fbpx
משפט

המעסיקה הפסיקה להפריש לפנסיה, העובד בכל זאת יקבל קצבה

מנורה מבטחים, מנורה קרנות נאמנות
מעודכן ל-05/2019

מעסיקה  הפסיקה להפריש כספים לעובד, הקרן סירבה לשלם לו קצבת נכות. בית המשפט קבע: לא עבררה שנה מסיום ההעסקה, הקרן לא פעלה באופן אקטיבי כלפי המעסיק, ולכן יש לשלם לו קצבה

לאחרונה קבע בית המשפט כי יש לראות במאבטח  כ"עמית פעיל"  בקרן פנסיה שזכאי באופן עקרוני לגמול פנסיוני אף שהמעסיקה שלו הפסיקה להפריש עבורו כספי פנסיה במשך תקופה ארוכה. בפסק הדין הובהר כי לא די בכך שקרן הפנסיה שלחה לעובד הודעה בנושא כדי לפטור אותה מחובת התשלום.

המאבטח טען כי עבר אירוע מוחי ונגרמו לו בעיות תפקודיות קשות שמנעו ממנו לעבוד במשך כשנה וחצי. לכן הוא תבע מקרן הפנסיה קצבת נכות אך תביעתו נדחתה על הסף בטענה שלא היה "עמית פעיל" במועד האירוע, כיוון שהמעסיקה שלו הפסיקה לשלם עבורו גמול פנסיה.

בתביעה נטען כי קרן הפנסיה "מנורה מבטחים" לא הייתה רשאית לשלול את קצבתו משום שלא עמדה בדרישות הדין כשלא פעלה באופן אקטיבי כדי למנוע את הפגיעה בזכויותיו ולגבות את התשלומים מהמעסיק.

במנורה טענו כי שלחו לתובע מספר מכתבי התראה שיידעו אותו כי זכויותיו עלולות להיפגע בשל איחור בהפקדת הכספים אך הוא לא הגיב, ולכן איבד את הכיסוי הביטוחי.

עם זאת, בית המשפט קבע כי הקרן לא עמדה בתנאים שנקבעו בחוק הגנת השכר לשחרור מהתחייבויותיה כלפי התובע. השופטת הבהירה כי החוק פוטר את הקרן מחובת תשלום אם עמדה בתנאים מסוימים, ובהם חלוף שנה מיום שהמעסיק חדל לשלם ועד ליום שבו אירע המקרה. תנאי זה לא התקיים במקרה הנוכחי.

תנאי נוסף הוא הוכחה לפעילות שנועדה להביא לגביית החוב מהמעסיק.ו הקרן אומנם שלחה לתובע הודעה על הפסקת התשלומים, אך  היה עליה לשלוח הודעה נוספת תוך שלושה חודשים אם לא זכתה לתגובה מהעובד או מהמעסיק. כמו כן היא הייתה צריכה לפעול באופן אקטיבי לגביית הכספים מהמעסיק.

בית המשפט קבעכי התובע לא איבד את מעמדו כ"עמית פעיל" ולכן הקרן חויבה להמשיך לבדוק האם הוא עומד ביתר תנאי הזכאות לפנסיית הנכות בהתאם לתקנון (בכלל זה הוא יידרש להוכיח כי אכן אירעה לו תאונה מזכה וכי מצבו הרפואי לא אפשר לו לעבוד).

התוכנית להגדלת גיל הפרישה לנשים

קצבת נכות – למי היא מגיעה, איך מקבלים אותה ומה היא כוללת?

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אליכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות