fbpx
פיקדונות מובנים

בנק אוצר החייל בפיקדון מובנה על מניות בוול-סטריט

בנק אוצר החייל מציע ללקוחותיו פיקדון מובנה על מניות בוול-סטריט. מדובר בפיקדון  דולרי ל-18 חודשים בתוספת מענק המותנה בעלייה ובתנודתיות סל מניות מובילות מסקטורים שונים, הנסחרות בבורסה האמריקאית.

סל המניות המורכב מ- 10 מניות של  חברות מובילות מסקטורים שונים,  הנסחרות  בארה"ב (לכל מניה משקל שווה) - SALESFORCE.COM INC, ELECTRONIC ARTS INC, AMAZON. COM INC, NETFLIX INC, GENERAL ELECTRIC CO, GENERAL MOTORS CO,DELTA AIR LINES INC , AMERICAN AIRLINES GROUP INC, GILEAD SCIENCES INC, BIOGEN INC.

תנאי הפיקדון המובנה. נתחיל במענק. נקבע חסם עליון לכל מניה בשיעור של 30% מעל השער היסודי (שער הסגירה ביום 15.3.16). תקופת הבדיקה הינה בת  17 חודשים, החל מיום 16.3.16 ועד ליום 15.8.17, במהלכה ייבדק בכל יום שער הסגירה של כל מניה לעומת החסם העליון שלה.

ביצוע מניה (יחושב בנפרד לכל מניה), קיימות 2 אפשרויות:

במקרה שכל שערי הסגירה של המניה במהלך תקופת הבדיקה יהיו נמוכים  מהחסם העליון, ביצוע המניה יחושב כשיעור השינוי בפועל בין השער היסודי לבין השער החדש מנקודה לנקודה (למען הסר ספק, יתכן ביצוע מניה שלילי אשר יקטין את שיעור שינוי הסל).

במקרה שבמהלך תקופת הבדיקה אחד או יותר משערי הסגירה של המניה יהיה שווה/גבוה מהחסם העליון, יוחלף ביצועה בפועל של המניה בשיעור קבוע של 2% לכל תקופת הפיקדון (ללא קשר לביצוע המניה בפועל בתום תקופה מנקודה לנקודה, בין אם שלילי או חיובי).

שיעור השינוי של סל המניות הינו ממוצע חשבוני של כל ביצועי המניות כפי שחושבו (ביצוע בפועל או "השיעור הקבוע").

תנאי המענק: במידה ששיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה חיובי (גבוה מאפס) – הלקוח יזוכה במענק בשיעור של 100%  משיעור שינוי הסל. לפיכך המענק המקסימאלי האפשרי הינו עד 30.00% (לא כולל).

אם שיעור שינוי הסל כפי שפורט לעיל יהיה שלילי (נמוך מאפס)/ אפס – ייפרע הפיקדון בתום 18 חודשים ללא מענק. קרן הפיקדון מובטחת.


בנק לאומי השיק לאחרונה פיקדון מובנה על מניות זרות. הפיקדון לשנתיים וחצי והתשואה בו מותנית בסל של מניות זרות. קרן ההשקעה מובטחת והמענק / תשואה מותנה בתשואת הסל. סל המניות – נוברטיס, BASF ,  נקסט, עליבאבא, Chicago Bridge , בקסטר, קומקסט, IBM, מקדונלדס ואלרגן.

במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כך - לכל מניה נקבע חסם בשיעור של 28% (לא כולל) ביחס למחיר הבסיסי של אותה מניה. במידה ומחיר המניה לא חרג ולא נגע בחסם לאורך כל תקופת הפיקדון, תילקח בחישוב תשואת המניה בפועל (מנקודה לנקודה), חיובית או שלילית.  במידה וביום מסחר כלשהו מחיר המניה יחרוג או יגע (ולו פעם אחת) בחסם, תשואת המניה תיקבע בשיעור של 1% למשך תקופת הפיקדון. לפרטים נוספים על הפיקדון בלאומי

למידע נוסף על הפיקדון המובנה באתר בנק אוצר החייל

למדריך פיקדון מובנה

לפיקדונות מובנים נוספים

לקבלת הצעה לפיקדון אטרקטיבי – מלא פרטים ויחזרו אלייך בהקדם

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  מערכת הון

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות