fbpx
שוק ההון

בזכות הליסינג קרסו מוטורס מזנקת ברווח ל-46.5 מיליון שקל

מנכ"ל קרסו מוטורס

קבוצת קרסו - יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה - פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני לשנת 2019. הכנסות החברה ברבעון השני של 2019 הסתכמו בכ-1.045 מיליארד שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

מכירות כלי רכב חדשים הסתכמו ברבעון השני של 2019 ב-6,567 כלי רכב, לעומת כ-7,593 כלי רכב ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בהיקף מכירות כלי רכב חדשים בתקופה נבעה בעיקרה מהפסקת מכירת חלק מדגמי הרכב המשווקים על ידיה. נתח השוק של קרסו עמד ברבעון השני 2019 על 8.9% לעומת 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

בחלוקה למגזרים, הכנסותיה של החברה במגזר מכירת כלי רכב ברבעון השני 2019 הסתכמו בכ-674.8 מיליון שקל, לעומת כ-732.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר ברבעון השני 2019 עלו לכ-104.9 מיליון שקל, לעומת כ-69.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הדגמים המובילים רנו, ניסאן ואינפינטי.

ההכנסות ממגזר החכרה תפעולית, מימונית והשכרה (פעילות הליסינג) עלו ברבעון השני 2019 לכ-264.4 מיליון שקל, לעומת כ-216.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ממגזר זה ברבעון השני 2019 עלה לכ-23.2 מיליון שקל, לעומת כ-20.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות ממגזר שירות ואחרים ברבעון השני 2019 עלו לכ-102.6 מיליון שקל לעומת כ-94.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. רווחי המגזר עלו ברבעון השני 2019 לכ-24 מיליון שקל, לעומת כ-18.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

כמויות כלי הרכב שנמכרו כוללות מכירות של החברה לחברת הבת, פסיפיק, העוסקת בליסינג, מכירות אשר מבוטלות בדוח המאוחד של החברה.

הרווח הנקי של החברה ברבעון השני של 2019 עלה לכ-46.4 מיליון שקל, לעומת כ-14.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך ההון של החברה ליום 30 ביוני 2019 הסתכם לסך של כ-1.425 מיליארד שקל והוא מהווה
כ-31.5% מסך המאזן המאוחד.

הכנסות החברה במחצית הראשונה 2019 הסתכמו בכ-2.1 מיליארד שקל לעומת כ-2.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מכירות כלי רכב חדשים הסתכמו במחצית 2019 ב-14,296 כלי רכב לעומת 17,156 כלי רכב בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהיקף מכירות כלי רכב חדשים בתקופה נבעה בעיקרה מהפסקת מכירת חלק מדגמי הרכב המשווקים על ידה. נתח השוק של קרסו עמד במחצית 2019 על 9.3% לעומת 11.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 

 

 

 

 

 

ו חלוקת דיבידנד בסך של כ-35 מיליון שקל.

מלאו פרטים וקבלו הצעה  אטרקטיביות לניהול חשבון ניירות ערך.

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות