מדריכי פיקדונות    פיקדונות    

תחרות לפיקדונות הבנקאיים? קסם תאפשר להשקיע במוצר מתחרה עם עד 2.5% תשואה

קסם תעודות סל

קסם תאפשר למשקיעים להיחשף לאיגרות חוב הנסחרות בבורסה עד מועד פדיונן, זהו למעשה תרגום של חברת קרנות הנאמנות למדדי הבולט

חברת קרנות הנאמנות קסם משיקה קרן סל שתאפשר לראשונה למשקיעים בה להיחשף לאיגרות חוב הנסחרות בבורסה עד לפדיונן. זהו למעשה תרגום של קסם ל"מדד בולט"- השקעה במדדי אג"ח קונצרניות המוחזקים עד לפדיון. הקרן מיועדת בעיקר למשקיעים סולידיים לטווח ארוך המסתפקים בתשואה שוטפת של כ-2%-2.5% בשנה – שעדיין גבוהה משמעותית מזה שמציע הפיקדון הבנקאי. לכן קסם בעצם מציעה תחרות לפיקדון הבנקאי.

אומנם המשקיעים יכולים להשקיע עצמאית באג"ח, אך אז הם צריכים לנהל את ההשקעה. בקסם משקיעים את הכנסות הריבית מהאג"ח חזרה באג"ח עצמן ואת תמורת האג"ח הנפדית משקיעים במק"מ ל-12 חודשים שמומר בסופו למזומן. זהו למעשה ניהול של תיק אג"ח, כאשר כל לקוח בוחר את המח"מ (משך חיים ממוצע) המתאים לו – יש מספר קרנות סל כאלו עם מח"מים שונים. ככל שהמח"מ ארוך יותר, כך הריבית גבוהה יותר.

יתרון אחר למוצר הוא דחיית אירוע המס, כך שהכנסות הריבית ממוסות רק כאשר הכסף נפדה לחשבון בסוף התקופה ולא לפני כן. קרנות הסל החדשות יעקבו אחר מדדי אג"ח קונצרניות לפדיון במח"מ של 4.3-2.5 שנים, וניתן יהיה לבחור בין קרן סל העוקבת אחרי מדד צמוד, לקרן סל העוקבת אחרי מדד שקלי.

קסם היא חברת קרנות מבית אקסלנס והיא מהחברות היחידות שעדיין מנסות להמשיך להפעיל את מוצר קרנות הסל, לאחר שאלו פחות משווקות על ידי היועצים בבנקים המעדיפים להציע את הקרנות המחקות, שאינן נסחרות כמו ניירות ערך. בשל כך, אין לקרנות המחקות שווי הוגן ולכן היועצים לא צריכים לבדוק את ציטוטי הקנייה והמכירה ולוודא שהם הוגנים. אף על פי כן, משמעות הדבר היא חוסר סחירות מלא שיכול להגיב לתנודות השוק באופן מיידי.

רשות ני";ע: מספר תיקי קרנות הנאמנות ושיעור ההחזקה בקרנות נאמנות עלה באופן משמעותי .

תעודות סל הפכו לקרנות סל וכבר לא משתלמות לבעלי אזרחות כפולה. מה כן?

קרנות מחקות יהפכו לקרנות סל