fbpx
חדשות לימודים

הורים יחידים: אולי מגיע לכם כסף מהמדינה במסגרת סל שעות

צילום: אתר משרד החינוך
מעודכן ל-07/2019

במסגרת המגמה לעודד הורים עצמאיים להשתלב בשוק התעסוקה ולרכוש השכלה, ניתן סיוע במימון שיעורי עזר ומסגרות לילדים – מי זכאי, כמה מקבלים ואיך?

מדינת ישראל מעניקה להורים עצמאיים (יחידים) סיוע במימון מסגרות לילדיהם בשעות ובימים שבהם המסגרות במערכת החינוך הפורמלית אינן פועלות – במסגרת התוכנית לשילוב הורים עצמאיים בשוק התעסוקה, וזאת בתנאי שהגדילו לאחרונה את היקף שעות העבודה או הלימודים.

 • הסיוע הכספי נועד למימון מטפל/ת, שמרטפ/ית, צהרונים, קייטנות ושיעורי עזר בלימודים – בסכום שלא יעלה על 6,000 ש"ח למשפחה עבור כל תקופה הזכאות, ולא יותר מ- 40 ש"ח לשעה.
 • הסיוע יינתן רק עבור ילד שטרם עלה לכיתה ה'.
 • הסיוע יינתן לתקופה של עד שנה וחצי בכל פעם.

מי יכול לקבל סיוע כספי?

הורים עצמאיים (הורים יחידים) העונים על כל 4 התנאים הבאים:

 • הם הורים לילד אחד או יותר, שטרם התחיל כיתה ה'.
 • הם עובדים, או עובדים ולומדים, לפחות 20 שעות שבועיות:
  • עובדים לפחות 20 שעות שבועיות כשכירים (כולל שכיר בעל שליטה בחברה), כעובדים במשק בית, או כעצמאים.
  • עובדים לפחות 10 שעות שבועיות, ובנוסף לומדים לפחות 10 שעות שבועיות באחד מהמסלולים המפורטים בנוהל (ראו מסלולי הלימודים 1-11).
 • הם הגדילו את היקף עבודתם או לימודיהם ב-10 שעות שבועיות לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ועדיין עובדים ולומדים בהיקף המוגדל.
 • הם קיבלו גמלת הבטחת הכנסה או תשלום מזונות במשך חודש אחד לפחות ב- 12 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, או שהכנסתם בהתאם למבחן ההכנסה היא פחות מ-2,100 שקל לנפש.

* אם קיימות נסיבות סוציאליות קשות או נסיבות רפואיות חריגות, ייתכן שתתאפשר חריגה של עד 10% במספר שעות העבודה/הלימודים השבועיות הנדרשות מההורה לצורך אישור הזכאות (במקרים אלה יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

כיצד תדעו אם אתם זכאים?

לבירורים ובדיקת זכאות ניתן לפנות למוקד חברת מילגם:

טלפון: 03-5652310

פקס: 073-3901099

דוא"ל: sherut@avoda.milgam.co.il

קבלת אישור על זכאות

יש להגיש באמצעות המוקד טופס בקשה לתכנית סיוע להורים עצמאיים מגבירי עבודה.

הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

- פרטי ההורה וילדיו

- המסגרות שעבורן מבוקש הסיוע

-  תצהיר חתום בפני עורך דין

 

* יש לצרף לבקשה את המסמכים הנדרשים על-פי המפורט בטופס.

* המוקד יבדוק את זכאותו של ההורה ואם יהיה צורך, יבקש מסמכים נוספים.

* לאחר שהזכאות תיבחן, תישלח להורה תשובה המאשרת או דוחה את הסיוע המבוקש.

* באישור זכאות לסיוע יפורט מהו הסיוע המקסימלי שיינתן עבור המסגרת שאושרה.

 

ערעור

ניתן לערער בכתב על ההחלטה בעניין הזכאות, בתוך 12 חודשים ממתן התשובה.

את הערעור יש לשלוח בדואר לכתובת:

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל תעסוקת אוכלוסיות

בניין ג'נרי, רחוב בנק ישראל 5 , קריית הממשלה, ת"ד 3166, ירושלים 9103101

או בדוא"ל: [Avoda-Magbirot@economy.gov.il]

יש לוודא שהמכתב התקבל, בטלפון: 02-6662796

 

איך מממשים סיוע שאושר?

 • הסיוע ניתן באמצעות החזרים כספיים עבור התשלומים ששילם ההורה.
 • יש לדווח למוקד בכל חודש על השעות שנוצלו ולצרף קבלות המעידות על התשלומים.
 • הורה שילדו קיבל שירות של מטפלת, שמרטף או שיעורי עזר יצרף גם את הצהרת הגורם המועסק או נותן השירות.
 • אחת ל-3 חודשים יש לצרף את המסמכים הבאים, המעידים על עבודה/לימודים בהתאם לשעות שההורה הצהיר עליהן (לא כולל חודשים שמתקיימים בהם פחות מ- 15 ימי עבודה על-פי לוח המועדים והחגים של נציבות שירות המדינה):

- שכירים יצרפו תלושי שכר.

- עובדים במשק בית יצרפו אישור מעסיק של עובד במשק בית ואישור מביטוח לאומי או      שובר תשלום דמי ביטוח ששולמו.

- בעלי עסק עצמאי יצרפו תצהיר הורה יחיד בעל עסק עצמאי ובנוסף אישור ממס הכנסה על הכנסות לעצמאים, או אישור מרו"ח/מנהל חשבונות על ההכנסות. שני האישורים צריכים לכלול את שם העסק, מס' תיק ניכויים/ח.פ./ע.מ., התקופה אליה הוא מתייחס, סך ההכנסה בחודש והיקף המשרה.

- לומדים יגישו אישור לימודים רשמי מטעם מוסד הלימודים (לרבות חתימה וחותמת) ותכנית לימודים המאושרת על ידי מוסד הלימודים וכוללת את מספר שעות הלימוד השבועיות וסוג התואר הנלמד.

- לומדים בהכשרה מקצועית יצרפו אישור שהלימודים מפוקחים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים או ממומנים ומפוקחים על ידי משרד ממשלתי אחר, או אישור על כך שעיסוק במקצוע הנלמד בקורס מחייב רישוי או רישום עפ"י דין. בנוסף יש לציין על האישור מועד תחילה וסיום הקורס/לימודי המקצוע.

 • במוקד ייבדקו כל הנתונים עליהם הצהיר ההורה בבקשה להחזר כספי וכל המסמכים. אם יהיה צורך במסמכים נוספים המוקד יבקש את השלמתם.
 • משרד העבודה והרווחה רשאי לשלול את זכאותו של הורה שלא שלח דיווח חודשי או לא הגיש קבלות כנדרש.
 • בסיום הבדיקה יאושרו להורה הסכומים על-פי זכאותו, ויישלח לו מכתב עם פירוט סכומי ההחזר וסכומי היתרה לניצול והתקופה.
 • הורה שחדל להתקיים לגביו אחד מהתנאים המזכים בסיוע, חייב לדווח על כך מיידית למוקד - טלפונית ובכתב. במקרה זה, או בכל מקרה בו יתברר כי חדלו להתקיים התנאים לזכאות, או שהנתונים שנמסרו בבקשת הסיוע לא היו נכונים, תבוטל הזכאות לקבלת הסיוע.
 • אם יתברר כי בשל דיווח מאוחר או שגוי, ניתנו תשלומים שלא בהתאם לזכאות, ההורה יידרש להחזיר את הסכום ששולם לו. סכום זה יקוזז מכל סכום אחר המגיע להורה, בכל מסגרת שהיא. כמו כן ייתכן שתוגבל זכאותו של ההורה למימון במסגרת פעולות שונות של משרד העבודה והרווחה, כל עוד לא יוחזר הסכום האמור.

* שימו לב: הסיוע במימון יינתן בהתחשב במגבלות התקציב.

מי זכאי לסיוע בשכר הדירה

מענק לימודים - למי מגיע?

 

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

ענת גלעד

ענת גלעד

ענת עורכת וכותבת זה עשור בעיתונות הכתובה - ידיעות אחרונות ומעריב. תחומי העניין העיקריים שלה - רווחה, זכויות עובדים, קריירה, משפט.
הצטרפה למערכת הון בתחילת 2019.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות