מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לצרכן מפורסם, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) בכל ה-15 בחודש והוא מבטא את העלייה (או הירידה) ביוקר החיים בחודש הקודם (ב-15 ביוני מתפרסם מדד חודש מאי).

כאן, נביא לכם תחזית שוטפת על מדד המחירים החזוי, וכן את הנתונים העיקריים (וההשלכות) עם פרסום המדד.

כמו כן, באתר:

מחשבון מדד  שדרכו תוכלו לחשב שינוי במדד בתקופה שתגדירו.


מחשבון מחירי הדירות – הגיע הזמן שתדעו באמת בכמה עלו הדירות. עיבדנו את הנתונים של הלמ"ס (שעורכת סקר תקופתי רחב על מחירי הדירות) ויצרנו מחשבון עם נתונים משנת 1994 ועד היום!

מחשבון מדד תשומות הבנייה – חשוב יותר לרוכשי דירות מקבלן