fbpx
חדשות

ירשתם דירה ולא מכרתם תוך שנתיים? תחויבו במס שבח

עדכון - לא יוטל מס שבח על דירות בירושה

מס שבח - ככה זה עובד 

מס רכישה - ככה זה עובד

תוכנית המיסוי של כחלון כללה העלאת מס רכישה על דירות להשקעה, וכן  – קיצור פרק הזמן ליורשי דירות בפטור ממס שבח, וקיצור הזמן שמאפשר הקלה במס רכישה למשפרי דיור שקנו דירה ועדיין לא מימשו את הדירה הקודמת.  החלק הראשון של התוכנית – העלאת מס רכישה כבר יושם, ועכשיו במסגרת חוק ההסדרים, מנסים באוצר (וכנראה יצליחו) ליישם את יתר התוכנית ועל הדרך הרחיבו את הרפורמה למקומות נוספים.

על פי ההצעה של משרד האוצר, שסביר מאוד שתעבור בכנסת - יקוצר פרק הזמן בין רכישת דירה חדשה לבין מכירת הדירה הקודמת, שמעניק פטור ממס שבח. כיום פרק הזמן עומד על שנה וחצי – והוא יקוצר לשנה אחת. מטרת המהלך הזה ברורה - לעודד את ציבור בעלי הדירות  למכור את דירותיהן כמה שיותר מהר, וכך ליצור היצע דירות גדול יותר.

מהלך נוסף –  נכון לעכשיו אין מס שבח על מכירת דירה שהתקבלה מירושה.  מעכשיו, על פי היוזמה של משרד האוצר, יורשי דירות יהיו פטורים ממס שבח, אם מכרו אותה במהלך שנתיים מפטירת המוריש. גם כאן, המהלך יאיץ מכירה של דירות והגדל היצע הדירות.

חוץ מזה,  מצמצמים באוצר את חלון הזמן למשפרי דיור למכור את דירתם המקורית/ הקודמת בהקלה במס רכישה.  נכון לעכשיו  אם רכשתם דירה אתם זכאים לשלם מס רכישה כבעלי דירה יחידה ולא כמשקיעים באם אתם תמכרו את הדירה המקורית שבבעלותם  בטווח של שנתיים.  זה נועד למנוע מצב שמשפרי דיור ישלמו מס רכישה כמו משקיעים בדירות. אבל, שנתיים זה להערכת האוצר זמן ממושך מדי, והוחלט על צמצום פרק הזמן לשנה אחת. כך, מעריכים באוצר , תפחת המוטיבציה של בעלי הדירות לדחות את מכירת דירותיהם ואולי (לגישתם)  ליהנות מעליית מחירים.

באוצר התייחסו למקרים ספציפיים ולשאלות שעלולות להישאל בעקבות יישום הרפורמה. הנה החלטות האוצר  בהקשר של מס רכישה ומס שבח, במלואם, ובהמשך הסברים להחלטות אלה.

נתחיל בהחלטות -  "לתקן את החוק, כך שיחול מס רכישה בהתאם לשיעורים של דירה יחידה, למי שמכר דירת מגורים אחרת שהייתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה הנוספת, ב-12 החודשים שלאחר רכישת הדירה הנוספת במקום ב-24 החודשים שלאחר הרכישה כאמור.

"לתקן את סעיף החוק, כך שלעניין הפטור ממס שבח לדירה יחידה, יראו דירה נמכרת כדירה יחידה אם יש למוכר בנוסף עליה, דירת מגורים שנרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב-12 החודשים שקדמו למכירה, במקום ב-18 החודשים שקדמו לה.

"לתקן את סעיף החוק, כך שייקבע בו כי הפטור ממס שבח הניתן במכירת דירה שהתקבלה בירושה בהתאם לסעיף זה, יחול רק אם הדירה נמכרה בתוך שנתיים מיום הפטירה של המוריש. כן לקבוע, כי מירוץ הזמנים לא יחל אם היה בין היורשים בן זוגו של המוריש כל עוד בן זוגו של המוריש עדיין בחיים, שאם היה בין היורשים היה ילדו של המוריש שטרם מלאו לו 21 שנים, התקופה תסתיים בתום שנתיים מהמועד שמלאו לו 21 שנים, ושאם היה בין היורשים ילדו של המוריש שהוא חסוי על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התקופה תסתיים בתום שנתיים מיום המועד שבו חדל להיות חסוי. בהקשר זה, מוצע לתקן את הסעיף לחוק, כך שבעל דירת מגורים, שיש בבעלותו דירה נוספת שהתקבלה בירושה כאמור, אשר מכר את דירת המגורים בפטור תוך שימוש בחזקה הקבועה בסעיף לחוק, לפיו יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר על אף שבבעלותו גם הדירה שהתקבלה בירושה, לא יוכל ליהנות מהפטור הקבוע לדירת מגורים יחידה לפי סעיף , במכירת הדירה שהתקבלה בירושה".

והנה דברי ההסבר (החשובים מאוד) -  "כיום, רוכשים של דירות חדשות פטורים ממס שבח על הדירות הישנות אותן הם מוכרים, אם תקופת ההמתנה שבין רכישת הדירה לבין מכירת הדירה הקודמת עומדת על 18 חודשים, ופטורים ממס רכישה על הדירות החדשות אם מכרו את הדירה הישנה בתוך 24 חודשים מיום הרכישה. במהלך השנים האחרונות אנו עדים להתארכות תקופת ההחזקה בדירות לאחר רכישת דירות חדשות חלופיות.

התארכות זו מוסברת גם על רקע הציפייה להמשך עליית מחירי הדיור ויצירת רווח נוסף על הדירה. לאור זאת, מוצע לקבוע כי תקופת ההמתנה שבין רכישת דירה חדשה לבין מכירת דירה קודמת, לעניין מס שבח ורכישה כאחד, תעמוד על 12 חודשים"

"מוצע לקצוב את הפטור הקיים ממס שבח עבור דירות אותן קיבל המוכר בירושה, בהתאם לסעיף  49 ב(5) לחוק. כיום, קיים פטור מוחלט עבור דירות אלו, בהינתן שבטרם ההורשה היה קיים עבורן פטור למוריש הדירה. מוצע לקצוב פטור זה, ולהעמיד אותו על תקופה של שנתיים. קציבה זו, צפויה לעודד יורשים למכור דירה נוספת בה הם מחזיקים, ובכך להביא להגדלת היצע יחידות הדיור. בכדי שלא לפגוע בבני הזוג, בילדי המוריש אשר מונה להם אפוטרופוס, ובילדי המוריש שלא מלאו להם 21, אשר לרוב גרים בדירה או נהנים מפירותיה, מוצע לקבוע הסדרים מיוחד לדירה שיש בין יורשיה יורש כאמור.

"לגבי יורש שהוא בן זוג, מוצע להחריג מגדר ההגבלה המוצעת מכירה של דירת ירושה אשר בין  יורשיה בן זוג המוריש. אם היה בין היורשים, יורש שהוא חסוי על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מוצע לקבוע כי הפטור יינתן כל עוד הוא עדיין חסוי. ואם היה בין היורשים מי שטרם הגיע לגיל 21, מוצע להתחיל לספור את השנתיים האמורות רק מרגע שכל ילדי המוריש אשר יש להם חלק בירושת הדירה הגיעו לגיל 21. במקרה שבו יש מספר יורשים, התקופה תסתיים במועד המאוחר ביותר.

"כמו כן, מוצע לקבוע כי בעל דירת מגורים יחידה, שיש בבעלותו דירה נוספת שהתקבלה בירושה כאמור, אשר מכר את דירתו הנוספת בפטור תוך שימוש בחזקה הקבועה בסעיף 49ג (4), לפיה יראו את הדירה הנמכרת כדירת המגורים היחידה שבבעלות המוכר לצורך הפטור הניתן במכירת דירה יחידה, על אף שבבעלותו גם הדירה אשר התקבלה בירושה, לא יוכל ליהנות מהפטור הקבוע לדירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב (2), במכירת הדירה שהתקבלה בירושה. הוספת סעיף כזה, תשלים את הגשמת התכלית שבבסיס התיקון המוצע כך שיורש שלא מכר את דירת הירושה בפרק הזמן המוצע לא יוכל למכור אותה בעתיד בפטור ממס, ככל שזו אפשרה לו לשמר את הפטור ממס תוך שימוש בחזקה הקבועה בסעיף 49ג (4) לחוק".

לסיכום, אין הרבה חדש בטיוטת ההסדרים, לעומת ההצעה המקורית של כחלון ופקידי האוצר, ונראה שהמהלכים האלו יעברו יחסית בקלות. כמה זה יעזור לשוק הדירות ? יש הרבה מאוד ביקורת סביב המהלכים האלו, ונכון שהם מהלכים בשוליים, אבל זה כבר מתגבר – כמה מהלכים בינוניים כן יכולים להתחיל ולהשפיע   על שוק הדירות, אבל שינוי מיסוי בפני עצמו לא מספיק – צריך לבנות יותר, צריך להגדיל את ההיצע, וצריך להתחיל להרים את הריבית – נראה שרק אז יגיע שינוי מגמה עמוק.

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אליכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

2 תגובות

שינוי גודל גופנים
ניגודיות