הלוואות    

הכירו את מערכת נתוני האשראי – איך זה עובד…ודוגמה

מעודכן ל-05/2019

בואו נכיר את המשתתפים במערכת נתוני אשראי ואיך היא עובדת.

בואו נכיר את אמיר. אמיר מעוניין לקבל הלוואה, לשם כך הוא פונה לנותן אשראי חדש. נותן האשראי אינו מכיר את אמיר. הוא זקוק למידע עליו כדי שיוכל להציע לו הלוואה בתנאים טובים.

אך לפני הכול נותן האשראי חייב לקבל את הסכמתו של אמיר למסירת המידע עליו ממערכת נתוני אשראי.

נותן האשראי פונה ללשכת אשראי, ומבקש לקבל ממערכת נתוני אשראי את המידע על אמיר. המערכת אוספת את נתוני האשראי של אמיר מכל מקורות המידע המדווחים, ומעבירה אותם ללשכת האשראי. לשכת האשראי מנתחת את הנתונים, מפיקה דו"ח אשראי ומעבירה אותו לנותן האשראי.

עכשיו, נותן האשראי מכיר את אמיר, באפשרותו להחליט מה הם התנאים שבהם יוכל אמיר לקבל את האשראי שביקש. אמיר יכול תמיד לקבל ממערכת נתוני אשראי דו"ח שמפרט את המידע עליו. בעזרת הדו"ח יוכל אמיר לבחון את התנהלותו הפיננסית. באפשרותו להזמין דו"ח באמצעות אתר האינטרנט, או במוקד הטלפוני של מערכת נתוני אשראי. לחלופין, אמיר יכול לפנות למיופה כוח בתמורה או ללשכת אשראי"

למידע נוסף ולביצוע פעולות היכנסו לאתר האינטרנט של המערכת .

מערכת נתוני האשראי, שהוקמה על ידי בנק ישראל בליווי משרד האוצר ומשרד המשפטים, תביא להגברת התחרות בתחום האשראי הן בתוך המערכת הבנקאית והן מצד שחקנים חוץ בנקאיים. המערכת תאפשר ללקוח לקבל אשראי בתנאים המיטביים האפשריים עבורו, וצפויה לשנות את כללי המשחק הנהוגים כיום בשוק האשראי הקמעונאי.

 בהתאם לחוק נתוני אשראי התשע"ו (2016), בנק ישראל הקים את המערכת לשיתוף נתוני אשראי והתחיל את הפעלתה. כפי שנקבע בחוק, בנק ישראל אוסף נתוני אשראי ממקורות מידע מסוג נותני אשראי ורשויות מדינה, וימסור אותם – אם הלקוח יהא מעונין בכך וייתן את הסכמתו – באמצעות לשכות אשראי לנותני אשראי המורשים להשתמש במידע (מלווים) וללקוחות  עצמם (לווים).

קראו עוד:

למה לא נוהרים למאגר נתוני האשראי

איך יעבוד מאגר נתוני האשראי החדש

דירוג אשראי אישי – מה זה ואיך זה ישפיע עליכם?