תפקידו האמיתי של עו"ד נדל"ן
תוכן ממומן    

תפקידו האמיתי של עו"ד נדל"ן

עסקת נדל"ן מהווה בדרך כלל את העסקה הגדולה ביותר אותה מבצע אדם במהלך ימי חייו. לצד העובדה כי בעסקאות נדל"ן מעורבים סכומי כסף גדולים במיוחד, עסקאות אלו כפופות למערכת חוקים, תקנות ונהלים אשר לכל אחד מהם השפעה ממשית על היכולת ליהנות מנכס המקרקעין. ליווי על ידי עו"ד נדל"ן הבקיא במערכת דינים זו הוא אלמנט מחייב לביצוע עסקה תקינה, בטוחה ומוצלחת.

תפקידו של עו"ד נדל"ן
עורך הדין למקרקעין הוא גורם משפטי מוסמך, אשר בקיא ומנוסה בליווי צדדים לעסקאות נדל"ן. לעורך דין שכזה יש את הידע המקצועי הדרוש על מנת להעניק מעטפת של פתרונות והצעות לרוכש, למוכר, למשכיר או לשוכר, תוך שיקוף המצב המשפטי החל על העסקה הצפויה ביניהם לבין הצד השני. עו"ד נדל"ן הוא הגורם אשר מתווה את רכיבי עסקת המקרקעין וזאת תוך ניצול הידע והמיומנות שלו לטובת ניסוח חוזי התקשרות המספקים מענה לכל סיטואציה שעשויה להתעורר במהלך הוצאת העסקה אל הפועל, כמו גם ביחס לאירועים עתידיים שעשויים להתעורר לאחר השלמת העסקה.

עסקת מכר דירה
המונח עסקת מכר דירה מתייחס למצב שבו בעליו הרשומים של נכס מקרקעין המשמש למגורים חפץ למכור את הנכס בבעלותו לידי קונה פוטנציאלי. עסקה זו כוללת מספר רכיבים, בהם הכנת חוזה מכר בין הצדדים וטיפול בנטל המס הנובע מעצם העסקה בין הצדדים. הטיפול ברכיבים אלו הוא מלאכה שעשייתה על הצד הטוב ביותר הוא באמצעות ליווי מטעם עורך דין.

ייצוג הקונה
עו"ד נדל"ן מספק ייצוג לקונה הדירה במסגרת עסקת מכר דירה. מדובר בעסקה משמעותית מאוד מצד הקונה לאור מידת ההשקעה הכספית הטמונה בעסקה זו, כאשר לעיתים הנכס אותו רוכש הקונה יהיה הנכס בו הוא עשוי לגור עד יומו האחרון. מסיבה זו, תפקידו של עורך הדין לוודא כי העסקה מיטיבה עם הקונה, הוא תפקיד קריטי.

תפקידים במעמד ייצוג הקונה
במסגרת תפקידו, מבצע עורך הדין בדיקה אודות מצבו המשפטי של הנכס וזאת על ידי בדיקת רישום הדירה במרשם המקרקעין לצד בדיקת מרשמי רישום שעבודים נוספים המנוהלים על ידי המדינה. בדיקה זו מאפשרת לקונה לוודא כי הנכס שעתיד להירכש על ידו אינו מצוי בסבך משפטי של בעלויות ושעבודים.
כמו כן, נערכת בדיקת המצב התכנוני של הנכס תוך השוואתו למצבו הרישומי. למרבה הצער קורה לא אחת, כי בית המוצע למכירה פולש לחלקה סמוכה באופן אסור אשר עשוי לגרור צווי הריסה ותביעות סילוק למיניהן. השוואת התמונה התכנונית למפת רישום החלקות, ולתוכניות הנוגעות לנכס המצויות ברשויות התכנון, נועדו למנוע מהקונה רכישה של נכס בעל חריגות בניה.

ייצוג המוכר
מוכר הדירה זקוק גם כן לייצוג של עו"ד נדל"ן, אם ברצונו לוודא מניעת היקלעותו לתסבוכת משפטית במסגרת מכירת הנכס שבבעלותו. המרכיב החשוב ביותר בעת ליווי המוכר, הוא שרטוט המתווה החוזי אשר יבטיח למוכר קבלה של סכומי מכירת הדירה במועדן, תוך הטלת סנקציות על הקונה במקרה של איחור בהעברת התשלום.

בחינת משמעות העסקה בראי דיני המס
במהלך ייצוג הקונה או המוכר של הנכס במסגרת עסקת מכר דירה, יש צורך לטפל בהיבט נוסף מעל משמעות כלכלית גבוהה והוא שאלת נטל המס. המוכר נדרש לשלם מס שבח בעת מכירת דירתו, מס אשר בהיעדר תחולתו של פטור מסוים, עשוי להצטבר לסכום של 25% מההפרש בין מחיר הקניה של הדירה בעבר למחיר מכירתה בהווה. כמו כן, גם הקונה נדרש לשלם מס ששמו מס רכישה, המהווה אחוז מסוים מסכום מכירת הנכס ועשוי גם הוא להצטבר לסכומים גבוהים מאוד, בהתאם לסכום הרכישה. מסיבה זו, ליווי על ידי עו"ד המקרקעין מאפשר קבלת תמונה מלאה על עלות העסקה עבור שני הצדדים, על מנת שיכלכלו את צעדיהם בתבונה.

הליך התחדשות עירונית
אחת העסקאות הדומיננטיות כיום בתחום הנדל"ן היא עסקת התחדשות עירונית. על פניו מדובר בעסקה שכל הצדדים נהנים ממנה: הקבלן מצדו זוכה לקבל לידיו מספר דירות אותן באפשרותו למכור ברווח רב, והדיירים שבמקום מגוריהם מבוצעת התחדשות עירונית, זוכים לקבל דירה חדשה או דירה משופצת אשר כוללת ממ"ד, ואשר עמידה בפני רעידות אדמה. עם זאת, הליכי ההתקשרות מול הקבלן המבצע דורשים מתן מענה למגוון קשיים שעשויים לצוץ במהלך מערכת היחסים החוזית, לרבות מצבים בהם הקבלן מאחר במסירת הדירות או נקלע לחובות, לצד טיפול במקרים בהם לאחר הבנייה מתגלים ליקויי בניה. מסיבות אלה, כל התקשרות עם קבלן במסגרת הליך התחדשות עירונית תחייב ליווי, סיוע ולעתים גם תיווך מצידו של עורך דין לנדל"ן  .

עסקת מכר נכס מסחרי
לצד הצורך בליווי בעת התקשרות חוזית בעסקאות קנייה ומכירת דירה למגורים, מהווה עורך הדין כתובת לצדדים לעסקת מכר נכס מסחרי. עסקאות אלו דורשות טיפול במגוון היבטים הנוגעים להיתרי השימוש בנכס המסחרי, בחינת שאלת הבעלות בנכס והשפעתן של תוכניות התחדשות ושיקום הצפויות להיערך על ידי הרשות המקומית ביחס לשטח עליו עומד הנכס.

שינוי מצב תכנוני של נכס
תפקידו של עורך הדין אינו מתמצה אך ורק בליווי עסקאות שבהן עוברת בעלות בנדל"ן מצד אחד לצד אחר, אלא גם בביצוע פעולות הנוגעות למצבו התכנוני של הנכס. כך למשל, בעת שבעל דירה חפץ להרחיב את שטח דירתו, לסגור מרפסת פתוחה או להוסיף אל הדירה ממ"ד, באפשרותו להתייעץ עם עו"ד נדל"ן אשר יידע להציג בפניו את דרכי הפעולה המומלצות.

שינוי ייעוד נכס מסחרי
לצד הפעילות לשינוי מצבו התכנוני של נכס מגורים, באפשרות בעל נכס מסחרי להיעזר בשירותיו של עו"ד לשם הגשת בקשה שינוי ייעוד מקרקעין בהם מותר לעשות שימוש מסחרי מוגבל, וזאת לטובת הגברת פוטנציאל הנכס להשיא רווחים כתוצאה מהשכרתו לבעלי עסקים במגוון תחומים.

עסקת שכירות דירה
לצד הצורך בליווי משפטי  בעסקאות הדורשות מומחיות והיכרות עם דיני המקרקעין השונים, כמו גם הצורך לוודא כי עסקאות בעלות היקף כספי משמעותי ייצאו אל הפועל לאחר עריכת מיטב הבדיקות, רצוי להיעזר בליווי המקצועי גם בעסקאות בהיקף נמוך יותר כמו למשל הסכם שכירות דירה. ליווי על ידי גורם מנוסה ומקצועי בהכנת חוזי שכירות דירה, הוא האמצעי האידיאלי עבור בעל דירה המעוניין ליהנות ממעטפת משפטית הגנתית שתאפשר לו להסדיר כל אלמנט במסגרת מערכת היחסים החוזית בה הוא עתיד להיקשר עם שוכר שצפוי לגור בדירתו.

מיצוי הזכויות המשפטיות
עו"ד נדל"ן הוא הכתובת עבור כל אדם או ארגון אשר עומדים מול הפרת חוזה שכירות על ידי שוכר, אי העברת תמורה מצד רוכש דירה, אי פינוי הדירה מצד מוכר דירה או החלטה מנהלית פוגענית הנוגעת למצבו התכנוני של הנכס. עו"ד נדל"ן מיומן יידע להעניק את הליווי המיטבי מול הגורם המפר ובמידת הצורך להגיש תביעה לצורך קבלת פיצוי או לשם הטלת צו שיפוטי ביחס לנכס.

עסקאות מקרקעין – רק בליווי עו"ד נדל"ן
עסקת נדל"ן היא פעולה משפטית לכל דבר ועניין, ומשכך כפופה למערכת דינים מגוונת ומסועפת. היות שמדובר בפעולה משפטית בעלת השפעה ניכרת על קניינו של אדם, רצוי לבצע כל עסקה או מהלך הנוגע לנדל"ן על ידי עורך דין מקרקעין מקצועי ומיומן בעל ניסיון בליווי צדדים בביצוע עסקאות נדל"ן.