fbpx

מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן מפורסם, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) בכל ה-15 בחודש והוא מבטא את העלייה (או הירידה) ביוקר החיים בחודש הקודם (ב-15 ביוני מתפרסם מדד חודש מאי).

כאן, נביא לכם תחזית שוטפת על מדד המחירים החזוי, וכן את הנתונים העיקריים (וההשלכות) עם פרסום המדד.

כמו כן, באתר:

מחשבון מדד – שדרכו תוכלו לחשב שינוי במדד בתקופה שתגדירו.

מדריך מדד המחירים לצרכן – למה יש תחושה שהוא לא באמת מלמד על השינוי ביוקר המחייה? איך מודדים אותו? ממה הוא מורכב? ולמה הוא לא מודד את השינוי במחירי הדירות


מחשבון מחירי הדירות – הגיע הזמן שתדעו באמת בכמה עלו הדירות. עיבדנו את הנתונים של הלמ"ס (שעורכת סקר תקופתי רחב על מחירי הדירות) ויצרנו מחשבון עם נתונים משנת 1994 ועד היום!

מחשבון מדד תשומות הבנייה – חשוב יותר לרוכשי דירות מקבלן

שינוי גודל גופנים
ניגודיות