חדשות

תחזית מדד המחירים באוגוסט - סביב האפס

תחזית מדד המחירים באוגוסט -  סביב האפס. מדד המחירים לצרכן בחודש יולי עלה ב-0.4%, ועדיין אחרי שנתיים של מדד מחירים לצרכן שלילי (שנים 2014 ו-2015), ומדדים שליליים בתחילת השנה,  הכלכלנים סבורים שהמדד השנה יהיה נמוך במיוחד, ורחוק מטווח בנק ישראל למדד שנתי של 1%-3%.

למדד המחירים המעודכן

למחשבון הצמדה למדד

הראל – מדד אוגוסט יהי ללא שינוי; בספטמבר המדד יירד

כלכלני קבוצת הפיננסים הראל סבורים שמדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט היה ללא שינוי, ואילו מדד המחירים לצרכן בחודש ספטמבר יירד ב-0.2%. מנגד, המדדים הקשורים לדיור ימשיכו לעלות – מדד תשומות הבנייה יעלה להערכתם, בשלושת החודשים הבאים (אוגוסט עד אוקטובר) ב-0.4%; מדד מחירי הדירות יעלה בשלושת החודשים הקרובים ב-0.6%, וסעיף הדיור (בעיקר מחירי השכירות) יעלה בתקופה, גם כן ב-0.6%.

"המדד החיובי בחודש אוגוסט, בהמשך למדדים החיוביים לפניו, מסיימים את תקופת המדדים החיוביים, ובשבעת המדדים הבאים עד פברואר 2017 אנו צופים אינפלציה מצטברת שלילית" כותבים כלכלני הראל ומוסיפים - מדד אוגוסט יישאר ללא שינוי, בין היתר בגלל -  ירידה חדה במחיר הדלק והמשך ירידה במחירי שירותי התקשורת, שיקוזזו עם העלייה העונתית בסעיף הדיור, התרבות והבידור. מדד ספטמבר צפוי לרדת ב-0.2% ומדד אוקטובר צפוי לעלות ב-0.1% - עלייה עונתית בשל החגים שתקוזז עם הירידה החדה המתוכננת במחירי ביטוחי החובה. האינפלציה ב-12 החודשים הבאים צפויה לעמוד על 0.7% - נמוך מהגבול התחתון של יעד בנק ישראל אך גבוה מהציפיות בשוק האג"ח.

בנק לאומי – מדדים נמוכים גם בהמשך השנה

כלכלני בנק לאומי מדגישים בסקירות האחרונות שלהם כי אלמלא העלייה במדדים הקשורים לדיור (ושכר דירה) המדדים היו נמוכים במיוחד גם בחודשים האחרונים, ובכלל – המדדים שהיו בשנים האחרונות והמדדים שיהיו (לפחות בשנה הקרובה), צפויים להיות נמוכים במיוחד – "האינפלציה נמוכה מאוד בישראל ובולטת בכך גם בהשוואה בינלאומית - מדד המחירים לצרכן במדינות השייכות לארגון ה-OECD עלה בממוצע בשיעור של 0.8% ב-12 החודשים האחרונים", מדגישים כלכלני לאומי ומוסיפים – "מדובר בעלייה קלה בקצב האינפלציה הממוצע בהשוואה לזה של שנת 2015 – 0.6% אך עדיין מדובר באינפלציה שנתית מתונה, הנמוכה משמעותית בהשוואה ל-2014 ,אז עמדה האינפלציה השנתית על 1.7% בממוצע.

"ההתמתנות בקצב האינפלציה בקרב מדינות ה-OECD ,נבעה בעיקר מהירידה במחירי האנרגיה והסחורות בעולם. ירידה זו הינה, בין היתר, תוצאה של צמצום בהיקפי הביקוש הגלובאלי, שחל על רקע האטה בפעילות הכלכלית ברחבי העולם. ירידת המחירים החלה במהלך שנת 2014 והחריפה בשנת 2015 ,ולכן תרמה לירידת האינפלציה במרבית המדינות המפותחות. שנת 2015 הסתכמה בירידה ממוצעת של כ-47% במחיר הנפט, זאת לאחר ירידה של 9% ב-2014 .בנוסף, מחירי הסחורות בתחום המזון והמשקאות ירדו ב-19% ב-2015, ומחירי התשומות לייצור ב-15% .שנת 2016 צפויה אף היא להסתכם בירידות מחירים, אם כי, במידה מתונה יותר.

"מגמה של ירידה בקצב האינפלציה, נרשמה גם בישראל. כך, שיעור האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים הסתכם במינוס 0.6% ,לעומת מינוס 0.2% בסוף 2014 ו-1.8% בסוף 2013 .עם זאת, יש לציין שהחודשים האחרונים מבטאים עלייה  קלה בהשוואה לסוף 2015 ,אז עמדה האינפלציה השנתית על מינוס 0.1%. שיעור השינוי השנתי של המדד בישראל מצוי בתחום השלילי ברציפות מאז חודש ספטמבר 2014 ,והינו נמוך בהשוואה לרוב מדינות ה-OECD האחרות ונמוך אף בהשוואה לממוצע האיחוד האירופי. בהקשר זה, נציין כי ירידת מדד המחירים לצרכן בישראל הייתה חדה יותר מאשר ב-OECD, בין היתר, כתוצאה מירידות מחירים נוספות, ייחודיות לישראל, רובן ביוזמה  ממשלתית ובעלות אופי חד-פעמי, כגון: הפחתת המע"מ, הפחתת מחירי המים והחשמל, הוזלת ביטוח החובה, ביטול אגרת הטלוויזיה ועוד; וכן בשל תיסוף מתמשך בשער החליפין של השקל. התפתחות זו, לצד הרמה הנמוכה של האינפלציה הצפויה במבט קדימה (על פי שוק ההון), מצביעה על "סביבת אינפלציה" נמוכה מאוד בישראל, אשר בולטת בהשוואה בינלאומית.

"במבט קדימה, שיעור השינוי השנתי של מדד המחירים לצרכן בישראל, צפוי לעלות באופן הדרגתי מאוד ולצאת מהתחום השלילי ולעבור לסביבה חיובית מתונה מאוד לקראת סוף השנה, כאשר סעיף הדיור (מבוסס שכר דירה) צפוי להמשיך להיות גורם ההתייקרות הדומיננטי במדד בחודשים הבאים. פירוש הדבר, שהאינפלציה בשנת 2016 תוסיף להיות נמוכה באופן משמעותי מיעד יציבות המחירים של הממשלה – 1% עד 3%.

מיטב דש – מדדים נמוכים בהמשך

גם במיטב דש סבורים שהמדדים הקרובים יהיו נמוכים במיוחד, כאשר בחודש אוגוסט יהיה המדד סביב האפס, ובחודש ספטמבר הוא יירד ב-0.1%. אלכס זביזינסקי, כלכן המאקרו של מיטב-דש מדגיש כי האשראי הצרכני ממשיך לגדול בקצב גבוה – "הסיכונים יתגלו רק כשהמצב במשק יורע גידול באשראי הנו אחד הגורמים שדוחפים את הצריכה הפרטית במשק. בשבוע שעבר פרסם בנק ישראל את הנתונים המעודכנים לרבעון השני לגבי התפתחות האשראי במשק מהם עלה שהאשראי של משקי הבית לדיור עלה בשנה האחרונה בכ-22 מיליארד שקל , בדומה לממוצע של שלוש השנים האחרונות, אך גבוה משמעותית מאשר בתקופה לפני המשבר. לעומת זאת, גידול באשראי שלא לדיור הגיע בשנה האחרונה ל-13 מיליארד שקל, הגבוה ביותר מאז שנת 2008. גידול בחוב של משקי הבית אינו חורג משמעותית מהגידול בסך השכר במשק. לכן, לא אמור לייצר קשיים בשלב זה, כפי שמתבטא בהפרשות הקטנות של הבנקים ובנתוני הפיגורים בתחום המשכנתאות אשר נמצאים ברמה נמוכה מאוד.

אלומות – מדד המחירים לצרכן באוגוסט היה ללא שינוי

בבית ההשקעות אלומות מעריכים כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט יושפע בעיקר מהגורמים הבאים - הוזלה עונתית במחירי ההלבשה וההנעלה בשיעור של כ-5%;  התייקרות עונתית במחירי ההבראה והנופש, כ-10% (בגלל החופשה); התייקרות של 0.5% בסעיף הדיור, על רקע התייקרות עונתית של 0.6% במחירי חוזי שכר הדירה המתחדשים.

מנגד, יושפע המדד מהוזלה של 4.5% במחירי הבנזין. "לאור כל הגורמים המשפיעים האלו", כותבים כלכלני אלומות, "אנו צופים כי מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט 2016 יוותר ללא שינוי. מדד המחירים לצרכן צפוי לעלות ב-0.4% בשנת 2016 ולהתייקר בטווח של 1.0%-0.5%, ב-12 החודשים הקרובים (החל מאוגוסט)".

באלומות מדגישים כי ההפתעה במדדים האחרונים ובמיוחד בחודש האחרון היתה התייקרות של סעיף חוזי שכר הדירה מתחדשים – "לאחר מספר חודשים בהם סעיף חוזי שכר הדירה התייקר בשיעור נמוך מאשר אפיין אותו בחודשים המקבילים בשנים הקודמות, חל כפי הנראה תיקון. לאחר התייקרות חודשית זו, עלה המדד ב-12 החודשים עד אוגוסט ב-2.5%, שהינו דומה לקצב שנרשם בשנתיים האחרונות".

למדד המחירים המעודכן

למחשבון הצמדה למדד

למחשבון הצמדה לדולר

 כדאי לכם לקרוא את המדריך שלנו על קופת הגמל להשקעה – ככה תחסכו הרבה כסף!  ואם תרצו לקבל הצעה לקופת גמל, תמלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות