fbpx
יש לך שאלה?
זכויות עובדים קריירה

אשרת עבודה לארה"ב - קל ממה שחשבתם!

חדשות טובות למי שרוצה לעבוד בארה"ב - אתם יכולים לקבל אשרת עבודה לארה"ב המבוססת על השקעה במדינה. בפועל גם סכום של 150-200 אלף דולר יספיק לכם לקבל אשרת עבודה בארה"ב מדובר על תקנות הדדיות בין ישראל וארה"ב לפיהן ישראלים ואמריקאים יוכלו לקבל אשרת עבודה על בסיס השקעה

ועדת הפנים של הכנסת אישרה  את התקנות לאשרת עבודה למשקיעים ישראלים בארה"ב. מדובר בהסכם הדדי עם ארה"ב, על פיו לראשונה, יוכלו ישראלים ותושבי ארה"ב להשקיע, זה במדינה של זה, ולקבל  אשרת עבודה  על בסיס השקעה בלבד.

עד כה, ישראלים שרצו לקבל אשרה עבודה בארה"ב, גם לצורך פתיחת עסק, נאלצו לעמוד בתנאי סף מחמירים כגון הוכחת ידע ייחודי, הישגים יוצאי דופן, וותק תעסוקתי או דרישה מן המבקש להוכיח כי בעבר כבר  ביצע  סחר ממשי בין המדינות. כעת קבלת האשרה החדשה מותנת בעיקר בכך שמבקשה יוכיח שהוא מעמיד לרשות העסק שיפתח, הון עצמי בסכום מספק כדי להבטיח את מימון העסקתו בתקופת ההקמה וכן שהעסק יצור מקומות עבודה לאזרחים אמריקאים.

למעשה כבר בינואר 2017 הממשלה אישרה את התקנות ההדדיות עם ארה"ב  המאפשרות קבלת אשרת E-2 לישראלים שמעוניינים לעבוד בארה"ב ומסוג B 5  לאמריקאים שירצו לעבוד בישראל (אשרת עבודה על בסיס השקעה בישראל) אך היות ובישראל לא היה קיים מסלול של מתן אשרת עבודה לאזרח זר על בסיס השקעה היה צריך לתקן שורה של תקנות  וועדת הפנים של הכנסת נדרשה לאשרן.

אישור מתווה האשרה פותח דלת למשקיעים פרטיים וחברות אשר ישקיעו בארה"ב בכל תחום עסקי בהיקפים שיביאו ליצירת מקומות עבודה לעובדים אמריקאים.  בכלל זה חברות סטארט-אפ ישראליות, אנשי עסקים, יהלומנים, חברות שיווק, נדלן וגיוס הון.

הצפי למועד בו הישראלים יוכלו להתחיל להגיש בקשות לקבלת האשרה הינו תוך מספר חודשים בודדים, וזאת לאחר שהרשויות בארה"ב יתנו אישור סופי כי נוסח התקנות הישראליות מקיים את דרישת ההדדיות.

התקנות אף יוצרות מצב בו לראשונה בהיסטוריה של ישראל, יוכלו רק אזרחי ארה"ב לקבל אשרת עבודה בישראל על בסיס השקעה, יוכלו להישאר בישראל לתקופה שמעל 63 חודשים, ובן הזוג יוכל לקבל אשרת עבודה כללית.

שאלות ותשובות:

   התשובות נתנו באמצעות עו"ד צבי קן תור

מה הקושי עימו התמודדו הישראלים עד כה מבחינת נהלי הממשל האמריקאי למתן אשרות עבודה?

בכל אחת מהאשרות הקיימות קיימים תנאי סף מחמירים שרבים מהישראלים לא הצליחו לעמוד בהן:

אשרת L 1 : אשרה זו ניתנת רק  לאנשים שעבדו עבור חברה מסוימת, ברצף, לפחות שנה אחת במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת הויזה, בתפקיד בכיר,  מינהלי או ניהולי (L-1B), או בתפקיד הדורש ידע מקצועי מעמיק בתחומי העיסוק של החברה (L-1B), ואשר ימשיכו לעבוד בתחומי ארה”ב באותה חברה, או בחברת בת אמריקאית שלה, בחברה קשורה, או בחברת האם של המעסיק הנוכחי.

אשרת1- E  :  בכדי להיות זכאי לויזת E-1 על המועמד ממדינת האמנה לעסוק בסחר בהיקף רחב אשר עיקרו (51% לפחות) מתקיים בין מדינת האמנה לבין ארה”ב. כמו כן, החברה האמריקאית והעובד הזר חייבים להיות בני אותו לאום. לדוגמא, אזרח ישראלי יכול לקבל ויזת E-1 רק אם יועסק בארה”ב על ידי חברה שהבעלות בה היא לפחות 50% ישראלית.

אשרת  H-1B מאפשרת כניסה לארה”ב, על בסיס זמני, של מועמדים מקצועיים, לצורך עבודה במקצוע או בתחום ההתמחות המסויים שלהם שמצריכה יישום מעשי ותאורטי של ידע מקצועי ביחד עם תואר ראשון (לפחות), או תואר מקביל לו. האשרה כפופה למכסה, אותה ניתן להגיש בתאריך מסוים.

האם גם השקעה נמוכה יכולה לזכות את היזם בקבלת האשרה?

במסגרת התנאים לא נקבע סף מינימאלי להשקעה ואף השקעה של 150- 200 אלף דולר, תוכל לזכות את המבקש בקבלת האשרה. הדבר נתון לשיקול הדעת של הקונסוליה שבוחנת את הסכום המדובר על פי הקריטריונים הקשורים בגודל ההשקעה יחסית לגודל הארגון. ההשקעה חייבת להיות גבוהה יותר מסכום המספיק למחייה של המגיש והמשפחה. תכלית ההסכם הינה ניתוב השקעות תוך יצירת מקומות עבודה לישראלים ולאמריקאים כאחד ועל כן, במסגרת התוכנית העסקית, יידרש מגישה להוכיח כי השקעתו צפויה ליצור מקומות עבודה. כך לדוגמא , אם התוכנית העסקית תכלול צפי להעסקה של רק עובד אמריקאי אחד בשנה הראשונה, תוך כוונה להעסיק עובדים נוספים בשנים הבאות – יש סיכוי כי  הקונסול של ארה"ב יאשר זאת.

האם תוקף האשרה מוגבל בזמן?

בניגוד ליתר האשרות בהן התוקף לזמן השהייה המירבי בארה"ב, מוגבל בזמן והארכתו כרוכה בתהליך פרוצדוראלי מורכב, האשרה החדשה נתנת לפרק זמן של 5 שנים , אותה ניתן להאריך באופן אוטומאטי. לצד זאת, לגבי חברות שהוקמו לאחרונה, צפויה האשרה להינתן לפרק זמן של שנה או שנתיים אשר בסיומם, תיבחן הבקשה מראשיתה, במיוחד ביחס להיקף ישום התוכנית העסקית.

האם השקעה בשוק ההון האמריקאי עונה על הקריטריונים לקבלת האשרה ?

הישראלים הרבים אשר השקיעו בשנים האחרונות בארה"ב ברכישת דירות לא יוכלו לעשות שימוש בהשקעתם לקבלת אשרות עבודה, זאת מכיוון שמדובר בהשקעה פסיבית אשר אינה יוצרת מקומות עבודה חדשים. גם השקעה בתיק מניות לא תהווה השקעה לעניין זה. תנאי נוסף הינו שעל העסק  להיות פעיל ואמיתי. כך למשל, בחור שמחזיק בביתו מספר יצירות אומנות ומוכר אותן מעת לעת, סביר להניח כי הרשויות לא יראו בכך עסק פעיל לעומת מצב בו מבקש האשרה מראה כי הוא מחזיק בגלריה לאמנות.

האם כל קמעונאי ישראלי עשוי להנות מפריצת הדרך לישום החוק?

כאשר אומרים "השקעות מסחריות" הכוונה היא לכל עסק קמעונאי בעל יחוד שרק ניתן להעלות על הדעת. הדבר אף כולל נציגויות מסחריות בארה"ב של חברות ישראליות או אחרות אשר נפתחות במימון אזרח ישראלי ומאוישות על ידי אזרח ישראלי. אשרת ה E 2  מהווה פתרון לחברות ההייטק והסטארט-אפ הישראליות אשר עד היום התקשו מאוד בקבלת היתרי עבודה לעובדיהן. המהלך נולד בעקבות תלונות ובקשות של חברות ישראליות רבות לפעול לתיקון המציאות הבלתי אפשרית שבה הן לא יכולות לפעול בארה"ב, לשלוח עובדים ישראלים, לנהל את השיווק בעזרתם או ליזמים לעבוד בארה"ב באשרת עבודה רגילה.

האם ניתן מכוח התקנה לקבלת אשרה להקמת מלכ"ר בארה"ב?

העסק הוא עסק מסחרי פעיל ואמיתי – תנאי זה שולל למעשה את האפשרות לקבל ויזה ככל שמדובר על התארגנות שאיננה עסקית כגון הקמת מלכ"ר, אגודת ידידים או התארגנות פוליטית.

איך מגישים את הבקשה? אילו טפסים צריכים לצרף? למי מגישים? וכו'?

את הבקשה יש להגיש לקונסוליה בתל אביב ולא לרשות ההגירה של ארצות הברית. מדובר על יתרון משמעותי שכן לקונסול בישראל יש זיקה משמעותית יותר לנעשה בארץ. כמו כן, יש לצרף מכתב מלווה ואת התוכנית העסקית. תוקף הזמן הצפוי לקבלת תשובה - מספר חודשים קצר וזאת בניגוד לפרק הזמן שאורכת בדיקת הבקשות לאשרות אחרות.

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דיקלה כהן

דיקלה כהן

דיקלה עורכת וכותבת בהון בתחומים מגוונים, מתמקדץ בעיקר, אך ךא רק בתחומים - קריירה וזכויות עובדים.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות