fbpx
שוק ההון

חברת הרוקחות תרו לא עומדת בתחרות: המכירות קטנו ב-29 מיליון דולר

חברת הרוקחות תעשייה תרו   פרסמה  תוצאות כספיות לא מבוקרות ברבעון  ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019.

מהתוצאות עלו כי ברבעון מכירות נטו של 147.7 מיליון דולר קטנו ב-28.7 מיליון דולר, בעיקר בגלל תחרות, מציינים בתרו. הרווח הגולמי של 94.1 מיליון דולר (63.7% מהמכירות נטו לעומת 66.6%) קטן ברבעון  ב-23.4 מיליון דולר. עם זאת הוצאות המחקר ופיתוח (מו"פ) של 15.0 מיליון דולר נשארו קבועות והוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 20.9 מיליון דולר קטנו ב-3.9 מיליון דולר.

גם בצד הכנסה חלה ירידה, ההכנסה התפעולית של 58.2 מיליון דולר (39.4% מהמכירות נטו לעומת 44.8%) קטנה ב-20.7 מיליון דולר. ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת של 8.5 מיליון דולר גדלו במעט.

ההכנסה ממטבע זר (מט"ח) של 3.3 מיליון דולר קטנה ב-27.4 מיליון דולר, בעיקר בגלל ההתחלה של חשבונאות גידור בהתאם ל-ASU No. 2017-12 והשינוי במטבע הפונקציונלי של חברת הבת הקנדית שלנו לדולר אמריקני.

ההוצאה על מיסים של 2.9 מיליון דולר קטנה ב-22.9 מיליון דולר, ביטוי להשפעה של סעיף חד פעמי. ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 67.7 מיליון דולר לעומת 93.5 מיליון דולר, קיטון של 25.8 מיליון דולר, כי הקיטון בהכנסה התפעולית ובהכנסה ממט"ח קוזז חלקית על ידי הקיטון בהוצאה על מיסים, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה 1.76 דולרים לעומת 2.40.

בשנה הרווח הגולמי קטן ב-29 מיליון דולר

בהיבט השנתי מכירות נטו של 469.8 מיליון דולר גדלו ב-20.1 מיליון דולר. הרווח הגולמי של 297.5 מיליון דולר (63.3% מהמכירות נטו לעומת 66.6%) קטן ב-28.7 מיליון דולר.

הוצאות המו"פ של 44.0 מיליון דולר גדלו ב-1.3 מיליון דולר. הוצאות המכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 64.3 מיליון דולר קטנו ב-2.3 מיליון דולר. העתודה להסדרים והפסדים הייתה 0.2 מיליון דולר בזכות, לעומת 4.0 מיליון דולר בשל הסדר לגבי הפרת פטנט בשנה הקודמת.

ההכנסה התפעולית של 189.3 מיליון דולר (40.3% מהמכירות נטו לעומת 45.1%) קטנה ב-31.5 מיליון דולר. ההכנסה מריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-1.7 מיליון דולר ל-27.0 מיליון דולר.

הכנסה ממט"ח של 11.1 מיליון דולר לעומת 34.7 מיליון דולר ב-2018 - השפעה שלילית של 23.6 מיליון דולר - בעיקר בגלל ההתחלה של חשבונאות גידור והשינוי במטבע הפונקציונלי של חברת הבת הקנדית שלנו לדולר אמריקני מ-1 באפריל 2019 שהוזכרו לעיל. ההוצאה על מיסים של 39.6 מיליון דולר קטנה ב-19.5 מיליון דולר, בגלל הסעיף החד פעמי ברבעון שהוזכר לעיל.

ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 190.0 מיליון דולר לעומת 223.3 מיליון דולר, קיטון של 33.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה  4.93 דולרים לעומת 5.71 דולרים..

עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "למרות שבערך 75% מהמוצרים שלנו מדורגים בשני (2) המקומות הראשונים -- כשמודדים לפי נתח שוק -- הביצועים הפיננסיים של הרבעון הזה משקפים, במידה רבה, את דינמיקת השוק הקשה המתמשכת במיוחד בשוק הגנרי האמריקני. בתגובה לאמון שהלקוחות והחולים שלנו נותנים בנו, אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ כדי לחזק את היצע המוצרים שלנו. המטרה של ההשקעה הזאת, יחד עם השקעות בהזדמנויות אסטרטגיות לא אורגניות, היא ליצור ערך לבעלי המניות בטווח הארוך".

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה אחת לתרופה חדשה במסלול מקוצר (ANDA): Azithromycin for Oral Suspension USP, 200 mg per 5mL. לחברה יש עכשיו בסך הכל עשרים ושלוש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שבעה אישורים זמניים.

שופרסל משיקה: משלוחי תרופות ללא מרשם לצד המזון

חברת התרופות פריגו מכה את התחזיות

תקציב סל התרופות ל-2020: חצי מיליארד שקל בלבד

 

מלאו פרטים וקבלו את ההצעה האטרקטיבית ביותר לניהול חשבון ניירות ערך.

קראתי את תקנון האתר ואני מקבל את תנאי השימוש


על המחבר

דרור ניר קסטל

דרור ניר קסטל

השאר תגובה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות