fbpx
זכויות עובדים

שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה - מהם זכויות העובד? ומה חייב המעסיק לעשות?

היום מציינים בעולם את היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות ובשל כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מספר נתונים באשר לאנשים עם מוגבלות חמורה בישראל.

מהנתונים המתפרסמים עולה כי ל-15% מבני 20 ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה (להלן מוגבלות) (כ-818 אלף איש), 16% מהנשים ו-14% מהגברים. שכיחות המוגבלות התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל-27% בגיל 74-65 (29% מהנשים ו-23% מהגברים) ול-52% בגיל 75 ומעלה (55% מהנשים ו-48% מהגברים).

אדם עם מוגבלות תפקודית חמורה הוא מי שמתקשה קושי רב, או שכלל אינו יכול לעשות לפחות אחת מהפעולות האלה: לראות, לשמוע, ללכת או לעלות במדרגות, להתלבש או להתרחץ בעצמו, לזכור או להתרכז.

עוד עולה מהנתונים כי ל-19% מהאנשים עם מוגבלות יש תעודה אקדמית (ל-39% מהאנשים ללא מוגבלות) ורק 53% מהאנשים עם מוגבלות הם מועסקים (81% בקרב אנשים ללא מוגבלות).

עבודתם של 54% מהמועסקים עם מוגבלות קשורה לתחום לימודיהם (69% מהמועסקים ללא מוגבלות), וחלק גדול מאד מהם,, 27% משתכרים עד 5,000 שקל ברוטו בחודש, לעומת 15% מהמועסקים ללא מוגבלות.

42% מהמועסקים עם מוגבלות מתקשים (או מתקשים מאוד) לכסות את ההוצאות החודשיות השוטפות של משק הבית, בהשוואה ל-29% מהמועסקים ללא מוגבלות.

התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות

על פי החוק, על מעסיק חלה חובה להתאים את מקום העבודה ותנאי העבודה לאדם עם מוגבלות, לפי צרכיו המיוחדים, על מנת לאפשר לו למלא את תפקידו כעובד ללא מוגבלות.

ההתאמות כוללות התאמה פיזית, התאמה של נוהלי העבודה והקפדה על חניה נגישה, לא רק לעובד, אלא גם למועמד לעבודה הניגש לראיון או להליך מיון.

חשוב לדעת שמעסיק (פרטי) רשאי לקבל סיוע כספי מהמדינה למימון התאמות עבור עובד עם מוגבלות, המועסק במשך 12 חודשים בהיקף של שליש משרה לפחות. המימון ניתן בהתאם לגובה ההוצאה עד לסכום מרבי הקבוע בתקנות, בהתאם לסוג ההתאמה.

אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות במקום העבודה

צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות קובע כי מי שמעסיק 100 עובדים ומעלה, חייב למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות במקום העבודה.

בנוסף קובע צו ההרחבה שמי שמעסיק 100 עובדים לפחות (מלבד המדינה), יפעל לכך  שלפחות 3% מבין עובדיו יהיו אנשים עם מוגבלויות.

תפקידי האחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות הם לבחון את עמידת הארגון ביעד שנקבע להעסקת עובדים עם מוגבלות, ללוות את כל היחידות בארגון למימוש היעד בהתאם לנוהל שייקבע, לעמוד בקשר עם מרכזי תמיכה והדרכה למעסיקים בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות, לשם התעדכנות מקצועית והתייעצות וכן הוא אמור להיות כתובת לפניות של עובדים עם מוגבלות בארגון.

האחראי אינו חייב לעבור הכשרה מיוחדת לצורך תפקידו, אך אותו אדם יכול לפנות אל מרכז התמיכה למעסיקים, שמפעיל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, על מנת לקבל ייעוץ, הדרכה וליווי המתאימים לעסק.

איסור אפליית עובד בשל היותו אדם עם מוגבלות

על פי החוק, על מעסיקים נאסר להפלות עובדים עם מוגבלות בשל מוגבלותם, כל עוד הם כשירים לבצע את העבודה.

האיסור חל לגבי כל אחד מהתחומים הבאים: קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים והטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

חובת ההתייחסות השוויונית כוללת ביצוע של התאמות לאדם המוגבל גם בתהליך איתור, מיון וגיוס העובדים וחל איסור על פרסום הצעת עבודה שיש בה אפליה של אנשים עם מוגבלויות.

במקרה של אפליית עובד בשל מוגבלותו, ניתן לתבוע את המעסיק ובית המשפט רשאי לפסוק לעובד שהופלה פיצוי של עד 50 אלף שקל ללא הוכחת נזק.

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

יואב בהט

יואב בהט

יואב ניהל את מחלקת התוכן והנתונים של חברת איי-אונליין במשך שנים רבות. שם נחשף לכתיבה, עריכה והכרות מעמיקה עם שוק ההון.
יואב כותב באתר הון לצד תפקידו כרכז כתבים.
תחומי הסיקור של יואב, הם בעיקר - שוק ההון והשקעות; פנסיה וביטוח; ושוק הנדל"ן.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות