-2018 - כמו ב-2017

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות