fbpx
רכב ותחבורה

תג נכה – כל מה שצריך לדעת

מעודכן ל-04/2018

תג נכה – כל מה שצריך לדעת

תג חניה לנכה מאפשר להחנות את הרכב במקומות מסומנים לכך, וגם במקרים רבים במקומות שלא ניתן להחנות בהן כל עוד החניה לא מפריעה לתנועה. כלומר, אם לצורך הדוגמה, רכב חונה , יחנה על המדרכה, אבל הוא לא מפריע להולכי הרגל, הוא יכול לעשות זאת, והוא לא יקבל דוח - הנחת הבסיס שלא היתה לא חניה אחרת, והוא נאלץ להחנות במקום שאסור לכלי רכב אחרים, אך הוא לא מפריע לתנועה (בהנחה שיש מדרכה רחבה מאוד).

הרעיון שהתג החניה נכון ומוצדק, אך במקרים רבים נעשה בתג שימוש רב של בני המשפחה, כך שהנהנים הם לא באמת הנכים. ועדיין – התועלת של תג נכה עולה על העלות. אחרי הכל, זו הקלה מאוד גדולה לנכים שצריכים גישה נוחה בין החניה למקום ההגעה שלהם.

ניתן לקבל תג נכה לחניה עבור שני כלי רכב, בתנאי שהם משמשים להסעת הנכה. זה יכול להיות כלי רכב בבעלות הנכה, וזה יכול להיות כלי רכב שלא בבעלות הנכה, אם הם משמשים את הנכה דרך קבע.

השימוש בתג מותר רק כאשר הנכה נמצא ברכב – כנהג או כנוסע .

בעל תג חניה לנכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי, שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה ציבורית בתשלום. כמו כן, במקרים רבים, ניתן להחנות רכב  עם תג נכה בחניה בכחול לבן - ללא תשלום. אבל צריך לבדוק ולהיזהר - לא מדובר בתקנה ארצית, אלא תקנות מקומיות (של רשויות מקומיות) ולכן חשוב לוודא שקיימת אפשרות כזו  מול הרשות המקומית שבתחומה חונים (במוקדי המידע של הערים)

תג החניה יה בעבר מדבקה על שמשת הרכב, אבל כבר שנים רבות שהתג הוא בעצם כרטיס קשיח כשבעת החניה מוצמד לחלון הקדמי מצד שמאל של הרכב (או בחלון הצדדי בצד הנהג), כך שניתן לראות אותו בבירור.

התוקף של תג נכה הוא ל-8 שנים, כאשר אם מדובר על תג לצמיתות אזי כשבועיים/ שלושה שבועות לפני תום התקופה, יחודש התג אוטומטית ויישלח בדואר.

סוגי התגים

קיימים מספר סוגים של תגי נכה. תג כחול עם סמל של כיסא גלגלים - תג לנכים הזקוקים לכיסא גלגלים, או לרכב כאמצעי תנועה בשל מוגבלות ברגליהם.

תג עם סמל משולש ירוק - לנכים שאינם מרותקים לכיסא גלגלים.

שני התגים (הכחול עם סמל כיסא הגלגלים והירוק), שמסומנת עליהם כלנית הינם תגים של נכי צה"ל.

מבחינת האפשרות לחנות במקומות מסוימים הרי שאין הבדל בין התגים השונים. ההקלות מיועדות לכל נושאי התגים.

הקלה נוספות - רכב הנושא תג עם סמל כיסא גלגלים, רשאי לנסוע בנתיב המיועד לתחבורה ציבורית כאשר הנכה נמצא ברכב.

מי זכאי לתג נכה?

את הבקשה לקבלת תג חניה לנכה יכול להגיש מי שסובל ממחלה או מספר מחלות שבגינן הוא מתקשה בהליכה, תנועותיו מסוכנות לבריאותו או שהוא מרותק לביתו. כל זה צריך להיות מגובה כמובן בדוחות רפואיים עדכניים.

זכאים לתג נכה עיוור (בעל תעודת עיוור / לקוי ראיה), או מי שרופא שהוסמך לכך אישר כי הוא עונה על אחד מאלה: נכותו הרפואית היא בשיעור 60% לפחות ותנועתו ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותו או/ ו שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

כמו כן, אם המבקש נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות. חשוב להבהיר כי כל אדם המעוניין שתיקבע לו נכות רפואית (כללית) מטעם המוסד לביטוח לאומי שלא באמצעות תביעה לקצבת נכות, יכול להגיש בקשה לרשות המסים ולהיבדק על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה.

לדוגמה: גבר שחלה במחלה הגורמת לנכות לאחר שהגיע לגיל פרישה ואינו יכול להגיש תביעה לקצבת נכות בשל גילו, אך הוא מעוניין לקבל הטבות הניתנות בגין נכות רפואית (שאינן מותנות בקבלת קצבת נכות).

כדי לקבל את תג הנכה יש להעביר את המסמכים הבאים: טופס בקשה לתג נכה ופטור מאגרת רישוי;  צילום תעודת זהות של הנכה + ספח; צילום רשיונות רכב; מכתב בחתימתו של הנכה המציין את מספרי הרכב המבוקשים על התג (עד שני כלי רכב);  מוגבלי ניידות בכל הגילאים שניידותם נבדקה על-ידי משרד הבריאות לפני גיל 67 יצרפו את האישור של משרד הבריאות.

אם לא קיים אישור על מוגבלות בניידות מטעם משרד הבריאות, יש להגיש מסמכים עדכניים מרופא המומחה בתחום המחלה שבגינה מוגשת הבקשה, שיכללו התייחסות ליכולת התנועה של מגיש הבקשה. רצוי לשמור על עותק מכל מסמך, היות שהמסמכים לא יוחזרו לשולח. כמו כן, אין לשלוח דיסקים וצילומי רנטגן.

אם מדובר בנכי צה"ל - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הביטחון (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי).

לגבי עיוורים - יש לוודא כי קיים אישור ממשרד הרווחה (האישור מועבר באופן אוטומטי ישירות למערכת משרד הרישוי)

לגבי נפגעי פעולות איבה - אישור מהמוסד לביטוח הלאומי (אגף נפגעי פעולות איבה) שהם נכים ושתנועתם ללא רכב עלולה לערער את מצב בריאותם

במקרה שהנכה המבקש תג חניה אינו בעל הרכב יש לצרף את המסמכים הבאים:

אם הרכב רשום על שם האישה/בעל/ילד/הורה/אח של מבקש התג: צילומי תעודות הזהות והספח של שניהם (להוכחת הקרבה המשפחתית). אם הרכב רשום על שם בן/בת זוג ללא נישואים של מבקש התג: צילומי תעודות זהות וספח של שני בני הזוג, וכן חוזה/הסכם נישואין/הסכם ממון/תצהיר מעורך דין או מבית משפט, כי השניים חיים ומנהלים משק בית משותף כבני זוג. אם הרכב רשום על שם מי שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה של מבקש התג (כגון גיס, חבר, או בני זוג של ילדיו): תצהיר של הנכה ותצהיר של בעל הרכב (חתומים על-ידי עורך דין) על כך שהרכב משמש את הנכה מבקש התג.

אם הרכב רשום על שם האפוטרופוס של מבקש התג: צו למינוי אפוטרופוס בחותמת בית משפט.

אם הרכב רשום של שם חברה: אישור עם לוגו וחותמת החברה (ראו דוגמה) המציין שהרכב עומד לשימושו של הנכה וכולל את מספר הרכב ופרטי הנכה.

ברכב הרשום על שם חברת השכרה/ליסינג: אישור מחברת ההשכרה כי הרכב עומד לשימושו האישי של הנכה, כולל לוגו וחותמת (ראו דוגמה), ח.פ. ומספר רכב ופרטי הנכה (שם ותעודת זהות).

ברכב שנרכש מחברת ליסינג מימוני פרטי: חוזה רכישה עם לוגו וחותמת חברת הליסינג, מספר רכב ופרטי הנכה. אישור מחברת הליסינג עם לוגו וחותמת החברה, המציין כי הרכב נרכש בעסקת מימון פרטית מתאריך X עד תאריך Y. על האישור לכלול את מספר הרכב ופרטי הנכה (שם ומספר זהות).

צילום תעודת זהות וספח של מבקש התג.

את טופס הבקשה בצירוף המסמכים יש להעביר למשרד התחבורה היחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת"ד 72 חולון מיקוד 58100. ניתן להעביר את הבקשה גם באופן מקוון. לשם כך יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.

משך הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה אורך עד 90 ימים מיום הגעת הבקשה. אפשר להתעדכן על מצב הטיפול בבקשה לאחר 3 שבועות מהגשתה באמצעות המענה האנושי במרכז המידע הארצי, הניתן בשפות עברית, ערבית ורוסית.

מספר הטלפון לבירורים: 1-222-56-78 או בחיוג מקוצר מכל הרשתות: 5678*

המוקד פועל בימים א'-ה' משעה 07:00 בבוקר עד 20:00 בערב

בימי ו' וערבי חג מהשעה 07:00 בבוקר עד 13:00 בצהרים

תג הנכה נגנב – מה עושים?

במקרים של אובדן, גניבה, או החזרת רכב שהושבת בתג, יש למלא טופס בקשה להנפקת תג נכה במקרה של אובדן/גניבה/החזרת רכב שהושבת בתג. אם הרכב היה מושבת מכל סיבה שהיא (לאחר תאונה, הפקדת רישיון רכב, הורדה של ניידת בטיחות ועוד) בתקופה העולה על חודש ימים, כאשר הרכב יוחזר לכשירות יש להודיע לרשות הרישוי על מנת שיונפק תג חדש.

במקרים של החלפת רכב או הוספת רכב שני לתג, יש למלא טופס בקשה להנפקת תג נכה במקרה של החלפת רכב/הוספת רכב. יש להעביר את הטופס המתאים אל היחידה לטיפול במוגבלי ניידות, מרכז פניות הציבור ת"ד 72 חולון, מיקוד 58100.

ניתן להעביר את הבקשה גם באופן מקוון. לשם כך יש לסרוק את טופס הבקשה וכל המסמכים והאישורים הרלוונטיים לקובץ PDF אחד. במקרים דחופים ניתן להגיע ישירות למשרדי הרישוי.

במקרה שבעל תג חניה בתוקף רכש רכב חדש ישירות מהיבואן, היבואן ישלח את פרטי הרכב החדש למשרד הרישוי לצורך הוצאת תג חניה מעודכן.

אם תג החניה כולל רכב יחיד, התג יישלח באמצעות דואר ישראל בתוך שבועיים מעדכון היבואן, לפי הכתובת המעודכנת במשרד הפנים. אין צורך להגיע או לפנות למשרד הרישוי.

אם תג החניה כולל שני רכבים, יש לפנות בכתב למשרד הרישוי ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות, ולציין איזה מבין שני כלי הרכב המשויכים לתג החניה מוחלף על-ידי הרכב החדש.

על מנת לחדש תג שפג תוקפו (בתג שלא אושר לצמיתות ומחודש אוטומטית אחרי 8 שנים), יש לבצע שוב את הליך קבלת התג. כדי למנוע עיכובים יש להתחיל את ההליך כ-90 יום לפני תום תוקפו של התג.

ניתן לקבל תג חניה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעת הנכה. הרכב יכול להירשם על שמם של הורים לילד נכה, אין צורך ברישום הרכב על שם הילד. נכה המבקש למכור את רכבו, נדרש לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות.

אם אין לנכה חניה פרטית, ניתן לבדוק האם הרשות המקומית מאפשרת סימון אזור חניה מיוחד. אפשרות הסימון ניתנת בדרך כלל רק במקרים שבהם מדובר בנכות פיזית (כלומר אינה תקפה לאוטיסטים וכד').

חניית נכים - כל מה שצריך לדעת

משכנתאות לנכים - הגיע הזמן להקל עליהם

חסמו לכם את החניה הפרטית ? יש פתרון!

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  דיקלה כהן

  דיקלה עורכת וכותבת בהון בתחומים מגוונים, מתמקדץ בעיקר, אך ךא רק בתחומים - קריירה וזכויות עובדים.

  השאר תגובה

  תגובה 1

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות