fbpx
מיסים

דוח שנתי למס הכנסה, טופס 1301 וטופס 137 - מה צריך לדעת

איך ממלאים את הדוח השנתי למס הכנסה? למי מגישים? ומה עושים בעלי הכנסות נמוכות?

כל העצמאים וחלק מהשכירים מחויבים למלא דוח שנתי למס הכנסה הנקרא טופס 1301. אם הכנסתכם קטנה מ-60,000 בשנה, תוכלו למלא דוח מקוצר.

אם בעל עסק הוא יחיד, ולא חברה  יגיש את הדוח למס הכנסה באופן מקוון באתר רשות המסים ובנוסף יגיש באופן ידני לפקיד השומה. ייתכן שלחלק יהיה פטור מהגשה באופן מקוון. אם אתם בני זוג המנהלים משק בית משותף,  אפשר לבחור בין חבות מס ליחיד או לזוג.

את הטופס יש להגיש עד סוף אפריל לאחר תום שנת המס. אבל יש עסקים שמקבלים דחייה וגם אפשר לבקש דחייה מפקיד השומה הכולל בקשה מנומקת.

בטופס המקוון תוכלו לקבל עזרה או באמצעות אשף או באמצעות עזרה ממוקדת.

לאחר שתמלאו את הדוח באופן תקין תקבלו את חישוב המס לא כולל ריבית והצמדה ותשלומים על חשבון המס.  הנתונים יופיעו בצורת פלט שאותו יש להגיש חתום לפקיד השומה בצירוף המסמכים הנדרשים. הדוח המקוון ניתן לעדכון ולא נחשב כדווח עד שמוגש לפקיד שומה בפועל.

אם ההכנסות קטנות מ-60,000 שקל ידווח בעל העסק בטופס מקוצר הנקרא 137 ומוגש באופן מקוון ואינו כולל זיכויים וניכויים,

מי זכאי להגיש טופס 137?

  • לאחד מבני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסות מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על סך 60,000 שקל ולבן הזוג השני אין הכנסות כלל.
  • לאחד מבני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסה מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על סך 60,000 שקל ולבן הזוג השני יש הכנסה מעבודה בלבד או מקצבה בלבד שנוכה מהם מלוא המס ואינו חייב בגינה בהגשת דו"ח.
  • לכל אחד משני בני הזוג (הרשום או הלא רשום) יש הכנסות מעסק ועבודה אישית שאינן עולות על 60,000 שקל.

איך מגישים טופס 137?

התהליך זהה להגשת טופס 1301, ממלאים את הטופס באופן מקוון ומקבלים פלט אותו יש להגיש חתום   לפקיד השומה באופן ידני. גם כאן אפשר לעדכן באופן מקוון והדוח ייחשב כמוגש רק אחרי הגשתו לפקיד שומה.

 

ניתן להיעזר עבור כל ההליכים ברואה חשבון או יועץ מס.

תוך 4 שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדו"ח, פקיד השומה רשאי לבדוק אותו ולאשרו או לקבוע את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו, אם יש לו סיבות סבירות להניח כי הדו"ח אינו נכון. אם הדו"ח שהוגש אינו דו"ח סתמי והוגשו כל הדו"חות הנדרשים, פקיד השומה חייב להזמין את הנישום לדיון לפני שהוא קובע כי הכנסתו שונה מזו שהוצהרה בדו"ח.

אי הגשת דו"ח במועד ללא אישור פקיד השומה, הוא עבירה פלילית ויכולה לגרור הטלת קנס ואף מאסר

בנוסף, פקיד השומה רשאי במקרה של אי הגשת דו"ח לקבוע את ההכנסה החייבת ואת המס המגיע מהנישום לפי שיקול דעתו.

 

איך לפתור שגיאות בטופס פרישה מהעבודה

חובת דיווח למס הכנסה על סגירת עסק

טופס 1301

טופס 137

מעוניינים בבדיקת החזר מס? אם השכר שלכם מעל 7 אלף שקל בחודש – השאירו פרטים ורואה חשבון שמומחה בהחזרי מס, יחזור אליכם  (אין לכם מה להפסיד!) 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות