fbpx
זכויות עובדים רכב ותחבורה

החזר הוצאות רכב - איך עובד, למי מגיע

מעודכן ל-10/2019

אתם נוסעים לעבודה ברכבכם הפרטי, לעיתים שעות ארוכות ועומדים בפקקים, והוצאות הרכב מרובות, אגרה, ביטוחים ועוד. אם הרכב משמש גם עבור העבודה ולא רק עבור נסיעה ממנה וחזרה מגיע לכם החזר על אחזקת הרכב נוסף להחזר הרגיל על הנסיעות

תוכן עניינים; ניתן להקליק על הקישור הרלבנטי

על מה מקבלים החזר הוצאות רכב

הוצאות קבועות:

הוצאת החזר הון.

אגרה שנתית ( טסט )

ביטוח חובה וביטוח מקיף

הוצאות משתנות:

תיקונים

חלפים

דלק

צמיגים

שונות

מסים

בתאריך 01.01.2008 חלו שינויים משמעותיים בתקנות מס הכנסה הנוגעות לניכוי הוצאות רכב לרכבים שמשקלם הכולל אינו עולה על 3.5 טון, רכבים שסווגו בתקנות התעבורה התשכ"א כ-1M או, N1 רכבים שאינם רכבי עבודה על פי המשמעות בפקודת התעבורה ועל אופנועים שסיווגם L3.

על פי התקנות הללו ניכוי הוצאות הרכב כולל הוצאות עבור אחזקת רכב עליהן חלות התקנות הן דלק, שמן, ביטוח חובה ומקיף, תיקונים שוטפים, אגרת רישוי, ביטוח, פחת, דמי שכירות עבור רכב שהושכר לרבות ליסינג תפעולי וליסינג מימוני, חניה שאינה בסמוך לבית העסק ונסיעה בכביש אגרה.

על פי התקנות הללו, הוצאות חניה הנובעות מחנייה בחניון הסמוך לבית העסק תוכרנה לצורך מס במלואן, וללא צורך בתיאום ההוצאות.

הוצאות רכב מוכרות במלואן לצורך ניכוי מס בנסיבות בהן רכב משמש לפעילות ביטחונית או מבצעית, הרכב משמש את המעביד בלבד ונותר במקום העבודה, רכב עבודה שעליו מורכב דרך קבע ציוד עבודה ושאינו מיועד להסעת נוסעים, ורכב של מעסיק המעמיד את הרכב לרשות העובד ושוויו של הרכב

כמה החזר

החזר הוצאות הרכב שהמעביד נדרש לשלם לעובד עבור השימוש ברכבו הפרטי לצורך עבודתו עומד על 3.84 שקלים לק"מ עבור מכונית בעלת נפח 1600 סמ"ק, כשתשלום ההוצאות מגולם לפי 50% מס שולי. כלומר 50% מההוצאות  הקבועות.

העלויות כוללות הוצאות נוספות עבור בלאי וירידת ערך, וכן תשלומי ביטוח ואגרות רישוי. באופן כללי התעריף תלוי במספר פרמטרים בהתאם לסוג הרכב, נפח המנוע ומשתנים נוספים.

על פי תקנות החשב הכללי, עובד משרד ממשלתי הנדרש לנסיעות בתפקיד ברכבו האישי זכאי להחזר הוצאות רכב על פי רמת הניידות שאושרה לו, זאת בתנאי שהוכיח כי הוא נושא רישיון נהיגה בר תוקף, הרכב בבעלותו המלאה והוא רשום במשרד הרישוי, כשיר ומורשה.

שיטות חישוב שונות

בישראל קיימות כמה שיטות לתשלום הוצאות רכב לעובד:

שיטת החשב הכללי לעובדי מדינה. לשיטה זכאים עובדי מדינה הנדרשים לנסיעות מטעם תפקידם והחישוב לפי הנסיעות הנדרשות מהם

העובד מקבל החזר נסיעות על פי מכסה לק"מ. הוא מקבל את הוצאות הביטוחים והאגרה השנתנית המגולמות במס וכן הוצאות משתנות המגולמות במס.

כך למשל עובד מקבל עבור כל קילומוטר 2 שקלים נטו, שהם קצת מעל שלושה שקלים לק"מ ברוטו.

עובדי ההסתדרות -  גם בשיטת ההסתדרות העובד מקבל החזר לכל ק"מ לפי מכסת הקילומטרים המותרות לו כולל הוצאות הביטוח  (בהתאם לפוליסה) והוצאות משתנות לכל ק"מ, לפי המכסה המותרת.

חשב רכב - בחשב, להבדיל מהשיטות האחרות, התחשיב הוא לא לפי מכסת קילומטרים חודשים קבועה ואין צורך להציג את פוליסת הביטוח.

התחשיב הוא היקף הקילומטרים  המאושר כפול תעריף ברוטו. התעריף לכל ק"מ מגולם במס השולי.

וכן גופים פרטיים נוספים.

עלות שנתית לרכב טיפוסי  2018

תיאור ההוצאה עלויות לשנת 2018
החזר הון- פחת וריבית 8.949 ₪
רישוי 1.599 ₪
ביטוח חובה + מקיף / צד ג' 4,098 ₪
סה"כ הוצאות קבועות 14,644 ₪
תיקונים טיפולים וצמיגים 5,480 ₪
דלק 8,967 ₪
הוצאות שונות 538 ₪
סה"כ הוצאות משתנות 14,985 ₪
סה"כ עלות אחזקת רכב לשנה 29,629 ₪
סה"כ עלות אחזקת רכב לחודש 2,469 ₪
סה"כ עלות לק"מ 1.98 ₪

החזר הוצאות נסיעה - כמה מגיע?

רכב צמוד מהעבודה - טוב או רע?

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות