fbpx
חינוך פיננסי

הכל על יבוא ויצוא סחורות ושירותים ועל ההבדלים ביניהם

יבוא ויצוא הם חלק חשוב מאוד בכלכלת כל מדינה. בישראל  הלמ"ס מודדת את נתוני היבוא והיצוא  בסחר הבינלאומי הן של מוצרים והן של שירותים. סחורות הן מוצרים פיזיים כמו מחשבים, טלפונים ואף פירות וירקות.שירותים הם מוצרים לא פיזיים,למשל שירותי בנקאות או עריכת דין. הנה כמה נושאים שצריך להכיר:

מאזן תשלומים

מאזן תשלומים כולל את כל המידע על עסקאות בין ישראל למדינות אחרות. המאזן כולל חשבון שוטף, חשבון הון וחשבון פיננסי.

חשבון שוטף הוא ריכוז  כל התנועות הכספיות, לתוך המדינה וממנה- סחר חוץ, המתייחסות לפעילות המסחרית  הכוללת יבוא, יצוא, תשלומי שכר-עבודה וכו', וכן להעברות שוטפות (מענקים, תרומות וכו').  החשבון השוטף הוא מרכיב מרכזי במאזן התשלומים של המדינה.
חשבון שוטף הוא למעשה  סכום נטו במטבע חוץ של הפעילות הרגילה עם חו"ל והוא כולל בתוכו ארבעה חשבונות משנה: חשבון סחורות - העברת בעלות של סחורות בין תושבי ישראל לבין תושבי חו"ל, חשבון שירותים - אספקת שירותים בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל, חשבון הכנסות - הכנסות והוצאות בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל כגון השקעות ותמורה לעבודה, הכנסות והוצאות על השקעות כוללות ריבית, דיווידנדים ורווחים שלא חולקו וחשבון העברות שוטפות - העברות שוטפות בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל שאינן כרוכות בהתחייבות של מקבל ההעברה. בסעיפי הסחורות, נרשם ערך הטובין על בסיס f.o.b.,כלומר, ללא הוצאות הובלה וביטוח. שירותים אלה, אם היה צורך להכלילם במאזן התשלומים, נרשמו בסעיפי השירותים המתאימים.
חשבון ההון  הוא ריכוז  כל התנועות הכספיות, לתוך המדינה ומחוצה לה. מדובר בתנועות הקשורות בהעברות כספיות, בעיקר של עולים
חדשים. החשבון כולל את הפעולות במאזן התשלומים שלא הסתיימו בשנת המאזן, דוגמה לפעולה כזו היא הלוואות לזמן ארוך ולזמן קצר הניתנות או מתקבלות מאזרחים זרים פרטיים,  וכן רכישה של ניירות ערך פיננסיים זרים.
עוד דוגמאות הן הלוואות לזמן ארוך וקצר מהממשלה, אשראי ישיר  באמצעות צינורות תיווך, או רכישת נכסים פיזיים. הסכום של עסקות אלה יוצר את חשבון ההון של מאזן התשלומים של ארץ מסוימת.
חשבון פיננסי הוא חשבון שמרכז  את כל התנועות הכספיות, אל המדינה וממנה, כלומר רק אלו שבאופיין הן השקעות כספיות. ההשקעות הכספיות מחולקות ל-3 קבוצות: השקעות ישירות, השקעות פיננסיות, והשקעות אחרות (בעיקר פיקדונות בבנקים). ולצידם השקעות בני"ע סחירים ונכסי רזרבה
בהרחבה, חשבון פיננסי הוא חשבון שבו נרשמות עסקאות הקשורות לנכסים ולהתחייבויות פיננסיים והנערכות בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל.
 

סחורות

סחורות כאמור הן מוצרים ותוצרת פיזית המגיעים לישראל. נתוני היבוא והיצוא של סחורות מוצגים לפי סיווגים שונים ולפי ארצות הסחר (ארץ מקור, קנייה ויעד). הנתונים מתפרסמים בדולר ארה"ב ובשקלים, ועבור חלק מהנתונים מתפרסמת כמות היבוא או היצוא. כמו כן, מחושבים מדדי מחירים של יבוא ויצוא של סחורות לפי אותם הסיווגים, ומוצג המאזן המסחרי, המהווה סיכום של פעילות היבוא והיצוא של סחורות באותה השנה.

בכלכלה  זה כל מוצר אשר יש לו ביקוש, אולם הוא מסופק בכל השווקים ללא הבדל באיכותו בין הספקים השונים. אחד מן המאפיינים של סחורה הוא שמחירה נקבע כפונקציה של תנאי השוק באופן כללי.

בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019 ירד יצוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים ויהלומים) ב-4.0% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 6.1% בחישוב שנתי ביוני - אוגוסט 2019. בחודשים ספטמבר - נובמבר 2019 עלה יבוא הסחורות (למעט אוניות, מטוסים, יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-1.7% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 5.2% בחישוב שנתי ביוני - אוגוסט 2019.

יצוא הסחורות הסתכם בחודש נובמבר 2019 ב-16.1 מיליארד שקל. 88% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 10% יצוא יהלומים ו-2% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

בנובמבר 2019, הסתכם יבוא הסחורות ב-19.5 מיליארד שקל. מתוכם 44% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 20% יבוא מוצרי צריכה, 15% יבוא מכונות, ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-21% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אוניות ומטוסים.

שירותים

יבוא ויצוא שירותים מוצגים בחשבון השירותים, שהוא אחד מהחשבונות המרכיבים את החשבון השוטף של מאזן התשלומים. חשבון שירותים כולל: שירותי תיירות, שירותי הובלה/תחבורה, שירותי מחשוב ומידע, שירותי תקשורת, ביטוח, שירותי ממשלה ושירותים עסקיים אחרים.

שירותים הם ענפים שמספקים מוצרים כלכליים לא מוחשיים (כגון: תחבורה, חינוך, תרבות, בריאות, שירותים אישיים וכיוצ"ב). להבדיל ממוצר שהשימוש בו נעשה לאחר ייצורו. משקלם של השירותים (המכונים גם מִגזר שלישוני) במשק עולה עם התפתחותו של המשק הלאומי, משום שלכל רמה של התפתחות כלכלית ורמת פריון עבודה מתאים אחוז מסוים של עובדים בענפים הכלכליים השונים.

ברבעון השלישי של שנת 2019 העודף בחשבון השוטף הסתכם ב-3.9 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 4.2 מיליארד דולר ברבעון הקודם. מאזן הסחורות והשירותים1 הסתכם בעודף של 1.8 מיליארד דולר, בהמשך לעודף של 1.9 מיליארד דולר ברבעון הקודם. בהשקעות ישירות של תושבי ישראל בחו"ל חלה עליה של 2.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 1.2 מיליארד דולר ברבעון הקודם. השקעות ישירות של תושבי חו"ל בישראל עלו ב- 3.2 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 4.0 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

השקעות של תושבי ישראל בחו"ל, בניירות ערך זרים סחירים, עלו ב- 2.7 מיליארד דולר, בהשוואה לעלייה של 0.9 מיליארד דולר ברבעון הקודם. ההשקעות של תושבי חו"ל בישראל, בניירות ערך זרים סחירים, עלו ב- 1.6 מיליארד דולר, לעומת ירידה של 1.8 מיליארד דולר ברבעון הקודם.

יתרות מטבע החוץ של ישראל עלו ב- 0.6 מיליארד דולר, והסתכמו בסוף ספטמבר ב- 119.5 מיליארד דולר. ברבעון זה רכישת מט"ח ע"י בנק ישראל הסתכמה ב- 2 מיליון דולר.

חוב חיצוני נטו: עליה בעודף הנכסים על התחייבויות, העודף הסתכם ב- 162.0 מיליארד דולר בהשוואה ל-157.5 ברבעון המקביל אשתקד.

מהו יבוא ואילו סוגי יבוא יש

קטר ההייטק מקרטע: ירידה של 4.1% ביצוא הייטק בנובמבר

היצוא הסתכם באוקטובר ב-13 מיליארד שקל

למידע נוסף באתר הלמ"ס

 

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות