fbpx
שוק ההון

אל על נכנעת לטייסים - מספקת להם תוספת שכר של 100 מיליון שקל; שכר טייס - 620 שקל לשעה

החברה בצרות; המכירות בירידה, התחרות גדולה, אבל, באל על ממשיכים לפנק את הטייסים.  לאחר יותר משנתיים של משא ומתן והליך גישור ממושך, נקבע הסכם בין הצדדים. ההסכם מגדיל את הסיכוי לשרוד בשוק התחרותי, ואילו - הטייסים מצדם הצליחו להעלות את שכרם.

ההסכם נחתם רגע לפני כניסתן לתוקף של תקנות התעופה החדשות (Flight Time Limitations). תקנות אלו מגבילות את מספר שעות הטיסה של טייסים בפרקי זמן של שבוע (60 שעות), חודש (290 שעות עבודה מתוכן 100 שעות טיסה) ו-1,000 שעות טיסה לשנה.

התקנות היו עלולות לגרום לירידה של עשרות אחוזים בשכר הטייסים שהסתכם ב-553 מיליון שקל ב-2018. אז השכר התבסס על מספר גבוה של שעות נוספות בגלל עבודה מאומצת בשעות שיא הביקוש (קיץ ועונת החגים) וגם בגלל הקפצת טייסים לטיסות שלא אוישו בשל טענות למחלת הטייס המיועד, או בשל מחסור בטייסים כתוצאה מהסכמי העבודה של טייסי החברה.

בהסכם החדש, שתוקפו ל-6 שנים, חלק גדול מתוספת השכר הפכו לשכר הבסיס של הטייסים.  על פי ההסכם נקבע שהעלות הבסיסית של שכר אנשי צוות אוויר תהיה 635 מיליון שקל לשנה. העלות כוללת שכר בסיס ותשלום על שעות נוספות, פיצויים על פעילות ושעות נוספות גלובליות. כמו כן העלות כוללת הטבות שונות כמו גילום שווי כרטיסי טיסה, ארוחות, שי לחג ופדיון חופשה וימי מחלה. העלות לא כוללת תשלום מענקי רווחים, מענקים אישיים ותוספות שכר מותנות ביצועים.

שכר הבסיס של הטייסים יועלה כבר החודש מ-457 שקל לשעה ל-620 שקל לשעה, ל-635 שקל לשעה בנובמבר 2019 ול-650 שקל לשעה בנובמבר 2020.

העלות הבסיסית של שכר אנשי צוות אוויר מבוססת על 167 אלף שעות מטוס, 541 טייסים פעילים ו-19 מפקחי טיסה שכוללים טייסים בעלי תפקידים מנהליים כמו ראש מנהל הדרכה ומנהל צי.

מעבר לכך - לטייסים יהיו הטבות נוספות - אל על תשלם לאנשי צוות האוויר מענק של עד שכר בסיס אחד לשנה, בכפוף להשלמת  75 שעות קרדיט (הזמן שחולף מסגירת דלתות המטוס ועד לפתיחתן ביעד) בממוצע לחודש, ובתנאי לכך שלא יהיו לטייס אירועי ירידה מפעילות במהלך השנה.

מעבר לכך זכאים אנשי צוות האוויר להטבות שונות כמו 4 כרטיסי טיסה הלוך ושוב לשנה, והטסת בני המשפחה בטיסות חג שהוא מטיס.

הטייסים קיבלו גם זכות וטו דה פקטו על עסקות מיזוג ורכישה של החברה משום שאל על הסכימה שבמקרה של מיזוג לא יהיה איחוד רשימת טייסים בין טייסי אל על לחברה הנרכשת או המתמזגת, ומטוסי אל על יוטסו רק על ידי טייסיה.

למה אל על הסכימה לכזה הסכם? 

אל על אמנם מגדילה את הוצאות השכר ב-100 מיליון שקל בשנה, אבל זוכה לשקט תעשייתי. כמו כן, תהיה קיימת מעתה גמישות בהפעלת טייסי החברה באופן שיביא להתייעלות בהוצאות השכר, ובעיקר גמישות כזו שלא תחייב את החברה בכח אדם חדש.

במקביל - טייסי החברה כבר לא יוכלו להתנגד למגבלת התכנון החודשי של שעות העבודה שקבעו כי טייס ישובץ לעד 85 שעות עבודה בחודש, ומעבר לכך יקבל תוספת של 50% לשכרו. בנוסף שונתה מגבלת התכנון מ-85 שעות ל-105-110 שעות לחודש בציים צרי הגוף (מעבר אחד במטוס ) ול-110-115 שעות בחודש בציים רחבי הגוף כמו 787. הסרת מגבלת התכנון פירושה חסכון בהוצאות השכר בשל תשלום מספר נמוך יותר של שעות נוספות.

כמו כן, בזכות ההסכם, תוכל להיות מיושמת התייעלות בתחום צריכת הדלק שהייתה 24% מהוצאותיה של החברה ב-2017. חסכון של 1%-3% בצריכת הדלק הסילוני שהוצג על ידי הטייסים כיעד אפשרי במהלך הגישור פירושה חסכון של 4-12 מיליון דולר לשנה. כן, יהיה חיסכון בקיצור זמני השהייה של הטייסים בחו"ל - הטייסים הפחיתו את זמן השהיה בניו יורק מ-27 שעות ל-24 שעות, ואת זמני השהייה בישראל לאחר רצף של טיסות מ-46 ל-36 שעות.

ההסכם במלואו: 

הסכם קיבוצי מיוחד

שנעשה ונחתם ביום 28 לחודש אוקטובר 2018

 ב י ן:     חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ

מצד אחד

ל ב י ן:   הסתדרות העובדים הכללית החדשה,

               האגף לאיגוד מקצועי - איגוד עובדי התחבורה

               ונציגות העובדים המשותפת לעובדי אל על

מצד שני

 הואיל:          והצדדים מנהלים ביניהם משא ומתן ממושך לחתימת הסכם התייעלות לאור כניסתן של תקנות טייס חדשות לתוקף ביום 29.10.2018;

והואיל:         והצדדים הגיעו להסכמות בנושאים החלים על עובדי מגזר אצ"א בחברה בלבד בכל הסוגיות שעל הפרק, ובכוונתם לעגן הסכמות אלה בהסכם זה;

והואיל:         ובכוונת הצדדים לקיים מערכת יחסי עבודה תקינה המושתתת על אמון הדדי שתאפשר ניהול תקין של הפעילות המבצעית של החברה.

כללי והגדרות

 

א.          התשלומים והמתנים בהסכם זה הם במונחי ברוטו ומהם ינוכו כל המיסים ותשלומי החובה כחוק, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

ב.          בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הבאה:

"הבלוק המקובע" – רשימת זמני הטיסה המקובעים לצורך תשלום שכר, תכנון הרכבי צוותים, תכנון אצ"א, תשלום אשל והקצאת מושבי מנוחה לאצ"א, כפי שמתעדכנת מעת לעת בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2016 [על נספחו]. למען הסר ספק, הזמנים המפורטים בהסכם זה מתייחסים לזמני הבלוק המקובע, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

למען הסר ספק, לצרכי בדיקת קירבה וחוקיות עמידה במגבלות תקנה 465א לתקנות הטיס ישמשו הזמנים בפועל ולא זמני הבלוק המקובע.

"בסיס" – נמל התעופה בן גוריון.

"צוות יחיד" – קברניט וקצין ראשון.

"צוות מוגבר" – 2 קברניטים וקצין ראשון.

"צוות כפול" – 2 קברניטים ו-2 קצינים ראשונים.

"טיסות סבב" – טיסת הלוך ושוב במסגרת זמן תפקיד טיסתי אחד ["קוויקי"].

"צי צר גוף" – צי שטסים בו מטוסים בעלי מעבר אחד.

"צי רחב גוף" – צי שטסים בו מטוסים בעלי שני מעברים.

"טיסה לבנה" – טיסה היוצאת מתל אביב המאוישת בצוות מוגבר שזמן ההתייצבות המתוכנן שלה חל לאחר השעה 21:30 ועד 03:30 ושמשך הטיסה המתוכנן שלה ארוך מ-10 שעות [בלוק מקובע].

"אצ"א פנוי" – אצ"א אשר הצבתו לטיסה בביצוע לא תפגע בפעילויות המופיעות בתכנית החודשית שלו [פגיעה בלמידה מרחוק ו-Dummy לא ייחשבו כפגיעה בפעילויות המופיעות בתכנית החודשית כאמור].

"RTF" [Ready To Fly] – אצ"א שהודיע לחברה על כך שהיא רשאית לפנות ולהציע לו טיסה או פעילות אחרת בפרק זמן מוגדר.

"טיסות חוצות לילה" – טיסה שזמן התפקיד הטיסתי [FDP] שלה [או חלק ממנו] חל בין 02:00 ל-06:00.

On Block"" – עצירתו המוחלטת של המטוס לאחר הדממת אחרון מנועיו ו/או מקום עצירתו הסופי של המטוס, לפי המאוחר.

"Off Block" – זמן תחילת גרירת המטוס אם גרירה כזו מבוצעת לפני הנעת המנועים, או זמן תחילת תזוזת המטוס בכוח מנועיו, המוקדם מבניהם.

Block To Block"" – משך הזמן שבין On Block ל-Off Block.

"משך סליפ" או "אורך סליפ" – מרגע Off block ביציאה מהארץ ועד רגע On block בחזרה לארץ.

STD"" –  ETD/STD ה-OFF BLOCK  המתוכנן במערכות אל על.

"קטגוריה" – הגדרת אצ"א לפי תפקיד - קברניטים/קצינים ראשונים. בכל צי שתי קטגוריות, קטגורית קברניטים וקטגורית קצינים ראשונים.

למונחים הבאים תהיה המשמעות כאמור בתקנות הטיס – זמן התייצבות [Report Time], "זמן תפקיד טיסתי" [Flight Duty Period], זמן בתפקיד טיסתי מצטבר                [Cumulative FDP], זמן טיסתי מצטבר [Cumulative Flight Time].

תקופת ההסכם

 1. ההסכם הוא הסכם קיבוצי לתקופה קצובה של שש שנים –  החל מיום 1.11.2018 ועד ליום 31.10.2024.

 

 

תוקף הסכמים קיבוציים קודמים

 1. ביחס לאצ"א בלבד - הסכם זה מאריך את תוקפם של ההסכמים הקיבוציים וההסדרים הקיבוציים החלים בחברה – כל הסכם או הסדר על פי מעמדו הנורמטיבי ערב חתימת הסכם זה – למשך תקופת ההסכם כמפורט לעיל אלא אם בוטלו או שונו במסגרת הסכם זה.

זאת, אלא אם במסגרת משא ומתן קיבוצי רוחבי בין נציגות עובדי אל על לבין החברה יחולו שינויים החלים על כלל עובדי החברה גם על אצ"א. להסרת ספק, אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות למיצוי תביעות כאמור בסעיף ‎241 להלן, בעניינים הנוגעים אך ורק לאצ"א בלבד.

 1. הסכם אורחות חיים מיום 11.5.2014 ימשיך לחול במעמד של הסכם קיבוצי במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה, לרבות הסעיפים המסומנים ב- # שהוסכם שממשיכים לחול. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור בהסכם אורחות חיים – יגבר האמור בהסכם זה.
 2. במקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור בהסכמים קודמים – יגבר האמור בהסכם זה.

ייחודיות ההסכם

 1. הסכם זה הנו הסכם ייחודי שנעשה לאור כניסתן לתוקף של תקנות טייס חדשות והצורך להסדיר את העבודה תוך התייעלות, בין היתר, לאור תקנות אלה. לפיכך מוסכם, כי בכל מקרה התמורות בהסכם זה ניתנו כנגד התייעלות והן ייחודיות לעובדי מגזר אצ"א ותחולנה לגבי מגזר זה בלבד ולא יהוו עילה לתוספות שכר או תמורות למגזרים אחרים בחברה.

מסגרת תקציבית

 1. הגדרות:

"עלות בסיסית של שכר אצ"א" – 635 מיליון ₪ לשנה כולל: משכורת קארד1, תשלום בגין שעות נוספות, פיצויים בגין פעילות, שעות עודפות, שעות נוספות גלובליות, תיקוני שכר והתאמות, החזר על חשבון אחזקת רכב, טלפון, השתתפות בהוצאות נסיעה, החזר ניקוי מדים, הבראה ודמי נופש, השתתפות ברישיון רכב, ביטוח שיניים, ביטוח סיעודי, השתתפות בהשכלה, גילום השתתפות בהשכלה, גילום שווי כרטיסי טיסה, גילום שווי ארוחות, גילום שווי שי לחג, נופש מפסיקים, פידיון חופשה ופידיון מחלה [ללא גרר פיצויים], הפרשות סוציאליות  [הפרשות לביטוח לאומי ולביטוח בריאות, הפרשות לקופות גמל ופנסיה, אבדן כושר עבודה, הפרשות לפיצויים, הפרשות קרן השתלמות], ⅓8 ששולם באותה שנה, מילואים מתוכננים, עלות 65-67 [שכר] למפקחים ומדריכים, עלות חניכי טיס [שכר].

אולם לא כולל: תשלומי פיצויי פיטורים ומענקי פרישה, מילואים לא מתוכננים, השלמת ביטוח לאומי למילואים מתוכננים, מענקי רווחים ומענקים אישיים, אשל [כולל הקארד 2 והקארד 3 של האשל] ותוספות מותנות ביצועים ככל שתהיינה בעתיד [לא כולל ⅓8].

העלות הבסיסית של שכר אצ"א מבוססת על 167 אלף שעות מטוס ו-541 טייסים פעילים ו-19 מפקחים.

 1. הצדדים [נציג ההסתדרות, נציג אצ"א ונציג החברה] יקבעו בתוך 90 יום ממועד חתימת הסכם זה מנגנון לביצוע התאמות בעלות הבסיסית של שכר אצ"א על פי העקרונות הבאים:

  • בסיס החישוב הנו עלות אצ"א לשעת בלוק מקובע לפי צרי גוף ורחבי גוף ולפי קטגוריה;
  • מקדמי צריכה בהתאם להתייעלות על פי רשת נתיבים בדומה למתאר ההפעלה בשנת 2017;
  • ייקבעו מנגנוני התאמה לפערים תכנוניים בעלי משמעות;
  • הבדיקה תתבצע במצב יציב [Steady State] – דהיינו לצרכי סעיף זה בלבד החל משלושה חודשים לאחר סגירת צי 747-400.
 2. תבוצע בדיקה של נתוני הפעילות שבוצעה בתקופות המדידה שיפורטו להלן אל מול הנתונים שהיוו בסיס לתחשיב לקביעת העלות הבסיסית של שכר אצ"א. העלות לאחר ההתאמות תכונה להלן: "העלות המתואמת".

קביעת העלות המתואמת תבוצע ל-12 החודשים הראשונים מתום שלושה חודשים שלאחר סגירת צי 747-400 [להלן: "תקופת המדידה הראשונה"], ולאחר מכן ל-12 חודשים נוספים בלבד [להלן: "תקופת המדידה השנייה"].

 1. העקרונות הבאים מוסכמים:

  • ככל שעלות שכר אצ"א בתקופת המדידה הראשונה ובתקופת המדידה השנייה תחרוג מהעלות המתואמת בסכום של עד 15 מיליון ₪ לשנה [כלפי מעלה או כלפי מטה] - לא תבוצענה התאמות בעלות של שכר אצ"א בגין אותה שנה.
  • חריגות מעבר לכך [כלפי מעלה או כלפי מטה] בתקופת המדידה הראשונה ובתקופת המדידה השנייה בלבד ינהגו הצדדים כדלקמן:

   • במקרה של חריגה של יותר מ-15 מיליון ₪ מעל העלות המתואמת – יקוזז סכום החריגה עד לגובה 30 מיליון ₪ מהמענק בגין עמידה ביעדים כפי שמוגדר בסעיף ‎12 להסכם זה. הקיזוז יבוצע מהמענק בגין עמידה ביעדים המשולם בשנה העוקבת לשנת החריגה.

דוגמא: העלות המתואמת לתקופת המדידה הראשונה עמדה על 660 מיליון ש"ח.

אם העלות בפועל הייתה 670 מיליון ש"ח – לא יהיה קיזוז;  אם העלות בפועל הייתה 695 מיליון ש"ח – יקוזזו 20 מיליון ₪ מהמענק בגין עמידה ביעדים.

 • במקרה של חריגה של יותר מ-15 מיליון ₪ מתחת לעלות המתואמת – ישולם סכום החריגה עד לגובה 30 מיליון ₪ באמצעות הגדלת המענק בגין עמידה ביעדים כפי שמוגדר בסעיף ‎12 להסכם זה. התשלום יבוצע במסגרת המענק בגין עמידה ביעדים שישולם בשנה העוקבת לשנת החריגה.

דוגמא: העלות המתואמת לתקופת המדידה הראשונה עמדה על 660 מיליון ש"ח.

אם העלות בפועל הייתה 650 מיליון ש"ח – לא תהיה הגדלה של המענק בגין עמידה ביעדים; אם העלות בפועל הייתה 640 מיליון ש"ח – יגדל המענק בגין עמידה ביעדים ב-5 מיליון ₪.

 1. לאחר תקופת המדידה השנייה לא תבוצע בדיקה נוספת והמענק בגין עמידה ביעדים [ככל שישולם] ליתרת שנות ההסכם ישולם לפי תוצאות הבדיקה האחרונה [תקופת המדידה השנייה].
 2. מבלי לגרוע מהסכמת הצדדים, לפיה קביעת העלות המתואמת ובדיקת עלות שכר אצ"א לא תיעשה ביחס לפרק הזמן שעד תחילת תקופת המדידה הראשונה, הצדדים ישתפו פעולה ויפעלו בתום לב ובשקידה ראויה לשם התאמת מסגרות התכנון והביצוע של החברה לקראת הפעילות השוטפת הרגילה של שנת 2020.

מענק בגין עמידה בתכנית הפעילות האישית המתוכננת

 1. ממועד חתימת הסכם זה ואילך יהיו אצ"א זכאים למענק בגין עמידה בתכנית הפעילות האישית המתוכננת [להלן: "מענק בגין עמידה ביעדים"].

המענק בגין עמידה ביעדים לא ישולם לאצ"א וותיקים.

 1. המענק ישולם על פי מידת ביצוע תכנית הטיסות, כוננות וסימולטור כאמור להלן:

  • הזכאות למענק תותנה בכך שאצ"א ביצע קרדיט אישי בממוצע חודשי של לפחות 75 שעות קרדיט בשנה הקלנדארית בגינה משולם המענק.

על אף האמור לעיל, יוחרגו המקרים הבאים:

אצ"א שהצבתו בוטלה מסיבות שאינן תלויות בו ולא הוצב לפעילות חלופית - ישמור על שעות הקרדיט של הפעילות המתוכננת לצורך סעיף זה בלבד;

אצ"א שהצבתו בוטלה מסיבות שאינן תלויות בו והוצב לפעילות חלופית – יזוכה בשעות הקרדיט של הפעילות המתוכננת או זו שהוצב אליה, הגבוה מבין השניים לצורך סעיף זה;

אצ"א במחלה ממושכת יזוכה במינימום 75 שעות קרדיט בחודש בו היה במחלה ממושכת לצורך סעיף זה בלבד;

האמור בסעיף ‎13.1 לעיל לא יחול על אצ"א בחודשים בהם הועסק במשרה חלקית.

אצ"א אשר תוכנן בחודש מסוים לפחות מ-75 שעות קרדיט וביצע את התכנית במלואה ייחשב כמי שביצע בחודש זה 75 שעות קרדיט. אם לא ביצע את התכנית החודשית במלואה, שלא ביוזמת החברה, הקרדיט שלו יהיה 75 פחות הקרדיט בגין הפעילויות אותן לא ביצע. שעות פעילות לא מתוכננת שביצע בפועל יתווספו לשעות הקרדיט.

דוגמא: אצ"א תוכנן בחודש מסוים ל-65 שעות קרדיט. אם אצ"א יבצע תוכנית זו במלואה – הוא ייחשב כמי שביצע בחודש זה 75 שעות קרדיט. אם אצ"א ירד

מ-10 שעות פעילות שלא ביוזמת החברה, ובנוסף יבצע 5 שעות פעילות לא מתוכננת - הוא ייחשב כמי שביצע בחודש זה 70 שעות קרדיט [75-10+5 = 70].

 • שיעור המענק שישולם מתוך המענק השנתי המלא יהיה בהתאם לפרמטרים הבאים:

  • מספר אירועי ירידה מפעילות בשנה נטו יהיה מספר האירועים בהם אצ"א ירד מפעילות מתוכננת בהפחתת מספר האירועים שבהם ביצע פעילות לא מתוכננת.

על אף האמור, ירידה מפעילות תוך הצגת אישור רפואי לא תחשב כאירוע ירידה מפעילות עד מכסה שנתית לאצ"א פרטני של 12 אירועי ירידה מפעילות בציים צרי גוף ו-9 אירועי ירידה מפעילות בציים רחבי גוף.

 • במקרים של מחלה ממושכת אירועי הירידה במהלך המחלה הממושכת לא יספרו כאירוע ירידה מפעילות.

לצרכי סעיף זה "מחלה ממושכת" הינה:

בציים צרי גוף - ימי מחלה רצופים על פי אישור רפואי שבעטיים ירד אצ"א מ- 3 פעילויות רצופות לפחות.

בציים רחבי גוף - ימי מחלה רצופים על פי אישור רפואי שבעטיים ירד אצ"א מ- 2 פעילויות רצופות לפחות.

 • רצף ימי כוננות נחשב פעילות אחת לצורך סעיף קטן זה.
 • אצ"א יהיה זכאי למענק שנתי מלא או חלקי בהתאם למספר אירועי הירידה מפעילות נטו שהיו לו, אם בכלל, בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 

רחבי גוף:

מספר אירועי ירידה מפעילות נטו החל מתחילת השנה % מהמענק השנתי המלא
0 100%
1 95%
2 90%
3 85%
4 80%
5-7 50%
8-10 20%
11 ומעלה 0%

צרי גוף:

מספר אירועי ירידה מפעילות נטו החל מתחילת השנה % מהמענק השנתי המלא
0 100%
1 96%
2 92%
3 88%
4 84%
5 80%
6 76%
7-10 50%
11-14 20%
15 ומעלה 0%

 1. החברה תציג, לבקשת אצ"א פרטני, נתונים שוטפים בצורה שקופה אשר יתייחסו לאצ"א הפרטני ויכללו את הפרטים הבאים - תאריך הטיסה ממנה ירד, מספר ימי מחלה שדווח, האם הוגש אישור רפואי, נתונים בדבר הפעילויות הלא מתוכננות אותן ביצע וכיו"ב.
 2. גובה המענק השנתי המלא – משכורת קארד 1 אחת לשנה לפי שוויה בתום השנה הקלנדארית שבגינה משולם המענק השנתי. על אף האמור, גובה המענק השנתי המלא בגין השנים 2019 ו- 2020 יהיה משכורת קארד 1 של חודש אוקטובר באותה שנה קלנדארית [לפני עדכון שכר קארד 1 של אותה שנה לפי הסכם זה].

קצין ראשון שקודם לקברניט - גובה המענק השנתי המלא יחושב באופן יחסי בהתאם לתקופה בה שימש בכל אחד מהתפקידים.

 1. המענק השנתי ישולם לפי המתווה המפורט להלן:

  • בתום כל רבעון 1-3 בנפרד ישולם החלק היחסי מהמענק השנתי המלא בהתאם לביצוע המצטבר של התוכנית מתחילת השנה ועד ליום האחרון של הרבעון.
  • בדיקה והתחשבנות שנתית תערכנה בתום הרבעון הרביעי.

 • כל תשלום רבעוני יבוצע יחד עם תשלום משכורת החודש הראשון של הרבעון הבא בגין הרבעון הקודם.

לדוגמא – תשלום המקדמה בגין הרבעון הראשון ישולם במשכורת חודש אפריל המשולמת ב-1.5.

 • ככל שהחברה תהיה זכאית להחזר בגין המקדמות ששילמה על חשבון המענק בהתאם להתחשבנות השנתית, ההחזר יקוזז מהתשלומים הרבעוניים הבאים [לרבות של השנה העוקבת] של המענק עד להחזרתו במלואו או מכל סכום שישולם לאצ"א במועד סיום עבודתו, ככל שעבודתו תסתיים לפני תשלום ההחזר.
 • בגין חודשים נובמבר - דצמבר 2018 יהיו אצ"א זכאים לתשלום השווה ל- 1/6 משכורת קארד 1 אחת לפי שוויה נכון ליום 31.12.2018, חלף המענק השנתי בגין שנת 2018. התשלום ייעשה ללא מדידת מידת ביצוע התכנית בשנת 2018. סכום זה ישולם יחד עם תשלום רבעוני ראשון מתוך המענק השנתי בגין שנת 2019.
 1. המענק לא יהווה שכר לשום דבר ועניין לרבות לא לצורך חישוב פיצויי פיטורים ולהפקדות סוציאליות.

עדכון שכר

 

 1. קארד 1 [למעט תוספת הדרכה] יעודכן בשיעורים הבאים:

  • ממשכורת חודש דצמבר 2018 המשולמת ב-1.1.2019 ולמשך 11 החודשים הראשונים להסכם זה יעודכן קארד 1 על כלל רכיביו בשיעור של 39.7% [לדוגמא לגבי קברניט בעומק 1 יעמוד שכר קארד 1 על 620 ₪ לשעה].
  • ממשכורת חודש נובמבר 2019 המשולמת ב-1.12.2019 יעודכן קארד 1 על כלל רכיביו בשיעור של 43% [לדוגמא לגבי קברניט בעומק 1 יעמוד שכר קארד 1 על 635 ₪ לשעה].
  • ממשכורת חודש נובמבר 2020 המשולמת ב-1.12.2020 יעודכן קארד 1 על כלל רכיביו בשיעור של 46.4% [לדוגמא לגבי קברניט בעומק 1 יעמוד שכר קארד 1 על 650 ₪ לשעה].
 2. כל שעת קרדיט שמעל 75 שעות לחודש תשולם בערך של 150% לשעה.
 3. למען הסר הספק, אין בהסכם זה כדי להפחית שכר פנסיוני ו/או שכר לערך שעה של אצ"א.

 1. תוספת הדרכה לאצ"א שאינו רשאי לשבת ליד הגאי המטוס תעודכן לסכומים הבאים:

  • ממשכורת חודש דצמבר 2018 המשולמת ב-1.1.2019 ולמשך 11 החודשים הראשונים להסכם זה תוספת ההדרכה תעמוד על 3,731 ₪.
  • ממשכורת חודש נובמבר 2019 המשולמת ב-1.12.2019 תוספת ההדרכה תעמוד על 3,820 ₪.
  • ממשכורת חודש נובמבר 2020 המשולמת ב-1.12.2020 תוספת ההדרכה תעמוד על 3,910 ₪.
 2. תוספת הדרכה לאצ"א שרשאי לשבת ליד הגאי המטוס תעודכן לסכומים הבאים, כל עוד הוא רשאי לשבת ליד הגאי המטוס:

  • ממשכורת חודש דצמבר 2018 המשולמת ב-1.1.2019 ולמשך 11 החודשים הראשונים להסכם זה תוספת ההדרכה תעמוד על 3,662 ₪.
  • ממשכורת חודש נובמבר 2019 המשולמת ב-1.12.2019 תוספת ההדרכה תעמוד על 3,724 ₪.
  • ממשכורת חודש נובמבר 2020 המשולמת ב-1.12.2020 תוספת ההדרכה תעמוד על 5,410 ₪.

פעילות בשבת וחג

 1. בגין ביצוע טיסות סאנדור – פיצוי בגין פעילות טיסתית בשבת או בחג בגובה שעתיים וחצי לתשלום [לפי 100%] ישולם לאצ"א בגין ביצוע פעילות כאמור, רק לאחר מיצוי מכסה שנתית שתחושב כדלקמן:

חמש פעילויות טיסתיות בשבתות וחגים כפול מספר הטייסים בצי ובקטגוריה שהוא נמנה עליה. ספירת מספר אצ"א בקטגוריה תיעשה על פי מספרם בחודש יולי באותה שנה.

דוגמא: בצי 737 יש 100 קברניטים בחודש יולי. לכן לקטגוריה של קברניטים בצי 737 המכסה לאותה שנה היא 500 פעילויות טיסתיות סאנדור בשבת ובחג. כל פעילות טיסתית של סאנדור בשבת וחג מעבר לזה תזכה את איש הצוות בקטגוריה [קברניט בצי 737 בדוגמא זו] בשעתיים וחצי לתשלום [לפי 100%].

הגדרת יום השבת לצורך הסכם זה היא החל מ- 45 דקות לפני כניסת השבת היהודית ועד ל- 15 דקות לאחר יציאת השבת היהודית, לפי זמני ON BLOCK ו- OFF BLOCK.

 1. במידה שיחול שינוי בסטטוס קוו בנוגע לטיסות אל על בשבת, ינוהל משא ומתן בין הצדדים.

מובהר כי הפעלה או אי הפעלה של מטוס המטען לא תחשב שינוי בסטטוס קוו.

 

 

פיצויים ותמריצים

 1. החל ממועד כניסת הסכם זה לתוקף, מבוטלים הפיצויים המפורטים להלן, מכל מקור שהוא:

  • פיצוי בגין המתנת אצ"א בשדה לאחר ביטול טיסתו.
  • פיצוי בגין התראה מקוצרת ב"מצב הכן רגיל".
  • פיצוי בגין פעילות שנייה.
  • פיצוי בגין שינוי הצבה לאחר השעה 17:00.
  • פיצוי בגין חזרה מאוחרת לבסיס.
  • פיצוי בגין הקדמת טיסה ליממה קודמת.
  • פיצוי בגין נחיתת ביניים.
  • פיצוי בגין שהייה מתוכננת מעל 9 יממות.
  • פיצוי בגין הארכת שהייה מעל 9 יממות.
  • פיצוי חריגה בתכנון.
  • פיצוי איסוף 737.
 2. למען הסרת ספק, כל פיצוי שלא בוטל במפורש בהסכם זה ימשיך לעמוד בתוקפו.
 3. החל ממועד כניסת הסכם זה לתוקף יתווספו הפיצויים הבאים:

  • תמריץ הפעלת טיסה - אצ"א שהיה מתוכנן לטיסה כאיש צוות לא פעיל, תהיה החברה רשאית לשבצו בהסכמתו לאותה טיסה כאיש צוות פעיל תוך תשלום פיצוי השווה ל- 2.5 שעות לתשלום [לפי 100%].
  • זיכוי מינימאלי לביצוע סליפ טיסתי - אצ"א המשובץ לטיסה שמשך הסליפ הטיסתי המתוכנן שלה על פי זמני הבלוק המקובע, נמוך מ-5 שעות, יזוכה ב-5 שעות קרדיט במקום זיכוי הקרדיט בגין שעות הטיסה. לדוגמא: טיסת סבב לאתונה.

למען הסר ספק, משך זמן הטיסה בטיסות אלה לצרכי תכנון, יהיה לפי זמני הבלוק המקובע.

 • פיצוי בגין קיצור מנוחה מחוץ לבסיס - אצ"א אשר הסכים לבקשת החברה וביצע טיסה שזמן המנוחה שלה קצר מהמנוחה החוזית המינימאלית לטיסה זו, יהיה זכאי לתשלום פיצוי השווה ל- 5 שעות לתשלום [לפי 100%].

הפיצוי האמור בסעיף זה מבטל את הפיצוי המשולם בגין קיצור מנוחה מחוץ לבסיס ערב החתימה על הסכם זה בגובה 6.25 לתשלום [לפי 100%].

 • פיצוי על טיסות לבנות - אצ"א שביצע "טיסה לבנה" יהיה זכאי לתשלום פיצוי השווה ל- 2.5 שעות לתשלום [לפי 100%].
 • פיצוי בגין פעילות בשבת וחג כאמור בסעיף ‎23 לעיל.
 1. הפיצויים המפורטים בסעיף ‎27 לעיל, הם מצטברים בינם לבין עצמם כמו גם מצטברים לכל פיצוי שלא בוטל. למען הסר ספק, פיצויים שלא בוטלו בהסכם זה ישולמו כפי ששולמו ערב חתימת הסכם זה.
 2. תקציב של 200,000 ₪ בשנה יינתן לראש אגף מבצעי אוויר לחלוקה לאצ"א לעידוד מעל ומעבר תוך קביעת קריטריונים לחלוקה עם נציגי אצ"א.

אש"ל

 1. הצדדים מסכימים ומאשררים שהיות ואצ"א מבצעים את עבודתם מחוץ לישראל, תוך כדי נסיעות ושהיות תכופות בחו"ל, ולאור מציאות זו הם מוציאים הוצאות מחייה שוטפות בזמן היותם מחוץ לישראל – משלמת החברה החזר הוצאות [אש"ל].
 2. ככל שתחול על אצ"א פרטני חבות במס בגין תשלומי האש"ל המשולמים לו, מחמת חריגה של סכומים אלה מסך התקרה הקבוע בתקנות מס הכנסה [ניכוי הוצאות מסוימות], התשל"ב-1972 [להלן: "תקרת הפטור" ו"התקנות" בהתאמה], יפעלו הצדדים כדלקמן:

  • החברה תשלם לאצ"א הפרטני תשלום שיביא לכך שהוא יישא בפועל במחצית מסכום המס המתחייב על ידו בגין החריגה בתשלום האש"ל [להלן: "קארד 2"].
  • דוגמא להמחשת האמור בסעיף זה: תשלום אש"ל 2000 דולר.

הסכום שאינו חייב במס בהתאם לתקרת הפטור הקבועה בתקנות מס הכנסה – 1500 דולר.

הסכום החייב במס – 500 דולר.

בהנחת שיעור מס שולי – 50%.

המס המתחייב - 250 דולר.

החברה תשלם לאצ"א הפרטני שבדוגמא זו קארד 2 בסך 250 דולר.

המשמעות היא כי בגין החריגה מתקרת הפטור בתשלומי האש"ל, יישא אצ"א פרטני במס של 125 דולר בדוגמא זו.

 • קארד 2 לא יהווה שכר לשום דבר ועניין לרבות לא לצורך חישוב פיצויי פיטורים ולהפקדות סוציאליות.
 • מובהר כי לצורך סעיף זה סכום תקרת הפטור לא יפחת מסכום תקרת הפטור בתקנות נכון ליום 1.11.2018.
 1. ככל שתחול על אצ"א פרטני חבות במס בגין תשלומי האש"ל המשולמים לו שלא מחמת האמור בסעיף ‎31 רישא לעיל, בין אם בשל תיקון חקיקה ובין אם מכל סיבה אחרת [להלן: "החבות הנוספת"], יחולו ההוראות כאמור להלן:

  • החברה תשלם לאצ"א פרטני תשלום שיביא לכך שאצ"א פרטני יישא בפועל

   ב- 35% מסכום המס המתחייב על ידו בגין החבות הנוספת [להלן: "קארד 3"].

  • דוגמא להמחשת האמור בסעיף זה:

אש"ל 2000 דולר.

הנחת שיעור מס שולי – 50%.

הסכום שאינו חייב במס בהתאם לתקרת הפטור בתקנות נכון ליום 1.11.2018 – 1,500 דולר.

הסכום שאינו חייב במס בהתאם לתקרת הפטור בתקנות בעקבות שינוי כאמור בסעיף ‎32 רישא – 1,400 דולר.

סה"כ הסכום החייב במס – 600 דולר [2,000-1,400].

ביחס לחבות במס בגין סכום של 500 דולר [2,000-1,500] יחול האמור בסעיף ‎31 לעיל לפיו אצ"א פרטני יישא במס בסך של 125 דולר והחברה תשלם לו קארד 2 בסך של 250 דולר.

ביחס לחבות הנוספת בגין סכום של 100 דולר [1,500-1,400] יחול האמור בסעיף ‎32.1 לעיל לפיו אצ"א פרטני יישא במס של 17.5 דולר [100*35%*50%] והחברה תשלם לו קארד 3 בסך של 65 דולר [100*65%].

המשמעות היא כי בגין תשלומי האש"ל, יישא אצ"א פרטני במס בסך כולל של 142.5 דולר [500*50%*50% +100*35%*50%]; והחברה תשלם לאיש צוות האוויר סך כולל של 315 דולר [ 250 ו- 65 דולר בגין קארד 2 וקארד 3 בהתאמה].

 • קארד 3 לא יהווה שכר לשום דבר ועניין לרבות לא לצורך חישוב פיצויי פיטורים ולהפקדות סוציאליות.
 1. מובהר כי כל החישובים המפורטים בפרק זה הינם דולריים ויתורגמו לש"ח לפי שער החליפין היציג של הדולר במועד תשלום האש"ל בפועל לאצ"א.
 2. מובהר כי הבנות אלו בתוקף החל מ-1.11.2018. אי לכך, תישא החברה במלוא חבות המס בגין תשלומי האש"ל המשולמים לאנשי צוות אוויר עד למועד זה.
 3. כן מובהר, כי ככל שהרשויות המוסמכות תעלינה בעתיד טענות העשויות להשפיע על החבות במס בגין האש"ל, החברה מתחייבת לשקיפות ולשיתוף פעולה מול נציגי אצ"א.

התחייבויות אקטואריות

ימי מחלה

 1. בכמות ימי המחלה העומדים לאצ"א לצורך ניצול במהלך תקופת העבודה – לא יחול כל שינוי.

למען הסר ספק, ערכו של כל יום מחלה יעודכן לאחר תוספות השכר מכוח הסכם זה.

 1. במועד פרישתו של אצ"א מהעבודה יבוצע חישוב פיצוי בגין אי ניצול ימי מחלה בהתאם לסדר שלהלן:

  • יחושב יחס ההמרה [כיום 3.9/6/8 לכל 30 ימי מחלה צבורים] והכל על פי הקבוע בסעיף 15א[1] לפרק מ"א להסכם הבסיסי, על פי ניצול ימי המחלה של אצ"א בפועל. למען הסר ספק, ימי מחלה שהופחתו מכוח סעיף 6 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2016 לא ייחשבו כימים שנוצלו בפועל.
  • לאחר חישוב יחס ההמרה וטרם חישוב מספר ימי המחלה לצורך פיצוי, תופחת יתרת ימי המחלה הצבורה במספר ימים השווים ל-31.7% ממספר ימי המחלה הצבורה העומדים לרשותו במועד החתימה על הסכם זה.
  • הפיצוי בגין אי ניצול ימי המחלה יחושב מהיתרה המופחתת בהתאם ליחס ההמרה.
  • דוגמא:

מספר ימי המחלה הצבורים שעמדו לרשותו של אצ"א פרטני במועד החתימה על הסכם זה עמד על 100 ימים [לאחר הפחתת 10 ימי מחלה מכוח הסכם דצמבר 2016].

מספר ימי המחלה הצבורים שעמדו לרשותו של אצ"א פרטני במועד פרישתו עמד על 180 ימים. מתחילת עבודתו ועד לפרישתו ניצל 50% מסך פוטנציאל ימי המחלה מתחילת עבודתו [10 ימי המחלה אינם נכללים במניין הימים המנוצלים].

כתוצאה מאחוז הניצול [50%] יחס ההמרה עומד על 6 ימים לפדיון לכל 30 ימי מחלה צבורים.

בהתאם לאחוז תוספת השכר תופחת היתרה של 180 ימי המחלה הצבורים

ב-31.7%*100 [ימי המחלה הצבורה שעמדו לרשות אצ"א במועד החתימה על הסכם זה] כלומר היתרה המופחתת תעמוד על 148.3 ימי מחלה.

בהתאם ליחס ההמרה אצ"א זכאי לפדיון של 29.7 ימי מחלה [148.3 * 6 / 30].

 • על אף האמור בסעיף ‎2 אצ"א שיפרוש מעבודתו בחברה לפני 1.12.2020 תופחת יתרת ימי המחלה הצבורים שלו בהתאם לאחוז תוספת השכר שקיבל בפועל על פי הסכם זה.

ימי חופשה

 

 1. יתרת ימי החופשה הצבורים של אצ"א שלזכותו 10 ימי חופשה צבורים או יותר תופחת במועד חתימת הסכם זה באופן חד פעמי ב-31.7%.
 2. על אף האמור בסעיף ‎38 לעיל, אצ"א שיפרוש מעבודתו לפני 1.12.2020 תופחת יתרת ימי החופשה הצבורים שלו בהתאם לאחוז תוספת השכר שקיבל בפועל על פי הסכם זה.
 3. למען הסר ספק, ערכו של כל יום חופשה יעודכן לאחר תוספות השכר מכוח הסכם זה.

התחייבויות בגין פיצויי פיטורים

 1. ההסתדרות ונציגי אצ"א מסכימים כי הפקדות החברה לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני של אצ"א [לרבות קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל, קופת תגמולים של עובדי אל על וכיוצ"ב] בגין עדכון השכר [קארד 1] כאמור בסעיף ‎18 [המשולם בשלוש פעימות] ובגין הגדלת תוספת הדרכה כאמור בסעיפים ‎21 ו-‎22 לעיל בלבד [להלן יחד: "העדכון"], יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים המגיעים לאצ"א עבור העדכון כהגדרתו לעיל, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 בגין כל תקופת עבודתו, לרבות תקופת העבודה הקודמת לחתימת הסכם זה.
 2. למען הסר ספק, האמור לעיל יחול אך ורק ביחס לעדכון כהגדרתו בסעיף ‎41 לעיל, ולא יחול ביחס לכל תוספת אחרת מכוח הסכם זה ו/או כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, לו זכאי אצ"א מכוח הדין, לרבות הסכמי העבודה.
 3. עם סיום עבודתו של אצ"א פרטני מכל סיבה שהיא, ישוחררו לו מלוא הכספים אשר נצברו לו בקופות הגמל השונות [ברכיבי פיצויים ותגמולים], ותבוצע לו השלמת פיצויי פיטורים, ככל הנדרש בהתאם להסכמים החלים עליו, ולא תבוצע השלמת פיצויי פיטורים בגין העדכון כהגדרתו בסעיף ‎41 לעיל. על החברה יהיה להציג במועד עריכת גמר חשבון לכל אצ"א פרטני, חישוב מפורט של זכאותו לפיצויי פיטורים ולהשלמת פיצויי פיטורים.
 4. האמור מוסכם לאור הנסיבות הייחודיות שהביאו לחתימת הסכם זה ולא יהווה תקדים.

 

ביטוח אבדן רישיון טייס

 1. החברה תמשיך ותסייע בידי אצ"א בקשר לביטוח אבדן רישיון טיס מחמת קרקוע רפואי לצמיתות.
 2. בהתאם מוסכם, כי אחרי סעיף 6.א. לפרק י"ז להסכם הקיבוצי, שכותרתו "ביטוח אבדן רישיון טיס", יבואו סעיפים 6.א.1, 6.א.2 ו- 6.א.3, שנוסחם כדלקמן:

"6.א.1.      בכפוף להתקשרות מול חברת/ות ביטוח בתנאים המפורטים להלן, יוחלפו תנאי ביטוח אובדן רשיון טייס הקבועים בסעיף 6.א לעיל בתנאים כדלקמן:

"החברה תסייע בידי אצ"א בקשר לביטוח אבדן רשיון טיס מחמת קרקוע רפואי לצמיתות. הסיוע יתבטא בכך שהחברה תתחייב כלפי החברה/ות המבטחת/ות את רשיון הטיס לשלם לה/ן במקרה של אבדן רשיון הטיס כאמור לעיל עבור שלושה אצ"א הראשונים בכל שנת ביטוח סכום שלא יעלה על 720,000 דולר [עד 240,000 דולר לאצ"א] ולא יותר מחמישה אצ"א לתקופה של שלוש שנים"

6.א.2.        למען הסר ספק, מובהר, כי ככל שהביטוח כאמור בסעיף 6.א.1 לעיל יפוצל ויירכש ממספר חברות ביטוח שונות, לא יהיה בכך כדי למעט או להוסיף על החבות הכוללת של החברה כפי שהוגדרה בסעיף 6.א.1 לעיל.

6.א.3.        למען הסר ספק מובהר, כי ככל שלא תתבצע התקשרות מול חברת/ות ביטוח כאמור בסעיף 6.א.1 לעיל ובתנאים הקבועים שם, נוסח סעיף 6.א. לעיל יוותר בנוסחו הקיים, למעט התחייבות החברה עבור שלושה אצ"א בכל שנת ביטוח ולא יותר מחמישה אצ"א לתקופה של שלוש שנים.

 1. הצדדים יבחנו בעתיד בתום לב אפשרות, ככל שתהיה, להרחבת הכיסוי לביטוח אבדן כושר עבודה העונה על הצרכים הייחודיים של אצ"א, וזאת מעבר לכל ביטוח/כיסוי בגין אובדן כושר עבודה המגיע לאצ"א על פי כל דין. מוסכם, כי ככל שהרחבת הכיסוי הביטוחי תתאפשר כאמור, יבחנו הצדדים את כדאיות המרת "הגדלת ההתחייבות של אל-על" על פי הסכם זה וכהגדרתה להלן, אל מול מימון החברה את הרחבת ביטוח אבדן כושר עבודה על חשבונה, ובלבד שעלות ההמרה לא תעלה על "הגדלת ההתחייבות של אל על" כהגדרתה להלן. "הגדלת ההתחייבות של אל-על" משמעה בסעיף זה - ההפרש בין גובה החבות הכוללת של אל–על כאמור בסעיף 6.א.1 לעיל לגובה החבות הכוללת של אל-על כאמור בסעיף 6.א.3 לעיל.
 2. מוסכם כי מכתבו של מר אבי אדרי לחברה מיום3.2018 ימשיך לחול על הצדדים, בהתאמה, אף לאחר השינויים המפורטים

 

 

זמן תפקיד טיסתי

 1. "זמן תפקיד טיסתי" משמעו Flight duty period [או "FDP"] כמשמעות המונח בתקנות התעופה הפדראליות של ארה"ב [FAR 117] במועד חתימת הסכם זה.
 2. החברה תתכנן את הצבת אצ"א לטיסותיה בהתאם למגבלות זמן תפקיד טיסתי כמפורט בטבלה שלהלן. זמני הטיסה הקובעים לצרכי תכנון יהיו על פי זמני הבלוק המקובע.

  • מגבלת זמן התפקיד הטיסתי המקסימלי בטיסות המופעלות על ידי צוות יחיד וצוות מוגבר תהיה זמן התפקיד הטיסתי כאמור בטבלאות שלהלן, בהפחתת 30 דקות:
  • על אף האמור לעיל, מגבלת זמן התפקיד הטיסתי המקסימלי בטיסות סבב חוצות לילה המופעלות על ידי צוות מוגבר במטוסים שבהם מתקן מנוחה 3 [כהגדרתו ב-117 FAR] והנוחתות בישראל לאחר השעה 03:00 [זמן מקומי] תהיה 12 שעות.
  • מגבלת זמן התפקיד הטיסתי המקסימלי בטיסות המופעלות על ידי צוות כפול תהיה בהתאם לאמור בטבלאות לעיל, ללא הפחתה.

זמן טיסה

 1. החברה תתכנן את הצבת אצ"א לטיסותיה בהתאם למגבלות זמן טיסה כמפורט בטבלה שלהלן. זמני הטיסה הקובעים לצרכי תכנון יהיו זמני הבלוק המקובע.

 

 • זמן הטיסה המקסימאלי לטיסות המאוישות בצוות יחיד:
זמן התייצבות [Report Time] בזמן מקומי זמן  ON BLOCK בזמן מקומי   שעות טיסה
05:00 עד 19:59 עד 02:30 8 שעות ושלושים וחמש דקות טיסה
05:00 עד 19:59 מ-02:31 ואילך 8 שעות טיסה
20:00 עד 04:59 - 7 שעות וארבעים וחמש דקות טיסה

האמור לעיל יחול למעט ביחס לטיסת סבב למוסקבה בה שעת ההתייצבות היא בין 05:00 ל-19:59 ו-ON BLOCK בבסיס עד 01:00 כולל, זמן הטיסה המקסימלי לטיסה זו יהיה 8 שעות וחמישים דקות.

 • זמן הטיסה המקסימאלי לטיסות המאוישות בצוות מוגבר יהיה 12 וחצי שעות טיסה.

האמור לעיל יחול למעט ביחס לטיסות החברה במטוסי 777 או 787 בנתיב

מ-LLBG ל-KEWR בהן זמן הטיסה המקסימלי יהיה 12 שעות ו-35 דקות.

 • זמן הטיסה המקסימאלי לטיסות המאוישות בצוות כפול יהיה 16 שעות ושלושים דקות.
 • זמן הטיסה לצורך תכנון תכנית הטיסות החודשית על פי סעיף זה יהיה זמן הבלוק המקובע.

זמן התייצבות [Report Time]

 1. זמן ההתייצבות [Report Time] לטיסות יהיה כמפורט להלן:

  • בטיסות יוצאות מישראל בציים צרי גוף – 60 דקות לפני STD המתוכנן.
  • בטיסות יוצאות מישראל בציים רחבי גוף – 90 דקות לפני זמן STD המתוכנן.

על אף האמור לעיל, בטיסות יוצאות מישראל בצוות יחיד בציים רחבי גוף בהן זמן ה-STD המתוכנן הינו בין 5:00 ל-6:30 זמן מקומי – זמן ההתייצבות יהיה 60 דקות לפני STD המתוכנן.

 • בטיסות היוצאות מחו"ל, בכל הציים – 60 דקות לפני זמן STD המתוכנן.

 

 

 

זמן מנוחה חוזי בבסיס

 1. "זמן מנוחה חוזי בבסיס" הוא פרק הזמן שראשיתו שעה וחצי לאחר תום זמן התפקיד הטיסתי [FDP] וסיומו שעה וחצי לפני זמן ההתייצבות [Report Time].
 2. משך זמן המנוחה החוזי בבסיס:

  • סליפ שמשך זמן השהיה מחוץ לבסיס הינו עד 48 שעות כולל – משך זמן המנוחה החוזי בבסיס יהיה כפל שעות הטיסה על פי הבלוק המקובע;
  • סליפ שמשך זמן השהיה מחוץ לבסיס הינו מעל 48 שעות – משך זמן המנוחה החוזי בבסיס יהיה חצי ממשך זמן השהיה מחוץ לבסיס ובלבד שלא יפחת מ-36 שעות ולא יעלה על 60 שעות.
 3. למרות האמור לעיל, בציים צרי גוף, ניתן לשבץ בתכנון אצ"א לטיסות סבב עוקבות אשר משך הזמן בין כל טיסה בסבב, קצר מהמנוחה החוזית על פי האמור בסעיפים ‎56 ו-‎57. זאת, על פי איזו מבין החלופות הבאות:

  • עד פעמיים בחודש – רצף של 2 טיסות סבב חוצות לילה אחת אחרי השנייה.
  • עד פעמיים בחודש – רצף של 3 טיסות סבב שאינן חוצות לילה אחת אחרי השנייה.
  • עד שלוש פעמים בחודש – רצף של 2 טיסות סבב שאינן חוצות לילה אחת אחרי השנייה.
  • אחת לחודש – רצף אחד של 2 טיסות סבב חוצות לילה ובנוסף רצף אחד של 2 או 3 טיסות שאינן חוצות לילה אחד.

[לצורך סעיף זה בלבד – טיסה שזמן ההתייצבות שלה הוא בין השעות 05:00 ל-05:59 לא תיחשב כטיסה חוצת לילה].

רצף טיסות סבב עוקבות כאמור יוצג ויאויש בתכנית החודשית כמקשה אחת. משמע במסגרת בקשות אצ"א ניתן יהיה לבקש להשתבץ לרצף טיסות הסבב העוקבות ולא לטיסות בודדות מתוכו. להסרת ספק, במידה שלא אוישו רצפים לאחר הגשת בקשות אצ"א, רשאית החברה להציב אצ"א על פי נהלי העבודה הקיימים היום או לבחור לפרק רצפים שטרם אוישו לטיסות בודדות.

בשלבים הראשונים של הפעלת הרצפים, תכנון ואופן בניית הרצפים על פי הסכם זה יבוצע על ידי החברה תוך מעורבות נציגי אצ"א.

 1. כאשר משך הזמן [Block to Block] בין טיסות סבב עוקבות קצר מזמן המנוחה החוזי בבסיס, יחול האמור להלן:
משך הזמן Block To Block בין טיסות הסבב העוקבות זמן התייצבות לטיסה הבאה ברצף
15 שעות אחרי השעה 05:30
14.5 שעות

 

אחרי השעה 06:00
14 שעות אחרי השעה 06:30

 1. ניתן לאייש שתי טיסות סבב עוקבות חוצות לילה, עם מנוחה קצרה מזמן המנוחה החוזי בבסיס. במקרה כזה, משך הזמן Block to Block המינימאלי יהיה 15 שעות ובלבד

  שה- On Block של הטיסה השנייה בבסיס הוא לפני השעה 02:30.

זמן מנוחה מחוץ לבסיס

 

 1. "זמן מנוחה חוזי מחוץ לבסיס" – יהיה בהתאם לאמור בהסכמים התקפים ערב חתימת הסכם זה, למעט:

  • האפשרות לקיצור זמן המנוחה בניו יורק כמפורט בסעיף ‎143 להסכם זה.
  • כל עוד החברה תטוס בתדירות של פעם בשבוע ללאס וגאס, יקוצר זמן המנוחה החוזי בלאס וגאס ל-27 שעות מנוחה בתמורה לתשלום פיצוי בגובה 5 שעות לתשלום לכל אצ"א פרטני [לפי 100%].
 2. במידה שעקב עיכוב/הגעה מאוחרת שנגרמה מאירוע בלתי צפוי בביצוע, נדרש לקצר את המנוחה החוזית המינימאלית כפי שמוגדרת בהסכם זה בפרק זמן של עד שעה – הדבר אפשרי ללא תשלום פיצוי בגין קיצור המנוחה לפי סעיף ‎3 לעיל.

יחס טיסה-שהייה

 1. בחישוב יחס טיסה-שהייה לא יילקחו בחשבון ימי הדרכה בארץ ובחו"ל, לרבות בפקודת נסיעה.
 2. בתכנון מערכת הסליפים החודשית היחס הממוצע של הצי לכל קטגוריה, בין שעות הטיסה לשעות השהייה הטיסתיות יהיה כדלקמן:

  • בציים רחבי גוף היחס לא יעלה על 1:3.6.

ממועד הפסקת פעילות צי 744 היחס האמור לעיל ירד ל-1:3.5.

 • בצי 737 היחס לא יעלה על 1:2.7.

היחס המינימאלי בצי 737 יהיה 1:2.

למרות האמור לעיל, בתכנון לאצ"א פרטני הנמוך מ-70 שעות טיסה פעילה ולא פעילה לפי בלוק מקובע, ניתן לתכנן אצ"א פרטני לשהייה של עד 210 שעות. לצורך סעיף זה בלבד, שעות השהייה של פקודת נסיעה לאצ"א פרטני יימנו במניין 210 השעות הנ"ל.

 1. מגבלת יחס טיסה-שהייה תחושב על פי הבלוק המקובע.

Ready To Fly [RTF]

 1. פרטי מנגנון RTF יוסכמו בין החברה לבין נציגי אצ"א תוך 60 יום ממועד חתימת הסכם זה.
 2. נדרשת מערכת ממוחשבת שקופה לאצ"א שישימו עצמם כ-RTF.
 3. הצבת אצ"א RTF לטיסה בהסכמה בלבד.
 4. במידה שאצ"א נרשם ל-RTF לאחר השעה 12:00 בצהריים ביממה שלפני ה-OFF BLOCK המתוכנן, עדיפותו לקבלת טיסה תהיה הנמוכה ביותר, לאחר אחרון הנרשמים טרם שעה זו.

חלוקת העדיפות לקבלת טיסה לנרשמים לאחר השעה 12:00 בצהריים ביממה שלפני

ה-OFF BLOCK תהיה לפי שעת הרישום ל-RTF.

מגבלות תכנון

 1. מגבלות תכנון חודשיות אישיות [בשעות קרדיט]

  • להסרת ספק, מבוטלת בזה מגבלת התכנון של 85 שעות.
  • בציים צרי גוף – בחודשי העומס כהגדרתם להלן בהסכם זה: עד 105 שעות.

באחד מחודשי העומס מידי שנה לפי החלטת החברה – עד 110 שעות [במקום 105 שעות]. ובחודשי העומס העוקבים – בהתאם למפורט להלן.

החברה תיעתר לבקשת עד שני שליש מאצ"א מכל צי וקטגוריה ככל שיבקשו שמגבלת התכנון העליונה שלהם לא תעלה על 95 שעות בחודשי העומס.

במקרה שבו יותר משני שליש מאצ"א בצי ובקטגוריה יבקשו שהתכנון שלהם לא יעלה על 95 שעות בחודשי העומס, זהות אצ"א שתוחל עליהם המגבלה העליונה תיקבע בהכרחה עם החלת ה-PBS על פי בכירות הפוכה. אצ"א פרטני לא יוכרח חודשיים ברצף.

 • בציים צרי גוף – בשאר חודשי השנה [לא בחודשי העומס]: עד 95 שעות.
 • בציים רחבי גוף – בחודשי העומס כהגדרתם להלן בהסכם זה: עד 110 שעות.

באחד מחודשי העומס מידי שנה לפי החלטת החברה – עד 115 שעות [במקום 110 שעות].

החברה תיעתר לבקשת עד שני שליש מאצ"א מכל צי וקטגוריה ככל שיבקשו שמגבלת התכנון העליונה שלהם לא תעלה על 100 שעות בחודשי העומס.

במקרה שבו יותר משני שליש מאצ"א בצי ובקטגוריה יבקשו שהתכנון שלהם לא יעלה על 100 שעות בחודשי העומס, זהות אצ"א שתוחל עליהם המגבלה העליונה תיקבע בהכרחה עם החלת ה-PBS על פי בכירות הפוכה. אצ"א פרטני לא יוכרח חודשיים ברצף.

 • בציים רחבי גוף – בשאר חודשי השנה [לא בחודשי העומס]: עד 100 שעות.
 • באשר למגבלות התכנון בחודשי העומס כאמור בסעיפים ‎2 ו-‎67.4 לעיל:

  • הגדלת תקרת השעות לתכנון תבוצע רק בהתקיים התנאים המפורטים בסעיפים ‎143 ו-‎144 להלן ולא תתאפשר בתנאים המפורטים בסעיף ‎145 להלן.
  • הגדלת תקרת השעות לתכנון כאמור תבוצע בחודש העומס הראשון כפי שיוחלט על ידי החברה מידי שנה, והחל מהחודש שלאחר מכן - לאחר תחקיר ולאור תוצאותיו.
  • התחקיר כאמור יבוצע מידי חודש לאחר החודש הראשון בו תוגדל תקרת השעות על ידי החברה, ביחד עם נציגי אצ"א לגבי חיוניות הגדלת המגבלות, מועד ואופן ביצוע התחקיר יסוכם בנפרד.
  • תחקיר כאמור לעיל יבוצע בחודשי העומס בכל שנה קלנדארית עד לקיבוע הכללים כאמור להלן.
  • בתום שנה מייצגת [12 חודשים קלנדריים של פעילות בשני ציים שתחילתם עם תום קליטת מטוס 787 ה-16 כמתוכנן כיום] יקובעו הכללים הנוגעים למגבלות התכנון בחודשי העומס על פי תוצאות התחקיר ובהסכמת הצדדים.

 1. הצבה לטיסות לבנות בשלב התכנון

  • אצ"א יתוכנן ל-עד טיסה לבנה אחת בחודש, למעט אם ביקש להיות מתוכנן ליותר מכך והחברה נעתרה לבקשתו, זאת נוכח ייחודיות הפעלת אצ"א בהתאם להסכם זה, אורחות חייהם של אצ"א ומגבלות החוק אשר חלות עליהם לעניין הפעלתם, ומבלי שהדבר יהווה תקדים.
  • למרות האמור לעיל, בארבעת חודשי העומס כהגדרתם להלן ניתן לתכנן עד 20% מהטייסים בצי ובקטגוריה לשתי טיסות לבנות בחודש, ולא יותר מחודשיים ברצף לטייס.
  • לאחר כניסת מערכת PBS לשימוש, הצבת אצ"א בתכנון לטיסות לבנות, שלא על פי בקשה, תבוצע על פי בכירות הפוכה.
  • במידת הצורך ישקלו נציגי אצ"א לאשר חריגות לתכנון אצ"א לטיסות לבנות באופן החורג מן האמור.
 2. מגבלות תכנון ספציפיות

  • אצ"א לא יתוכנן לפעילות או לשהייה מחוץ לבסיס בשני ימי שבת עוקבים.
  • אצ"א שביצע פעילות בפקודת נסיעה שמשך זמן השהייה שלה מחוץ לבסיס הוא למעלה מ-72 שעות רצופות יהיה זכאי לזמן מנוחה חוזית מינימאלי בבסיס של 24 שעות.
  • בהקשר למגבלת חוק הטיס הקובעת שבכל פרק זמן של 168 שעות רצופות, תינתן לאצ"א 30 שעות מנוחה רצופות יחולו ההוראות הבאות:

   • במקום 168 שעות רצופות יחולו 150 שעות רצופות;
   • המנוחה תינתן בבסיס למעט במקרים הבאים:

    • סליפ/פקודת נסיעה שאורכו מעל 120 שעות;
    • הצבת אצ"א לרצף כוננות בציים רחבי גוף שאורכו עולה על 120 שעות.
   • שעות המנוחה כאמור בסעיף זה יכללו שעות חופשה ומחלה מתוכננת ליום אחד או מחלת בן משפחה מתוכננת ליום אחד.
  • אצ"א לא יתוכנן לשהייה מחוץ לבסיס העולה על 7 יממות ברצף. זאת למעט שהייה מחוץ לבסיס בפעילויות הדרכה, טיסות מיוחדות [כגון: טיסות שאינן טיסות קו, טיסות רוה"מ, טיסות העברה ועוד] וטיסות חג – פעילויות שמשכן יהיה עד 9 יממות ברצף.

 • שהייה רצופה מעל 15 יום מחוץ לבסיס בפקודת נסיעה תזכה בביקור מולדת במהלך הפעילות שיימשך לכל הפחות 36 שעות רצופות.

לחילופין, שהייה רצופה מעל 21 יום מחוץ לבסיס בפקודת נסיעה תזכה בביקור מולדת במהלך הפעילות שיימשך לכל הפחות 48 שעות רצופות.

 • אצ"א לא יתוכנן ליותר משתי טיסות חוצות לילה ברציפות [לילה אחרי לילה] בצוות יחיד.
 • טייסים פעילים המשמשים גם כמאמנים/בוחנים לא יתוכננו ליותר משלושה ימי הדרכה בחו"ל ברצף.
 • החברה לא תתכנן פעילות בארץ שאינה טיסתית בשישי-שבת, חול המועד, ערבי חג וחג [למעט כאמור בסעיף המתייחס לסימולטור FIX BASE].
 1. נוכח הייחודיות הפעלת אצ"א בהתאם להסכם זה, אורחות חייהם של אצ"א ומגבלות החוק אשר חלות עליהם לעניין הפעלתם, ומבלי שהדבר יהווה תקדים, אצ"א רשאי לוותר על המגבלות החוזיות הבאות במועד הגשת בקשותיו בשלב התכנון – כולן או חלקן. הוויתור יתייחס לחודש המתוכנן:

  • זמן מנוחה חוזית בבסיס לטיסות ספציפיות;
  • כמות שבתות ברצף;
  • הקטנת מכסת ימים ללא פעילות;
  • הגבלת כמות טיסות לבנות;
 2. ימים ללא פעילות

  • יום ללא פעילות הינו יממה קלנדרית שמתחילה ב-00:00 ומסתיימת ב-23:59.

כימים ללא פעילות ייחשבו ימים בהם אצ"א אינו מתוכנן לפעילות, לרבות: חופשה, מחלה מתוכננת, מחלת משפחה מתוכננת, ימי Dummy, מנוחה בבסיס, ימי מילואים החל מהיום השלישי ואילך, ימי הדרכה החל מהיום החמישי ואילך, ימי הכוננות ברצף – היום החמישי והשישי בציים רחבי גוף.

 • על אף האמור לעיל בסעיף ‎1, ימים שבהם יתוכנןoff block בין 23:00

  ל-23:59 או on block מ-00:00 ועד 01:00 ייחשבו כימים ללא פעילות, במידה שלא מתוכננת בהם פעילות נוספת שאינה מוגדרת כיום ללא פעילות.

 • תכנון מספר ימים ללא פעילות יתבצע על פי האמור בטבלה הבאה:

ציים צרי גוף
מספר שעות קרדיט אישי מתוכננות [על פי בלוק מקובע] מספר מינימאלי של ימים ללא פעילות מתוכננים
95 ומעלה 9
90 עד 95 [לא כולל 95] 10
85 עד 90 [לא כולל 90] 11
80 עד 85 [לא כולל 85] 12
80 ומטה [לא כולל 80] 13

ציים רחבי גוף
מספר שעות קרדיט אישי מתוכננות [על פי בלוק מקובע] מספר מינימאלי של ימים ללא פעילות מתוכננים
95 ומעלה 10
90 עד 95 [לא כולל 95] 11
85 עד 90 [לא כולל 90] 12
80 עד 85 [לא כולל 85] 13
80 ומטה [לא כולל 80] 14

הצבה לטיסה לאחר פרסום התכנית החודשית [בשלב הביצוע]

 1. הצבה לטיסה מעל 12 שעות לפני זמן ההתייצבות תבוצע לפי הסדר הבא:

  • עדיפות ראשונה - הצבת אצ"א פנוי אשר הקרדיט החודשי האישי שלו כפי שמופיע במערכת הרותם לחודש בו מבוצעת ההצבה נמוך מ-75 שעות קרדיט נכון למועד ההצבה, ובלבד שמחצית משעות הטיסה המתוכננות על פי הבלוק המקובע בטיסה המוצעת בתוספת הקרדיט החודשי האישי שלו באותו מועד יהיה נמוך

   מ-75 שעות.

  • עדיפות שניה - הצבת אצ"א פנוי [למעט אצ"א פנוי המתקרב למגבלות החוק כאמור בסעיף ‎3 להלן] או כונן לפי החלטת החברה.

הצבת אצ"א פנוי תיעשה על פי טבלת עדיפות שעות נוספות [טבלת שעות נוספות בביצוע].

ההחלטה אם להציב כונן אם לאו תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה שתחליט החברה להפעיל כונן בנסיבות המפורטות בסעיף זה, סדר הפעלת הכוננים יהיה על פי טבלת עדיפות שעות נוספות ולא על פי סדר הפעלת הכוננים.

 • עדיפות שלישית - אצ"א פנוי שהצבתו תביא לכך שיתקיים לגביו איזה מהמקרים הבאים:

  • לאחר הצבתו לטיסה ה"זמן בתפקיד הטיסתי המצטבר" שלו יעבור 57 שעות בכל 168 שעות ברצף, לרבות זמן תפקיד טיסתי שבוצע עד למועד ההצבה [כולל ההצבה עצמה] וזה המתוכנן בהמשך על פי לוח הטיסות.
  • לאחר הצבתו לטיסה ה"זמן טיסתי מצטבר" שלו יעבור 99 שעות בכל 672 שעות ברצף, לרבות זמן תפקיד טיסתי שבוצע עד למועד ההצבה [כולל ההצבה עצמה] וזה המתוכנן בהמשך על פי לוח הטיסות.
  • לצורך סעיף קטן זה, הזמנים שישמשו לצורך סעיף זה הינם הזמנים בפועל או זמנים סטטיסטיים ולא זמני הבלוק המקובע.
  • מוסכם כי ההפעלה תיעשה על פי טבלת עדיפות שעות נוספות [טבלת שעות נוספות בביצוע].
 • עדיפות רביעית - אצ"א שאינו פנוי, על פי טבלת עדיפות שעות נוספות בביצוע.

למרות האמור בסעיף קטן זה:

 • בטיסה שתוכננה כטיסת צבירת ניסיון או מבחן נתיב תינתן עדיפות לאיוש בוחן [על פי טבלת עדיפות שעות נוספות בביצוע בין הבוחנים];
 • החברה תהא רשאית לפסוח על הצבתו של אצ"א לפי טבלת עדיפות שעות נוספות בביצוע באחד מבין המקרים הבאים:

בציים צרי גוף:

אצ"א שכתוצאה מההצבה החדשה נאלץ לרדת משתי טיסות ומעלה;

אצ"א ששעות הקרדיט של ההצבה החדשה נמוכות משעות הקרדיט של הצבתו הקיימת;

בציים רחבי גוף:

אצ"א שכתוצאה מההצבה החדשה יורד מטיסה שיחס טיסה – שהיה שלה עולה על 1:5;

אצ"א ששעות הקרדיט של ההצבה החדשה נמוכות משעות הקרדיט של הצבתו הקיימת.

 • עדיפות חמישית – לאחר מיצוי כל האפשרויות הנ"ל בהצעה לאצ"א, בהכרחה על פי סדר בכירות הפוכה.
 1. הצבה לטיסה פחות מ-12 שעות לפני זמן ההתייצבות תיעשה באמצעות כונן או RTF [Ready To Fly], לפי שיקול דעת החברה. במידה שהחברה תבחר להפעיל כונן, ההצבה תיעשה על פי סדר הצבת הכוננים כמוסדר בהסכם זה. במידה שהחברה תבחר להפעיל RTF, ההצבה תיעשה על פי הסדר הקבוע בסעיף הקודם העוסק בהצבה לטיסה יותר מ-12 שעות לפני זמן ההתייצבות.

שליחת הודעות במדיה דיגיטלית

 1. החברה תשלח מסרון ממוקד להצעת טיסה רק לצי וקטגורייה מסויימים, לאצ"א הנמצאים בישראל ואין מגבלה חוקית שמונעת מהם לבצע את הטיסה.
 2. החברה לא תשלח מסרון כללי או פרטני בין השעות 23:00 ועד 08:00 [שעון ישראל] או בזמן מנוחה חוקי של אצ"א.
 3. למרות האמור לעיל, מובהר כי שליחת מסרון ל-RTF או לאצ"א המצוי במצב הכן מותרת.
 4. שליחת מסרון פרטני לאצ"א בנוגע לשינוי או דחיית טיסה יישלח לכל המוקדם חצי שעה לפני מועד האיסוף המתוכנן לטיסה.

עם היוודע דבר השינוי או הדחייה במועד הטיסה, תשלח החברה הודעת דוא"ל בעניין.

 1. שליחת מסרון בחריגה מן האמור לעיל תיחשב כהפרעה לאצ"א המצוי במנוחה, אלא אם אצ"א החליט שהמסרון לא הפריע למנוחתו.
 2. שליחת הודעה בוואטסאפ או כל תכנת קבלת מסרונים אחרת תתאפשר רק לאצ"א שאישר קבלת מסרונים בדרך הזו, ואצ"א רשאי לבטל הסכמה זו.
 3. שליחת הודעת דוא"ל מותרת בכל עת.
 4. להסרת ספק, שליחת הודעה בדוא"ל או במסרון [לרבות תכנת מסרונים אחרת] שלא אושרה קבלתה בהודעה חוזרת או בשיחה לא תיחשב כאילו התקבלה.

בהקשר של המתנה למענה אצ"א להצעת טיסה, ייקבע מנגנון במשותף בין החברה לנציגי אצ"א תוך 30 ימים ממועד חתימת הסכם זה.

איזון שעות בתכנון

 1. הצדדים יסדירו מנגנון לאיזון שעות בתכנון. המנגנון יהיה מבוסס על העקרונות הבאים:

  • טבלת איזון שעות בתכנון תהיה טבלה נפרדת מהביצוע ותתעדכן על פי צי וקטגוריה.
  • שקיפות;
  • מחויבות החברה לאיזון שעות בתכנון החודשי;
  • תחקור רציף בפורומים המקצועיים השוטפים של סוגיות הקשורות באיזון השעות.
 2. כללים בסיסיים:

  • בציים צרי גוף – סטייה של עד פלוס/מינוס 10 שעות מהממוצע;
  • בציים רחבי גוף – כמו בציים צרי גוף כאשר 5% מהאוכלוסייה יכולים להיות מחוץ לטווח.
 3. בכל מקרה, אין לחרוג ממגבלת התכנון האישית העליונה.

כוננות – מצב הכן

 1. לצורך סעיף זה:

  • "יממה" משמעה – תקופה המתחילה ב- 00:00 זמן מקומי ונמשכת עד 23:59.
  • "יום כוננות" משמעו – יממה שבכולה או בחלקה משובץ אצ"א ל"מצב הכן רגיל", ל"מצב הכן מיידי" או ל"מצב הכן מיידי בשדה".
  • "מצב הכן רגיל" [long-call reserve], "מצב הכן מיידי" [short-call reserve], "מצב הכן מיידי בשדה" [Airport/standby reserve] משמעם - כמוגדר בחוק הטיס ובתקנות שהותקנו מכוחו נכון למועד החתימה על הסכם זה, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.

לפני החלת "מצב הכן מיידי בשדה" בלבד יש לכתוב נוהל הפעלה מסודר בהסכמה עם נציגי אצ"א. הנוהל יכלול בין היתר הקצאת חדר מנוחה ראוי.

 1. החברה רשאית להציב אצ"א בתכנית החודשית לרצף אחד של כוננות בחודש שמשכו:

  • בציים צרי גוף – עד 4 ימי כוננות ברצף בחודש;
  • בציים רחבי גוף – עד 6 ימי כוננות ברצף בחודש. זאת למעט כוננות אשר ביום הראשון של רצף הכוננות מתחיל סליפ שמשכו מעל 130 שעות. משך כוננות כזו יהיה עד 7 ימי כוננות ברצף;
  • בחגים ובטיסות מיוחדות - עד 9 ימים, בכפוף לחוק הטיס ולתקנות.
 2. החל ממועד חתימת הסכם זה רשאית החברה להציב עד 40 ימי כוננות בשנה לאצ"א פרטני.

בתום שנה מתחילת מצב יציב, תיבדק כמות צריכת ימי הכוננות בשנה שחלפה. במידה שיתוכננו 30 ימי כוננות שנתית או פחות בממוצע לאצ"א, תקטן מכסת ימי הכוננות המותרת להצבה ותעמוד על 36 ימי כוננות בשנה לאצ"א פרטני.

מצב יציב משמעו בסעיף זה - שלושה חודשים לאחר סגירת צי 747-400.

 1. החברה רשאית להפעיל אצ"א המצוי במצב הכן לטיסה בכל עת ובלבד שהחזרה לבסיס מתוכננת להסתיים במסגרת הכוננות המתוכננת.

 1. החברה רשאית להעביר אצ"א ממצב הכן רגיל למצב הכן מיידי, ובלבד שהודיעה על כך עד השעה 13:00 ביממה שלפני תחילת מצב ההכן. אצ"א כאמור יאשר קבלת ההודעה בצורה פוזיטיבית.

אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לעביר אצ"א ממצב הכן רגיל למיידי וההיפך במהלך היותו במצב הכן, תוך מתן הודעה על כך בהתאם להוראות תקנות הטיס.

 1. אצ"א במצב הכן מיידי יהיה מוכן לאיסוף בהתראה של 60 דקות.
 2. SOFT START

  • אצ"א שנשלחה לו הודעה על דחיית שעת ההמראה של טיסתו המתוכננת בטווח של חצי שעה מזמן האיסוף המופיע במערכת הרותם וטרם איסופו בפועל – יועבר למצב הכן מיידי ויופעל לטיסתו המתוכננת בלבד.

החברה רשאית להפעיל אצ"א כאמור לטיסה אחרת מטיסתו המתוכננת בהסכמתו בלבד. במקרה זה, תזכה החברה את אצ"א בתשלום [לרבות אש"ל] בגין הטיסה שביצע או בגין הטיסה שהצבתו אליה בוטלה – לפי הגבוה.

 • אצ"א שנשלחה לו הודעה על דחיית שעת ההמראה לאחר איסופו וטרם שעת ההתייצבות – יועבר למצב הכן מיידי לצורך טיסתו המתוכננת בלבד למשך שעתיים לכל היותר. אצ"א רשאי להסכים להאריך את מצב ההכן המיידי עד למגבלות החוק.
 • החברה תפעל בהקדם להסדרת מקום מנוחה לאצ"א בשדה.
 • להסרת ספק, Soft Start לפי האמור בסעיף זה אינו מזכה בשעות קרדיט של מצב כוננות [מצב הכן מכל סוג].

עוד מובהר כי מצב הכן לפי האמור בסעיף זה [Soft Start] אינו "מצב הכן בשדה".

 1. אצ"א שפעילותו המתוכננת בוטלה עקב מחלה, ומחלתו הסתיימה, החברה תהא רשאית להציבו ל"מצב הכן רגיל" או ל"מצב הכן מיידי" ביממות בהן היה מתוכנן לפעילות. כל הוראות מצב ההכן יחולו על הצבה זו.
 2. כמות מצבי הכן המיידי ברצף כוננות אחד לא יעלה על מספר ימי הכוננות באותו רצף.

לדוגמא: ברצף של ארבעה ימי כוננות, מספר מצבי ההכן המיידי המרבי יהיו 4.

 1. איוש כוננים בתכנון

  • רצף ימי הכוננות ייחשבו כסליפ לצרכי בקשות אצ"א ואצ"א יוכלו לבקש להשתבץ לרצף כוננות ספציפי כבקשה נוספת מעבר לבקשות הטיסתיות.
  • איוש אצ"א לרצף כוננות ייעשה על פי בקשות אצ"א [בקשות ייעודיות לכוננות בלבד – לפי בכירות ולא תיחשבנה במניין הבקשות הטיסתיות]. עם החלת

   ה-PBS, הצבה לרצף כוננות שלא אויש תיעשה בהכרחה על פי בכירות הפוכה [לא תבוצע הכרחה של טייס חודשיים ברציפות].

  • זמן המנוחה החוזי אליו יתוכנן אצ"א לאחר רצף כוננות יהיה כמפורט להלן:

   • בציים צרי גוף 24 שעות;
   • בציים רחבי גוף 36 שעות, למעט רצף כוננות שמשכו מעל 6 ימים שאז זמן המנוחה יעמוד על 48 שעות.
 1. סדר הצבת כוננים לטיסה בביצוע -

  • הכוננים יסווגו על פי יתרת ימי הכוננות שלהם ברצף.
  • החברה רשאית לבחור את הכוננים המועמדים להצבה לביצוע טיסה על פי יתרת ימי כוננות שנותרו להם במסגרת אותו רצף כוננות לפי שיקול דעתה [להלן: "הכוננים המועמדים להצבה"].

לדוגמא: החברה רשאית לבחור שכוננים שיתרת ימי הכוננות שנותרו להם ברצף עומדת על 3 ימי כוננות – הם יהיו הכוננים המועמדים להצבה לטיסה.

 • הצבת כונן מבין הכוננים המועמדים להצבה תיעשה על פי הסדר הבא:

  • מבין הכוננים עם יתרת ימי כוננות זהה שהחברה בחרה להצבה לטיסה, תוצע הטיסה על פי סדר טבלת עדיפות שעות נוספות.
  • למרות האמור, בהתקיים איזה מהמצבים הבאים החברה רשאית להציע את הטיסה לכונן הבא בטבלת עדיפות שעות נוספות:

   • כונן אשר לאחר הצבתו לטיסה ה"זמן בתפקיד הטיסתי המצטבר" שלו יעבור 57 שעות בכל 168 שעות ברצף.
   • כונן אשר לאחר הצבתו לטיסה ה"זמן טיסתי מצטבר" שלו יעבור 99 שעות בכל 672 שעות ברצף.

הזמנים שישמשו לצורך סעיף קטן זה הינם הזמנים בפועל או זמנים סטטיסטיים ולא זמני הבלוק המקובע.

 • במידה שאף אחד מבין הכוננים המועמדים להצבה לא בחר לבצע את הטיסה, תציב החברה כונן מבין הכוננים המועמדים להצבה בהכרחה על פי סדר בכירות הפוכה.
 • על אף האמור לעיל, במידה שלא הוצב טייס לטיסה עד שעה לפני שעת האיסוף המתוכננת לטיסה, תציב החברה כונן על פי טבלת השעות הנוספות.
 1. החברה תתכנן כמות כוננים בקטגוריה התואמות הפעלת כל איש צוות בתפקידו.

לאחר שמוצו כל אפשרויות ההצבה של קצינים ראשונים, כאפשרות אחרונה למניעת טיסה עומדת ובתנאי שקיים מנגנון RTF פעיל, רשאית החברה להפעיל קברניט כקצין ראשון, לאחר עדכון נציגי אצ"א.

 1. לאחר הפעלת אצ"א לטיסה במסגרת מצב הכן, תינתן לו המנוחה החוזית בהתאם לאמור בהסכם זה.
 2. תשלום עבור כוננות והפעלה:

  • עבור כל יום כוננות ב"מצב הכן רגיל" יזוכה אצ"א ב-2.5 שעות טיסה ו-11 שעות שהייה לצרכי זיכוי [קרדיט] בלבד או לפי שעות הטיסה והשהייה שביצע במסגרת הסליפ אליו הופעל באותם ימים - הגבוה מבין השניים.
  • עבור כל יום כוננות ב"מצב הכן מיידי" יזוכה אצ"א ב-3 שעות טיסה ו-11 שעות שהייה לצרכי זיכוי [קרדיט] בלבד או לפי שעות הטיסה והשהייה שביצע במסגרת הסליפ אליו הופעל באותם ימים - הגבוה מבין השניים.
  • עבור כל יום כוננות ב"מצב הכן מיידי בשדה" יזוכה אצ"א ב-5 שעות טיסה ו-11 שעות שהייה לצרכי זיכוי [קרדיט] בלבד או לפי שעות הטיסה והשהייה שביצע במסגרת הסליפ אליו הופעל באותם ימים - הגבוה מבין השניים.
  • ניתן להציב אצ"א לעד שני משכי "מצב הכן מיידי" ביממה קלנדארית אחת, בתכנון או בביצוע. במידה ואצ"א הוצב לשני משכי "מצבי הכן מיידי" ביממה קלנדארית אחת, תתווסף חצי שעת קרדיט ליום "מצב הכן רגיל" הראשון שתוכנן באותו רצף כוננות.
  • אצ"א שהועבר בביצוע ביממה מסוימת מ"מצב הכן רגיל" ל"מצב הכן מיידי" יקבל עבור אותה יממה את התשלום לפי "מצב הכן מיידי".

לדוגמא: אצ"א שהוצב לארבעה ימי כוננות וביצע ביום השני והשלישי טיסה, יקבל תשלום עבור מצב הכן כאמור לעיל בימים הראשון והרביעי, ובימים השני והשלישי יקבל תשלום לפי שעות הטיסה והשהייה או שווי ימי הכוננות השני והשלישי – על פי הגבוה מבין השניים.

 

 

 

מחלה מתוכננת [Planned Sick]

 

 1. אצ"א רשאי להודיע על מחלה מתוכננת לאחר פרסום התכנית החודשית בהזדמנות הראשונה ובמידת האפשר בהתראה של שבוע ימים לפחות.
 2. הודעה כאמור תינתן לא יותר משלוש פעמים בשנה. הודעה מעבר לשלוש פעמים בשנה כפופה לאישור סמנכ"ל מבצעים.

הודעה על מחלה

 

 1. אצ"א יוכל להודיע על מחלה גם לפני השעה 17:00 ביממה שבה הוא מוצב לפעילות, תוך שתחויב מכסת ימי המחלה שלו כמספר ימי המחלה הקלנדריים החל מיום המחלה הראשון בו היה מוצב לפעילות, והוא יזוכה בקרדיט רק בגין ימי המחלה בהם היה מוצב לפעילות.

מערכת בידינג [Preferential Bidding SystemPBS]

 1. פורום מקצועי משותף של נציגי אצ"א ונציגי חברה יקבע בהסכמה את הפרמטרים למערכת בידינג.
 2. מערכת הבידינג תופעל תוך 18 חודשים מיום החתימה על הסכם זה.
 3. יוגדר תקציב שנתי לשיפורים ולשינויים במערכת.
 4. החברה תאפשר לאצ"א שקיפות מלאה בנוגע לנתונים הסטטיסטיים של המערכת.

חכירות מטוסים

 1. לא תתקיים חכירה רטובה ללא אישור נציגות העובדים ואישור נציגי אצ"א, אלא במקרים הבאים:

  • 3 מטוסים צרי גוף של סאנדור, בכפוף לכך ובתנאי שכל מטוסי החברה יופעלו בפעילות מלאה;
  • מטוס אחד כנגד מטוס מושבת [Aircraft On Ground] אשר החברה פועלת בשקדנות וברציפות לשם תיקונו והבאתו לפעילות תקינה ללא שיהוי;
  • מעת שיוכרז על סגירת צי 747-400 - מטוס מטען אחד שאינו מסוג המטוסים המופעלים בציי אל על האחרים. לחלופין, רשאית החברה לחכור מטוס צר גוף נוסף עבור סאנדור במקום מטוס המטען. החברה רשאית לבחור מבין שתי החלופות ובכל מקרה, לא ניתן לחכור את מטוס המטען והמטוס הרביעי לסאנדור בו זמנית.

עד למועד ההכרזה על סגירת צי 747-400 – יפעלו הצדדים בתום לב ובתיאום על מנת לקיים את פעילות המטען של החברה.

 • ככל שצי המטוסים של החברה יגדל ביחס למספרו במועד חתימת הסכם זה [45], תוכל החברה לחכור מטוס אחד נוסף לסאנדור על כל גידול של 11 מטוסים בחברה.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי לא ייעשה שימוש במטוסים חכורים נוספים לצורך ניהול מחלוקות של יחסי עבודה בחברה.
 2. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעיף 2 לפרק ב להסכם הקיבוצי הבסיסי.

מיזוגים/חברות-בת חדשות

 1. במידה שהחברה תרכוש ו/או תתמזג עם חברת תעופה אחרת לצורך ביצוע פעילות טיסתית מישראל ו/או אליה או פנים-ארצית, יחולו הכללים הבאים, וזאת מבלי לגרוע מחובת הצדדים לקיים מו"מ לחתימת הסכם קיבוצי להסדרת יתר השלכות מיזוג ו/או רכישה כאמור:

  • היקף הפעילות הטיסתית של החברה לא יקטן בדרך של העברת פעילות לחברה הנרכשת או המתמזגת או לגורם אחר;
  • לא יהיה איחוד רשימת טייסים בין טייסי אל על לחברה הנרכשת או המתמזגת;
  • מטוסי אל על המופיעים במפרטי ההפעלה של חברת אל על [כולל אלו המופעלים לטובת פעילות סאן דור], יוטסו על ידי טייסי החברה בלבד.
  • לא תיפגע פעילות הליבה של החברה.

ניצול חופשה

 1. אצ"א ינצל, מדי שנה קלנדארית, 10 ימי חופשה שנתית, לכל הפחות, מתוך ימי החופשה השנתית שצבר. מועד החופשה כאמור ייקבע על פי בקשת אצ"א, בכירותו וצרכי החברה.
 2. אצ"א שעומדים לזכותו מעל 60 ימי חופשה ולא ניצל עד לשליש האחרון של השנה הקלנדארית 10 ימי חופשה שנתית ואינו מתוכנן לנצל 10 ימי חופשה שנתית כאמור, יצא לימי חופשה שנתית עד להשלמת 10 ימי חופשה שנתית וזאת במהלך השליש האחרון של השנה הקלנדארית.

היה ובשל סיבות מבצעיות לא ניתן להוציא אצ"א פרטני לחופשה במהלך השליש האחרון של השנה הקלנדארית כאמור לעיל, אצ"א יוצא לחופשה במהלך השליש הראשון של השנה הקלנדארית העוקבת. ימי החופשה שינוצלו בשליש הראשון של השנה הקלנדארית העוקבת לא ייחשבו כימי חופשה שנוצלו בשנה העוקבת.

 1. אצ"א יוכל לנצל את בכירותו לצורך בקשת חופש עד פעמיים [שתי בקשות] בכל ארבעה חודשים.

 

זמני בלוק

 1. זמני בלוק מקובע למטוס 787 יחושבו על פי האמור להלן:

  • זמני הבלוק יקובעו בהתאם לממוצע שבין זמן הבלוק לאותו יעד למטוס 777 לבין תוצאת חישוב יחס מהירויות שיוט על פי סעיף 6 לנספח א' להסכם הקיבוצי המיוחד מחודש דצמבר 2016 בין מטוס 777 למטוס 787 [מעוגל לדקה הקרובה].

דוגמא לצורת החישוב:

זמן הבלוק המקובע במטוס 777 ללוס אנג'לס בקיץ הינו 925 דקות. מבצעים חישוב יחס מהירויות שיוט בין מטוס 777 למטוס 787 כמו שמפורט להלן בסעיף ‎114.2 לצורך הדוגמא נניח שיחס המהירויות 0.98. את תוצאת יחס המהירויות מכפילים בבלוק מקובע 777 - 906.5 דקות = 0.98X  925. זמן בלוק מקובע 787 יהיה הממוצע בין תוצאת חישוב יחס המהירויות לבלוק מקובע 777 [מעוגל לדקה הקרובה]

תוצאת זמן בלוק מקובע 787 בדוגמא זו: [906.5+925]/2=917.

 • ככל שמדובר ביעד שאין לו זמן בלוק מקובע בצי 777, יחושב זמן הבלוק למטוסי 777 ועל פיו יחושב זמן הבלוק למטוסי 787.
 • הזכאות לכיסאות מנוחה במטוס 787 תיקבע לפי זמן בלוק מקובע במטוסי 777.
 1. להסרת ספק, ולאור חילוקי דעות שעלו בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה:

  • סעיף 5 לנספח א' להסכם 4.12.2016 ישמש לצורך חישוב זמנים ליעד שאין לו בלוק מקובע בטבלת הבלוק המקובע לאף סוג מטוס;
  • סעיף 6 לנספח א' להסכם 4.12.2016 ישמש לצורך חישוב זמנים בכל המקרים האחרים [ובכלל זה במקרה של סוג מטוס חדש שאינו קיים בצי המטוסים באל על נכון למועד חתימת הסכם זה, או במקרה של יעד שקיים לו זמן בלוק מקובע אך בסוג מטוס אחר].

נוסחת חישוב יחס מהירויות שיוט:

תחושב תכנית טיסה לכל סוג מטוס לאותו היעד.

הנחות העבודה לתכנית הטיסה – מז"א סטטיסטי לעונת החישוב,                  Cost Index = 0, גובה שיוט אופטימלי.

צורת החישוב – יימדדו זמן וטווח שיוט ב-NAM [Nautical Air Miles] מ-TOC  [Top Of Climb] ל-TOD [[Top Of Descend לכל סוג מטוס.

מהירות השיוט של כל מטוס תהווה מנת החלוקה בין טווח השיוט לזמן השיוט.

יחס מהירויות השיוט יהווה יחס החלוקה בין מהירויות השיוט כפי שחושבו לעיל.

 1. תישמר הזכאות לכיסאות מנוחה לטייסים בטיסה לבוסטון בהתאם להרכבי הצוותים [מושב אחד בצוות מוגבר, שניים בצוות כפול] ללא קשר לזמן הבלוק המקובע.
 2. זמני בלוק שקובעו ברשימת זמני הבלוק המקובע עד למועד החתימה על הסכם זה לא ישונו [לרבות אך לא רק: זמני 777 ליוהנסבורג קיץ, בייג'ינג, מיאמי].

למען הסר ספק, זמני הבלוק על פיהם פעלה החברה בצי 787 עד לחתימת הסכם זה אינם מקובעים ויחושבו בהתאם לאמור לעיל.

צי 7877

 1. עם חתימת הסכם זה מוקם צי 7877.
 2. עד ינואר 2019 תפרסם החברה תוכנית עבודה עם לוחות זמנים להפעלת צי 7877.
 3. תוך שנה וחודשיים ממועד חתימת הסכם זה תפרסם החברה קורס הבדלים [דיפרנס] מאושר רת"א ממטוס 787 למטוס 777. החברה תעשה מאמצים על מנת שהקורס כאמור יאושר ויפורסם במועד מוקדם ככל שניתן.

במידה שהדבר לא ייעשה במועד האמור לעיל, תאפשר החברה לאצ"א בעל רישיון למטוס 787 שיהיה מעוניין בכך לעשות הסבה מלאה לרישיון למטוס 777 על מנת שיהיה לו רישיון כפול, כל עוד כמות בעלי רישיון כפול נמוכה מ-75% מסך הטייסים בצי כמפורט בסעיף ‎121 להלן.

 1. הזכאות לביצוע קורס דיפרנס לצורך טיסה על שני סוגי המטוסים בצי 7877 תהיה על פי סדר הבכירות מקרב טייסי הצי שאינם רשאים לטוס על שני סוגי המטוסים [777 ו-787]. במידת הצורך, החברה תהיה רשאית לחייב טייסים לבצע קורס דיפרנס על פי סדר בכירות הפוך.
 2. למרות האמור לעיל, בשנה הראשונה ממועד חתימת ההסכם החברה רשאית להכשיר אצ"א בצי לצורך איוש לטיסות בשני סוגי המטוסים על פי הסדר הבא:

  • מחזיקי רישיון כפול ביום הקמת הצי ובכפוף למילוי דרישות ההדרכה והרגולציה;
  • מחזיקי רשיון 777 על פי תוכנית קורס הדיפרנס ובכירותם.
  • במידת הצורך, החברה תהיה רשאית לחייב טייסים לבצע הכשרה כאמור על פי סדר בכירות הפוך.
 3. קליטת טייסים לצי 7877 תבוצע באמצעות הסבה למטוס 777 או 787.

החל מיום 1.1.2020 יחולו ההוראות הבאות:

 • תינתן עדיפות להסבה למטוס 787.
 • במידה שתבוצע קליטה לצי 7877 באמצעות הסבה למטוס 777, יבצע הטייס קורס דיפרנס למטוס 787 על פי בכירותו, ולכל המאוחר תוך שנה מיום הסבתו.
 1. החל מיום 1.6.2020, כמות מחזיקי רישיון 777 ו-787 [רישיון כפול] לא תרד מ-75% מכלל הטייסים בקטגוריה בצי 7877.
 2. בוחנים בצי 7877 יוכשרו כבעלי רישיון על שני סוגי המטוסים.
 3. הוראות הנוגעות למינוי מאמנים בוחנים שאינם מדריכים ותיקים בצי 7877 במועד ולאחר הקמת הצי:

  • אצ"א בצי 7877 במועד חתימת הסכם זה שהינו בעל מינוי לתפקיד מאמן/בוחן פעיל בצי 777 או 787 ימונה כמאמן בוחן בצי 7877.
  • אצ"א בצי 7877 במועד חתימת הסכם זה שבכירותו גבוהה מהאצ"א הזוטר ביותר מבין אלה המנויים בסעיף ‎1 ימונה אף הוא לתפקיד מאמן/בוחן בצי 7877, בכפוף לעמידה בדרישות המקצועיות ולביצוע הכשרה מתאימה.

למען הסר ספק, האמור לעיל יחול גם על אצ"א שמצוי בהסבה או שסיים הסבה לאחרונה למטוס 777 או 787 ואיבד עקב כך את המינוי לתפקיד מאמן/בוחן ובלבד שבכירותו גבוהה מהאצ"א הזוטר ביותר מבין אלה המנויים בסעיף ‎125.1

 • אצ"א בצי 777 או 787 שנמצא בתהליך הסמכה למאמן/בוחן במועד החתימה על הסכם זה ימונה כמאמן/בוחן בצי 7877 בסיום הכשרתו.
 • אצ"א שנמצא בתפקיד פיקוח בצי 777 או 787 במועד החתימה על הסכם זה ימונה כמאמן/בוחן בצי 7877 בסיום תפקידו ובתנאי שבכירותו גבוהה מהאצ"א הזוטר ביותר מבין אלה המנויים בסעיף ‎1 לעיל.
 • הצבה לסימולטורים של מאמנים/בוחנים כאמור בצי 7877 מעבר ל-6 ימי סימולטור לבוחן לשנה – תיעשה לפי בכירות עד להתייצבות כמות הבוחנים בהתאם לתקן הנדרש כפי שהחברה תקבע.

שינוי הצבה

 1. שינוי הצבתו של אצ"א לטיסה עקב חשש לחריגה ממגבלות חוק הטיס ותקנותיו [FTL] והצבתו לטיסה אחרת ייעשה בעת התדריך לטיסה ובתיאום בין קברניט הטיסה לבין בקר צוותים על פי הכללים הבאים:

  • טיסת סבב המוחלפת בטיסת סבב אחרת – לפי שיקול דעת החברה.
  • בכל מקרה אחר – בהסכמת אצ"א.
  • למען הסר ספק, לא ניתן לשנות את הצבתו של אצ"א פרטני ללא הסכמה אם אין חשש לחריגה של אותו אצ"א פרטני ממגבלות ה-FTL.
 2. שינויים בתוכנית החודשית בנסיבות המפורטות בסעיף 9 לפרק כ"ה בהסכם הבסיסי ובנסיבות האמורות לעיל תזכה את אצ"א בתשלום [לרבות אש"ל] בגין הטיסה שביצע או בגין הטיסה שהצבתו אליה בוטלה – לפי הגבוה.

טיסה בצי קודם

 1. החברה רשאית לשבץ אצ"א המצוי בהסבה לצי חדש, לביצוע טיסות בצי הקודם בהתקיים כל התנאים הבאים:

  • אצ"א סיים את תהליך ההסבה הקרקעית [Ground Training] וטרם ביצע אימון בסימולטור לצורך הסבה כאמור. אצ"א יקבל לכל הפחות 48 שעות מנוחה בארץ לפני יציאתו לאימון הסימולטור.
  • בין יום סיום הסבתו הקרקעית ליום יציאתו לסימולטור יהיו לפחות 7 ימים.
  • לא יהיה בכך כדי לדחות את מועד הסימולטור או להאריך את תקופת ההכשרה.

הצבה עונתית

 1. ב"הצבה עונתית" יחולו השינויים הבאים:

  • הצבה עונתית תתבצע ובלבד שלא חלפו ארבע שנים מיום הסמכתו של אצ"א על המטוס אליו עבר;

לצורך סעיף זה הסמכתו של אצ"א תיחשב יום מעבר מבחן הגדר בסימולטור או חידוש הסמכה בסימולטור.

 • ההצבה העונתית הראשונה במשך התקופה הנקובה בסעיף ‎1 לעיל תחל לא לפני חלוף שבעה חודשים מיום מעבר מבחן הגדר בסימולטור או חידוש הסמכה בסימולטור בצי אליו עבר.

דוגמא: טייס 737 שעבר לצי 7877 יוכל לעבור בהצבה עונתית חזרה בצי 737 לא לפני חלוף שבעה חודשים מיום מעבר מבחן הגדר בסימולטור במטוס 777/787.

 • במשך התקופה הנקובה בסעיף קטן ‎1 לעיל, רשאית החברה לבצע שתי הצבות עונתיות בהכרחה והצבות נוספות בהסכמת אצ"א.
 • משך כל הצבה עונתית לא יעלה על 6 חודשים מיום הפעלתו של אצ"א בפעילות טיסתית או לא טיסתית בצי בו הוצב בהצבה עונתית, ועד הצבתו חזרה בצי ממנו הועבר.

נוכח הייחודיות הפעלת אצ"א בהתאם להסכם זה, אורחות חייהם של אצ"א ומגבלות החוק אשר חלות עליהם לעניין הפעלתם, ומבלי שהדבר יהווה תקדים, הצבה עונתית בהסכמת אצ"א או לבקשתו, ובהסכמה עם נציגי אצ"א יכולה להיעשות לפרק זמן ארוך יותר.

 • בין הצבה עונתית אחת למשנתה תפריד תקופה של שישה חודשים.

מעבר בין ציים לקראת פקיעת תוקף רישיון הטיס המסחרי מטעמי גיל

 1. אצ"א לא יוכל לעשות שימוש בזכות הבכירות שלו לצורך מעבר מסוג מטוס אחד לסוג מטוס אחר אם פרק הזמן שבין תחילת קורס ההסבה למטוס האחר לבין פקיעת תוקפו של רישיון הטיס המסחרי שלו על פי החוק והתקנות מטעמי גיל נמוך מ-12 חודשים.
 2. על אף האמור לעיל, הוראות סעיף ‎130 לעיל לא תחולנה על מי שמיועד לשמש כמאמן/בוחן לאחר פקיעת תוקפו של רישיון הטיס המסחרי שלו על פי החוק והתקנות, מטעמי גיל, לצורך מעבר לסוג המטוס עליו הוא עתיד לשמש כמאמן/בוחן.

העברת טייסים מצי בסגירה

סגירת צי 767

 1. צי 767 צפוי להיסגר בינואר 2019 על פי החלטת החברה.
 2. תוצאות המכרז האחרון מספטמבר 2018 מספקות מענה הולם עד סגירת הצי. מצבת טייסי צי 767 כפי שהיא לאחר יישום תוצאות מכרז ספטמבר 2018 תקובע ותופעל בהתאם למוסכם להלן.
 3. מרגע חתימת ההסכם יוכרז צי 767 כצי בסגירה:

  • לכל אצ"א בצי ישולם שכר על פי נתוניו האישיים ועל פי הגבוה מבין השניים:

   • התשלומים להם הוא זכאי בפועל על פי פעילותו;
   • ממוצע חודשי של שעות הקרדיט והפיצויים של כלל אצא לפי הקטגוריה [ללא צי 767] באותו חודש.
  • היות וכאמור בהסכם זה, יוגדר צי 7877 כצי אחוד, תישמר לחברה האפשרות לקיים מכרזים כלליים בהם ישתתפו טייסי צי 767. לחברה תינתן הזכות לקבוע האם זוכה במכרז שכזה יעבור לצי החדש מיידית או רק בסיום סגירת צי 767 [ובמקרה כזה מקומו של הזוכה במכרז בצי בו זכה יישמר].
  • במידה שהחברה תחליט לדחות את סגירת הצי מעבר ל-28.2.2019, תאפשר החברה לטייסי צי 767 שזכו עד אותו מועד או שיזכו לאחר מכן במכרזים לממש את זכייתם במכרז באופן מידי והחברה תהיה רשאית למלא את מקומם על ידי הצבה עונתית.
 4. סגירת הצי:

  • במועד סגירת צי 767, קברניטי הצי יועברו לצי 7877.
  • סמוך לפני סגירת הצי יפורסם מכרז ייעודי אליו יוכלו לגשת רק קברניטי צי

   ה-767.

  • הצבתם של הקברניטים למטוסי 777 או 787 תעשה על פי צרכי החברה ובהתאם לסדר הבכירות בכפוף לבקשות/הכרחות כמקובל בחברה.
  • במידה שקברניט יוכרח למטוס 777, החברה מתחייבת כי תינתן לו אפשרות תוך 12 חודשים מיום מעבר מבחן הגדר בסימולטור במטוס 777, לקבל רשיון גם

   ל-787.

  • במידה שקברניט יהיה מעוניין במועד המכרז לעבור על פי בקשתו לצי 737 הדבר יתאפשר.
  • באשר לקצינים הראשונים בצי 767 - סמוך לפני סגירת הצי יפורסם מכרז ייעודי לציים 737/7877 אליו יוכלו לגשת רק הקצינים הראשונים מצי 767, והם יועברו על פי בכירותם לצי שביקשו ובתנאי שנמצא באותו צי קצין ראשון פחות בכיר מהם.

סגירת צי 747-400

 

 1. צי 747-400 צפוי להיסגר עד מרץ 2020 על פי החלטת החברה.
 2. צי 747-400 יוכרז כצי בסגירה באחד מהמקרים הבאים:

  • על פי החלטת החברה;
  • כאשר ייוותרו פחות מ-4 מטוסים וכמות השעות הממוצעת למטוס נמוכה ביותר מ-10% מכמות השעות הממוצעת פר מטוס בשאר ציי החברה.
 3. התקופה המרבית בה יוכל צי 747-400 להיות צי בסגירה היא שנה.
 4. מרגע הכרזת הצי כצי בסגירה:

  • לכל אצ"א בצי ישולם שכר על פי נתוניו האישיים ועל פי הגבוה מבין השניים:

   • התשלומים להם הוא זכאי בפועל על פי פעילותו;
   • ממוצע חודשי של שעות הקרדיט והפיצויים של כלל אצא לפי הקטגוריה [ללא צי 747-400] באותו חודש.
  • תישמר לחברה האפשרות לקיים מכרזים כלליים בהם ישתתפו אנשי צי 747-400. לחברה תינתן הזכות לקבוע האם זוכה במכרז שכזה יעבור לצי החדש מידית או רק בסיום סגירת צי 747-400 [ובמקרה כזה מקומו של הזוכה במכרז בצי בו זכה יישמר].
  • במידה שהחברה תחליט לדחות את סגירת הצי מעבר ל-31.3.2020, תאפשר החברה לטייסי צי 747-400 שזכו עד אותו מועד או שיזכו לאחר מכן במכרזים לממש את זכייתם במכרז באופן מידי והחברה תהיה רשאית למלא את מקומם על ידי הצבה עונתית.
 5. סגירת הצי:

  • במועד סגירת צי 747-400, קברניטי הצי יועברו לצי 7877.
  • סמוך לפני סגירת הצי יפורסם מכרז ייעודי אליו יוכלו לגשת רק קברניטי צי 747-400.
  • העברה למטוס 787 תיעשה ללא הגבלת כמות.
  • על אף העדיפות לקליטה למטוס 787 כאמור בסעיף ‎3 לעיל, העברה למטוס 777 תעשה על פי צרכי החברה ובהתאם לסדר הבכירות בכפוף לבקשות/הכרחות כמקובל בחברה. במקרה כזה, החברה מתחייבת לאפשר לאצ"א שנקלט במטוס 777 לבצע קורס דיפרנס מיום העברתו לצי 7877 בתוך 9 חודשים.
  • במידה שקברניט יהיה מעוניין לעבור על פי בקשתו ל-737 הדבר יתאפשר.
  • באשר לקצינים הראשונים בצי 747-400 - סמוך לפני סגירת הצי יפורסם מכרז ייעודי לציים 737/7877 אליו יוכלו לגשת רק הקצינים הראשונים הללו, והם יועברו על פי בכירותם לצי שביקשו ובתנאי שנמצא באותו צי קצין ראשון פחות בכיר מהם.
  • קצין ראשון שנקרא לממש את זכותו לקידום לקברניטאות לא תיפגע זכותו לקידום כתוצאה מסגירת הצי.

איוש לוח הטיסות בתכנון

 1. הצדדים מצהירים על כוונתם המשותפת לכך שאצ"א יבצעו 850 שעות טיסה [פעילה ולא פעילה] לפי בלוק מקובע בממוצע לטייס בכל שנה.
 2. הנהלת החברה תודיע לנציגי אצ"א בתחילת כל שנה ועד ל-1 במרץ אלו ארבעה חודשים קלנדריים מבין חודשי אותה שנה יהיו "חודשי עומס".
 3. ככל שבחודש עומס, בשלב בניית לוח הטיסות, מספר שעות הטיסה הממוצע [פעילה ולא פעילה, בלוק מקובע] באיזו קטגוריה ובאיזה צי עומד על 85 שעות ומטה, רשאית החברה לפעול כך:

  • ככל שלהערכת החברה לא ניתן לאייש בתכנון 99% מהטיסות והמשימות תוך עמידה במגבלות התכנון במלואן, החברה תהיה רשאית להסיר בתכנון מגבלות באותו צי ובאותה קטגוריה, על פי הסדר שלהלן ועד להגעה ליעד של איוש בתכנון של 99% מהטיסות והמשימות המתוכננות:

   • עד לפרסום הסליפים, החברה תהיה רשאית לקצר את המנוחה של עד 25% מהסליפים לניו יורק כך שמשך המנוחה במלון לא יפחת מ-24 שעות [במקום 27 שעות].

 • מכסת ימים ללא פעילות תרד ביום אחד ביחס לסעיף העוסק בימים ללא פעילות.
 • החברה תהיה פטורה מהיענות לבקשה טיסתית שלישית של אצ"א.
 • החברה לא תהיה חייבת להיענות לבקשת אצ"א ליום Dummy הרביעי בחודש.
 • ככל שהחברה לא תצליח לאייש 82 שעות טיסה פעילה ולא פעילה [בלוק מקובע] או יותר, וזאת לאחר מימוש המנגנונים להקלה על איוש כפירוטם לעיל, נציגי אצ"א ישקלו בחיוב מתן הקלות נוספות, על מנת לאייש בתכנון 99% מהטיסות והמשימות, וזאת בעזרת מנגנונים כגון: הקטנת משך המנוחה בניו יורק ל- 21 שעות, קיצור מנוחה בבסיס, ופתרונות אחרים שאינם מוסיפים לעלות ההפעלה. האמור יחול אך ורק בחודשי העומס, וכשהחברה תפעל בשני ציים, ולפחות 75% מטייסי צי 7877 יהיו בעלי רישיון כפול ותוך תכנון מיטבי.
 • אם חרף הסרת כל המגבלות כמפורט לעיל לא ניתן יהיה לאייש לפחות 99% מהטיסות והמשימות בשלב התכנון, ימצאו נציגי אצ"א והחברה פתרונות נוספים לצורך עמידה באיוש 99% לפחות מהטיסות והמשימות כאמור.
 1. ככל שבחודש עומס, בשלב בניית לוח הטיסות, מספר שעות הטיסה הממוצע [פעילה ולא פעילה, בלוק מקובע] באיזו קטגוריה באיזה צי גבוה מ- 85 שעות ועד 87 [כולל], רשאית החברה להסיר בתכנון מגבלות באותו צי ובאותה קטגוריה על פי הסדר המפורט בסעיף ‎1 לעיל, עד להגעה ליעד של איוש בתכנון של 99% מהטיסות והמשימות המתוכננות. החברה תודיע לנציגי אצ"א ככל שיהיה צורך בהסרת מגבלות וזאת עד ליום הראשון בחודש שלפני החודש לגביו מתבצע התכנון.

במידה ובשנה קלנדארית מסוימת עשתה החברה שימוש באמור בסעיף זה במשך לפחות שלושה מתוך ארבעת חודשי העומס באיזה צי ובאיזו קטגוריה, תוכל החברה בשנה הקלנדארית שלאחר מכן להשתמש בהסרת המגבלות בנסיבות המפורטות בסעיף זה עבור אותו צי ואותה קטגוריה, באישור נציגי אצ"א בלבד.

 1. ככל שבחודש עומס, בשלב בניית לוח הטיסות, מספר שעות הטיסה הממוצע [פעילה ולא פעילה, בלוק מקובע] באיזו קטגוריה באיזה צי גבוה מ- 87 שעות, החברה אינה רשאית להסיר מגבלות בתכנון.
 2. באשר לקיצור המנוחה כאמור בסעיף ‎1.1 לעיל:

  • הקיצור האמור יבוצע אוטומטית בחודש העומס הראשון, כפי שתקבע אותו החברה, והחל מהחודש השני לאחר תחקיר ולאור תוצאותיו ובתיאום עם נציגי אצ"א.

התחקיר יבוצע מידי חודש ביחד עם נציגי אצ"א וזאת לגבי חיוניות הקיצור, מועד ואופן ביצוע התחקיר יסוכם בנפרד.

 • תחקיר כאמור לעיל יבוצע בחודשי העומס בכל שנה קלנדארית עד לקיבוע הכללים כאמור להלן.
 • בתום שנה מייצגת [12 חודשים קלנדריים שתחילתם שלושה חודשים אחרי סגירת צי 747-400] יקובעו הכללים לקיצור המנוחה בניו יורק בחודשי העומס על פי תוצאות התחקיר ובהסכמת הצדדים.

קליטת טייסים

 1. הסמכה של קצינים ראשונים חדשים תבוצע בצי 737, וככל שצי זה ייסגר בצי צר גוף אחר.

קידום טייסים לקברניטאות והסבות

 

 1. קידום של קצינים ראשונים לקברניטאות ייעשה בצי 737.
 2. על אף האמור לעיל, לאחר סגירת צי 747-400, תהיה החברה רשאית לבצע קידום של קצינים ראשונים לקברניטאות גם בצי 7877 בהתאם לכללים הבאים:

  • מכרזים למינוי קברניטים יפורסמו בצי 7877 ובצי 737 במקביל.

במכרז יהיו רשאים להתמודד הן קברניטים והן קצינים ראשונים.

הזכייה במכרז תהיה על פי רשימת הבכירות הכללית.

 • קברניט שזכה במכרז יעבור הסבה וקצין ראשון שזכה במכרז יעבור הסבה, ככל שנדרשת ולאחר מכן קורס קידום לקברניטאות.
 • קצין ראשון שזכה במכרז כאמור ייחשב כמי שוויתר על בכירותו לצורך קידום בצי האחר ולא יחסום קידום של אצ"א לקברניטאות בצי האחר. זאת בלבד שהחברה איננה מעכבת את הקידום בצי בו הוא זכה במכרז הקידום.
 1. המגבלה הקבועה בסעיף 9.ב. לפרק כ"ז להסכם הקיבוצי הבסיסי תבוטל עם ההכרזה על צי 747-400 כצי בסגירה.

טייסים ותיקים

 1. ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 17.2.2017 שעניינו טייסים ותיקים ימשיך לחול בתקופת הסכם זה בשינויים המפורטים בפרק זה להלן.
 2. למען הנוחות יכונה אצ"א מגיל 65 ועד לגיל פרישה כחוק – "טייס ותיק".
 3. טייסים ותיקים שימשיכו לעבוד לאחר גיל 65 יועסקו בתפקידי פיקוח [להלן גם: "מפקחים ותיקים"] או בתפקיד מאמנים/בוחנים [להלן גם: "מדריכים ותיקים"] בלבד על פי המפורט בהסכם זה. טייס ותיק שלא יימצא לו תפקיד פיקוח או הדרכה לאחר הגיעו לגיל 65, בהתאם להוראות הסכם זה או שיודיע על פרישתו, יפרוש מעבודתו בחברה.

 1. החברה תעסיק לפחות 2 עד 3 טייסים ותיקים בתפקיד מפקחים.
 2. החברה תעסיק 20 טייסים ותיקים בתפקיד מאמנים/בוחנים. למרות האמור לעיל, ממועד החתימה על הסכם זה ועד ליום 28.2.2019 כל הטייסים שיגיעו לגיל 65 כשהם משמשים בתפקיד מאמן/בוחן ימשיכו בתפקיד מדריך וותיק.

התפתחות מצבת המדריכים הוותיקים מיום 1.3.2019 תהיה כדלקמן:

מרץ 2019 - 24;

אפריל 2019 -  יוני 2019 - 23;

יולי 2019 - 22;

אוגוסט 2019 - 21;

החל מספטמבר 2019 ואילך - 20

החל משנת 2020 המצבה של המדריכים תהיה על פי המנגנון המפורט בסעיפים ‎161 ו- ‎162 להלן.

מיום 1.3.2019 משך הזמן בו ימשיכו מדריכים וותיקים בתפקידם מעבר לגיל 65 יוכתב על ידי המכסה כמפורט לעיל והבכירות כמפורט בסעיף ‎167 להלן.

 1. אצ"א יוכל להמשיך לעבוד בחברה כמדריך ותיק בתנאי ששימש כמאמן/בוחן בחברה במהלך חמש השנים [או חלקן] שקדמו למועד הגיעו לגיל 65 ובהתאם למגבלות הקבועות בהסכם זה [להלן לצורך פרק זה – אצ"א מאמן/בוחן].
 2. החברה תהיה רשאית לתכנן כל מדריך ותיק לעד 120 ימי פעילות בשנה, מתוכם עד 96 [כולל] ימי סימולטור בחו"ל.
 3. החברה תהיה רשאית לתכנן מדריך ותיק לעד עשרה ימי סימולטור בחו״ל ו/או בארץ בחודש [או שווה ערך בשעות טיסה או פעילות קרקעית] ועוד יומיים בפעילות קרקעית שאינה בסימולטור בארץ.

במניין הימים האמורים לעיל ייכללו גם ימי פעילות [כולל סימולטור] בהם המדריך הוותיק מתאמן או נבחן.

 1. יום סימולטור בחו"ל או בארץ יהיה שווה ערך לאחד מאלה:

  • בחינה בטיסה בסליפ שאורכו עד 7.5 שעות בלוק מקובע. בחינה בסליפ שאורכו מעל 7.5 שעות בלוק מקובע שוות ערך ליום סימולטור בתוספת חלק היחסי.

לדוגמא: בחינה בסליפ שאורכו 10 שעות תזכה ב-1.33 ימי סימולטור.

 • שני ימי פעילות קרקעית.

פעילות קרקעית של מדריכים ותיקים כוללת: מיון בקורס קצינים ראשונים; מבחני וועדה לקורס קברניטים; מבחני נתיב בטיסה LC; הדרכה קרקעית כולל בהסבות; תחקירי בטיחות.

 1. מגבלות תכנון:

  • מדריך ותיק לא יתוכנן ליותר מ-75 שעות קרדיט בחודש ולא יבצע שעות נוספות בביצוע.
  • תכנון הפעילות של מדריך ותיק תוגבל לארבעה ימי הדרכה בפעילות אחת בחו"ל.

בהסכמת מדריך ותיק ניתן לתכנן אותו לרצף הדרכה ממושך יותר בחו"ל - עד למקסימום 10 ימי סימולטור בחו"ל.

 • התכנון החודשי של מדריכים ותיקים יכלול לפחות 14 ימים קלנדריים ללא פעילות בכל חודש [ולפחות 13 ימים בפברואר].
 • מדריך ותיק יהיה רשאי לבקש לבצע יותר או פחות סימולטורים בחו"ל בחודש נתון, במסגרת המגבלות האמורות לעיל. ההיענות לבקשות אלה תהיה על פי בכירות ובהתאם לצרכי החברה.
 1. בדיקת ממוצע מספר ימי הסימולטור של המדריכים הוותיקים לצורך קביעת הכמות הנדרשת של מדריכים וותיקים:

  • החברה תבצע בדיקה של ממוצע מספר ימי הסימולטור שתוכננו [או שווה ערך כמוגדר לעיל] בתחילת כל שנה קלנדארית, החל משנת 2020 כולל.

החישוב יבוצע כך: סך הכל ימי האימון שתוכננו בסימולטור וסך הכל שווי הערך שתוכננו [כמוגדר לעיל] חלקי מספר המדריכים הוותיקים באותה שנה [מדריך ותיק שביצע סימולטורים או שווי ערך כמדריך ותיק חלק מהשנה יחושב על פי החלק היחסי].

למען הסר ספק, תקופה שבה טייס ותיק נמצא בהכשרה לקראת היותו מדריך ותיק לא תימנה לצורך החישוב.

 • ככל שיתברר שמספר הסימולטורים הממוצע, או שווה ערך ימי סימולטור כפי שחושבו לעיל באותה שנה קלנדארית היה נמוך מ-80, רשאית החברה לצמצם את כמות המדריכים הוותיקים כך שממוצע ימי הסימולטורים או שווה ערך יעמוד על 80, וזאת בתנאי שהמאמנים/בוחנים שאינם מדריכים ותיקים תוכננו באותה שנה ללא יותר מ- 6 ימי סימולטור בממוצע בשנה למדריך, לפי אותו חישוב.

ככל שיתברר שמספר הסימולטורים הממוצע, או שווה ערך ימי סימולטור כפי שחושבו לעיל באותה שנה קלנדארית היה גבוה מ-90, תגדיל החברה את כמות המדריכים הוותיקים כך שממוצע ימי הסימולטורים או שווה ערך יעמוד על 80, ובכל מקרה מספר המדריכים הוותיקים לא יעלה על 20.

 1. על אף האמור בסעיף ‎154 לעיל, בכל מקרה, כמות המדריכים הוותיקים לא תפחת מתוצאת היחס של 1:5.5 ביחס לתקן המדריכים שאינם מדריכים ותיקים כפי שתקבע אותו החברה [לדוגמה על כל תקן של 11 מדריכים שאינם מדריכים ותיקים תעסיק החברה לכל הפחות 2 מדריכים ותיקים].

מפקחים ותיקים

 

 1. מפקחים ותיקים יבצעו תפקידי פיקוח בחברה, על פי דרישות והגדרות החברה.
 2. תפקידי פיקוח יאוישו על פי התאמה אישית, על פי שיקול דעת החברה ובהתאם לאמור בסעיף 7 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 17.2.2017.
 3. החברה תפעל להכשרת אצ"א המתקרבים לגיל 65 לתפקידים הרלוונטיים באגף.
 4. טייס ותיק שהמשיך עבודתו בחברה כמפקח מוותר על זכותו לשמש כמאמן/בוחן עד גיל הפרישה למעט אם נדרשת הדרכה במסגרת תפקידו כמפקח.

סדר בכירות – טייסים ותיקים

 1. מכסת המדריכים הוותיקים בחברה תאויש על פי סדר הבכירות:

  • היה ואצ"א מאמן/בוחן שהגיע לגיל 65 והינו בכיר ממדריך ותיק, יהיה אותו אצ"א רשאי להיכלל במכסה, במקום מדריך וותיק בעל בכירות נמוכה ממנו. זאת בלבד שיש ברשותו את הרישיון הרלוונטי למכסה שהתפנתה ושבכירותו תאפשר את המשך עבודתו כמדריך ותיק במשך 6 חודשים רצופים לפחות. במידה והוא נדרש לבצע הסבה מלאה לצורך עבודתו כמדריך ותיק בצי אחר הוא יהיה רשאי להיכלל במכסה ובלבד שבכירותו תאפשר לו המשך עבודתו כמדריך ותיק במשך תשעה חודשים רצופים לפחות.

המדריך הוותיק בעל הבכירות הנמוכה ביותר יוכל להודיע על יציאתו לחל"ת של עד 6 חודשים שמטרתה החזרתו להיכלל במכסת המדריכים הוותיקים ככל שבכירותו תאפשר זאת. חל"ת כאמור יתאפשר רק אם בכירותו תאפשר החזרתו לעבודה כמדריך ותיק במסגרת המכסה למשך 9 חודשים רצופים לפחות.

בהיעדר אפשרות שכזו, המדריך הוותיק בעל הבכירות הנמוכה ביותר יסיים את עבודתו בחברה.

 • אצ"א מאמן/בוחן שהגיע לגיל 65 והינו בכיר פחות מהמדריכים הוותיקים שבמכסה, יוכל להודיע על יציאתו לחל"ת של עד 6 חודשים שמטרתה החזרתו להיכלל במכסת המדריכים הוותיקים ככל שבכירותו תאפשר זאת. חל"ת כאמור יתאפשר רק אם בכירותו תאפשר החזרתו לעבודה כמדריך ותיק במסגרת המכסה למשך 9 חודשים רצופים לפחות.
 • לשם המחשת האמור לעיל:

דוגמא ראשונה: באם אצ"א מאמן/בוחן יגיע לגיל 65 והמכסה מאוישת במלואה על ידי בכירים ממנו, אך צפוי שמבחינת בכירות יתפנה עבורו מקום במכסה בתוך ששה חודשים לכל היותר מיום הגעתו לגיל 65, הוא יהיה רשאי לצאת לחל"ת עד לתקופה של שישה חודשים, ולאחריה לחזור לשמש כמדריך ותיק. מובהר שמשך החל"ת המירבי הינו 6 חודשים, והחזרה לעבודה כמדריך ותיק מותנית בכך שיהיה לו תקן לתקופה מינימלית של תשעה חודשים.

דוגמא שניה: באם אצ"א מאמן/בוחן יגיע לגיל 65 והמכסה אינה מאוישת במלואה על ידי בכירים ממנו, אך צפוי שמבחינת בכירות יהיה עליו לפנות את מקומו לטובת אצ"א מאמן/בוחן בכיר ממנו שיגיע לגיל 65, וזאת בתוך 4 חודשים, הוא יהיה רשאי לשמש כמדריך ותיק למשך 4 חודשים, לאחר מכן לצאת לחל"ת למשך תקופת המתנה. לאחר 5 חודשים בחל"ת מתפנה שוב מקום במכסה על פי בכירותו, הוא יוכל לחזור לעבוד כמדריך ותיק, בתנאי שבכירותו מאפשרת מינימום תשעה חודשי עבודה כמדריך ותיק. באם לאחר תקופה של שנה נוספת הגיע אצ"א מאמן/בוחן בכיר ממנו לגיל 65, הוא יאלץ לפרוש עם יתרת חודשי פרישה של 3 חודשים עד גיל 67.

 • להסרת ספק, החל מיום 1.3.2019 יחול מנגנון הבכירות כמפורט בסעיף זה לעיל, גם לגבי מדריכים וותיקים שהפכו להיות מדריכים וותיקים קודם לכן, זאת על אף האמור בסעיף 5 להסכם פברואר 2017 [סיפא].
 1. נציגי אצ"א יכינו בשיתוף עם החברה צפי עתידי לעניין העסקת טייסים ותיקים, על מנת שכשנה וחצי לפני הגיעו לגיל 65, יוכלו נציגי אצ"א לשקף לאצ"א מהן האפשרויות שסביר שתעמודנה בפניו עם הגיעו לגיל 65.
 2. לפחות 60 יום לפני הגיעו של אצ"א לגיל 65 תציג לו החברה את האפשרויות העומדות בפניו עם הגיעו לגיל 65 בהתאם לבכירותו יחסית לבכירות המדריכים הוותיקים האחרים.

אצ"א יודיע לחברה על החלטתו מבין האפשרויות העומדות בפניו בתוך 30 יום.

מעבר בין ציים לטייסים ותיקים

 1. אצ"א מאמן/בוחן אשר יגיע לגיל 65 ועל פי בכירותו יוכל להישאר בחברה כמדריך ותיק אך לא כמדריך בצי בו טס עד לאותו מועד, יוכל לעבור לשמש כמדריך ותיק בצי בו הוא מיועד להדריך, בכפוף לביצוע המטלות הנדרשות לצורך הסמכתו כמדריך ותיק בצי זה.

 

 

 

 

תשלום שכר לאצ"א ותיקים

 

הוראות הסכם 17.2.2017 יחולו, בהתאמות הבאות:

 1. הוראות סעיף 11.5 להסכם פברואר 2017, יחולו בהתאמה על מדריך ותיק ששהה בחל"ת בהתאם לאמור בסעיף ‎167 לעיל בין גיל 65 ל- 67, כחלק יחסי עבור מספר חודשי החל"ת מתוך 24 חודשים. המענק היחסי כאמור ישולם למדריך הותיק בתוך 20 ימים לאחר מועד פרישתו מהעבודה, אלא אם יודיע לחברה על בקשתו להקדים את התשלום ולשלמו עם משכורת החודש העוקב לסיום החל"ת.

למען הסר ספק, אצ"א ותיק לא יהיה זכאי לתשלומים מקרן הוותיקים בגין תקופת החל"ת או כל חלק ממנה.

בדוגמא השנייה כאמור בסעיף ‎167.3 לעיל – אצ״א ותיק יהיה זכאי לשנה וארבעה חודשים של שכר מדריך ועוד 5 חודשים של מענק פרישה מהחברה על תקופת החל"ת [5/24] ועוד 3 חודשים של: מענק פרישה מהחברה + מענק אצ״א [3/24] בגין הפרישה

 1. תוספות השכר הקבועות בהסכם זה יחולו גם על אצ"א ותיקים.

על אף האמור, בתוך 60 ימים ממועד חתימת הסכם זה ולאחר מכן בתום כל רבעון קלנדארי, יהיו רשאים ההסתדרות או נציגי אצ"א, באישור ההסתדרות בכתב, להודיע לחברה על הפחתת שכר לאצ"א ותיקים שממשיכים לעבוד כמפקחים או כמדריכים ותיקים, ו/או להודיע על שינוי שיעורי הפחתת השכר כאמור. החברה תפעל בהתאם להודעה כאמור בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה. כל אחד מהצדדים להסכם זה יהיה רשאי להגיש את ההודעה לרישום כעדכון או כנספח להסכם קיבוצי זה.

ערכם של הסכומים שיופחתו כאמור, ככל שיופחתו, יירשמו בספרי החברה כהתחייבות לצורך תשלום מענק ההשתתפות על פי טיוטת ההסכם הקיבוצי בעניין קרן ותיקים.

מובהר, כי הסכום שיועבר לקרן הוותיקים יהיה כגובה מלוא עלות המעסיק בגין השכר שהופחת. בהתאם, גמר חשבון שייערך לאצ"א וותיק עם פרישתו יחושב על פי שכרו לאחר ההפחתה בגין התקופה במהלכה הופחת שכרו כאמור לעיל. בגין התקופה שקדמה להפחתה יחושב גמר החשבון בהתאם לשכר לפני ההפחתה.

מענק מיוחד מדריכים ומפקחים וותיקים

 1. עם פרישתו של מדריך וותיק או מפקח וותיק מהעבודה יהיה המדריך הוותיק או המפקח הוותיק זכאי לתשלום מענק מיוחד בגין 24 חודשי עבודה [ממועד הגיעו לגיל 65] בגובה קארד 1 [הכולל את כלל רכיביו לרבות תוספת הדרכה] כפי ששולם לו ערב פרישתו.
 2. ככל שהמדריך הוותיק או המפקח הוותיק לא השלים 24 חודשי עבודה המענק המיוחד ישולם לו באופן יחסי למספר חודשי העבודה מתוך 24 חודשים שהמדריך הוותיק או המפקח הוותיק יעבוד.

למען הסר ספק, אין בכך כדי לגרוע מזכותו של המדריך הוותיק או המפקח הוותיק לחלק היחסי של המענק על פי סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 17.2.2017.

 1. מענק זה הינו חלף המענק בגין עמידה ביעדים המשולם לאצ"א בהתאם להסכם זה.

שונות

 

 1. ככל שהדין יאפשר בעתיד לאצ"א לטוס גם מעל גיל 65, אצ"א שטרם פרש מהחברה ימשיך לטוס בטיסות החברה בהתאם למגבלות הדין כפי שתהיינה. התאמות ככל שתידרשנה יבוצעו בהסכמה בין הצדדים.

מושבי עסקים למדריכים ולמתאמנים

 

 1. כפי שנהוג כיום, מדריכים בפקודת נסיעה יהיו זכאים למקום מובטח במחלקת עסקים [או במחלקת השירות הגבוהה ביותר במטוסים בהם אין מחלקת עסקים].
 2. מתאמנים בפקודת נסיעה יהיו זכאים למושב במחלקת עסקים [או במחלקת השירות הגבוהה ביותר במטוסים בהם אין מחלקת עסקים] כאשר משך הטיסה [בלוק מקובע] ארוך מ-6 שעות.

מושבי מנוחה בתגבור בביצוע

 1. בטיסות שתוכננו לצוות מוגבר והוחלט בביצוע לבצען בצוות כפול יוקצה מושב מנוחה נוסף על בסיס מקום פנוי במועד התגבור. במידה ובעת ההצבה אין מקום פנוי במחלקת עסקים יוקצה מושב במחלקת תיירים פרמיום. במידה ועד למועד הטיסה יתפנה מקום במחלקת עסקים, יוקצה מושב במחלקת עסקים.

הרכבי צוותים בצבירת ניסיון

 

 1. בטיסות צבירת ניסיון לקברניט [Initial Operating Experience] ניתן להחליף קצין ראשון בקברניט צובר ניסיון.
 2. בטיסות IOE של טייס חדש בחברה [חניך טייס], יוצב קצין ראשון בלא פחות מעשרה סקטורים [לגים] ראשונים. הצבת הקצין הראשון בטיסות IOE מעבר לעשרת הסקטורים הראשונים תהא בסמכות הטייס הראשי של החברה.

הדרכה בסימולטור בארץ [Fixed Base]

 1. הכללים שלהלן יחולו על הדרכה, אימון, בחינה ומיון בסימולטור בארץ Fixed base.

  • שעות האימון בסימולטור Fixed base יהיו בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 20:30 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 7:00 - 15:00 [לא כולל תדריך ותחקיר] – להלן גם "שעות הפעילות".
  • ההדרכה בסימולטור לטייסי החברה תבוצע על ידי מאמני ובוחני החברה.

 • זמן ההתייצבות לכל סוג פעילות בסימולטור לכל סוגי המטוסים, יהיה 60 דקות לפני תחילת האימון לצורך ביצוע תדריך.

במידת הצורך, לפעילות סימולטור שמתחילה אחרי 12:00 – 90 דקות לצורך ביצוע תדריך וללא תשלום נוסף.

 • כל אימון יארך עד 4 שעות [לא כולל תדריך ותחקיר]. תדריך שיתקיים במסגרת של עד שעה לפני שעת תחילת אימון הסימולטור ו/או עד 30 דקות תחקיר - לא יזכה את המדריך בפיצוי כלשהו.
 • הפעלת אצ"א בסימולטור והתגמול בגין כך יהיו כמפורט להלן:

  • בגין כל יום פעילות בסימולטור יזוכה אצ"א ב-½2 שעות קרדיט ו-11 שעות שהייה.
  • אצ"א מאמן/בוחן המדריך או בוחן או ממיין בסימולטור - יקבל פיצוי בגובה של ½3 שעות לתשלום [לפי 100%] בגין כל יום הדרכה/בחינה, בנוסף לאמור בסעיף ‎5.1.
  • אצ"א ממיין שאינו מאמן/בוחן - יקבל פיצוי בגובה של ½2 שעות לתשלום [לפי 100%] בגין כל יום מיון, בנוסף לאמור בסעיף ‎5.1.
  • אצ"א מאמן/בוחן מעל גיל 65 המדריך בסימולטור - יום ההדרכה ייחשב במסגרת מכסת ימי ההדרכה בסימולטור כאמור בהסכם זה.
  • בגין פעילות בימי שישי וערבי חג אצ"א יזכו לפיצוי בגובה של ½2 שעות לתשלום [לפי 100%] בנוסף לאמור בסעיף ‎5.1 ובנוסף לפיצויים המפורטים בסעיף זה לעיל.
  • בנוסף לאמור לעיל, כל אצ"א לרבות מעל גיל 65 יזוכה בכל פיצוי נוסף המגיע לו, ככל שמגיע לו, על פי הסכם העבודה.
 • במסגרת הפעילות בסימולטור לא יבצע אצ"א פעילויות נוספות כגון: השתלמויות וכיוצ"ב.
 • אצ"א המוזמנים לפעילות בסימולטור ייאספו ויפוזרו לבתיהם על ידי מונית, כמקובל לגבי פעילות טיסתית.
 • שעות ביצוע פעילות לטובת חברות אחרות בתוך שעות הפעילות שהוגדרו לעיל במועדים בהם הסימולטור מופעל לטובת פעילות אל על, תיקבענה בהסכמה עם נציגי אצ"א.

להסרת ספק, ביצוע פעילויות לטובת חברות אחרות מחוץ לשעות הפעילות שהוגדרו לעיל, איננה מצריכה הסכמה.

 • ככל שהחברה תבחר להפעיל את בוחני או מאמני החברה מחוץ לשעות הפעילות שהוגדרו לעיל או בביצוע פעילויות עבור חברות אחרות, הדבר יהיה כפוף להסכמה עם נציגי אצ"א.
 • החברה תעמיד עמדת שתייה חמה וקרה ותדאג לארוחות למתאמנים ולמדריך.

איוש קצין ראשון לתפקיד מפקח

 

 1. איוש קצין ראשון לתפקיד פיקוח ייעשה על פי החלטה מקצועית של רא"ג מבצעי אוויר בכפוף לכל האמור להלן:

  • תפקיד מנהל צי יאוייש על ידי קברניטים בלבד.
  • בכל תפקיד אחר [שאינו מנהל צי], אליו יגישו מועמדות קברניט וקצין ראשון, איוש התפקיד על ידי הקצין הראשון ייעשה בהסכמת נציגי אצ"א.

היה ולא יגיש מועמדות אף קברניט, רשאית החברה לאייש את התפקיד באמצעות הקצין הראשון לפי שיקול דעתה.

תגמול פרוייקטור

 

 1. בתוך 60 יום מחתימת הסכם זה תקבע החברה נוהל בדבר היקף משרת פרוייקטור והתגמול בגינה.

הדרכה - למידה מרחוק

 1. ביום הדרכה בלמידה מרחוק [מהבית] יבוצעו לכל היותר שלוש לומדות.
 2. היקף החומר לכל לומדה – עד שעתיים לימוד.
 3. הדרכה הנוגעת למערכת חדשה לשימוש אצ"א [דוגמת מערכת רומה] מחייבת הדרכה וניתן לבצעה גם באמצעות למידה מרחוק [מהבית].

שדרוג קצינים ראשונים ובני משפחותיהם בחופשה

 

 1. קצינים ראשונים ובני משפחותיהם הזכאים להטבות בכרטיסי טיסה בחברה יהיו זכאים לקוד שדרוג 48 ממועד הסמכתם כקצינים ראשונים.

מושבים במחלקת תיירים למשפחות צוות

 

 1. במטוסי 787 בהם מספר הדיילים גדול או שווה למספר כיסאות הקפיץ בקבינה תישמר עדיפות ראשונה לעלייה למטוס לבני משפחות של צוות פעיל (קבועים) בטיסה על שני מקומות במחלקת תיירים על בסיס מקום פנוי.

 

 

טיסות חג

 

 1. אצ"א יהיה זכאי להטסת בני משפחתו הזכאים בטיסות חג [ראש השנה וחג פסח ראשון] אותן הוא מטיס.

תחבורה

 

 1. אצ"א ייאסף ויפוזר במוניות לכל פעילויות החברה.
 2. ימוסד תהליך עבודה כך שבמידת האפשר תינתן עדיפות וקדימות לקברניטים בהסעות במוניות עם עקרונות דומים להסכם אורחות חיים בצי 737.
 3. איסוף ופיזור אנשי 737: היות והסכם אורחות חיים לצי 737 נותר בתוקפו – הרי שכלל הסיכומים וההבנות הנוגעים למימוש ההסכם ממשיכות לעמוד בתוקפן.

תנאי התדריך בשליטה

 

 1. החברה תעמיד עמדת שתייה חמה וקרה במרכז השליטה לשימוש אצ"א בעת התדריך.

מזון בטיסות

 1. אצ"א יהיה רשאי לבחור מנת עסקים במקום מנת צוות.

Buddy Pass

 1. החל ממועד חתימת הסכם זה, אצ"א יהיו זכאים ל- 4 כרטיסי הלוך ושוב Buddy Pass בשנה [כרטיס בהנחה של 100% על בסיס מקום פנוי], זאת מבלי לגרוע מיתר זכאויות אצ"א בנושא כרטיסי טיסה.
 2. אצ"א יישא בכל מס שיחול בגין הטבה זו.
 3. השימוש בכרטיסי Buddy Pass יהיה רק כשאצ"א מפעיל את הטיסה כאיש צוות בטיסות הלוך וחזור [פעיל ולא פעיל].
 4. קוד הקדימות של ה- Buddy Passיהיה 7, קוד הקדימות של עובדי החברה הקבועים וזמניים בותק של מעל 3 שנים יהיה 6 וקוד הקדימות של עובדים זמניים בותק של עד 3 שנים יהיה 8. למען הסר ספק, הכללים של כרטיס ה Buddy Pass-  המדובר הם הכללים שחלים לגבי ID-90 ולא הכללים שחלים לגבי ID-100.

זכות הקברניט

 1. במקרים מיוחדים ומבלי לגרוע מנהלי החברה לקברניט הזכות להפעיל שיקול דעת בענייני הושבה, לאחר סגירת דלתות המטוס ובלבד שדיווח על כל הושבה כאמור בדוח הקברניט.

 

 

היתר עבודה פרטית

 1. היתר לעבודה פרטית לאצ"א יתחדש אוטומאטית כל שנה, מבלי לגרוע מסמכות החברה לבטל את ההיתר כאמור בנוהל עבודה פרטית נוספת.
 2. אין באמור כדי לגרוע מיתר ההוראות בנוהל עבודה פרטית נוספת.

משרה חלקית

 1. אצ"א רשאי לבקש מהחברה העסקה במשרה חלקית לפרק זמן מוגדר מראש, לאחר שקיבל את אישור נציגי אצ"א.
 2. ככל שהחברה תסכים להעסקה במשרה חלקית, תנאי העסקתו יהיו בהתאם לחלקיות משרתו ביחס למשרה מלאה.
 3. משרה חלקית לאצ"א לא תפחת מ-50%.
 4. להלן דוגמא לתנאי העסקה בחצי משרה במשך שנה [להסרת ספק, הנתונים בדוגמא הם למען ההמחשה בלבד]:

  • אצ"א יהיה זכאי לקארד 1, כולל רכיביו [לרבות: מאמן בוחן, בכירות ועוד], בערך של 50%;
  • היקף המשרה בשעות – 37.5 שעות קרדיט;
  • שעות קרדיט עד להשלמת 75 שעות תשולמנה בשיעור של 121%.

שעות קרדיט מעל 75 שעות כשעות נוספות בערך של ב-150%.

 • תשלומים המוגדרים כפיצויים [כגון: קריאה מיוחדת] ישולמו כמו לאצ"א במשרה מלאה.
 • פיצויי פיטורים והפקדות לקופות גמל ישולמו בהתאם לשכר בהתאם חלקיות המשרה [50% בדוגמא זו].
 • זכאות לימי חופשה – 15 בשנה;
 • זכאות לימי מחלה – 15 בשנה;
 • ניצול יום חופש/מחלה/מילואים – 1.25 שעות;
 • הדרכה קרקעית – 1.25 שעות עבור 4 שעות. הדרכה קרקעית שתימשך מעבר לכך - עוד 1.25;
 • הבראה – מחצית ימי הבראה לשנה ממספר הימים למשרה מלאה;
 • מענק בגין ביצוע תכנית הטיסות החודשית – על פי הקארד 1 ששולם;
 1. אצ"א במשרה חלקית יהיה זכאי למתנות הניתנות לאצ"א במשרה מלאה ולזכאות לכרטיסי טיסה כפי שניתן לאצ"א במשרה מלאה.
 2. בהצבה בביצוע, אצ"א במשרה חלקית יהיה בעדיפות אחרונה להצבה.

נציגי אצ"א

 1. החברה תעמיד לרשות נציגי אצ"א חדר מאובזר במשרדי החברה.
 2. יו"ר נציגי אצ"א יהיה זכאי לתנאי משרת מפקח כפי שמוגדר למנהל צי.

תוספת רוחבית

 1. כל שינוי רוחבי בתנאי העסקה שיחול על כלל עובדי החברה ובכלל זה במהלך הסכם זה, יחול גם על אצ"א. על אף האמור, אצ"א מסכימים לדחיית תשלום תוספת השכר הרוחבית הראשונה שתינתן, ככל שתינתן, לכלל עובדי החברה בהתאם למו"מ המתנהל בימים אלה בין החברה לבין נציגות העובדים, כך שתוספת זו תשולם לאצ"א בתום 3 שנים מיום חתימת הסכם זה, גם אם המועד שישולם לכלל העובדים יהיה מוקדם יותר.

לא יהיה תשלום רטרואקטיבי והתוספת הרוחבית תחול ממועד תשלומה כאמור לאצ"א ואילך.

למרות האמור, לא יינתן מענק תלויי רווח נוסף לאצ"א מלבד האמור בהסכם זה.

מענק תלויי רווחים

 1. בגין שנה בה יהיו רווחים והחברה תחליט לחלק מענק תלוי רווחים למי מעובדי החברה או מנהליה בגין אותה שנה, ישולם גם לאצ"א מענק כדלקמן:

  • עד 25 מיליון דולר רווח – סך של 2% מהרווח;
  • מעל 25 מיליון דולר ועד 50 מיליון דולר רווח – סך של 4% מהרווח על כל הסכום;
  • מעל 50 מיליון דולר ועד 100 מיליון דולר רווח – סך של 5% מהרווח על כל הסכום;
  • מעל מאה מיליון דולר רווח – סך של 6% מהרווח על כל הסכום.

"רווח" – הכוונה לרווח לפני מס כפי שפורסם בדו"חות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנה הקלנדרית הרלוונטית.

 1. אופן חלוקת המענק בקרב כלל אצ"א – על פי מנגנון חלוקה שייקבע על ידי ההסתדרות ונציגי אצ"א ויועבר לחברה.

מועד תשלום המענק - המענק ישולם במשכורת החודש העוקב לאחר שיועבר מנגנון החלוקה כאמור לעיל.

 1. בכל מקרה לא תחול על החברה עלות נוספת מעבר לאמור בסעיף ‎212 לעיל.
 2. להסרת ספק, המענק תלוי הרווחים בסעיף זה בא במקום כל מענק תלוי רווחים אחר בגין אותה שנה. לא ישולם מענק תלוי רווחים נוסף לאצ"א בגין אותה שנה, לרבות מכוח הסכמים קיבוציים.

אין בכך כדי לגרוע מזכאותם של אצ"א לתוספות שכר מותנות רווחים, ככל שיינתנו.

להסרת ספק, תוספות שכר מותנות רווחים אינן מהוות מענק תלוי רווחים לצורך פרק זה. המענק תלוי הרווחים לא יהווה שכר לשום דבר ועניין לרבות לא לצורך חישוב פיצויי פיטורים ולהפקדות סוציאליות.

 1. בנוסף למענק תלוי רווחים, כאמור לעיל, במידה שרווחי החברה כמוגדר לעיל יעלו על 100 מיליון דולר במצטבר משך שנתיים רצופות, יהיו זכאים אצ"א לתוספת שכר בשיעור 1% לקארד1. מובהר כי לצורך סעיף זה, לא תיספר שנה יותר מפעם אחת לאחר שנלקחה בחשבון וניתן בגינה תוספת שכר לפי סעיף זה.

דוגמא: שנה א' – רווח שנתי 60 מליון דולר. שנה ב' – רווח שנתי 70 מליון דולר. שנה ג' – רווח שנתי 40 מליון דולר. תוספת השכר תינתן בראשית שנה ג' בגין השנתיים א' ו- ב'. שנה ב' לא תימנה שוב, בשנה ג' תחל הספירה מחדש.

 1. תוספת השכר תלויית הרווח תשולם במשכורת החודש העוקב לחודש פרסום הדו"חות הכספיים, רטרואקטיבית החל מיום 1 בינואר של השנה בה פורסמו הדו"חות.
 2. במידה ותשולם תוספת השכר תלויית הרווח כאמור בסעיף ‎216 לעיל, יופחת שיעור המענק תלוי הרווח בגין אותה שנה באחוז אחד, ככל שיוחלט לחלק מענק. לדוגמא: על פי הדוגמה שלעיל, המענק תלוי הרווח בגין שנה ב' יופחת מ- 5% ל- 4%].
 3. באשר ליתר עובדי החברה - ככל שהחברה (הנהלה או דירקטוריון) תחליט על חלוקת מענקים תלוי רווחים בשנה נתונה לעובדים, העובדים יזכו למענק תלוי רווחים, כאשר המענק תלוי רווחים אשר יינתן לאצ"א על-פי הסכם זה לא יפגע בהם (יישמר אותו היחס בין הבונוס שחולק ברמה הפרטנית לבין הרווח כפי שהיה בשנתיים האחרונות בהן חולק בונוס עובר לחתימת הסכם זה. אופן החלוקה יהיה דומה לאופן בו בוצע בשנתיים האחרונות כאמור).
 4. מענק תלוי רווחים של אצ"א לא יפגע ברווחיות לצורך חישוב תוספות שכר מותנות רווחים של כלל העובדים בחברה כפי שנקבעו בהסכם הקיבוצי 2015.

קרן מילואים

 1. לאור העובדה שקרן המילואים הקבועה בסעיף 2 לפרק י"ד להסכם הקיבוצי הבסיסי איננה פעילה שנים רבות, מובהר למען הסדר הטוב כי הוראות סעיף 2 לפרק י"ד כאמור מבוטלות בכל הנוגע לאצ"א.
 2. לנציגי אצ"א אין טענות בכל הנוגע לקרן המילואים בגין התקופה שקדמה לחתימת הסכם זה.
 3. יתרת הכספים בקרן המילואים הנוגעים לאצ"א בסך 113,608 ₪ תועבר לחשבון נציגי אצ"א.

שעות עודפות של מפקחים

 1. החל ממועד חתימת הסכם זה יפעלו הצדדים כדלקמן:

  • יבוצע רישום חודשי אישי של שעות הטיסה שיבצע אצ"א בתפקיד פיקוח העודפות על מכסת שעות הטיסה המפורטות בטבלה המופיעה כנספחים כ"א

   ו-כ"א1 להסכם הקיבוצי הבסיסי [בבדיקה פרטנית] וכהגדרתן בנספח [בטבלה ובהערות לה];

  • ככל שמספר השעות העודפות המצטבר לכלל המפקחים בשנה קלנדארית שיירשמו כאמור לעיל יעלה על 200 שעות טיסה, יועבר לחשבון נציגי אצ"א סכום השווה לערך שעת הטיסה הממוצעת בקטגוריה ובצי ובשיעור של 150%, וזאת בגין כל שעה העולה על 200 שעות.

לדוגמא: מנהל צי א' טס חמש שעות פחות ממכסתו החודשית, ומנהל צי ב' טס שעתיים מעל מכסתו החודשית. יבוצע רישום של שעתיים כאמור בסעיף ‎224.1 לא יבוצע קיזוז בגין חמש השעות החסרות של מנהל צי א'.

מנגנון יישוב מחלוקות

 1. ההסתדרות ונציגי אצ"א והחברה רואים חשיבות ביישוב כל מחלוקת שתתגלע ביניהם בכל הקשור לפרשנותו של הסכם זה ו/או כל חלק ממנו ויישומו [להלן: "המחלוקת"], בדרכי נועם ובסמוך לאחר היווצרה של כל מחלוקת כנ"ל.
 2. בנסיבות בהן תתגלע מחלוקת, אחת או יותר, כהגדרתה לעיל, ההסתדרות ונציגי אצ"א או החברה יפנו תחילה, ובטרם ינקטו בכל הליך משפטי ו/או אחר, להליך של גישור באופן הבא:

  • הצד המלין יפנה לצד האחר בבקשה בכתב, לקיום הליך גישור ובה ינמק את טענותיו ודרישתו לקיום גישור [להלן: "הפניה לגישור"]. הצד המקבל יגיב לפניה לגישור עד ולא יאוחר מתום 2 ימי עסקים ממועד קבלתה אצלו.
  • זהות המגשר תיקבע בהסכמה בין הצדדים, ובהיעדר הסכמה על פי סדר הופעת שמות המגשרים ברשימה המפורטת להלן, על פי זמינותו.

במקרה ובו אין הסכמה בין הצדדים – יפנו הצדדים ראשית למגשר הבא ברשימה לאחר המגשר שגישר במחלוקת הקודמת.

 • בחלוף שני ימי עסקים ובהיעדר תגובה, רשאי הצד המלין לפנות ישירות למגשר כאמור לעיל בבקשה להפעלה מיידית של הליך הגישור, והצד האחר מחויב ליטול בו חלק.
 • הליך הגישור ימשך לא יותר מ-14 ימים ממועד קיום ישיבת הגישור הראשונה.

  הצדדים ישתפו פעולה וינהגו בתום לב בקיום הליך הגישור וקיומו במידיות וברציפות.

מוסכם כי ככל שהצד כלפיו הופנתה הפנייה לגישור חפץ אף הוא להעלות בהליך הגישור או הבוררות מחלוקת מטעמו, רשאי הוא לעשות כן, ובלבד שיעלה מחלוקת אחת בלבד [בגין עילה אחת] אל מול כל מחלוקת שהועלתה על ידי הצד המלין [להלן: "המחלוקת הנוספת"] בראשית ובמסגרת אותו הליך הגישור.

הצדדים מצהירים כי מגבלה זו נועדה לייעל את הליך הגישור, למנוע סרבולו, לצמצמו ולסיימו בהסדרת המחלוקות מהר ככל שניתן.

 1. מוסכם בין הצדדים כי במהלך הליך הגישור לא ינקטו בכל פעולה אשר יש בה כדי לשנות באופן חד צדדי את התנהלותם השוטפת קודם לתחילת המחלוקת אשר הובילה לפנייה להליך הגישור. היה וחרף האיסור הנ"ל נקט צד בפעולה חד צדדית, רשאי הצד האחר לפנות לבית הדין האזורי לעבודה לשם קבלת סעדים.
 2. להלן רשימת המגשרים המוסכמים:

  • כבוד השופטת בדימוס דינה אפרתי;
  • כבוד השופט בדימוס יצחק זמיר;
  • כבוד השופט בדימוס יורם דנציגר;
  • כבוד השופט בדימוס הילה גרסטל;
  • כבוד השופט בדימוס אבי זמיר.
 3. החברה תישא בעלויות המגשר.
 4. לא הסתיים הליך הגישור בהסכמה, יהיו נציגי ההסתדרות ואצ"א או החברה רשאים להודיע תוך 5 ימי עסקים על רצונם להעביר את המחלוקת להכרעת מותב בוררים כהגדרתו להלן:

כל צד יעביר שם של בורר מטעמו עד ולא יאוחר 3 ימים ממועד קבלת הבקשה להעברת המחלוקת לבוררות. שני הבוררים המוסכמים ימנו תוך 10 ימים בורר שלישי להרכב [להלן: "המותב"].

המותב ינהל את הליך הבוררות ויפסוק על פי הכללים המקובלים בזבל"א בתוך 30 ימים מהיום שמונו, אולם הם רשאים להאריך את התקופה מעת לעת בפנייה אל הצדדים.

המותב יהיה מוסמך, על פי בקשת החברה או נציגי ההסתדרות ואצ"א לתת צווי ביניים מכל סוג שהוא וכל סעד זמני אחר שבית הדין לעבודה מוסמך לתת. הסמכות ליתן סעדים זמניים היא מיום מינוי המותב.

על החלטת המותב לא יהיה ערעור והיא תחייב את החברה, ההסתדרות, נציגות אצ"א ואת העובד או העובדים שהמחלוקת נוגעת להם.

הידברות ושיתוף פעולה בנושאים פרטניים

 1. על מנת להגביר את ההידברות ושיתוף הפעולה בין הצדדים ולהקטין את החיכוכים בעניינים פרטניים מוסכם כי מבלי לגרוע מזכויות החברה, ראש אגף מבצעי אוויר יהיה רשאי לפנות ליו"ר נציגי אצ"א ולבקש את סיועו בנושא התנהלות פרטנית של אצ"א.

פורום פיתרון בעיות שוטפות

 1. לצורך פתרון סוגיות שוטפות יקיימו הצדדים ועדות קבועות, כדלקמן:

  • פורום חודשי - בו ישתתפו רא"ג מבצעי אויר, רא"ג מש"א ונציגים מנציגי אצ"א.
  • פורום רבעוני - בו ישתתפו סמנכ"ל מבצעים, סמנכ"ל מש"א ומינהל ונציגים מנציגי אצ"א.
 2. הנושאים המרכזיים לדיון יישלחו על ידי כל צד עד 5 ימים לפני כל פגישה כך שהצד השני יוכל להיערך לפגישה עם תשובות, גם אם ראשוניות.

פורום תפעול שוטף FTL

 1. תוקם ועדת פתרונות שתפקידה לדון ולטפל, אך לא להכריע בסוגיות שיתעוררו ולאתר פתרונות במהלך תקופת תוקפו של הסכם זה ובעקבות כניסתו לתוקף של ה – FTL.
 2. חברי הוועדה יהיו: סמנכ"ל מבצעים או ממלא מקומו, מנהל הצבת צוותים או ממלא מקומו, ו-2 נציגי אצ"א.
 3. הוועדה תתכנס אחת לשבוע או בתדירות אחרת כפי שתקבע הוועדה, וכן תתכנס לדיונים שלא מן המניין בהתאם לבקשת מי מחבריה, בהתראה של שלושה ימים.
 4. התכנסות הוועדה תיעשה בדרך שלא תפגע בביצוע התוכנית החודשית של נציגי אצ"א ובהשתכרותם.
 5. הצדדים מצהירים כי יעשו מאמץ הדדי תוך הפגנת סובלנות הדדית לצורך מציאת פתרונות לסוגיות.

 

 

בתי מלון

 1. "נוהל התקשרויות עם בתי מלון לאכסון אצ"א/אצד"א בארץ ובחו"ל" בנוסחו ערב חתימת הסכם זה לא ישונה לגבי אצ"א, ללא הסכמת נציגי אצ"א.
 2. הנהלת החברה תעשה מאמץ לשלב זכאות לטרקלין במלונות בצפון אמריקה במסגרת התקציב.

שקט תעשייתי ומיצוי תביעות

 1. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9 לפרק ב' להסכם הקיבוצי הבסיסי:

  • הסכם זה מהווה מיצוי דרישות ותביעות הצדדים, אך ורק ביחס למגזר אצ"א בלבד, לתקופת ההסכם ובנושאים המוסדרים בו לרבות תנאי העסקה ושכר לאצ"א.
  • בתקופת הסכם זה ישמרו הצדדים על שקט תעשייתי ביחס לנושאים המוסדרים בהסכם זה וביחס למגזר אצ"א בלבד.
 2. מובהר כי הסכם זה חל על מגזר אצ"א בלבד, והוראותיו אינן חלות על ואינן מחייבות את ההסתדרות ביחס למי מיתר המגזרים האחרים בחברה, ואינן מחייבות את מי מיתר המגזרים

אל על - הרווח ממשיך לרדת;אנחנו מתמודדים מול אתגרים

הצרות של אל-על

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

עמית בר

עמית בר

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות