fbpx
חדשות

בורסת ת"א: "הפרטה תעלה את שווי הבורסה לכ-2.1 מיליארד שקל"

הבורסה מפרסמת הבוקר מסמך ובו השערות בנוגע להשפעה אפשרית של שינוי מבנה הבעלות בבורסה על החברה: מעריכה כי במצבה הנוכחי - שוויה כ-400 מיליון שקל

הבורסה מפרסמת הבוקר מסמך ובו השערות בנוגע להשפעה אפשרית של שינוי מבנה הבעלות בבורסה על החברה.

על פי דיווח אי-אונליין לבורסה, ביום 3.2.2015 התקבלו בחברה טיוטות מסמכים מהבורסה לניירות ערך בתל אביב הדנים בשינוי מבנה הבעלות בבורסה. במסמכים אלו נכתב כי במידה שיאומץ המודל הכלכלי הכלכלי המגדיר את הדרך לחלוקת מניות הבורסה כמתואר במסמכים וגם, ייתבצע שינוי במבנה בעלות הבורסה מחברה "המוגבלת בערבות חבריה וללא הון מניות" לחברה "הרשאית להנפיק הון מניות ולחלק דיבידנדים כחברה רגילה", הרי ששיעור ההחזקה של החברה (בעצמה או באמצעות חברת בת שלה) במניות הבורסה יעמוד על כ-2.6%.

במסמכים שהתקבלו נכללת טיוטת הערכת שווי, לא חתומה, המכילה הסתייגויות רבות לגבי נתוני הבסיס. במצבה הנוכחי הבורסה בת"א מוערכת בתחום הנמוך בין 400 ל-420 מיליון שקל, ואילו בתחום הגבוה בין 570 ל-590 מיליון שקל.

פוטנציאל השווי המשקף מצב של הצפת ערך כתוצאה מהעלאת תעריפי העמלות בבורסה ונירמול שיעורי הרווח לרמה המקובלת בעולם, יעלה את שווי הבורסה המוערך ל-1.69-2.1 מיליארד שקל לעומת 1.86-2.27 מיליארד שקל בתחום הגבוה.

בנוסף, נכתב בדיווח כי "למיטב ידיעת החברה, למועד הודעה זו מתקיימת בחינה של נושא זה על ידי הבורסה ורשות ניירות ערך. במידה ויוחלט על שינוי מבנה הבעלות בבורסה, מותנה הדבר בשינויי חקיקה והתקנות הנלוות, בשינויי תקנון הבורסה, ובשינויים רגולטורים. החברה אינה יכולה להעריך את הסבירות להתקיימות שינוי מבנה הבעלות, את הסבירות לקבלת המניות, מועד קבלתן, כמות המניות אשר תתקבל ככל שתתקבל, ואינה יכולה להעריך את שווי הבורסה".

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

מערכת הון

מערכת הון

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות