fbpx
חיסכון פנסיוני

23 מיליארד שקל מכספי הפנסיות - ללא דורשים; המוסדיים ממשיכים לגבות דמי ניהול

בתוך שלש שנים, בין 2013 ל-2016 חלה ירידה גדולה אך עדיים מדובר בסכומים עצומים, ללא דורשים, שנמצאים בידיהם של הגופים המוסדיים. לפי נתונים שנמסרו מרשות שוק ההון גופי החיסכון הפנסיוני בישראל מנהלים, נכון לסוף שנת 2016, סכום של 15.2 מיליארד שקל המוגדר ככספים שהקשר עם בעליהם נותק - מנותקי קשר, וסכום של 7.7 מיליארד שקל נוספים ששייך למוטבים בחשבונות של עמיתים שנפטרו וטרם משכו את כספם.

בשנת 2013, נמסר מרשות שוק ההון, עמד הסכום של מנותקי קשר על 39.7 מיליארד שקל ב-2,298,800 חשבונות. ב-2016 קטן הסכום ביותר מ-60% והיקף החשבונות ירד בכ-50% ל-1,220,516.

אולם, מאז שנת 2013 חלה עליה של כ-30% מ-6 מיליארד שקל לכ-7.7 מיליארד שקל ב-2016בהיקף נכסים הנמצאים בחשבונות של נפטרים ושהמוטבים של פוליסות אלו לא דרשו אותם. במספר החשבונות של עמיתים שהלכו לעולמם והכספים שבהם לא נדרשו, כמעט ולא לא נרשם שינוי ומספרם ב-2016 עמד על כ-340 אלף חשבונות.

רובם הגדול של חשבונות העמיתים מנותקי הקשר, סכום הצבירה בחשבון נמוך מ-8,000 שקל. כ-48% מחשבונות מנותקי הקשר עומדים על סכום הנמוך מ- 1,000 שקל, כ-18% עומדים על סכום של בין 1,000 שקל ל-5,000 שקל, וכ-6% מהחשבונות בלבד עומדים על סכום של בין 5,000 שקל ל-8,000 שקל.

על פי התקנות, מנותק קשר הוא מי שהדאר שנשלח אליו חזר לפחות פעמיים בשלש השנים האחרונות או שהחשבון של העמית הוא חשבון רדום.

חשבון רדום הוא חשבון שעברו עשר שנים מאז המועד האחרון בו ביצע העמית פעולה או נתן הוראה לגוף המוסדי, או שעברו עשר שנים מן המועד האחרון בו ביצע העמית פעולה או נתן הוראה לגוף המוסדי, ומדובר בקופת גמל לחיסכון בה יש כספים נזילים, בעמית לאחר גיל פרישה בקרן פנסיה או בפוליסת ביטוח, או שגילו של העמית סמוך לגיל פרישה, והעמית לא ביצע פעולה או נתן הוראה לגוף המוסדי שישה חודשים לפני או לאחר גיל הפרישה.

הבעייה היא שהתקנות מקלות עם הגופים המוסדיים בכל מה שנוגע לחשבונות בהם נמצא סכום כסף קטן.

בחשבון רדום ששיש בו פחות מ-5,000 שקל, נדרש הגוף המוסדי לבצע ניסיונות ליצירת קשר בשנה הראשונה בלבד. במקרה של קופות גמל של נפטרים בהם פחות מ-5000 שקל.

  גם בקופות גמל של נפטרים, כאשר היתרה הצבורה נמוכה מ-5,000 שקל, לא נדרש הגוף המוסדי  לפעול רק בשנתיים הראשונות לאחר פטירת העמית. לאחר שנתיים הגוף המוסדי אינו חייב לפעול עוד והכסף בעצם נשאר אצלו ללא דורש. ב-76% מחשבונות הנפטרים סכום הצבירה נמוך מ-5000 שקל. על פי הנתונים, ב-52% מהמקרים זהות המוטב כלל איננה ידועה לגוף המוסדי משום שהעמית לא ציין בפני קופת הגמל מי יקבל את כספו במקרה של פטירה. גם ב-48% מחשבונות הנפטרים בהם מצויין מוטב, קיים שם בלבד או שם ומספר תעודת זהות בלבד. מהנתונים עולה עוד כי בכ-60% מחשבונות הנפטרים יש פחות מ-1,000 שקל, ובכ-16% יש בין 1,000 שקל ל-5,000 שקל.

הר הכסף - מצאתם כספים אבודים? מסתבר שלא פשוט לקבל את הכסף

פנסיה - מה זה? איך חוסכים לפנסיה? מהם מוצרי החיסכון הפנסיוני? כמה לחסוך כל חודש? ועוד

לקבלת הצעה אטרקטיבית לניהול קרן השתלמות בגוף מוביל – מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות