fbpx
שוק ההון

הפסדי אל על העמיקו ברבעון הראשון

הכנסותיה של אל על נשחקו ב-7% ל-429 מיליון דולר, ובהמשך לכך הרווח הגולמי של החברה נשחק, אבל צמצום הוצאותיה איפשר לה לשמור על יציבות בהפסד התפעולי הרבעוני, שהסתכם בכ-53 מיליון דולר

אל על מציגה את תוצאות החברה לרבעון הראשון 2019. מהן עולה כי הכנסות החברה ברבעון זה הסתכמו בכ-429 מיליון דולר בהשוואה לכ-460 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-7% בעיקר עקב השפעת עיתוי חג הפסח שחל השנה ברבעון השני. עוד מסבירים בחברה את הירידה בהכנסות בתחרות מול חברות הלואו קוסט, השפעות שליליות של שערי מטבע וירידת הכנסות ממטען.

עם זאת, חלק מההוצאות קטנו, הוצאות ההפעלה ברבעון המדווח קטנו ב-5% והסתכמו בכ-403 מיליון דולר בהשוואה לכ-426 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל קיטון בהוצאות הדלק עקב ירידה במחירו וירידה בצריכה, בין היתר, הודות למטוסי הדרימליינר. כמו כן, בהוצאות הנהלה וכלליות חל קיטון של כ-21%

. חברה יישמה לראשונה את התקן החשבונאי בנושא חכירות IFRS 16 אשר הגדיל את ההוצאות בסך של כ-5 מיליון דולר. החברה רשמה הפסד לתקופה בסך של כ-55 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ-44 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתד. יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה הסתכמו בכ-240 מיליון דודר

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו בסך כ-30 מיליון דולר בהשוואה לכ- 38 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בסך כ- 8 מיליון דולר נובעת בעיקר בשל:קיטון בהוצאה בגין תביעות משפטיות, ירידה בהוצאות שכר בעיקר כתוצאה מהשפעות שערי החליפין וכן מירידה בהוצאות נוספות כגון ייעוץ ושירותים מקצועיים.

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על אמר היום:

"חג הפסח, אשר חל השנה ברבעון השני, הביא להסטת הביקוש מהרבעון הראשון לרבעון השני.  בנוסף, הושפעו ההכנסות מהתחרות, בעיקר בקווים למזרח הרחוק וכן בקווים לאירופה במיוחד מול חברות ה Low cost . כמו כן, החברה מצוייה בתקופת ביניים, במהלכה מוחלפים הציים, כך שנפגמת היעילות התפעולית של החברה.  ברבעון זה, התאמנו מראש את היקפי הפעילות לשינויים בציים של החברה, ובפרט לסגירת צי ER767-300 ולתקנות הטייס החדשות (FTL). בהתאם, במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019 דיווחה החברה על ירידה בהכנסות בסך של כ- 32 מיליון דולר.

לצד זה דיווחה החברה על ירידה בהוצאות ההפעלה בסך של כ- 23 מיליון דולר, כמחציתה עקב ירידה בהוצאות הדלק. כמו כן רשמה החברה ירידה בהוצאות .הנהלה וכלליות בסך של כ- 8 מיליון דולר.

החברה נמצאת בעיצומו של תהליך יישום תכנית רב שנתית לשיפור המוצר וחווית הלקוח, בין היתר באמצעות הוצאתם של מטוסים ישנים ומימוש תכנית ההצטיידות ב-16 מטוסי דרימליינר חדשים. התכנית מתקדמת כמתוכנן. עד כה קלטה החברה 9 מטוסים חדשים, 2 מהם מתחילת השנה. קיימת שביעות רצון גבוהה מצד לקוחותינו ממטוסים אלו. כמו כן, לחברה תכנית לשיפור פנים המטוס בציים הקיימים ואף היא מתקדמת, כמתוכנן.

אנו פועלים להרחבת רשת הנתיבים באמצעות פתיחה של נתיבים ליעדים חדשים. בחודש מרץ 2019  השיקה החברה את הקו לניס, ובחודש מאי  2019 הושקו הקווים לסאן פרנסיסקו ולמנצ'סטר. בחודש יוני הקרוב תשיק החברה את הקו ללאס וגאס. כמו כן, בחודש מרץ 2020 תשיק החברה את הקו לשיקאגו. אני שמח לבשר לקהל לקוחותינו כי החברה הכריזה היום על השקת קו ישיר סדיר לטוקיו, אשר יפעל לראשונה בישראל החל מחודש מרץ 2020. הרחבת רשת הנתיבים מגדילה את היצע המוצרים שלנו ללקוחות, מגדילה את היקפי הפעילות של החברה ומבססת את מעמדה של החברה כמובילת השוק בישראל."

דגנית פלטי, סמנכ"לית הכספים באל על אמרה היום:

"ברבעון זה יישמה החברה לראשונה את התקן החשבונאי IFRS 16, אשר לו השפעות מהותיות על מאזן החברה כאשר, הנכסים גדלו בסך של כ- 704 מיליון דולר וההתחייבויות גדלו בסך של כ- 722 מיליון דולר. כמו כן השפיע התקן על הגדלת ההוצאות ברבעון המדווח בכ- 5 מיליון $. הוצאות הדלק של החברה קטנו ברבעון המדווח בכ-11% בשל ירידה במחיר הדס"ל ובעיקר בשל ירידה בכמות שנצרכה, בין היתר בגין הפעלת המטוסים החדשים מדגם 787-9, שהינם יעילים בצריכת הדלק.
יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה ליום 31 במרץ 2019 הסתכמו בסך 240 מיליון דולר והן מאפשרות את המשך המימוש של תכנית ההצטיידות."

בתוך כך הכריזה על שירות חדש של טיסות ישירות ליפן.

אל על מחשבת מסלול מחדש - סוכני הנסיעות יתוגמלו בעמלה מינימלית

כרטיס טיסה בכיוון אחד או כרטיס הלוך חזור?

 

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות