fbpx
זכויות עובדים מדריכי ביטוח לאומי

איך בני נוער יכולים לקבל מענק אבטלה

מעודכן ל-04/2019
אתם בני 15-18 ועוזרים להוריכם בפרנסה או חסרי הורים? יכול להיות שאתם זכאים למענק אבטלה. כל מה שאתם צריכים לדעת

אם אתם בני נוער בגילים 15 עד 18, ועוזרים בפרנסת הוריכם בשיעור של 20% לפחות, או שאין לכם הורים, אתם עשויים להיות זכאים להענקת אבטלה הדומה לדמי אבטלה.

למי מגיעה הענקת אבטלה?

הזכאים להענקת אבטלה הם בני 15 עד 18 שנים, העונים על התנאים הבאים:

 1. הם עוזרים בפרנסת הוריהם בשיעור של 20% לפחות, או שאין להם הורים.
 2. לשכת שירות התעסוקה אינה יכולה לספק להם עבודה .
 3. בתקופת האבטלה, הם משתתפים בהכשרה מקצועית, בסידורי תעסוקה או בכל פעילות אחרת שהציעה להם הלשכה, אלא אם כן הוצעה פעילות במרחק של 40 ק"מ או יותר ממקום מגורין
 4. הם השלימו תקופת אכשרה:
  • שולמו עבורם דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה במשך 100 ימים מתוך 360 הימים שקדמו ל-1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה.
  • במניין 100 הימים ייכללו עד 50 ימים של השתתפות בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה, או פעילות אחרת שלשכת שירות התעסוקה הפנתה אליה  - גם אם לא שולמו עבור המבקש דמי ביטוח בימים אלה.
  • במניין 360 הימים לא יובאו בחשבון התקופות הבאות:
   • הכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה, או פעילות אחרת שהציעה לשכת שירות התעסוקה - כל ימי ההשתתפות.
   • מחלה או תאונה - עד 50 ימים.
   • היעדרות אחרת מהעבודה מסיבות שאינן תלויות בנער, כולל ימי אבל - עד 30 ימים.

כמה מענק אבטלה מקבלים?

שיעור הענקת האבטלה ליום מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע של הנער בתקופת האכשרה לפי שיעור השתתפותו בפרנסת הוריו, בהתאם לטבלה הבאה.

אם אין לו הורים יהיה זכאי להענקת אבטלה בשיעור של 80% משכרו היומי הממוצע בתקופת האכשרה.

אחוז ההשתתפות בפרנסת ההורים שיעור מענק אבטלה מהשכר היומי הממוצע של הנער
34%-20% 35%
35%-49% 50%
47%-50% 70%
75% ומעלה 80%

 

כמה זמן בני הנוער יכולים לקבל את הענקת האבטלה?

תשלום הענקת אבטלה יינתן לכל היותר ל-138 ימים בתוך 12 החודשים הרצופים שבהם הנער היה רשום כמובטל. מי שמשתתף בהכשרה מקצועית יהיה זכאי לתשלום כל תקופת ההכשרה, אך רק עד שימלאו לו 18 שנים.

עבור חמשת ימי האבטלה הראשונים בכל ארבעה חודשים רצופים המתחילים ב-1 בחודש שבו החלה תקופת האבטלה, לא תשולם הענקת אבטלה כלל

האם יש ניכויים?

מתשלום הענקת האבטלה ינוכו התשלומים הניתנים לנער בהכשרה המקצועית, פרט להחזר הוצאות נסיעה.

איזה טופס יש להגיש?

יש להגיש בביטוח לאומי טופס תביעה לדמי אבטלה. לפני שמגישים את התביעה צריך להתייצב בלשכת התעסוקה הקרובה. את התביעה אפשר להגיש בדואר, בפקס או דרך תיבת השירות של הסניף.

מה התנאים שבגינם בן הנוער לא יהיה זכאי?

 • הנער הפסיק את עבודתו או את השתתפותו בהכשרה מקצועית ללא סיבה מוצדקת.
 • הנער סירב להצעת עבודה המתאימה לו, לדעת פקיד ההשמה של לשכת שירות התעסוקה.
 • הנער סירב להשתתף בהכשרה מקצועית.
 • השתתפותו של הנער בהכשרה מקצועית הופסקה בגלל הפרת משמעת חמורה.

איך אפשר לערער?

אם אינכם מסכימים להחלטות של לשכת התעסוקה, אתם רשאים להגיש ערר ליו"ר ועדת הערר שליד מועצת לשכת שירות התעסוקה. אם הערר נדחה ניתן לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה.

בינתיים אם לשכת התעסוקה סירבה להמציא לנער אישור על אבטלה, הוא רשאי לפנות לפקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה לדמי אבטלה. לאחר שתידחה התביעה הנער יהיה רשאי  אל בית הדין האזורי לעבודה. גם מי שלא מקבל את החלטת המוסד לביטוח לאומי, רשאי לערער לפני בית הדין לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מהיום שהנע רקיבל את ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי עם ההחלטה. בערעור לבית הדין לעבודה ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.

אם גם בית הדין האזורי לעבודה דחה את הערעור ניתן לערער לפני בית הדין הארצי בירושלים.

עבודה בתקופת האבטלה - מה עושים?

אושר בטרומית: דמי אבטלה לעובדים עצמאיים

זכויות המפוטר

 

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות