פיקדונות מובנים

פיקדונות מובנים (סטרקצ'רים) הם מוצרי השקעה  שמצד אחד יש להם רצפה (ההשקעה הנומינלית) ומצד שני,  הם יכולים לספק תשואה נאה, בהתקיים מס' תנאים (כל פיקדון מובנה והתנאים שלו). אז למה הם סובלים מתדמית שלילית? – בגלל שבעבר לא היתה ערבות לאותה רצפה והיו מקרים  שהקרן לא הוחזרה; ולכן,  צריך לבדוק לפני שרוכשים פיקדון כזה, מי ערב להשקעה. כיום,  הבנקים המקומיים ערבים לפיקונות שהם משווקים  (אך צריך לוודא זאת!).

מעבר לכך – בעבר הבטחת רצפה נומינלית לפיקדון של מס' שנים,  ביטאה הפסד ריאלי משמעותי. היום, בעידן של ריבית אפס, לקבל את הקרן הנומינלית אחרי כמה שנים זה לא הפסד משמעותי.

שורה תחתונה –  הפיקדונות המובנים מספקים יחס הוגן של סיכון סיכוי, ואלטרנטיבת השקעה ראויה לכספים סולידים. למעמיקים – מדריך פיקדון מובנה.

כאן, אנחנו מעדכנים בפיקדונות מובנים חדשים.