fbpx
חדשות

החוק לחלוקה פנסיונית נגד הסכם הגירושין

גירושין - איך מחלקים את ההון

הגרושה דרשה את חלקה בכספי הפנסיה לפי החוק, הבעל טען שזה מנוגד להסכם. השופטת קעה שהדרישה ממילא לפי ההסכם, למעט נושא השארים

. עד לפני שנים לא רבות לא היה חוק שהסדיר את כספי הפנסיה בין גרושים, כיום החוק מסדיר את העניין. בית המשפט למשפחה דן לאחרונהב תחולת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני על בני זוג שכרתו הסכם גירושים עשור לפני שנכנס לתוקף. השופטת קבעה  כי כל עוד הוראות החוק לא פוגעות בפרטי ההסכם ומהותו, אין מניעה להחיל אותן בדיעבד ולכן הורתה על רישום פסק הדין שאישר את ההסכם בקרן הפנסיה של הגרוש. אבל ציינה השופטת שהאישה לא תיהנה מהזכות לקצבת השאירים שמוקנית לה לפי החוק, כיוון שזוהי זכות חדשה שכן מנוגדת למהות ההסכם.

בהסכם הגירושים נקבע כי כל אחד מבני הזוג יהיה זכאי לחצי מזכויות הפנסיה שצבר האחר בתקופת החיים המשותפים. עשר שנים לאחר מכן נכנס לתוקפו חוק החלוקה הפנסיונית שבין היתר נועד למנוע תלות בין בני זוג פרודים בכל הנוגע לזכויות הפנסיוניות,ונוצר קשר ישיר בין קרן הפנסיה לבין בן הזוג. כך, החוק מאפשר לבן הזוג לרשום הערה המבטיחה כי את הפרשת כספי הפנסיה המגיעים לו מתוך קצבת בן הזוג לשעבר.

לפי הגרוש, בת הזוג לשעבר למעשה מנסה לדרוש זכויות שונות מאלו שהסכימו עליהן, ואין מן הצדק להחיל את הוראות החוק רטרואקטיבית בניגוד לרצונו. לטענתו, רישום ההערה המבוקשת יהפוך אותו לשבוי של אשתו לשעבר כיוון שיצטרך לבקש את אישורה למשיכת כספים ולמועד הפרישה.

עוד טען שרישום הערה לפי החוק יזכה את אשתו גם בקצבת השאירים שלו – אף שזכות זו לא מגיעה לה לפי ההסכם ואשתו הנוכחית אמורה לקבלה.

השופטת הצהירה כי  החלת החוק רטרואקטיבית מחייבת איזון בין זכותו של בן הזוג לקבלת כספו לבין זכותו של האחר להסתמך על הסכם הגירושים.

השופטת קבעה כי במקרה הנוכחי אכן יש התאמה בין הוראות החוק לבין תנאי ההסכם ובאופן כללי הן לא סותרות אותו. היא דחתה את טענתו שלפיה יצטרך לקבל הסכמה מגרושתו למועד הפרישה משום שהוראה זו לא חלה על סוג הפנסיה שלו. עוד אמרה השופטת כי בכל מקרה הגרוש תלוי באשתו לשעבר בנושא מימוש זכויותיו הפנסיוניות כיוון שהן כפופות לזכויותיה לפי ההסכם.

ההבדל היחיד, קבעה השופטת, הוא הזכות החדשה שהתווספה בחוק לקבלת קצבת שאירים מבן הזוג לשעבר. זכות זו לא ניתנה לאישה בהסכם ולפיכך היא גם לא זכאית לה.

"הענקת זכות חדשה לתובעת בדמות קצבת שארים חותרת תחת הסכמות היסוד בהסכם הגירושין, מפרה את האיזונים הפנימיים בין חלקיו השונים של ההסכם ומהווה התערבות באותן הסכמות העולה כדי כתיבת הסכם חדש", נכתב בפסק הדין.

מה קורה לכספי הפנסיה לאחר הגירושין?

גירושים ופנסיה - איך מחלקים את הפנסיה בגירושים?

הצעת חוק לחלוקת פנסיה לאחר גירושים

.

רוצים לחסוך בפיקדון? מלאו פרטים, ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות