fbpx
קרנות נאמנות

הקרנות המסורתיות גייסו בינואר 645 מיליון שקל

מאייר: אורקה

אחרי חודש תנודתי, הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) גייסו בינואר סכום הנאמד ב-645 מיליון שקלים

שוקי המניות והאג"ח הציגו בסיכום חודשי מגמה מעורבת: התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) הציגו גיוסים בסיכום חודש ינואר בסכום של כ-1.560 מיליארד שקלים; התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-915 מיליון שקלים, והקרנות המחקות גייסו כ-1.155 מיליארד שקלים  ואילו קרנות הסל רשמו פדיון ענק של כ-2.07 מיליארד שקלים. הקרנות הכספיות גייסו כ-750 מיליון שקלים. עם זאת, ביום המסחר הראשון של חודש פברואר נרשמה יציאת כספים גדולה. כך עולה מסקירה של מיטב דש, בית ההשקעות.

קרנות מנוהלות אג"ח כללי שומרות על ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, גם עם,תחילת שנת 2020 תודות לגיוס של כ-805 מיליון שקלים. קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): פותחות את השנה עם עלייה ניכרת בקצב הגיוסים  לסכום של כ-400 מיליון שקלים.קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי גם בינואר, ורושמות גיוס הנאמד בכ-180 מיליון שקלים.

 במונחים של תעשיית קרנות הנאמנות כולה, דהיינו: קרנות מסורתיות אקטיביות, קרנות נאמנות פסיביות: מחקות וקרנות סל, וכן הקטגוריה של קרנות כספיות, חודש ינואר נסגר בגיוסים גבוהים של כ-1.395 מיליארד שקלים, מעט יותר ממחציתם בקרנות הכספיות.

נתון זה משקף כניסה של כ-750 מיליון שקלים לקרנות הכספיות, וגיוסים בסך של כ-645 מיליון שקלים לקרנות המסורתיות. סכום זה (של 645 מיליון שקלים) מבטא גיוס של כ-1.56 מיליון שקלים בקרנות האקטיביות-המנוהלות ופדיון בסכום של כ-915 מיליון שקלים לקרנות הפסיביות, תוך הבדל ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-1.155 מיליארד שקלים לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסכום של כ-2.07 מיליארד שקלים.
הפדיון הגדול מאוד בקרנות הסל נובע בעיקרו, לא מתנאי השוק, אלא מאילוצים רגולטוריים שחייבו את מנהלי קרנות הסל למכור את קרנות ה"בית".

ברמת התעשייה האקטיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, קרנות אג"ח כללי, שהיא גם הקטגוריה הגדולה בתעשייה, שומרות על ראשות טבלת הקרנות האקטיביות המגייסות, גם בפתיחת שנת 2020 עם גיוס של כ-805 מיליון שקלים.

קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל ובחו"ל, כולל הקרנות הגמישות, בעקבות עליות השערים החזקות שנרשמו בעיקר בראשית החודש במדדי המניות הגלובליים, הקרנות המנייתיות פותחות את השנה עם עלייה ניכרת בקצב הגיוסים לסכום של כ-400 מיליון שקלים בהובלת קרנות מניות בארץ.

קרנות אג"ח מדינה ממשיכות במומנטום החיובי, ורושמות גיוס הנאמד בכ-180 מיליון שקלים. קבוצת הקרנות המתמחות באג"ח חברות, רושמות גיוס חיובי זה חודש שלישי ברציפות, ואף עולות בקצב הגיוסים לסכום של כ-165 מיליון שקלים.

הקרנות האג"חיות השקליות, שסבלו במרבית 2019 מפדיונות מתמשכים ועברו לקראת סופה לגיוסים קלים, רושמות בינואר עלייה ניכרת בקצב הגיוסים לסכום של כ-130 מיליון שקלים.

קרנות אג"ח חו"ל לאחר שנה רצופה בפדיונות, פותחות את שנת 2020 ללא שינוי.

הקרנות המנייתיות הפסיביות פדו 22 מיליארד שקל

ברמת התעשייה הפסיבית ובחתך של קטגוריות השקעה, הקרנות המתמחות במניות, שזו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בתעשייה זו, סיימו את חודש ינואר בפדיונות הנאמדים בסכום של כ-22 מיליארד שקלים. בחתך של מכשיר ההשקעה, היה פער בין הקרנות המחקות שגייסו כ-615 מיליון שקלים, לבין קרנות הסל שרשמו פדיונות של כ-1.835 מיליארד שקלים. בתוך הקטגוריה הזו, בחתך של יעד ההשקעה, היה פער בין הקרנות שמתמחות במניות בישראל שפדו כ-175 מיליון שקלים לבין הקרנות המתמחות במניות בחו"ל שרשמו פדיונות של כ-1.045 מיליארד שקלים.

ועוד ברמת התעשייה הפסיבית, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות להציג גיוס חיובי של כ-75 מיליון שקלים. קבוצת קרנות אג"ח כללי, שהיא מאוד קטנה בתעשייה הפסיבית, (בתעשייה האקטיבית היא הקטגוריה הגדולה ביותר) עולות בקצב הגיוסים בפתיחת חודש ינואר לסכום של כ-60 מיליון שקלים.
קרנות אג"ח חברות שהיו המגייסות הגדולות בשנת 2019, רושמות החודש גיוס של כ-90 מיליון שקלים  (מחקות + קרנות סל).

ולבסוף – תעשיית הקרנות הכספיות רושמות גיוסים של כ-750 מיליון שקלים, כ-400 מיליון לכספיות השקליות וכ-350 מיליון לכספיות הדולריות.

נכון ל-30.1.2020, יום חמישי, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על  355.3 מיליארד שקלים. נתון זה מתפלג באופן הבא:
תעשייה אקטיבית: 221.2 מיליארד שקלים, מהם 191.0 מיליארד שקלים בקרנות מסורתיות, ו-30.2 מיליארד שקלים בקרנות כספיות.
תעשייה פסיבית: 134.1 מיליארד שקלים, מהם 91.7 מיליארד שקלים בקרנות סל ו-42.4 בקרנות מחקות.

קרנות נאמנות צפויות להתייקר

רשות ניירות ערך מציעה: ניהול תיקים דיגיטלי דרך קרנות נאמנות

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות