fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות חדשות

איך לקבל קנאביס רפואי

בארץ קנאביס יכולים לקבל רק חולים במחלות מסוימות ואף עשויים לקבל השתתפות במימונו.  כאן אפשר לראות את כל המחלות. בהם חולים שעברו כימותרפיה, חלים סופניים וחולים במחלות כאב. עם זאת, באישור מיוחד אפשר לקבל  קנאביס גם מי שאינו נמנה עם החולים ברשימה. כמו כן הזכות אינה ניתנת אוטומטית לכל מי שחולה במחלה.

רישיון הקנאביס ניתן רק לאחר שהוחלט שלא עזר כל טיפול אחר.

איך מבקשים? אפשר לבקש באמצעות רופא שהוסמך על ידי  היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. פרטים אפשר לראות באתר של משרד הבריאות או באמצעות רופא המומחה במחלה, שיגיש את הבקשה ליחידה.

רופא מוסמך יכול לתת אישור לקנאביס רפואי בו במקום  ומעניק מרשמים לבית מרקחת. לרישיון קנאביס רפואי יש אגרה בסך 278 שקל בשנה. מטופלים אונקולוגים יכולים לקבל את הרישיון במחלקות אונקולוגיות של בתי חולים שהשירות ניתן בהם.

רופא פרטי

רופא פרטי מגיש בבקשה מקוונות את כל הפרטים  המופעים בהנחיות לרופא ביחידה, למשל סיכום מידע רפואי מרופא המשפחה ודו"ח ניפוק תרופות מקופת החולים. מסמכים נוספים יכולים להינתן על ידי המטופל עצמו. לאחר שהיחידה לקנאביס רפואי תבחן את הבקשה היא תשלח אישור או דחייה למטופל ולרופא השולח.

תוקף האישור וקבלת התרופה

תוקף האישור משתנה ממחלה למחלה. עם האישור אפשר לפנות לאחד מבתי המרקחת המורשים לתת קנאביס רפואי. באתר משרד הבריאות אפשר למצוא את רשימת בתי המרקחת.

מי שקיבל בעבר רישיון לקנאביס רפואי יכול לקבל לתקופה מוגבלת את התרופה או לחדש ביחידה לקנאביס רפואי.

בקשה לחידוש רישיון

את הבקשה לחידוש רישיון יש להגיש 45 יום לפני פקיעתו. גם את הבקשה מגיש הרופא שהמליץ על הטיפול.

תעריף קנאביס רפואי

נכון ל-2019 התעריף עבור קנאביס רפואי הוא 370 שקל בחודש ללא תלות בכמות

עם כניסת רפורמת בתי המרקחת לתוקפה באפריל 2019 החלו להימכר מוצרי קנאביס רפואי בבתי המרקחת.

אלו מחירי מוצרי הקנאביס בתי מרקחת בשקלים. נתונים מאתר קנאפדה.

 

חברה סוג מוצר תיאור מוצר מחיר בסופר-פארם מחיר בגרין פארמה מחיר בש.ר.מ פארם מחיר ממוצע
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T1/C20 264 270 264 266
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T3/C15 226 230 226 227
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T5/C10 189 200 189 193
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T10/C10 251 200 189 213
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T10/C2 151 160 151 154
פנאקסיה שמן AXIBAN SL DROPS T15/C3 226 230 226 227
BOL פארמה שמן BOL T0/C24 CELIXIR24 140 160 140 147
BOL פארמה שמן BOL T1/C20 CELIXIR20 140 160 140 147
BOL פארמה שמן BOL T3/C15 CELIXIR15 130 140 130 133
BOL פארמה שמן BOL T5/C10 CELIXIR10 120 130 120 123
BOL פארמה שמן BOL T5/C5 EQUATIR5 אין אין 120 120
BOL פארמה שמן BOL T10/C10 EQUATIR10 120 130 120 123
BOL פארמה שמן BOL T20/C4 TELIXIR20 140 160 140 147
BOL פארמה שמן BOL T15/C3 TELIXIR15 130 150 130 137
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 120 130 אין 125
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 Sativa 120 אין 120 120
BOL פארמה שמן CONNEXIR T1/C20 אין אין 140 140
BOL פארמה שמן BOL T10/C2 TELIXIR10 Indica 120 אין 120 120
שיח שמן CANAREET T0/C24 130 אין 130 130
שיח שמן CANAREET T1/C20 130 אין 130 130
שיח שמן CANAREET T3/C15 130 אין 130 130
שיח שמן CANAREET T5/C10 130 אין 130 130
שיח שמן CANAREET T10/C10 130 אין אין 130
שיח שמן CANAREET T10/C2 130 אין 130 130
שיח שמן CANAREET T15/C3 130 אין 130 130
שיח שמן CANAREET T20/C4 130 אין 130 130
שיח שמן Nitzan T5/C10 אין 199 אין 199
שיח שמן Nitzan T10/C10 אין 249 אין 249
שיח שמן Nitzan T10/C2 אין 189 אין 189
שיח שמן Nitzan T15/C3 אין 195 אין 195
BOL פארמה תפרחת BOL T0/C24 140 140 140 140
BOL פארמה תפרחת BOL T1/C20 135 140 135 137
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C2 Indica 130 140 130 133
BOL פארמה תפרחת BOL T15/C3 Sativa 135 140 135 137
BOL פארמה תפרחת BOL T15/C3 Indica 135 140 135 137
BOL פארמה תפרחת BOL T20/C4 Sativa 140 140 140 140
BOL פארמה תפרחת BOL T3/C15 135 140 135 137
BOL פארמה תפרחת BOL T5/C10 130 140 130 133
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C10 120 130 120 123
BOL פארמה תפרחת BOL T10/C2 Sativa 130 140 130 133
BOL פארמה תפרחת BOL T5/C5 אין אין 120 120
BOL פארמה תפרחת BOL T20/C4 Indica 140 140 140 140
שיח תפרחת CANAREET T0/C24 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET T1/C20 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET T3/C15 150 160 130 147
שיח תפרחת CANAREET T5/C10 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET T10/C10 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET Sativa T10/C2 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET Indica T10/C2 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET Sativa T15/C3 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET Indica T15/C3 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET Sativa T20/C4 150 160 150 153
שיח תפרחת CANAREET Indica T20/C4 150 160 150 153
שיח תפרחת Nitzan T10/C2 Sativa אין 170 אין 170
שיח תפרחת Nitzan T10/C2 Indica אין 170 אין 170
שיח תפרחת Nitzan T15/C3 Sativa אין 170 אין 170
שיח תפרחת Nitzan T15/C3 Indica אין 170 אין 170
שיח תפרחת Nitzan T20/C4 Sativa אין 170 210 190
שיח תפרחת Nitzan T20/C4 Indica אין 170 210 190
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T15/C3 Sativa 130 140 130 133
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C2 Sativa 135 140 135 137
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T3/C15 140 140 140 140
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T5/C10 135 140 135 137
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T0/C24 140 150 140 143
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T1/C20 130 140 130 133
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C10 130 140 130 133
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T10/C2 Indica 135 140 135 137
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T15/C3 Indica 135 140 135 137
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T20/C4 Sativa 140 140 140 140
BOL פארמה תפרחת גרוסה BOL T20/C4 Indica 140 140 140 140

* מחירי 'טלפארמה' כוללים משלוח

השתתפות בהוצאות

אוכלוסיות מסוימות עשויות  להיות זכאיות  להשתתפות בהוצאות, כמו נפגעי תאונות עבודה, נפגעי  צה"ל ופעולות איבה. כמו כן כדאי לברר במסלול בקופות החולים אם יש השתתפות.

ערר

ערר אפשר לשלוח בטופס בקשה לדיון חוזר המופיע באתר משרד הבריאות לדוא"ל yakar.metupalim@moh.gov.il.

יש לצרף:

  • מידע רפואי מפורט על מצבו העדכני של המטופל.
  • דו"ח ניפוק תרופות שנתי עדכני, שניתן מבית המרקחת או מקופת החולים.

עלייה בתלונות על היחידה לקנאביס רפואי - על מי הכי התלוננתם השנה ועל מה

החוק לייצא קנאביס רפואי עבר בקריאה ראשונה

טוגדר נכנסת לשוק הגרמני; רכשה חברה בעלת רישיון למסחר בקנאביס רפואי

 

 

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות