חדשות    

האם מותר להשכיר דירה דרך Airbnb?

רחוב חברון; קרדיט: גוגלמפס

התפתחות מעניינת בשוק השכרת הדירות בת"א. המפקחת על רישום מקרקעין במשרד המשפטים, יעל ענתבי שרון קיבלה תביעה שהגישה נציגות בית משותף בתל אביב כנגד אחד הבעלים שהשכיר את דירתו באמצעות Airbnb לתקופות קצרות.

המפקחת קבעה כי מדובר בשימוש שסותר את תקנון הבית המשותף. ההחלטה תכנס לתוקף כבר ב-1 לינואר 2019, ויש לה משמעויות רחבות ועמוקות.

למפקחת יש סמכות שווה לסמכותו של בית משפט שלום – כלומר, מדובר בסוג של החלטה משפטית.

לפסק הדין השלכת רוחב על מי שמשכירים את דירתם לתקופות קצרות, בבניינים הכוללים תקנון בית משותף, הקובע כי הדירות ישמשו לדירות מגורים בלבד ללא עירוב שימושים – כלומר, מדובר בתקדים עם השלכה ענקית לכל המשכירים ב-Airbnb.

הנתבע לני דריי, תושב צרפת, רכש דירה בבניין לפני שנה ולא נוהג להתגורר בה בקביעות. בעת שהותו בחו"ל, הוא משכיר את דירתו לפרקי זמן קצרים באמצעות אתרי Airbnb ו-Booking. הבית נשב לבניין יוקרתי, אך לא ברור עם ההלכה של המפקחת תחריג בתים יוקרתיים לעומת בתים/ דיערות סטנדרטיות.
הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים שם נרשם –  "השימוש בדירות המגורים יהיה אך ורק למגורים, אפילו לא שימוש מעורב".

טענת התובעת היתה כי הדירה מושכרת לפרקי זמן קצרים על בסיס יומי בניגוד לתקנון ותוך פגיעה ברכוש המשותף. השכרת הדירות לפרקי זמן קצרים שקולה לשימוש של "דירת נופש" שאינה דירת מגורים – טענו הדיירים. לגישתם מדובר לעסק לכל דבר, הכולל החלפת מצעים ומגבות. לטענת נציגות הדיירים השימוש מנוגד לתקנון הקובע איסור "שימוש מעורב", ומנוגד להחלטת האסיפה הכללית מפברואר 2015 בה נקבע בין היתר כי דירות הבניין לא יושכרו לתקופות של פחות משלושה חודשים.

עוד טענה נציגות הדיירים כי הבניין לא תוכנן כבניין עם מתן שירותי נופש בדירות ועל כן, השכרת דירות לטווח קצר עשויה לגרום לנזקים במתקנים המשותפים ולגניבת ציוד יקר ערך על ידי דיירים זמניים ואנונימיים השוהים בדירה לילות ספורים.

הנציגות הציגה טענות כי במהלך התקופה של ההשכרה לטווחים קצרים נגרמו לרכוש המשותף נזקים  שאינם ניתנים לפיקוח. כן נטען כי כתוצאה מהשכרת הדירה ללקוחות מזדמנים נדרשה הנציגות בגיוס שומר לבניין לצורך שמירה על המבנה ומתקניו בעלות כספית גבוהה ומיותרת.

דריי בעל הדירה שהשתמש בהשכרה דרך Airbnb, טען כי רכש את הדירה לשימושו הפרטי בעת ביקוריו בישראל, ובעת שהותו בצרפת הדירה מושכרת והדבר לא חורג מהוראות התקנון, שכן השוכרים משתמשים בדירה למגורים בלבד ולא לצרכים אחרים. לטענתו הסעיף שאושר באסיפה הכללית האוסר על השכרת הדירה לתקופות קצרות לא התקבל בהסכמתו והוא פוגע בזכויותיו ולכן דינו להתבטל.  לגישתו הביטוי "שימוש מעורב" מתייחס למסחר ומשרדים.

המפקחת – אסור להשכיר דרך Airbnb אם התקנון מגדיר שימוש "למטרת מגורים"

 

 יעל ענתבי שרון קיבלה את התביעה. המפקחת הורתה לדריי להפסיק את השכרת הדירות לתקופות קצרות החל מה-1 בינואר 2019. היא  הסבירה שהמחלוקת סובבת סביב הביטוי "מטרת מגורים" ובאיסור שחל על "שימוש מעורב", ובשאלה האם הוא מאפשר או אוסר השכרות לטווח קצר. היא קבעה כי הפרשנות למונח "מטרת מגורים" מתייחסת לדירה שגרים בה לאורך זמן, כאשר מנגד דירות נופש משמשות לתקופה קצרה, למטרת עסק וגם השוכר ששוהה בדירה למטרת נופש אינו גר בה.

המפקחת הסבירה כי גם על פי הוראת התקנון, המונח "שימוש למגורים" מתייחס לשימוש של קבע או לכל הפחות השכרה לטווחי זמן ארוכים, ולא השכרה לפרקי זמן של ימים ספורים בלבד.

דירה להשכיר – איך מחפשים דירות? איך בוחרים דירה? על מה להתפשר ועל מה לא!

מדריך למשכירי דירה – היכן לפרסם? צריך מתווך? איך לעשות חוזה?

הכירו את הסאבלט – מתי ולמי זה מומלץ? והאם זו השקעה?