fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות חדשות

תנאי העסקת ילדים בפרסומות, צילומים והופעות

מעודכן ל-08/2019

אנחנו יודעים שאסור להעסיק ילדים, ובכל זאת מכל עבר אנו רואים ילדים בפרסומות ובשלטי חוצות. מה אומר החוק? אי אפשר להעסיק ילדים מתחת גיל 15 ללא אישור הוריהם ושר העבודה. עוד מותנית העסקת הילד באישור של רופא. אם אין הורה מעורב, האפוטרופוס ייתן את האישור. אם הילד בוגר דיו נדרשת הסכמתו.

מבחינת תכנים אמורים להתקיים התנאים הבאים:

 1. אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן שעלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד;
 2. בהופעה אין עירום או רמזים מיניים;
 3. אין בהופעה מסרים גזעניים;
 4. ההופעה לא תעודד צריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, למעט הגרלות המותרות על פי חוק;
 5. אין בהופעה משום סיכון או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני;
 6. מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים למניעת נזקי גוף;
 7. ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למנוע את חשיפת הילד לקרינת שמש ישירה;
 8. במקום ההופעה יש מתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת המיועדת לטיפול בעזרה ראשונה למי שעובד במקום פתוח;
 9. לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות;
 10. לא ננקטת כלפי הילד, או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיזית או מילולית, או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה;
 11. הילד מועסק בהתאם לתנאים שנקבעו לגבי שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו, כפי שמפורט בתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999;
 12. המעסיק או מישהו מטעמו יהיה אחראי למסירת מידע למפקח עבודה ככל שיידרש, בנוגע להעסקת הילד, כולל מידע לגבי זהות מזמין ההופעה, מבקש ההיתר (המעסיק), זמני ההופעה ומקומה; המעסיק או האדם מטעמו חייב להימצא בכל זמן ההופעה במקום ההופעה;
 13. במקום ההופעה יש פינת מנוחה;
 14. המעסיק מספק לילד שתייה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות; בהעסקה של יותר מ-3 שעות, חובה לספק לילד ארוחה (חמה או קרה);
 15. המעסיק דואג להסעת הילד בתנאי בטיחות הולמים מביתו למקום ההופעה וחזרה לבית; להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה;
 16. המעסיק דואג, במידת הצורך, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור לביתו של אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו;
 17. המעסיק מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), תשנ"ט-1999 והעתק של ההיתר.

מקרים שבהם לא יינתן היתר

 1. לא יינתן היתר אם המעסיק הורשע באחת העבירות שפורטו בתקנות, כגון: עבירת אלימות, עבירת מין עבירה נגד קטין או שבית משפט קבע שהמעסיק עבר עבירה כאמור;
 2. המעסיק הורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו עליו עקב ביצוען, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סבור שיש חשש שהעסקת הילד על ידי המעסיק עשויה לפגוע בטובת הילד;
 3. המעסיק הפר חובה המוטלות עליו, לפי חוק, כלפי בני נוער, כגון: העסקה ללא אישור רפואי או בניגוד לאמור בו, העסקה ללא היתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, או בניגוד לתנאי היתר;
 4. נגד המעסיק הוגש כתב אישום על עבירה מסוגי העבירות שפורטו בתקנות, כגון: עבירת אלימות, עבירת מין או עבירה נגד קטין.

ילד מתחת גיל 8

אם טרם מלאו לילד 8 שנים, אסור להעסיק אותו בפרסומת, בהופעה או בצילומים אלא אם בנוסף לתנאים שצוינו מתקיימים גם כל התנאים הבאים:

 1. הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד חייב להיות נוכח במשך כל הזמן שהילד מצולם או מופיע;
 2. הורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה, יתלווה להסעות של הילד ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה, גם אם ההסעה היא בשעות היום.

ילד מתחת גיל שנה

באופן כללי לא ניתן היתר לילד מתחת לגיל שנה אבל שר העבודה רשאי לתת היתר אם מתקיימים התנאים הבאים:

 1. ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות;
 2. השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תוכני ההופעה;
 3. הוועדה המייעצת שמינה השר המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעבדה המותרות, טווח שעות העבדה המותר וההפסקות. והמעסיק מקפיד על העסקת הילד במסגרת שעות העבודה המרביות וההפסקות בעבודה שעליהן המליצה הוועדה

ביטול היתר

ניתן לבטל את ההיתר בהתקיים התנאים הבאים:

 1. אם חל שינוי בהתנהלות הילד או ביכולתו להמשיך את מהלך חייו באופן תקין.
 2. אם נוצרו נסיבות שבהן מקבל ההיתר לא היה מקבל את ההיתר מלכתחילה

הופעות אשר אינן דורשות היתר

הופעות שאינן דורשות היתר הן ילום דוקומנטרי של פעילות כלשהי, השתתפות בחידונים, ראיון חד-פעמי באופן אקראי וללא הכנה וביצוע של קטע מבוים.​​​​

דרך בקשת היתר

יש למלא את טופס הבקשה המופיע באתר משרד העבודה ולצרף את כל האישורים והמסמכים כנדרש.
את הבקשה יש להגיש בדואר או במסירה אישית לכתובת: אגף הרישוי - חוק עבודת הנוער, מינהל הסדרה ואכיפה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, דרך מנחם בגין 125, תל אביב – יפו 6701201
תוכניות הפקה יודיעולפחות חודש לפני ליהוק הילד לתכנית הפקה עתידית, ויעבירו את התמליל ואת כתובת מקום הביצוע. בנוגע להופעה ציבורית יעבירו חמישה עותקים של תכנית ההופעה, עיקרי תוכנה, נוסח המחזה/ התסריט, כל זאת בציון תפקיד הילד וסימון הפסקאות הנוגעות במישרין להופעתו..
אם המבקש הוא תאגיד, רק מנהל התאגיד יכול לחתום. בקשות שאושרו בעבר תקפות לחצי שנה בלבד.

במקרה שבו מועסק הילד דרך סוכנות תיווך, יש להציג "היתר לתיווך העסקת ילד", מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שניתן לסוכנות התיווך עבור אותו ילד (ההיתר ניתן לסוכנות התיווך לגבי כל ילד בנפרד). צריך לוודא מול חברת התיווך, טרם העסקת הילד, כי יש ברשותה היתר לתיווך וצרפו את ההיתר לבקשה.

כך תפתחו גן ילדים - מה אומר חוק הפיקוח, כמה עולה, כמה מרוויחים

איך בוחרים חוגים לילדים וכמה זה עולה?

בייביסיטר, מנקה, מטפל סיעודי - כל השאלות והתשובות על העסקת עובד במשק בית

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות