fbpx
זכויות עובדים

השכר הממוצע במשק - 10.2 אלף שקל; השכר הממוצע בתחום הפיננסים - 19.5 אלף שקל

מעודכן ל-04/2018

השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש ינואר 2018 - 10.2 אלף שקל (הנתון יעודכן כאן באופן שוטף)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את נתוני השכר לחודש ינואר, וכדאי לשים לב לממוצע, אבל לא רק לממוצע הכללי, אלא גם לממוצע בענפים שונים. לדוגמה - השכר בתחום הפיננסים עולה משמעותית על השכר הממוצע במשק ומסתכם ב-19.5 אלף שקל - כן, זה ידוע שהשכר בבנקים , בחברות הביטוח ובעיקר בבנק ישראל משמעותית מעל הממוצע, אבל מדובר בפער רחב מדי. עם זאת, לא מדובר על כל התפקידים בתחום הפיננסי (ראו כאן הרחבה על - יועץ השקעות - מה התפקיד וכמה מרוויח?)

כך או כך, מספר משרות השכיר היה בינואר  3.604 מיליון. השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים היה 10,208 שקל, והשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים היה 9,821.

הנה השכר הממוצע בחודשים האחרונים (ובממוצע לשנת 2017):

 

תקופה

משרות שכיר

 

סך הכל

משרות שכיר

 

 

עובדים ישראלים

משרות שכיר

 

 

עובדים מחו"ל

שכר ממוצע למשרת שכיר

 

סך הכל

שכר ממוצע למשרת שכיר

 

עובדים ישראלים

שכר ממוצע למשרת שכיר

 

עובדים מחו"ל

שנת 2018
ינואר 3,826.5 3,603.8 127.7 9,944 10,208 6,082
שנת 2017 3,796.7 3,581.2 125.7 9,851 10,115 5,930
דצמבר 3,828.9 3,604.4 128.0 10,105 10,376 6,167
נובמבר 3,815.1 3,590.0 128.8 9,638 9,890 5,976


בחודש ינואר 2018 מכלל משרות השכיר במשק, 34.0% (1.224 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,208 שקל). מכלל משרות השכיר במשק, 66.0% (2.380 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,208 שקל).

 נתוני המגמה מצביעים על עלייה במספר משרות השכיר. בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018 עלה מספר משרות השכיר ב- 1.4% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

 בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות עלה מספר משרות השכיר ב-3.8% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018 בהמשך לעלייה של 4.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. בענף פעילויות בנדל"ן ירד מספר משרות השכיר ב-2.3% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018 בהמשך לירידה של 1.4% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

שכר ממוצע למשרת שכיר

שכר שכיר במחירים קבועים הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש. שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות/ירידות מחירים במשק.נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר הן במחירים שוטפים והן במחירים קבועים. בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-2.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.4% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-1.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 1.3% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

בענף שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-7.5% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018 בהמשך לעלייה של 10.1% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017. בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-9.1% בחישוב שנתי בחודשים נובמבר 2017-ינואר 2018 בהמשך לירידה של 6.5% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2017.

בחודש ינואר 2018 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.317 מיליון משרות שכיר (64.3% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 10,889 שקל.

במגזר הממשלתי היו 679.9 אלף משרות שכיר (18.9% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 10,150 שקל.

במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 264.1 אלף משרות שכיר (7.3% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 5,713 שקל.

במגזר משקי הבית היו 240.3 אלף משרות שכיר (6.7% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,779 שקל.

במגזר החברות הפיננסיות היו 102.3 אלף משרות שכיר (2.8% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 19,527 שקל.

 

שכר מינימום – כל מה שצריך לדעת כדי לקבל את מה שמגיע לכם!

מלאו פרטים ועורך דין מומחה בתחום יחזור אלייכם לייעוץ ראשוני (ללא כל מחוייבות מצדכם)

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דיקלה כהן

דיקלה כהן

דיקלה עורכת וכותבת בהון בתחומים מגוונים, מתמקדץ בעיקר, אך ךא רק בתחומים - קריירה וזכויות עובדים.

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות