fbpx
הלוואות

הלוואות סטודנטים בארץ ובעולם - וגם על משבר הלוואת הסטודנטים בארצות הברית

בעוד בארץ מודאגים מהאוברדראפט והמשכנתא, אחת הדאגות המרכזיות בארצות הברית היא הלוואות סטודנטים. בארץ שכר הלימוד נמוך יותר והתנאים מקלים.

הדרישות הנפוצות בבנקים לפתיחת חשבון סטודנט הן: הוכחת לימודים במוסד אקדמי מוכר, הצגת שוברי שכר לימוד, עמידה בהכנסת משכורת קבועה בסכום מינימלי או הוצאה קבועה בכרטיס אשראי, וכן שגיל הסטודנט אינו עולה על 30 או 35. חלק מהבנקים מאפשרים לפתוח חשבון סטודנט עד גיל 40 ללומדים באוניברסיטה הפתוחה.

יש מסלולים ללא ריבית במספר תשלומים מועט, הלוואת גרייס, ארגונים שמסייעים. לצד הריבית חשוב לבדוק אם יש דמי טיפול, עמלות ומה קנסות הפיגורים, וכמו תמיד אם אפשר להימנע מהלוואה זה עדיף.

הלוואת סטודנטים בארצות הברית

הלוואות סטודנטים בארצות הברית הן החוב השני של משקי הבית בארצות הברית לאחר המשכנתאות. ההלוואות המסובסדות החלו בממשל ג'ונסון בשנות השישים, אך אלו הפכו לנטל, שהיה אחד מהנושאים שבהם ניסה לטפל הנשיא לשעבר ברק אובמה. בין היתר הועלו הצעות למחוק את הלוואות הסטודנטים, כך שההכנסה הפנויה תגדל ולא יהיה לנו משבר סאב-פריים של הלוואות סטודנטים. החוב כבר עבר את 70% מהתוצר וגדול מהחוב באשראי ומהלוואת הרכב.

עם ירידת קרנן של הלימודים האקדמיים לטובת ניסיון ומיומנויות טכנולגיות ורכות, לצד עלייה בשכר הלימוד, הלוואת הסטודנטים בארצות הברית כבר לא מצדיקות את עצמן ורק מכבידות על זוגות צעירים שנוספים להם עוד חובות. יותר מ-10% הלוואות נמצאות בפיגור של שלושה חודשים ומוגדרות כחדלות פירעון. מצב זה  נמצא בהידרדות, בעוד בשאר ההלוואות הפרטיות מקרי חדלות הפירעון נמצאים בירידה.

לצד מספר שיא של חסכונות ללימודים יש גם הלוואות ואלו גדולות. אזרחי ארה"ב חייבים כיום כ-1.5 טריליון דולר בחובות סטודנטים. מאזן הלוואת הסטודנט הממוצעת היה בסוף השנה שעברה 32,700 דולר, עלייה של כמעט 6% לעומת שנה שעברה לפי נתוני בנקים שונים.

ההלוואות גדלות ג םבגלל עלייה בשכר הלימוד של 1,960 דולר בשנה בבתי ספר דו-שנתיים, ושל 6,870 דולר בשכר הלימוד של מוסדות ציבוריים ארבע-שנתיים. העלייה הגדולה ביותר חלה במוסדות פרטיים ללא כוונת רווח, 18,820  - שלהם  תוכנית לארבע שנים,  כל זה במהלך 30 השנים האחרונות.

גם מצב החיסכון מול הלוואות לא מזהיר. פחות הורים חסכו ללימודי הקולג' של ילדיהם ב-2018 לעומת 2015, על פי מידע של קרן חינוך המשקיעים.  בשנה שעברה רק  38% מההורים חסכו כסף לחינוך ילדיהם, ירידה לעומת 41% ב-2015.

כאילו להוסיף חטא על פשע הבנקים העלו את הריביות ב-2018   ל-5% לעומת 4.45% ב-2017 לסטודנטים בתואר ראשון. עבור סטודנטים בלימודים לתואר שני, הריביות כבר הגיעו ל-6.6% במקום 6% ב-2017. ריבית זו עולה בכל שנה, למרות שהסטודנטים והוריהם אינם מודעים לכך. ובתקופות לא יציבות כמו תקופתנו הריביות עולות יותר, על חשבון הסטודנטים, שאפילו לא התחילו לעבוד.

הלוואות לסטודנטים בבריטניה

על פי דה מרקר, בבריטניה, בוגרי מחזור 2013 באוניברסיטאות השתכרו בממוצע 12% פחות מבוגרי האוניברסיטאות בשנים שלפני המשבר הפיננסי, והלוואות הסטודנטים שלהם היו גבוהות ב–60%

סקר שנערך לאחרונה על ידי אתר בריטי להשוואת מחירים, ופורסם  ב"טלגרף", מראה כי בקרב הסטודנטים הבריטים חלה עלייה של 136% בנטילת הלוואות קצרות מועד בעשור האחרון, שבדרך כלל גובות עמלות וריביות עצומות. הסקר ערך השוואה בין סטודנטים שהחלו ללמוד משנת 2015 עד לימנו לבין סטודנטים שהחלו ללמוד בין 2005 ל-2009.

לפני עשור הנתון הזה עמד על כ-11% בלבד. עוד עולה מהסקר כי אותם נשאלים בזבזו את הכסף שלקחו במסגרת ההלוואה הזאת בזמן ממוצע של חמישה שבועות, גם כאשר מדובר בהלוואות של 3,000 ליש"ט. כשליש מהם, אגב, הסתירו את דבר נטילת ההלוואה מההורים ולא התייעצו איתם לגבי זה.

הלוואות לסטודנטים באוסטרליה

מנתוני התאחדות הסטודנטים עולה כי בשנות התשעים חל שינוי מסוים במבנה מערכת ההלוואות באוסטרליה. במקום שכר לימוד אחיד, חוגי הלימוד חולקו למקבצים, שבכל אחד מהם נקבע שכר לימוד שונה. במקצועות שצפוי היה כי בוגריהם יקבלו בעתיד שכר גבוה, כגון רפואה ומשפטים, שכר הלימוד היה הגבוה ביותר. לעומת זאת, בתחומי הלימוד שלא היו צפויים להניב שכר גבוה  כמו אומנויות ומדעי הרוחב, ובתתחומים שהממשלה ראתה לנכון לקדם כגון מדעים מדויקים, נקבע שכר לימוד נמוך יחסית. שכר הלימוד הממוצע באוניברסיטאות הציבוריות עלה בעקבות כך בכ-10 אחוזים. זאת ועוד, הוטלו הגבלות על מספר הסטודנטים שהיו זכאים לתנאי שכר לימוד אלו. הסטודנטים שלמדו באוניברסיטה פרטית, מוסד שאינו מוכר ע"י משרד החינוך, או במסגרת מכסת המקומות הלא-מתוקצבים, לא היו זכאים להלוואת  ,וחויבו בתשלום של שכר לימוד מלא מראש.

שינוי נוסף שהתרחש מאוחר יותראפשר גם לסטודנטים שאינם לומדי םבאוניברסיטאות הציבוריות להצטרף למנגנון ההלוואות. יחד עם זאת, מספר הסטודנטים שהיו זכאים להלוואות באוניברסיטאות הפרטיות עודנו נמוך. תקופת הזכאות המקסימלית לקבלת ההטבות ותנאי שכ"ל המועדפים הוגבלה ל-3 שנים. סכום ההלוואה המקסימאלי הוגבל ל-110 אלף דולר לסטודנטים במקצועות הרפואה. לסטודנטים בשאר המקצועות הרף העליון הועמד על 10,000 דולר, כולל לימודי תואר שני ושלישי.

הלוואות לסטודנטים בארץ

בארץ המצב טוב יותר. קודם כול חלק משכר הלימוד מסובסד וחוץ מזה אפשר למצוא הלוואות בתנאים טובים יותר, כולל הלוואות ללא ריבית. הלוואה אחת כזו היא הלוואה של קרן שכ"ל, שקט כלכלי לכול. זו קרן שממונת על ידי מכללות וגופים פרטיים ולכן למעשה מדובר בקרן ללא עלות וללא ריבית. לקרן יש הסדר עם כ-60 מוסדות לימוד אקדמיים, ובמסגרתו אפשר לקחת שני סוגי הלוואות: הלוואה ללא ריבית למימון שכר לימוד בסכום שיכול להגיע עד 20 אלף שקל והחזר של עד 60 תשלומים, וכן הלוואה משלימה למימון כל ההוצאות בסכום דומה בריבית מוזלת. גם החשבון ללא עמלות ונסגר עם החזר ההלוואה.

יש עוד אפשרות להלוואה ללא ריבית כמו האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית. אך מדובר במספק קטן של זכאים להלוואה. כדי לקבל הלוואה  כזט אתם נדרשים להיות אזרחי ישראל עם הכנסה נטו של שלושת אלפים עד 20 אלף שקל בחודש. סטודנט שהכנסתו נמוכה יותר, שאינו עובד או שגילו פחות מ-22 יידרש להחתים את אחד ההורים או אדם נוסף כלווה נוסף ושני ערבים.

גם בבנקים מסוימים  יש מסלולים ללא ריבית בחשבון סטודנט. הלוואה ללא ריבית בסכום של 20-10 אלף שקל. בדרך כלל ההחזר הוא עד 24 חודשים. בנק לאומי מציע פיצול לשישה חודשים של שכ"ל ללא ריבית והצמדה. בנק דיסקונט מציע הלוואה לפריסת תשלום שכר לימוד עד 10 תשלומים חודשיים עד 20 אלף שקל ללא ריבית והצמדה. בנק הפועלים מציע תשלום שוברי שכר לימוד - תקופתי, בתנאי שסכום ההלוואה הוא עד 66% מגובה השובר או עד 8,000 ששל, הנמוך מביניהם. בשלושה תשלומים. בשישה תשלומים בתנאי שסכום ההלוואה הוא עד 83.3% מגובה השובר או עד 25,000 שקל הנמוך מביניהם. באיגוד הלוואה בשלושה תשלומים על גובה כל שכר הלימוד ללא ריבית
אפשרויות אחרות הן הלוואה מהמשפחה, מחבר או ממקום העבודה.
בניגוד למדינות אחרות, בישראל אין נתונים לגבי היקף החובות של צעירים ללא ילדים: לא בנק ישראל ולא האוצר יודעים כמה צעירים כאלה מחזיקים בהלוואות, מה נטל החוב הממוצע שלהם או כיצד נראה המצב כיום לעומת שנים קודמות... מוערך כי שליש מהסטודנטים לוקח הלוואה, אך מרביתה לצורכי מחיה ומגורים. מצב טוב בהרבה מבארצות הברית. עם זאת, ברגע שנוצר פער וסטודנט לא יוכל לשלם על התואר או להחזיר את כל הלוואה, לא יקבל את התואר.

הלוואות לסטודנטים הלומדים בחו"ל

מי שרוצה ללמוד בחו"ל, בעיקר במדינות יקרות יותר, תנאי הלוואה יותר נוקשים, בעיקר בבנקים. הבנקים מציעים הלוואה בסכומים של  60 אלף ואף עד 100 אלף שקל עבור כל תקופת הלימודים, בפריסה של עד חמש שנים. תנאי הריבית טובים יותר משל הגופים החוץ-בנקאיים, אך קשה לקבל את ההלוואה.  לסטודנטים יש גם אפשרות להלוואת גרייס - שבה ישלמו את מרבית הסכום בתקופה מאוחרת יותר או בסיום לימודיהם מתוך הנחה שאז הקריירה שלהם תתבסס.

הלוואות לסטודנטים: האם בדרך לתואר עוברים בבנק?

מהן ההטבות המגיעות לסטודנטים

סוגי הלוואות - מה צריך לדעת?

צריכים הלוואה?  מלאו פרטים ונציג ממקס מבית לאומי קארד יחזור אליכם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות