fbpx
עסקים קטנים

איך פותחים חברה והאם כדאי

מעודכן ל-03/2019

בפתיחת חברה, לרוב חברה בע"מ, תהיו מוגנים מתביעות אישיות. האם זה מומלץ ואיך עושים את זה?

בעלי עסקים רבים תוהים אם לפתוח חברה. בארץ  החברה הנפוצה היא שפותחים היא חברה בע"מ, כלומר מוגבלת במניות, ובה בעלי החברה מחויבים רק למניות שבידיהם. להבדיל מחברה שאינה מוגבלת המחויבת לכל בעלי החברה.

יש לכך כמה יתרונות
ובראשם שחברה בע"מ היא "אישיות משפטית נפרדת", כלומר אם החברה נקלעת לקשיים כלכלים ולחובות, בעלי המניות לא יחויבו בחובות החברה להבדיל מעוסק מורשה או שותפות שבהם בעלי העסק עשויים יכולים להיתבע אישית על החובות מנכסיהם.  כמו כן היא מגנה על בעלי המניות במקרה שהחברה פושטת רגל.

חשוב להזכיר שהגנה זו רלוונטית רק כשבעלי המניות פעלו לפי חוק. אם יש חשד שבעלי המניות פעלו שלא כחוק בית המשפט יכול לבטל את ההפרדה בין בעלי המניות לחברה והם שיחויבו בחובות החברה. הליך זה נקרא הרמת מסך

חיסרון אפשרי הוא הפרדה במיסים, מס החברות שונה וב-2018 עמד על כ-23% הגבוה ממס הכנסה. עוד נציין שחברה בע"מ צריכה לנהל ספרים, מה שנחסך מעוסק מורשה.

החסרונות מתגלמים גם בהוצאות רבות. כל אדם ועסק לגופו והוא צריך לשקלל את ההוצאות,, הכנסות, סוג העסק, חשיפה לתביעות, בבואו לבחור אם לפתוח חברהאו חברה בע"מ

 

תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלבנטי

איך לפתוח חברה

פעם דרשו  רישום של לפחות שני בעלי מניות, כיום מספיק בעל מניות יחיד לצורך פתיחת חברה.
דרוש גם לבחור שם לחברה כי ייתכן שכבר קיים לכן יש לפנות לעורך דין שיבצע בדיקה מקדימה האם השם פנוי לשימוש.

לאחר מכן מנסחים תקנון לחברה, המחויב על פי חוק. התקנון הוא הסכם בין החברה לבעלי המניות המחזיקים בה. בתקנון צריכים להיות שם החברה, מטרותיה, הון המניות הרשום ואם יש הגבלת אחריות . לאחר מכן יש למנות לחברה דירקטור אחד לפחות אשר תפקידו הוא להתוות את מדיניות החברה.

לאחר מכן  ניגשים לרשם החברות והשותפויות  עם כל המסמכים הדרושים ובהם טופס הגשת מסמכים לרישום חברה, טופס כשירות של בעלי המניות להחזיק במניות, תקנון חברה ובו כל סעיפי החובה שצריכים להופיע בו וכן טופס הצהרת דירקטורים ראשונים וזאת כאשר הטפסים מאומתים על ידי עורך דין.

אגרה

נכון ל2018, גובה תשלום האגרה לרשם החברות לצורך רישום חברה עומד על סך של 2614 שקל בעוד גובה האגרה השנתית עומד על סך של 1448 שקל.

אם אתם מבצעים את רישום החברה אונליין ובאופן מקוון, תחסכו כ-500 שקל תשלום האגרה לפתיחת חברה ותשלמו 2176 שקל בלבד. לשם כך היכנסו  לשירות התשלומים הממשלתי, סמנו מבצעים רישום מקוון

רשויות המס

אם עברתם את הרישום ברשם החברות וקיבלתם את  מספר הח.פ. של החברה (ראשי תיבות של חברה פרטית) היא צריכה לעבור לשלב פתיחת התיקים ברשויות המס השונות הכוללות את המע"מ, הביטוח הלאומי ומס הכנסה (בדיוק לפי הסדר הזה).

דוחות

כל חברה חייבת "לנהל ספרים", כלומר דו"חות כספיים עם מידע על פעילותה העסקית של החברה. ניהול הספרים מתבצע על ידי רואה חשבון מוסמך אשר מעביר אחת לשנה את הדו"חות לרשויות השונות. הדו"חות שיש להגיש: מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח שינויים בהון ודו"ח תזרימי מזומני

משכנתא לעסקים

המפקח על הבנקים: הקלות נוספות ליחידים ולעסקים עד 40 קמ מרצועת עזה

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות