fbpx
מדריכי בנקאות

הרפורמה בצ'קים - צ'ק פתוח יוגבל ב-5,000 שקל; מגבלות על הסבת צ'קים ועוד

הפקדת שיקים
מעודכן ל-01/2019

הרפורמה בצ'קים - צ'ק פתוח יוגבל ב-5,000 שקל; מגבלות על הסבת צ'קים ועוד

החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס בשני שלבים - שלב ראשון ב-1 בינואר 2019 ביחס לתשלומים במזומן (הרחבה על מגבלות שימוש במזומן), והשלב השני באמצע 2019 (יולי 2019) - ההתייחסות  לצ'קים:

איסור על מתן צ'ק שלא רשומים עליו פרטי המוטב (צ'ק פתוח) – האיסור חל על צ'ק בכל סכום כאשר אחד הצדדים הוא עוסק; ובסכום של למעלה מ-5,000 שקל כאשר שני הצדדים הם אנשים פרטיים.

הגבלה על הסבות צ'קים – לא ניתן להסב צ'קים בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בצ'ק. ההגבלה מוטלת על שני הצדדים לעסקה, וחלה על שקים שסכומם עולה על 10,000 שקל.

החוק מטיל אחריות על הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא לפרוע צ'קים החורגים מהמגבלות הבאות –

שם הנפרע אינו נקוב בצ'ק.

צ'ק שמוסב יותר מפעם אחת שסכומו עולה על 10,000 שקל.

בנק ישראל אחראי על יישום סעיפי החוק  המתייחסים לצ'קים ונוקט בהקשר זה בפעולות הבאות:

בכדי למנוע בלבול אשר עלול לגרום לציבור המשתמש בצ'קים לעבור על אחד מסעיפי חוק המזומן, בנק ישראל מעדכן את התקן על פיו מודפסים צ'קים בישראל, כך שבצ'ק המודפס במקור ללא הגבלת סחירות (ללא מגבלה של "מוטב בלבד" בצ'ק) תופיע טבלה בגב הצ'ק אשר תנחה את המשלם או המקבל  לגבי המידע שהם נדרשים לציין בגב הצ'ק.

בנק ישראל מעדכן את הדיווח בין הבנקים כך שצ'קים שיופקדו למשמרת טרם תאריך כניסת החוק לתוקף ויוצגו לגבייה לאחר תאריך כניסת החוק לתוקף, לא יוחזרו גם אם לא יעמדו בחוק לצמצום המזומן.

מעבר לכך, בנק ישראל הוביל וקידם במהלך השנים האחרונות נושאים רבים במערך התשלומים, שחלקם מהווים חלופה לשימוש באמצעי תשלום מבוססי נייר אנונימיים שהשימוש בהם מוגבל על פי החוק:

כרטיס חיוב מיידי (דביט)– בנק ישראל הטיל חובה על הבנקים להציע כרטיס דביט לכל הלקוחות בעלי חשבון עו"ש, אסר על גביית עמלה בגין פעולות בכרטיס הדביט, אסר על גביית עמלה עבור הכרטיס מלקוח שיש ברשותו כרטיס אשראי (למשך שלוש שנים), וקבע שדמי הכרטיס יהיו נמוכים מאלו הנגבים עבור כרטיס אשראי. לאחרונה החל הבנק בקמפיין הסברתי במטרה להנגיש את כרטיס הדביט כאמצעי תשלום אלקטרוני מתקדם, ולהסביר לציבור את היתרונות של הכרטיס והיכולת שלו להוות תחליף ראוי למזומן (ראו הרחבה על כרטיס דביט)

בנק ישראל פועל להסרת החסמים ויצירת התשתית שתאפשר ביצוע פעולות הן בדביט והן בחיוב נדחה, (שימוש בכרטיס משולב) תוך מתן שליטה ללקוח בבחירת סוג העסקה.

בנק ישראל הניע את חקיקת חוק סליקה אלקטרונית של צ'קים (2016) והיישום של החוק שנכנס לתוקף בנובמבר 2017. החוק איפשר למערכת הבנקאית להציע ללקוחותיה שירותי הפקדת צ'קים מתקדמים, למשל בסלולר, בעמלה מופחתת, ובכך הגביר את האטרקטיביות של הצ'קים כאמצעי חלופי למזומן. בנוסף, החוק פישט את אופן הטיפול בצ'קים חוזרים.

בנק ישראל מקדם את הקמתה של מערכת לסליקת תשלומים קמעונאיים מידיים אשר תאפשר ללקוחות לבצע העברות תשלומים ללקוחות ולבתי עסק באמצעות ארנקים אלקטרונים. התשלום המיידי הוא אמצעי תשלום חדש בישראל, שבו יוזם התשלום מחויב מייד בסכום התשלום ומקבל התשלום מזוכה בו מייד, בדומה לתשלום במזומן – ובשונה ממרבית אמצעי התשלום הנפוצים האחרים. מערכת כזאת תתרום למערך התשלומים בישראל במספר אופנים:

תעזור בהגברת התחרות במערך התשלומים בהרחיבה את הגישה למערכות התשלומים בישראל לנותני שירותי תשלום ואת סוגי הפעולות שניתן לבצע גם ללא כרטיסי חיוב; תתרום להגברת היעילות של תהליך התשלומים בישראל באמצעות מענה לצרכים הקיימים בשוק התשלומים הישראלי, תוך מתן אפשרות לביצוע וקבלת תשלומים מידיים בצורה נוחה כולל תשלומים בסכומים קטנים בין אנשים פרטיים או בין אנשים פרטיים לבתי עסק. אותם בתי עסק קטנים יהנו מכך שיוכלו לחסוך עלויות מימון אשראי שנועדו לגשר על הפער בין ביצוע העסקה לסליקתה הסופית; תרחיב את היתירות של מערכות התשלומים הקמעוניות בהצטרפה לסל מערכות התשלומים והסליקה הפועלות בישראל; תשפר את השירות ללקוח הקצה באפשרה למקבל התשלום לעשות שימוש מיידי בסכום שזוכה בחשבונו, בזמינות מלאה של 24/7 ובעלויות עסקה נמוכות מאוד;

החוק להגבלת שימוש במזומן - כל מה שצריך לדעת

פחות מזומנים, יותר תחליפים - מהם תחליפי המזומנים?

הבנק החזיר צ'ק? - כדאי להיות עירניים; הבנק לא יודיע לפני שהחשבון יוגבל

 

מלאו פרטים וקבלו הצעה אטרקטיבית לניהול חשבון ניירות ערך.

 

  קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


  על המחבר

  עמית בר

  השאר תגובה

  שינוי גודל גופנים
  ניגודיות