fbpx
שוק ההון

גלוברנדס בקצב רווחים של 70 מיליון שקל; מחלקת דיבידנד של 30 מיליון שקל

קרדיט: pixabay

גלוברנדס מדווחת על עלייה קלה בהכנסות הרבעון השלישי ל-573 מיליון שקל.  הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-17.6 מיליון שקל - נמוך מהרווח בתקופה הקבילה, בגלל הפרשי מטבע.

החברה תחלק 30 מיליון שקל לבעלי המניות, בהמשך לחלוקה של 37 מיליון שקל ביולי השנהץ

 גלוברנדס מייבאת ומפיצה של המותגים המובילים של החברות הבינלאומיות מהגדולות בעולם בתחום מוצרי טבק ועישון - JTI (Japan Tobacco International) ו-BAT (British American Tobacco). בתחום הממתקים והחטיפים החברה מפיצה של מוצרי פררו, יוניליוור ומארס ריגלי.

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-573 מיליון שקל, עלייה של כ- 1% בהשוואה להכנסות הרבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו בכ-568 מיליון שקל. ההכנסות בניכוי מס קניה הסתכמו בכ-121 מיליון שקל, עלייה של כ-7% בהשוואה לכ-113 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד. בתשעת החודשים של 2018 ההכנסות בניכוי מס קנייה עלו, לעומת תקופה מקבילה אשתקד, בכ-2%, להיקף של כ-353 מיליון שקל.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-43.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח גולמי של כ- 44.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הגולמי נובעת בעיקר מהיחלשות השקל בין התקופות, שהביאה לגידול בעלות המכר.

בתשעת החודשים הראשונים של 2018, הרווח הגולמי הסתכם בכ-129 מיליון שקל, צמיחה של כ- 1% בהשוואה לרווח הגולמי בתקופה המקבילה ב-2017.

במגזר מוצרי העישון, הסתכמו ההכנסות נטו ברבעון השלישי בכ-109 מיליון שקל, גידול של כ- 11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד בו נאמדו ההכנסות בכ-98 מיליון שקל. הרווח המגזרי נותר ללא שינוי משמעותי בין הרבעונים, והסתכם בכ-33 מיליון שקל.

במגזר ממתקים וחטיפים ההכנסות הסתכמו בכ-12.5 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להכנסות בהיקף של כ- 15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות בין התקופות נובע ממהלך יזום, במסגרתו ריכזה החברה את הפצת מוצרי אחד מספקיה  תחת חטיבת הממתקים והחטיפים בלבד, כאשר בתקופה המקבילה אשתקד מוצרים אלה הופצו גם במסגרת חטיבת מוצרי העישון, למספר רב יותר של נקודות מכירה.

ברבעון זה נרשם הפסד במגזר זה, של כ-0.9 מיליון שקל, שנבע מירידת ערך והפרשי מלאי ומיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר בשל עיתוי חגי תשרי,

ה-Ebitda  Adjusted (רווח תפעולי הכולל את הכנסות/הוצאות המימון בגין עסקאות גידור לרכישת מלאי) הסתכם ברבעון השלישי בכ-27.6 מיליון שקל, עלייה של כ- 5.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם ה- Ebitda  Adjusted בכ-77.4 מיליון שקל, עלייה של כ- 5.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי של גלוברנדס ברבעון השלישי הסתכם בכ-17.6 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לכ-20.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 הסתכם הרווח הנקי בכ-53.7 מיליון שקל, גידול של כ- 2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

לגלוברנדס מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה החברה תחלק לפחות 75% מהרווח הנקי לבעלי המניות, כאשר החלוקה תתבצע פעמיים בשנה, על בסיס הרווחים שנצברו ברבעון הראשון והשלישי. במועד אישור הדוחות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בהיקף של 30 מיליון שקל לבעלי המניות

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  מערכת הון

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות