fbpx
שוק ההון

אבגול - המכירות בשיא, הרווח בתחתית

אבגול הצליחה להגדיל את המכירות ברבעון השלישי ל-109 מיליון דולר – לעומת 94.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, אבל...הרווח הגולמי דווקא ירד ל-15.6 מיליון דולר בהשוואה ל-20.3 מיליון דולר ברבעון הקודם. איך זה קרה? מכירות ברווחיות מאוד נמוכה ביחס לעבר – רווחיות של 14.3% לעומת 21.4% ברבבעון מקביל.

התמונה די דומה בכל תשעת החודשים הראשונים של 2018 – המכירות עלו ל-312.9 מיליון דולר לעומת 267.4 מיליון דולר, אך הרווח הגולמי ירד ל-45.2 מיליון דולר לעומת רווח גולמי של 52.9 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2017.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם ב-6.9 מיליון דולר בהשוואה ל-12.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם ב-18.6 מיליון לעומת 29 מיליון בתקופה המקבילה.

בהתאמה השורה התחתונה חלשה לעומת תקופות מקבילות – ברבעון השלישי גם בגלל הוצאות מימון כבדות, נרשם רווח של 630 אלף דולר, לעומת 7.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בתשעת החודשים הראשונים הרווח הסתכם ב-6 מיליון דולר לעומת 7.7 מיליון בתקופה המקבילה.

הנהלת אבגול מסבירה כי הירידה ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהעובדה שבמהלך הרבעון השלישי של שbת 2017 ,הופעל לראשונה קו הייצור בדימונה ובחודש ינואר 2018 הופעל לראשונה קו הייצור הראשון במפעל החברה בהודו – כלומר מדובר בקווי ייצור חדשים וקווים אלו בתקופה הראשונית אינם מגיעים לרווחיות מייצגת. סוג של תקופת הרצה.

כמו כן, מסבירים בחברה כי הירידה ברווחיות נובעת מהגידול בהיקף ההנחה ללקוח מרכזי של החברה. להפעלת הקווים, היתה כצפוי, השפעה שלילית על תוצאות הפעילות של החברה בהשוואה לתקופה המקבילה, עקב יעילות נמוכה מהממוצע הנהוג בחברה במהלך החודשים הראשונים להפעלת הקווים וכן הגידול בהוצאות הפחת. בנוסף, הקו החמישי בארה"ב טרם הגיעה ליעילות יצור הממוצעת המקובלת של החברה לקווים דומים, כך שההוצאות הקבועות הנוספות הכרוכות בהפעלת הקו השפיעו לשלילה על הרווח הגולמי. במהלך התקופה חלה עלייה במחירי חומרי הגלם של כ-4.9 מיליון דולר, המהווה השפעה שלילית על הרווח הגולמי לעומת תקופה מקבילה אשתקד בה ההשפעה השלילית הייתה מתונה יותר בסך של כ-1.7מיליון דולר

הירידה הדרמטית ברווח וברווחיות הגולמית ברבעון השלישי מיוחסת להפעלה של קווי יצור חדשים וכן לעלייה בהיקף ההנחות ללקוח המרכזי של החברה. כמו כן, במהלך התקופה חלה עלייה במחירי חומרי הגלם של כ-3.3 מיליון דולר המהווה השפעה שלילית על הרווח הגולמי לעומת ירידה במחירי חומרי הגלם של כ-2.3 מיליון דולר המהווה השפעה חיובית בתקופה המקבילה אשתקד.

הרבעון השלישי הוא רבעון שיא במונחי כמויות והדבר כמובן נובע מהרחבת הייצור. עם זאת, ברווח כאמור המספרים רחוקים משיא. השאלה אם החברה "מפוצה" על עלייה בחומר הגלם, וניתן להבין מסקירת המנהלים שבאופן חלקי יש פיצוי שמגיע ברבעון העוקב – "העלייה במחירי חומרי הגלם, על רקע מגמת ההסלמה של מחירי הנפט בעולם ברבעון השלישי וגם בכל תשעת החודשים לשנת 2018 הביאה להשפעה שלילית על תוצאות החברה. למרבה המזל, החברה מוגנת דרך הסכמי המכירה עם לקוחותיה הכוללים מנגנון  עדכון מחירים בהתאם לשינויים במחירי חומרי הגלם, אך עם פיגור של רבעון אחד. בהתבסס על המגמה הנוכחית של מחירי הנפט, אנו צופים כי ההשפעה השלילית של חומרי הגלם שחוותה החברה ברבעון השלישי של השנה לא תמשיך ברבעון הרביעי של השנה".

הנפט צונח ל-62 דולר

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

אבישי עובדיה

אבישי עובדיה

כותב ומפרשן על פיננסיים (20 שנה), מרצה על פיננסיים באקדמיה (12 שנה) מתעסק בפיננסיים/ שוק ההון (מעל 30 שנה); יוזם האתר - כדי לחבר בין האהבה לפיננסים ולמדיה, ולספק ערך מוסף לגולשים

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות