fbpx
שוק ההון

הקנאביס של אינטרקיור יגיע מאירופה

יו"ר אינטרקיור
חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור חתמה  הסכם הפצה עם התאגיד הגרמני קנדוק על  הפצת מוצרים בהיקף 7 טון, בד בבד דיווחה אינטרקיור על התקשרות במזכר הבנות עם חברה מהאיחוד האירופי, ולפיו קיימת הסדרה של ייצור, שיווק והפצה של מוצרי קנאביס רפואי תחת תקן, EU-GMP
חברת הקנאביס הרפואי  אינטרקיור דיווחה כי חתמה על הסכם הפצה של מוצרי קנאביס עם תאגיד גרמני בשם קנדוק, בהיקף מינמלי של 7 טון, למשך 3 שנים. ההפצה מיועדת לחולים, מרפאות, בתי חולים, חברות מסחריות, מוסדות מחקר ופיתוח וגורמים ממשלתיים בעלי רישיון לשימוש והחזקת קנאביס רפואי ברחבי גרמניה.
על פי ההסכם תהיה כמות רכישה מינימלית של כ-7 טון במהלך השנים 2019 ו-2020 ולאחר תקופה זאת תיקבע כמות רכישה מינימלית עדכנית המותאמת לתחזית שנתית שיאשרו התאגיד הגרמני וקנדוק. הרכישה המינילמית הראשונה עתידה להיות כבר השנה.
לפי החברה,  התחייבות הדדית זאת מותנית בקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים בישראל ובאזור הפעילות, לרבות אישור ייצוא וייבוא של קנאביס רפואי.
להערכת קנדוק, אפשר יהיה לספק את כמות הרכישה המינימלית, במלואה או בחלקה, מהמדינה האירופאית הנוספת שבה התקשרה קנדוק במזכר הבנות לפעילות ייצור קנאביס רפואי.
בד בבד עם דיווח על הסכם ההפצה דיווחה אינטרקיור על התקשרות במזכר הבנות עם חברה מהאיחוד האירופי, ולפיו קיימת הסדרה של ייצור, שיווק והפצה של מוצרי קנאביס רפואי תחת תקן, EU-GMP לצורך יצירת שיתוף פעולה למטרות גידול, ייצור, והפצה של מוצרי קנאביס רפואי באיחוד האירופי.
על פי מזכר ההבנות, המוצרים ייצרו במתקן בבעלותו של השותף, ובהתאם לקבלת מלוא הרישיונות הנדרשים לייצור והפצת המוצרים, ועם הצלחה ראשנה של המוצרים יפעלו הצדדים להקמת חברה משותפת שתוחזק בחלקים שווים.
בהתאם להוראות מזכר ההבנות, לצורך שיתוף הפעולה בין הצדדים, השותף יפעל להגדלת כושר הייצור המקסימלי הנוכחי של המתקן בשיעור של 50%.

הסכם ההפצה מהווה אבן דרך מרכזית במימוש אסטרטגיית קנדוק להקמת מערך הפצה גלובלי באזורי פעילות בעלי רגולציה המאפשרת שימוש בקנאביס רפואי. בהתאם להוראות הסכם הפצה, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בישראל ובמדינה האירופאית הנוספת בה לקנדוק פעילות ייצור ובאזור הפעילות, צופה החברה כי קנדוק תוכל להפיץ את המוצרים באזור הפעילות כבר בשנת 2019.

אינטרקיור חתמה עם שותף קנדי על שיווק פעילות הקנאביס שלה

קנדוק שבבעלות אינטרקיור חתמה על הסכם לשירותי ייצור ואריזה למוצרי הקנאביס הרפואי

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות