fbpx
יש לך שאלה?
חיסכון פנסיוני

הפרשות פנסיוניות בזמן חופשת הלידה - מה צריך לעשות? מה חובת המעסיק?

חופשת לידה מוענקת לאישה עובדת לקראת הלידה שלה ולאחריה. מטרת החופשה היא לאפשר לאישה להיערך לקראת הלידה, ולאחר הלידה - להעניק לילד טיפול אימהי צמוד במשך מספר שבועות. בישראל, עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות במידה והייתה מועסקת באותו מקום עבודה, או אצל אותו מעסיק, שנה לפחות. במידה והאישה מבקשת לקצר את חופשת הלידה, החל מ-2016, יכול הבעל להחליף אותה מסוף השבוע השישי לחופשה ועד לסיומה. אשה העובדת פחות משנה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות. את חופשת הלידה אמור להעניק המעסיק באופן אוטומטי, כך שאין צורך בהגשת אי אילו טפסים אלא ביידוע שלו בלבד.

מה חייב המעסיק להפריש?

בזמן חופשת הלידה, האשה לא מקבלת משכורת מהמעסיק אלא מקבלת דמי לידה מהביטוח הלאומי. על כן, חשוב לדאוג שהמעסיק ימשיך להעביר לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים את ההפרשות הפנסיוניות, אשר בדרך כלל מועברות ביחד עם שאר התשלומים בשכר העובד.

בזמן חופשת הלידה, המעסיק צריך להמשיך ולהעביר את ההפרשות לקופות הגמל, עבור התקופה שבה העובדת זכאית לתשלום דמי לידה על ידי הביטוח הלאומי. אשה העובדת אצל המעסיק פחות משנה זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות והיא יכולה להאריך אותה ל-26 שבועות, אבל בתקופת ההארכה היא איננה זכאית לדמי לידה ועל כן בתקופה הזאת המעסיק לא צריך להעביר את ההפרשות הפנסיוניות עבורה. חשוב לדעת שהמעסיק צריך להעביר הפרשות לכל  קופות הגמל של העובד ולא רק לקרן הפנסיה, כגון: לחופשה, לדמי מחלה, וכן לקרנות השתלמות.

איך נקבעת הזכאות?

להפרשות פנסיוניות בתקופת חופשת הלידה זכאית עובדת שהמעסיק שלה שילם עבורה תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות), ואשר עבדה אצל המעסיק חצי שנה לפחות לפני תחילת ההריון. כמובן שהיא צריכה גם לעמוד בקריטריונים של ביטוח לאומי לקבלת דמי לידה.

הזכאות הזאת עומדת גם להורים מאמצים הנמצאים בחופשת אימוץ והורים אומנים הנמצאים בחופשת אומנה. הורים אלו צריכים גם הם אם הופרשו עבורם לפני האימוץ או האומנה תשלומים לקופות הגמל וכן אם עבדו במקום העבודה  לפחות 15 חודשים לפני קבלת הילד.

המעסיק צריך להתחיל להעביר את ההפרשות לקופות הגמל, גם את חלקו וגם את חלק העובד, החל מתום החודש השני של חופשת  הלידה, בהתאם לשכרם הקבוע לפני שיצאו לחופשה. במקרה של עובד שעתי, תיעשה ההפרשה לפי ממוצע השכר בששת החודשים שקדמו לתקופת הזכאות לדמי הלידה. המעביד יכול לנקות משכרה האחרון של העובדת, לפני היציאה לחופשת לידה, את החלק שלה בתשלומים, עבור שני החודשים הראשונים של חופשת הלידה ולהעבירם לקופת הגמל.

לאחר חזרתה של העובדת לעבודה, ינקה המעסיק משכרה את הסכומים אשר העביר לקופות הגמל עבורה כמיקדמה.

מה קורה במקרה של הארכת חופשת הלידה?

במקרה של הארכת חופשת הלידה, המעסיק אינו חייב להעביר את ההפרשות הפנסיוניות לקופות הגמל. על מנת לשמור על הרצף הזכויות הביטוחיות, מומלץ מאד להמשיך ולהפקיד את הכספים בקופות הגמל באופן עצמאי.

ומה קורה בשמירת הריון?

במקרה והעובדת נאלצת לצאת לחופשת הלידה מוקדם יותר בגלל שמירת הריון, המעסיק צריך להמשיך להעביר את התשלומים. העובדת מצידה צריכה להפקיד בידי המעסיק, בתקופה בה היא זכאית לגימלה לשמירת הריון את חלקה בתשלומים, עד ל-9 בכל חודש בו היא נעדרת.המעביד מצידו, צריך להעביר את חלקו בתשלומים בתוך שבעה ימים מהיום שבו הפקידה העובדת בידיו את הכספים, זאת אומורת, לא יאוחר מה-16 בחודש, גם אם העובדת לא הפקידה אצלו את חלקה.

חופשת לידה - כל מה שצריך לדעת

לקבלת הצעה אטרקטיבית לניהול קרן השתלמות בגוף מוביל – מלאו פרטים ויחזרו אליכם בהקדם

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

יואב בהט

יואב בהט

יואב ניהל את מחלקת התוכן והנתונים של חברת איי-אונליין במשך שנים רבות. שם נחשף לכתיבה, עריכה והכרות מעמיקה עם שוק ההון.
יואב כותב באתר הון לצד תפקידו כרכז כתבים.
תחומי הסיקור של יואב, הם בעיקר - שוק ההון והשקעות; פנסיה וביטוח; ושוק הנדל"ן.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות