fbpx
זכויות לאוכלוסיות מיוחדות חדשות

הורים יחידים, ייתכן שמגיע לכם סיוע במעונות ובמשפחתונים

מעודכן ל-08/2019

הורים עצמאים או יחידים  מתקשים בהמון תחומים. הם גם צריכים למצוא מסגרת לילד וגם לעבוד יותר. סיוע גדול יותר ייננתן להורים מגבירי עבודה וכן ללומדים בהכשרה מקצועית.

גם מי שאינו זכאי לסיוע מוגדל עשוי להיות זכאי להשתתפות  בתשלום על מעונות יום ומשפחתונים, לפי דרגות סיוע .הסיוע המוגדל ניתן עבור ילד אחד או יותר, שב-1 בספטמבר של שנת הלימודים הרלוונטית, טרם מלאו לו 4 שנים.

מי שזכאי לסיוע המוגדל ישלם 250 שקל בחודש לתקופה של עד 12 חודשים. אפשר לקבל את הסיוע רטרואקטיבית עד שישה חודשים אחורה אם הוכחתם שהייתם זכאים לסיוע בתקופה זו. אז מקבלים החזר על הסכום ששולם עדה ומהאישור משלמים 250 שקל בחודש.

מי מקבל?

לסיוע מוגדל זכאים הורים עצמאים שבמשך שישה חודשים לפחות במהלך 12 החודשים שקדמה לבקשה קיבלו אחת מהגמלאות הבאות:

  • גמלת הבטחת/השלמת הכנסה
  • קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי

בנוסף, הם צריכים להראות כי הם לומדים בשעות הבוקר בקורס להכשרה מקצועית בפיקוח האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם או שבחצי השנה האחרונה הם התחילו לעבוד בעבודה חדשה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות (כשכירים או כעצמאים). וכן הם עובדים מעל לחצי שנה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות, ובחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה היקף עבודתם גדל ב-10 שעות שבועיות.

עבודה לא תיחשב חדשה אם לא עברו שישה חודשים מיום שעזבו אותה.

איך מקבלים?

שולחים בקשה למוקד חברת מילגם לטיפול בפניות הורים יחידים:

יש לצרף את טופס הבקשה מאתר משרד העבודה, עם צילום תעודת זעות, אישור ביטוח לאומי על הגמלאות, אישור מעסיק לשכירים ותצהיר עורך דין לעצמאים, אישור לימודים ותצהיר הורה מלווה בחתימת עורך דין.

אפשר גם לשלוח לMagbirot-Avoda@economy.gov.il.

הורה יקבל "טופס אישור למעון יום/משפחתון בדבר זכאות הורה יחיד זכאי". עבור כל ילד שעבורו התבקש הסיוע, יישלח אישור נפרד. האישור תקף ל-30 יום. לאחר שבעלי המעון יקבלו את האישור יקבל ההורה את התעריף המותאם. יש עמותות המספקות תצהירים בחינם או בתשלום סמלי.

הורים יחידים: אולי מגיע לכם כסף מהמדינה במסגרת סל שעות

הורים יחידים: אולי מגיע לכם כסף מהמדינה במסגרת סל שעות

הקלה להורים: סבסוד הצהרונים צפוי להימשך

 

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות